Warunki promocji

Promocja Revolut x Allegro

Promocja Revolut x Allegro

Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji Revolut x Allegro („Promocja”) Revolut oferuje obecnym i potencjalnym klientom Allegro w Polsce możliwość zarejestrowania się w Revolut po raz pierwszy i otrzymania:

 1. 2 miesięcy bezpłatnego korzystania z planu Revolut Premium („Bezpłatny okres próbny”);
 2. 50 Monet Allegro, z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu Promocji („Monety Allegro”).

Niniejsza promocja obowiązuje od godziny 00:00 czasu CEST w dniu 30 września 2022 roku do godziny 23:59 czasu CEST w dniu 31 października 2022 roku („Okres Promocji”). Aby otrzymać dostęp do Bezpłatnego okresu próbnego i Monet Allegro, musisz zarejestrować się w Revolut poprzez unikatowy link z Allegro oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie w Okresie Promocji.

Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa warunki niniejszej Promocji, a Ty musisz przestrzegać Regulaminu Promocji oraz warunków dotyczących Twojego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w tej Promocji.

Organizatorem Promocji jest Revolut Bank UAB („Revolut Bank”).


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Aby wziąć udział w Promocji, musisz:

 • mieć adres zamieszkania w Polsce oraz
 • otrzymać informację o tej Promocji bezpośrednio od Allegro w ramach działań marketingowych albo zobaczyć Promocję w aplikacji Allegro i/lub w witrynie internetowej Allegro i/lub Partnerów współpracujących z Allegro, dzięki czemu możesz wykonać poniższe kroki, aby skorzystać z Promocji (wiadomość e-mail od Allegro dotyczącą promocji otrzymasz tylko wtedy, gdy Twoje dane osobowe zostały wcześniej dodane w Allegro i wyraziłeś(-aś) zgodę na wysyłanie do Ciebie przez Allegro wiadomości marketingowych).

Dodatkowo musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknij unikatowy link otrzymany od Allegro — link ten przekieruje Cię do witryny Revolut, w której musisz podać swój numer telefonu. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut, gdzie otrzymasz propozycję skorzystania z Bezpłatnego okresu próbnego;
 • Postępuj zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut i wypełnij formularz procedury „KYC” („Poznaj swojego klienta”) przed zakończeniem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już konto osobiste Revolut, nie możesz skorzystać z tej Promocji;
 • Pomyślnie zakończ rejestrację w Revolut (oznacza to, że musisz przejść procedurę KYC) z adresem zameldowania w Polsce, bez ograniczeń na koncie, przed końcem Okresu Promocji.
 • Aby otrzymać Monety Allegro, musisz wykonać trzy kwalifikujące się transakcje na kwotę co najmniej 5 PLN, a także zamówić wybraną przez siebie fizyczną kartę debetową Revolut. Muszą to być rzeczywiste transakcje kartą fizyczną lub wirtualną. W rozdziale „Jak mogę odebrać Monety Allegro?” poniżej znajdziesz informacje o tym, co rozumiemy przez kwalifikujące się transakcje.
 • Musisz pomyślnie ukończyć rejestrację w Revolut (oznacza to, że musisz przejść procedurę KYC) przed końcem Okresu Promocji, aby otrzymać dostęp do Bezpłatnego okresu próbnego i Monet Allegro, ale masz 30 dni od momentu otwarcia konta na wykonanie 3 Kwalifikowanych transakcji i zamówienie fizycznej karty.


Jak mogę rozpocząć Bezpłatny okres próbny?

Możesz rozpocząć Bezpłatny okres próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria kwalifikujące i wykonasz wszystkie czynności opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w tej Promocji?”. Aby rozpocząć Bezpłatny okres próbny, musisz wykonać czynności związane z przejściem na wyższy plan Premium na swoim koncie osobistym w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia konta osobistego Revolut, nawet jeśli okres 72 godzin upłynie po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że Twoje konto osobiste Revolut musi zostać otwarte przed końcem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy przejdziesz na plan Premium dopiero po zakończeniu Okresu Promocji; nadal możesz rozpocząć Bezpłatny okres próbny, o ile przejście na wyższy plan nastąpi przed upływem 72 godzin.

Pamiętaj, że regulamin planu Premium (zobacz Regulamin planów Plus, Premium i Metal) będzie obowiązywać podczas Twojego Bezpłatnego okresu próbnego. Nie pobierzemy od Ciebie opłat za Bezpłatny okres próbny. W panelu promocji w aplikacji Revolut poinformujemy Cię o tym, jak długo będzie obowiązywać Twój wybrany bezpłatny plan Premium. Dzięki temu będziesz w stanie to sprawdzić, zanim się zarejestrujesz. Tę informację znajdziesz również w niniejszym Regulaminie.

Masz prawo zrezygnować z subskrypcji planu Premium w czasie trwania Bezpłatnego okresu próbnego Revolut („Okres karencji”). Pamiętaj, że Okres karencji będzie obowiązywał przez czas trwania Bezpłatnego okresu próbnego Revolut.

Jeśli zamówisz kartę podczas Bezpłatnego okresu próbnego Revolut, a następnie zechcesz zrezygnować z subskrypcji planu Premium przed końcem Okresu karencji, możemy automatycznie obciążyć Cię kosztem subskrypcji Revolut Premium. Te opłaty zwrócimy jednak na Twoje konto Revolut w ciągu jednego tygodnia od rozpatrzenia Twojego wniosku o przejście na niższy plan. Jeśli złożysz wniosek o przejście na niższy plan bezpośrednio w aplikacji Revolut, musisz zwrócić nam opłatę za dostarczenie karty. Jeśli zamówisz drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut i zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji Premium w Okresie karencji, konieczny może być również zwrot kosztów dostawy tych kart. Zapoznaj się ze Stroną opłat, aby zobaczyć opłaty związane z dostarczeniem karty.

