Warunki promocji

Promocja - Zwrot Środków w Ramach Planu Ultra

Promocja - Zwrot Środków w Ramach Planu Ultra


Revolut uruchamia nowy plan subskrypcji („Plan Ultra”) i pragnie wynagrodzić zwrotem środków nowych i istniejących klientów Revolut, którzy zostaną wpisani na Listę Oczekujących Planu Ultra i pragną zarejestrować się lub ulepszyć swój Rachunek Osobisty Revolut do poziomu rocznej subskrypcji Planu Ultra („Promocja”). Użytkownikom, którzy wykonają kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” przysługiwać będzie zwrot środków w wysokości 5% wszystkich dokonanych przez nich kwalifikujących się transakcji przez pełny miesiąc kalendarzowy („Okres Zwrotu Środków”).

By móc wziąć udział w Promocji musisz otrzymać zaproszenie do rejestracji na Listę Oczekujących Planu Ultra w okresie od 10 grudnia 2022 r. od godz. 01:00 UTC do 30 wrzesień 2023 r. do godz. 23:59 UTC („Okres Promocji”).

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego rachunku osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?


Niniejsza sekcja dotyczy Cię wyłącznie, jeśli jesteś nowym użytkownikiem Revolut.


By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:

 • Mieszkać pod adresem zlokalizowanym na Rynku Objętym Promocją;
 • Zobaczyć zaproszenie do Promocji reklamowane na stronie internetowej Revolut i/lub w naszych mediach społecznościowych i/lub otrzymać imienne zaproszenie od istniejącego użytkownika Revolut - pozwoli Ci to wykonać opisane poniżej kroki celem skorzystania z Promocji. Jeśli otrzymasz zaproszenie od istniejącego użytkownika Revolut miej na uwadze, że unikalny link wygaśnie wraz z upływem 7 dni od daty jego otrzymania.


Musisz również wykonać następujące kroki:


 • Zaproszenie przekieruje Cię na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Na stronie internetowej Revolut znajdziesz istotne informacje dotyczące niniejszej Promocji, w tym Regulamin Promocji, informacje o Okresie Promocji oraz szczegóły dotyczące Planu Ultra, w tym zwrotu środków oferowanego Ci w ramach Promocji okresu jego trwania. Po podaniu swego numeru telefonu zobaczysz potwierdzenie dodania Cię do Listy Oczekujących Planu Ultra. Otrzymasz również oddzielne potwierdzenie w wiadomości SMS, która będzie zawierać link do pobrania aplikacji Revolut. Po kliknięciu w link i pobraniu aplikacji Revolut przejdziesz do procesu rejestracji celem utworzenia rachunku osobistego Revolut; oraz
 • Wykonaj kroki potrzebne do otwarcia rachunku osobistego Revolut i przejdź nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”); Po zakończeniu procesu weryfikacyjnego KYC możesz wybrać preferowany plan subskrypcji Revolut. Zwróć uwagę, że Plan Ultra nie będzie dostępny do wyboru w Okresie Promocji, jednakże będziesz od nas otrzymywał aktualne informacje na jego temat.


Niniejsza sekcja dotyczy Cię wyłącznie, jeśli jesteś już klientem Revolut.

By stać się uprawniony do udziału w niniejszej Promocji musisz:


 • Mieszkać pod adresem zlokalizowanym na rynku objętym Promocją i posiadać aktywny rachunek osobisty Revolut. Aktywny Rachunek Osobisty Revolut oznacza, że ukończyłeś nasz proces weryfikacyjny KYC i przeszedłeś pomyślnie proces wprowadzenia do Revolut, a dla Twojego rachunku nie istnieją żadne ograniczenia;
 • Otrzymać informacje marketingowe dotyczące niniejszej Promocji bezpośrednio od nas lub otrzymać zaproszenie do uczestnictwa w Promocji od Twoich osób kontaktowych, bądź też zobaczyć reklamę Promocji w naszej aplikacji w Okresie Promocji - pozwoli Ci to wykonać opisane poniżej kroki celem skorzystania z Promocji.

