Warunki promocji

Promocja Revolut x Finimize

Promocja Revolut x Finimize


Czego dotyczy ta Promocja?


W ramach Promocji Revolut x Finimize („Promocja”), Revolut oferuje klientom i potencjalnym klientom Finimize w Zjednoczonym Królestwie i wszystkich rynkach EOG, na których Revolut BUAB świadczy usługi na rzecz klientów, za wyjątkiem Cypru, Włoch, Liechtensteinu, Luksemburga, Malty, Portugalii i Słowacji („Objęte Promocją Rynki EOG”), możliwość pierwszej rejestracji w Revolut i otrzymania:


 • Planu subskrypcji Premium Revolut za darmo na trzy (3) miesiące (Darmowy Okres Próbny Revolut”);
 • Planu subskrypcji Premium Finimize za darmo na sześć (6) miesięcy („Oferta Subskrypcji Finimize”). Oferta Subskrypcji Finimize nie przysługuje, jeśli posiadasz już aktywne konto Finimize Premium; oraz
 • kwoty 10 £ w gotówce (lub równowartości tej kwoty w Twojej walucie lokalnej („Oferta Nagrody Pieniężnej”).


Niniejsza Oferta Nagrody Pieniężnej może zostać wykorzystana celem dokonania dowolnych płatności przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut. Dostęp do Oferty Nagrody Pieniężnej uzyskasz po skorzystaniu z Oferty Subskrypcji Finimize i dokonasz pierwszej płatności przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut.

By otrzymać Ofertę Subskrypcji Finimize, Darmowy Okres Próbny Revolut i Ofertę Nagrody Pieniężnej musisz zarejestrować się w Revolut przy pomocy unikalnego linku od Finimize w okresie od 26 października lutego 2022 r. od godz. 12:00 UTC do 26 kwietnia 2023 r. do godz. 12:00 UTC („Okres Promocji”).

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?


Jeśli posiadasz już konto Finimize Premium lub rachunek osobisty Revolut, nie jesteś uprawniony do udziału w niniejszej Promocji. By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:


 • Mieszkać pod adresem zlokalizowanym w Zjednoczonym Królestwie lub na Objętym Promocją Rynku EOG; oraz
 • Otrzymać informacje marketingowe dotyczące niniejszej Promocji bezpośrednio od Finimize lub zobaczyć informacje marketingowe jej dotyczące w aplikacji Finimize i/lub na stronie internetowej Finimize i/lub w mediach społecznościowych Finimize, które to informacje pozwolą Ci wykonać poniższe kroki celem skorzystania z Promocji („Informacje Marketingowe Finimize o Promocji”).


Musisz również wykonać następujące kroki:


 • Kliknij unikalny link w Informacji Marketingowej na temat Promocji Finimize - link ten przekieruje Cię na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Po podaniu swego numeru telefonu zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji celem otwarcia rachunku osobistego Revolut;
 • Wykonaj kroki potrzebne do otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i przejdź nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”);
 • Przejdź proces wprowadzający do Revolut (oznacza to przejście procesu KYC na podstawie adresu zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie lub na Objętym Promocją Rynku EOG, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek ograniczeń dla Twojego rachunku); oraz
 • Dokonaj co najmniej jednej płatności kartą na kwotę 1 £ lub wyższą (bądź na równowartość tej kwoty w innej walucie) przy pomocy karty Revolut. Płatności kartą muszą jednak stanowić rzeczywiste transakcje zakupu (np. transakcje kartą na rzecz dostawców usług płatniczych i przelewy pieniężne nie będą wliczane). Nie martw się - by dokonać płatności nie musisz posiadać fizycznej karty: możesz w prosty sposób wygenerować kartę wirtualną Revolut w aplikacji i wykorzystać ją w tym celu. Nie ma znaczenia czy pierwsza płatność przy pomocy karty Revolut zostanie dokonana na rzecz Finimize czy jakiegokolwiek innego handlowca, o ile zostanie ona dokonana przed zakończeniem Okresu Promocji.


By otrzymać Darmowy Okres Próbny Revolut, Ofertę Subskrypcji Finimize i Ofertę Nagrody Pieniężnej, musisz wykonać powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny Revolut?


