Warunki promocji

Promocja Revolut x Huawei dla klientów Premium

Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji Revolut x Huawei („Promocja”) Revolut oferuje nowym klientom w Hiszpania, Włochy, Francja, Polska, Niemcy i Wielka Brytania („Uprawnione Kraje”) czteromiesięczny okres próbny płatnego planu Revolut Premium („Bezpłatny Okres Próbny”).


Aby skorzystać z tej Promocji, musisz zarejestrować się w Revolut, korzystając z unikatowego kodu wysłanego do Ciebie przez Huawei, w okresie od 21 grudnia 2023 roku do 21 lutego 2024 roku („Okres Promocji”).


Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa warunki tej Promocji. Musisz przestrzegać niniejszego Regulaminu Promocji oraz wszelkich warunków, które mają zastosowanie do Twojego konta osobistego Revolut, przez cały czas uczestnictwa w niniejszej Promocji.


Jak wziąć udział w Promocji?

Aby wziąć udział w Promocji, musisz:

 • mieszkać w jednym z Uprawnionych Krajów;
 • nie być obecnie klientem Revolut i nie posiadać obecnie ani w przeszłości konta osobistego Revolut;
 • kliknąć link do Promocji w aplikacji Huawei App Gallery i postępować zgodnie z instrukcjami;
 • wykonać czynności niezbędne do otwarcia konta osobistego Revolut;
 • pomyślnie ukończyć rejestrację w Revolut (co oznacza, że musisz pomyślnie przejść procedurę Poznaj swojego klienta (KYC) i posiadać adres w jednym z Uprawnionych Krajów), bez ograniczeń nałożonych na Twoje konto osobiste Revolut; oraz
 • przejść na swoim koncie osobistym Revolut na płatny plan Premium w ciągu 72 godzin od otwarcia konta.


Co się będzie działo w czasie Bezpłatnego Okresu Próbnego?

W czasie Bezpłatnego Okresu Próbnego będzie Cię obowiązywał Regulamin planów płatnych. Podczas Bezpłatnego Okresu Próbnego nie będziemy pobierać od Ciebie opłat za plan płatny Premium.


Czas trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego będzie wyświetlony w aplikacji Revolut. Subskrypcję planu płatnego Premium możesz anulować w dowolnym momencie w czasie trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego.


Jeśli zamówisz kartę w Bezpłatnym Okresie Próbnym, a następnie anulujesz plan płatny Premium przed lub z końcem Bezpłatnego Okresu Próbnego, obciążymy Cię opłatą za dostawę tej karty. Jeśli zamówisz drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut i zdecydujesz się anulować subskrypcję planu Premium w czasie trwania Bezpłatnego Okresu Próbnego, możemy obciążyć Cię opłatami za dostawę kart(y). Wszystkie powiązane opłaty znajdziesz na stronie opłat.


Po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego, chyba że do tego czasu anulujesz subskrypcję planu Premium, będą obowiązywały standardowe zasady anulowania i rozliczeń. Wszystkie nasze plany płatne mają 12-miesięczny okres obowiązywania, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną, czy roczną. Okres ten rozpocznie się następnego dnia po zakończeniu Bezpłatnego Okresu Próbnego. Rozpoczniemy pobieranie płatności za subskrypcję co miesiąc lub co rok, w zależności od tego, na co wyrazisz zgodę podczas rejestracji w planie płatnym Premium.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu Promocji, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpłynąć na dobre imię lub reputację Revolut. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub całej Promocji. Prosimy o kontakt z zespołem pomocy technicznej, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do określonej korzyści w związku z Promocją, ale taka korzyść nie została Ci przyznana w wyniku takiego wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 2. Możemy odwołać niniejszą Promocję lub zmienić niniejszy Regulamin Promocji w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Żadne zmiany Regulaminu Promocji nie będą miały wpływu na Twoje prawa, jeśli weźmiesz udział w Promocji przed ich dokonaniem.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię w późniejszym czasie opłatą za plan płatny Premium, jeśli weźmiesz udział w Promocji w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki, które mają zastosowanie do Twojego konta osobistego Revolut w celu uzyskania Bezpłatnego Okresu Próbnego, lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że opłata została pobrana za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 4. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (np. próbę uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 5. Revolut będzie przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.
 6. Oficjalną wersją niniejszego Regulaminu jest wersja angielska. Możemy udostępniać jego przekłady w celach informacyjnych, ale angielska wersja językowa jest wiążąca w przypadku sporu, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej.

Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci Twoje konto osobiste Revolut. Jeśli masz skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do nich. Poniżej znajdują się adresy siedzib wszystkich podmiotów lub oddziałów grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszą Promocją. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów w kraju EOG, w którym mieszkasz.


Odział/podmiot z grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo, które ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu Promocji

Sądy właściwe

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy litewskie (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE)

Revolut Bank UAB działający we Francji za pośrednictwem swojego oddziału we Francji

10 avenue Kléber, 75116 Paris, France and with company number SIREN 894 031 244

Prawo francuskie

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz skierować ją bezpłatnie do organu Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF), a wszelkie spory mogą zostać skierowane do właściwego sądu we Francji.

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Hiszpanii

Oddział z identyfikatorem podatkowym W0250845E, należycie zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem Volum 44863, Arkusz 1, Sekcja 8, Strona M-789831 oraz w Banku Hiszpanii pod numerem 1583. Adres: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madryt, Hiszpania

Prawo hiszpańskie

Właściwe sądy w Hiszpanii