Musisz również wykonać następujące kroki:


 • Kliknij zaproszenie do Promocji, które otrzymałeś bezpośrednio od nas za pośrednictwem aplikacji Revolut lub mailowo. Zaproszenie do rejestracji na Liście Oczekujących Planu Ultra możesz również otrzymać, jeśli jedna z Twoich osób kontaktowych korzystająca z aplikacji Revolut wyznaczy Cię, w tym celu klikając przycisk „Zaproś znajomych do udziału” w aplikacji Revolut. Zaproszenie do udziału w Promocji otrzymasz wyłącznie w Okresie Promocji;
 • Zarejestruj się na Liście Oczekujących Planu Ultra klikając w unikalny link znajdujący się w zaproszeniu, by zgłosić swoje zainteresowanie Promocją. Miej na uwadze, że unikalny link wygaśnie wraz z upływem 7 dni od daty jego otrzymania. Musisz wykonać kroki pozwalające na dodanie do Listy Oczekujących Planu Ultra w ciągu 7 dni od otrzymania od nas zaproszenia, nawet jeśli termin 7 dni upływa przed lub po dniu zakończenia Okresu Promocji.
 • Musisz wykonać powyższe kroki, by móc ulepszyć swój plan do poziomu Rocznego Planu Ultra oraz, po uruchomieniu Planu Ultra, zyskać uprawnienie do otrzymywania zwrotu środków w Okresie Zwrotu Środków. Odniesienia do Rocznego Planu Ultra oznaczają wybór rocznej częstotliwości uiszczania opłaty za subskrypcję Planu Ultra.

Celem uniknięcia wątpliwości, zaproszenie do udziału w Promocji jest imienne. Oznacza to, że udział w Promocji wziąć może wyłącznie bezpośredni adresat takiego zaproszenia Revolut, przy pomocy jego własnego rachunku Revolut i własnej karty Revolut.


Co się stanie po rejestracji na Listę Oczekujących Planu Ultra?


Nie później niż siedem (7) dni przed uruchomieniem Planu Ultra otrzymasz od Revolut informację w postaci wiadomości e-mail i/lub powiadomienia push i/lub wiadomości w skrzynce odbiorczej aplikacji dotyczącą oficjalnej daty uruchomienia Planu Ultra, Regulaminu Promocji i zwrotu środków, który będzie Ci przysługiwał, jeśli spełnisz kryteria określone w Regulaminie Promocji. Od daty uruchomienia Planu Ultra będziesz mieć jeden (1) miesiąc kalendarzowy na podjęcie decyzji, czy chcesz dokonać ulepszenia na Roczny Plan Ultra. Jeśli postanowisz dokonać w tym okresie ulepszenia na Roczny Plan Ultra, w Okresie Zwrotu Środków przysługiwać będzie ci 5% zwrot środków. Jak wspomniano powyżej, jest to 1. miesiąc, w którym korzystasz z Planu Ultra począwszy od daty ulepszenia.

Zauważ, że nie otrzymasz 5% zwrotu środków od kwalifikujących się transakcji, jeśli nie dokonasz ulepszenia planu Revolut na Roczny Plan Ultra poprzez opłacenie rocznych opłat za subskrypcję.


Jak długi jest Okres Zwrotu Środków?


Okres Zwrotu Środków rozpoczyna się wraz z ulepszeniem istniejącego rachunku osobistego Revolut do poziomu Planu Ultra i kończy się wraz z upływem jednego miesiąca. Pamiętaj, że by zyskać uprawnienie do udziału musisz dokonać ulepszenia w ciągu jednego (1) miesiąca od daty uruchomienia Planu Ultra.


Do jak wysokiego zwrotu środków się kwalifikuję?


Zwrot środków w wysokości 5% przysługiwać będzie Ci z tytułu wszystkich kwalifikujących się transakcji, jakich dokonasz (z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu Promocji) w ramach Planu Ultra Revolut w Okresie Zwrotu Środków. Maksymalna kwota, jaką możesz otrzymasz w formie zwrotu środków to równowartość miesięcznej opłaty za Plan Ultra. Po uruchomieniu Planu Ultra miesięczną opłatę będziesz mógł zobaczyć na stronie opłat Planu Ultra na stronie internetowej Revolut. Nie martw się, nie musisz posiadać fizycznej karty Revolut, by kwalifikować się do zwrotu środków. Zwrot środków możesz uzyskać dla każdej płatności fizyczną lub wirtualną kartą Revolut, jakiej dokonasz w Okresie Zwrotu Środków.


Które transakcje kwalifikują się do zwrotu środków?


Nie możemy przyznać Ci zwrotu środków, jeśli spowodowałoby to naruszenie jakiegokolwiek przepisu prawa lub regulacji. Musisz również wiedzieć, że zwrot środków otrzymasz, gdy zapłacisz za określone rzeczy przy pomocy swej karty. Oznacza to, że jeśli płatności przy pomocy karty Revolut dokonasz celem dokonania przelewu na inny rachunek czy kartę płatniczą (np. inny portfel elektroniczny, rachunek bankowy czy rachunek karty), zwrot środków nie zostanie przyznany.