Możesz rozpocząć swój Darmowy Okres Próbny Revolut i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś kroki, o których mowa w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”. Jeśli postanowisz nie dokonywać ulepszenia, pozostaniesz na planie Standard, dla którego nie obowiązuje opłata za subskrypcję. Rachunek Revolut możesz zamknąć w dowolnym czasie (więcej informacji znajdziesz w sekcji „Jak zamknąć rachunek?” Regulaminu Rachunku Osobistego mającego zastosowanie do Twojego rachunku). Będziesz zobowiązany do zapłaty wszelkich narosłych dla Ciebie opłat (np. jeśli złożyłeś wniosek o dodatkową Kartę Revolut).

By rozpocząć Darmowy Okres Próbny Revolut musisz ulepszyć swój Rachunek Osobisty Revolut do planu subskrypcji Premium w aplikacji w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia Twojego Rachunku Osobistego Revolut, nawet jeśli wskazany okres 72 godzin upływa po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że rachunek osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy do ulepszenia rachunku do poziomu planu Premium dojdzie po zakończeniu Okresu Promocji - by móc rozpocząć Darmowy Okres Próbny Revolut, wystarczy, że zrobisz to przed upływem wskazanego okresu 72 godzin.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym Revolut obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego planu Premium (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym Revolut nie naliczymy żadnych opłat. Informację na temat długości darmowego okresu wybranego planu subskrypcji Premium przedstawimy Ci w panelu Promocji w Twojej Aplikacji Revolut przed rejestracją - informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie.

W Darmowym Okresie Próbnym Revolut przysługuje Ci prawo do anulowania planu Premium (Twój „Czas na Przemyślenie”). Miej na względzie, że Czas na Przemyślenie obowiązuje w Darmowym Okresie Próbnym Revolut.

Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym Revolut zamówisz kartę, a następnie anulujesz plan Premium przed zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego Revolut, będziesz zobowiązany do zwrotu opłaty za dostawę karty. Jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swój plan subskrypcji Premium w okresie Czasu na Przemyślenie, możesz zostać zobowiązany do zapłaty opłaty za dostawę karty. Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Z tej przyczyny najlepiej wstrzymać się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z planu. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie Opłat.

Wraz z zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego Revolut pozostaniesz na planie Premium (chyba że poinformujesz nas o innej decyzji) i obowiązywać zaczną standardowe zasady anulowania i wystawiania rachunków. Wszystkie nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Opłaty za subskrypcję zaczniemy pobierać raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na plan Premium.

Możesz również zakończyć swoją subskrypcję Premium w dowolnym czasie po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut. Tym niemniej w takim przypadku możesz być zobowiązany do zapłaty opłat. Więcej informacji na temat standardowych zasad anulowania mających zastosowanie po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


Jak uruchomić Ofertę Subskrypcji Finimize?


Jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś kroki, o których mowa w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”, przysługuje ci Oferta Subskrypcji Finimize.

Po wykonaniu tych kroków i dokonaniu płatności kartą Revolut prześle Ci mailem unikalny kod Finimize w ciągu 7 dni. Kliknij „Skorzystaj z oferty” w wiadomości mailowej - zostaniesz przekierowany na stronę https://subscriptions.finimize.com/plans/sign-up/join, gdzie Twój kod zostanie automatycznie uznany. Otrzymasz instrukcję utworzenia nowego konta Finimize lub zalogowania się do Twojego istniejącego konta. Oferta Subskrypcji Finimize nie przysługuje, jeśli w czasie korzystania z unikalnego kodu Finimize otrzymanego w wiadomości mailowej od Revolut posiadasz już aktywne konto Finimize Premium.

Po wykonaniu wszystkich kroków do Twojego konta dodana subskrypcja Finimize Premium za darmo na 6 miesięcy. Nie ma znaczenia, czy rozpoczniesz korzystanie z Oferty Subskrypcji Finimize po zakończeniu Okresu Promocji - by móc korzystać z Oferty Subskrypcji Finimize musisz jedynie wykorzystać unikalny kod Finimize otrzymany w wiadomości mailowej od Revolut w terminie 60 dni od jego otrzymania.

Wraz z wygaśnięciem Oferty Subskrypcji Finimize Twoje konto Finimize Premium zostanie zamknięte. Jeśli będziesz chciał nadal korzystać z konta Finimize Premium, będziesz musiał uiścić odpowiednie opłaty za subskrypcję na rzecz Finimize zgodnie z regulaminem Finimize (https://www.finimize.com/wp/terms/). Revolut nie ma kontroli nad tą częścią Promocji.

W okresie Oferty Subskrypcji Finimize oraz po wygaśnięciu Oferty Subskrypcji Finimize obowiązuje Cię regulamin konta Finimize. Upewnij się, że znasz treść regulaminu i opłaty mające zastosowanie do Twojego konta Finimize.


Jak uzyskać Ofertę Nagrody Pieniężnej?


Do Oferty Nagrody Pieniężnej będziesz uprawniony, jeśli wykonasz kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” niniejszego Regulaminu i skorzystać z kodu Oferty Subskrypcji Finimize w ciągu 60 dni od otrzymania od nas wiadomości mailowej. Jeśli wykonasz te kroki, uznamy na Twoim saldzie głównym rachunku Revolut kwotę 10 £ lub jej równowartość w walucie Twojego rachunku. Jest to Twoja Oferta Nagrody Pieniężnej.

Odpowiednią kwotę uznamy na Twoim rachunku w ciągu 10 dni od skorzystania z Oferty Subskrypcji Finimize.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?


 1. W przypadku klientów ze Zjednoczonego Królestwa, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD; w przypadku klientów z objętych Promocją rynków EOG, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa;
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji.
 3. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie. Jeśli zmienimy niniejszy Regulamin Promocji lub anulujemy Promocję, ogłosimy zmianę lub anulację w ten sposób, w jaki ogłosiliśmy niniejszą Promocję. Zaktualizowaną wersję Regulaminu Promocji opublikujemy również na naszej stron internetowej. Żadne zmiany w Regulaminie Promocji nie wpływają na Twoje prawa, jeśli dojdzie do nich w trakcie twojego uczestnictwa w Promocji.
 4. Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego Revolut na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego Revolut przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny Revolut nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego Revolut przedstawimy Ci w panelu Promocji w Aplikacji Revolut przed rejestracją; informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 5. W okresie Oferty Subskrypcji Finimize oraz po wygaśnięciu Oferty Subskrypcji Finimize obowiązuje Cię regulamin konta Finimize. Upewnij się, że znasz treść regulaminu i opłaty mające zastosowanie do Twojego konta Finimize. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, zapytania lub roszczenia jakie możesz mieć w stosunku do swego konta Finimize. W takich sprawach musisz kontaktować się bezpośrednio z Finimize.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia jakiejkolwiek Oferty Nagrody Pieniężnej otrzymanej przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, w odniesieniu do której uzyskałeś Ofertę Nagrody Pieniężnej zostanie Ci zwrócona, uzyskałeś takową Ofertę Nagrody Pieniężnej w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem uzyskania Oferty Nagrody Pieniężnej bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie Oferty Nagrody Pieniężnej za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 7. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani uznać na Twoim rachunku Ofertę Nagrody Pieniężnej, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do uznania i dokonaniem na rachunku uznania takiej Oferty Nagrody Pieniężnej przysługującej Ci w ramach niniejszej Promocji, utracisz uprawnienie do Oferty Nagrody Pieniężnej.
 8. Istnieje również możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie Oferty Nagrody Pieniężnej w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 9. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 10. Finimize będzie przesyłać informacje marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Finimize, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Finimize, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 11. Uczestnicząc w niniejszej Promocji potwierdzasz, że rozumiesz, iż każda Nagroda Pieniężna może podlegać lokalnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w krajach, w których niniejsza Promocja jest oferowana i/lub na terytorium, którego jesteś rezydentem. Ponosisz pełną odpowiedzialność za zapłatę wszelkich podatków, jakie mogą wynikać z otrzymania jakiejkolwiek Oferty Nagrody Pieniężnej. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe wynikające z wygania jakiejkolwiek Oferty Nagrody Pieniężnej w ramach niniejszej Promocji.
 12. Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 13. W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.
 14. W przypadku klientów Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).