W określonych przypadkach możemy cofnąć dokonany na Twoją rzecz zwrot środków, np. jeśli:


 • płatność, dzięki której uzyskałeś zwrot środków zostanie Ci zwrócona;
 • uzyskałeś zwrot środków w wyniku oszustwa;
 • zakończysz subskrypcję Rocznego Planu Ultra w ciągu pierwszych 14 dni Okresu Zwrotu Środków (okres ten nazywamy „czasem na przemyślenie”). Jeśli postanowisz obniżyć poziom planu w czasie na przemyślenie, dokonamy pełnego zwrotu zapłaconych rocznych opłat za Plan Ultra, jednakże zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia wszelkich dokonanych zwrotów środków; lub
 • jeśli naruszysz niniejszy Regulamin lub Regulamin mający zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut celem uzyskania zwrotu środków.

Zwrot środków cofniemy poprzez pobranie jego kwoty z Twojego Rachunku Osobistego Revolut. Uznamy cofnięcie transakcji zwrotu środków za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.


Skąd mam wiedzieć, czy przyznano mi zwrot środków i jak mam go odebrać?


Revolut będzie uznawać kwoty zwrotu środków na Twoim Rachunku Osobistym Revolut w ciągu 1 dnia roboczego od każdej kwalifikującej się transakcji zrealizowanej w całym Okresie Zwrotu Środków. Uznanie zwrotu środków na Twoim Rachunku Osobistym Revolut powinieneś zobaczyć w ciągu 1 dnia roboczego od dokonania kwalifikującej się transakcji.


Co jeszcze powinienem wiedzieć?


 1. W przypadku użytkowników z Anglii, Szkocji i Walii, Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD.
 2. W przypadku użytkowników mieszkających w krajach EOG, Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.
 3. Użytkownicy Revolut Ltd i Revolut Bank UAB mogą wziąć udział w Promocji, jeśli mieszkają na „rynku objętym Promocją”. Rynek objęty Promocją dla Revolut Ltd to Anglia, Szkocja i Walia. Rynek objęty Promocją dla Revolut Bank UAB to każdy rynek kraju EOG, na którym świadczy usługi na rzecz klientów, za wyjątkiem: Luksemburga, Liechtensteinu, Malty i Chorwacji.
 4. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji i Okres Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia. Żadne zmiany w Regulaminie Promocji nie wpływają na Twoje prawa, jeśli dojdzie do nich w trakcie twojego uczestnictwa w Promocji.
 5. Możesz obniżyć poziom na niższy niż Roczny Plan Ultra w czasie na przemyślenie, a my dokonamy pełnego zwrotu zapłaconych rocznych opłat za Plan Ultra (jednakże, jak już wspomniano powyżej, cofniemy wszelkie dokonane zwrotu środków). Wraz z upływem czasu na przemyślenie obowiązywać zaczną standardowe zasady anulowania i wystawiania rachunków. Zasady te można znaleźć w Regulaminie Planu Ultra.
 6. Istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie zwrotu środków. Odpowiednio, Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 7. Jeśli zawrzesz transakcję, która kwalifikuje się do zwrotu środków, a następnie zwrócisz zakup w zamian za zwrot zapłaconej ceny, zwrot środków przepada. Więcej informacji na temat transakcji, które nie kwalifikują się do zwrotu środków znajdziesz w sekcji „Które transakcje kwalifikują się do zwrotu środków?”.
 8. Przetwarzanie i administracja wszelkich danych osobowych w trakcie Promocji będzie zgodne z Polityką Prywatności Revolut mającą zastosowanie do danego rachunku osobistego Revolut..
 9. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku w okresie pomiędzy kwalifikacją do zwrotu środków i otrzymaniem zwrotu środków, zwrot środków przepada.
 10. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 11. Niniejszy Regulamin Promocji został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji. Wersja niniejszego Regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 12. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie: zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, jeśli jesteś klientem Revolut Ltd; zgodnie z przepisami prawa Litwy, jeśli jesteś klientem Revolut Bank UAB (tym niemniej możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów obowiązujących w kraju EOG, w którym mieszkasz). Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii i Walii, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Ltd, a przez sąd właściwy na Litwie (lub sądy państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz), jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Bank UAB.