Po wygaśnięciu Bezpłatnego okresu próbnego Revolut będziesz nadal korzystać z subskrypcji Premium, chyba że poinformujesz nas o chęci dokonania zmiany. Zastosowanie będą miały normalne zasady anulowania i rozliczeń. Nasze płatne plany obowiązują przez okres 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną, czy roczną. Zaczniemy pobierać płatności za Twoją subskrypcję raz w miesiącu lub raz w roku, w zależności od opcji wybranej przez Ciebie podczas przechodzenia na wyższy plan.

Możesz też zakończyć subskrypcję Premium w dowolnym momencie po zakończeniu Bezpłatnego okresu próbnego Revolut. Może się to jednak wiązać z koniecznością uiszczenia opłat. Przeczytaj rozdział „Opłaty za zmianę na niższą wersję subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu planów Plus, Premium i Metal, aby uzyskać więcej informacji na temat standardowych zasad anulowania, które obowiązują po zakończeniu Bezpłatnego okresu próbnego Revolut.


Jak mogę odebrać Monety Allegro?

Jeśli spełniasz kryteria kwalifikacyjne i wykonasz kroki opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w tej Promocji?” po zrealizowaniu trzech pierwszych fizycznych lub wirtualnych płatności kartą Revolut na kwotę powyżej 5 PLN („Kwalifikowane transakcje”) oraz zamówisz fizyczną kartę Revolut, możesz otrzymać kod promocyjny na 50 Monet Allegro. Nie martw się – nie potrzebujesz fizycznej karty, aby wykonać Kwalifikowane transakcje: możesz łatwo wygenerować kartę wirtualną w aplikacji i użyć jej do tego celu. Musisz jednak zamówić fizyczną kartę, by otrzymać Monety Allegro. Każda Kwalifikowana transakcja musi obejmować zakup produktu lub usługi (np. transakcje kartą na rzecz dostawców usług płatniczych i przelewy pieniężne nie będą brane pod uwagę).

Musisz wykonać powyższe czynności w ciągu 30 dni od otwarcia konta Revolut i zakończenia badania KYC. Po pomyślnym otwarciu konta osobistego Revolut i spełnieniu powyższych kryteriów Revolut w ciągu 7 dni wyśle Ci w wiadomości e-mail unikatowy kod promocyjny Allegro. Będziesz musiał kliknąć przycisk „Odbierz swoje Monety” umieszczony w tej wiadomości, aby przejść do witryny allegro.pl, która poprosi Cię o utworzenie nowego konta w serwisie Allegro lub zalogowanie się na istniejące konto. Aby otrzymać Monety Allegro, wpisz następnie otrzymany od nas kod promocyjny. Po zatwierdzeniu kodu promocyjnego do Twojego konta Allegro zostanie dodanych 50 Monet Allegro. Zapoznaj się z odpowiednim regulaminem Allegro, aby dowiedzieć się, jak zarządzać swoimi Monetami Allegro.


Twoje konto osobiste Revolut musi być pomyślnie otwarte, a Ty musisz dokonać Kwalifikowanych transakcji i zamówić kartę fizyczną w ciągu 30 dni od otwarcia konta Revolut i zakończenia badania KYC. Nie ma jednak znaczenia to, czy odbierzesz swoje Monety Allegro w wyżej wymienionym czasie: nadal możesz je odebrać, jeśli zrealizujesz unikatowy kod promocyjny Allegro zawarty w wiadomości e-mail od Revolut w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania.


Aktualny regulamin konta Allegro będzie Cię obowiązywał w czasie trwania Twojej Oferty na Monety Allegro oraz po wygaśnięciu Oferty na Monety Allegro. Upewnij się, że znasz regulamin oraz wszelkie opłaty, które dotyczą Twojego konta Allegro.

Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę, której adres siedziby to: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub w odniesieniu do skali całej promocji. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnej korzyści w związku z Promocją, która nie została Ci przyznana w wyniku takiego wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 3. Możemy odwołać niniejszą Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku zmiany Regulaminu Promocji udostępnimy zaktualizowany Regulamin Promocji na naszej stronie internetowej.
 4. Zmiana Regulaminu Promocji (w tym zawieszenie lub zakończenie Promocji) nie wpływa jednak na Twoje prawa, jeśli wcześniej weźmiesz już udział w Promocji (chyba że będzie to wymagane na podstawie obowiązującego prawa).
 5. Zgadzamy się udostępnić Ci Bezpłatny okres próbny, nie pobierając od Ciebie opłat za ten okres. Po upływie Bezpłatnego okresu próbnego zaczną obowiązywać standardowe zasady naliczania opłat i anulowania subskrypcji. Nasze płatne plany obowiązują przez okres 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną, czy roczną, a Twój bezpłatny okres próbny nie będzie wliczany do takiego 12-miesięcznego okresu. Informację o tym, jak długo będzie trwał Twój Bezpłatny okres próbny, znajdziesz w panelu promocji w aplikacji Revolut, zanim się zarejestrujesz. Znajdziesz ją także w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli nie zdążysz wziąć w niej udziału.
 6. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie Bezpłatnego okresu próbnego i Monet Allegro w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 7. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (takie jak np. próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 8. Allegro będzie wysyłać wiadomości marketingowe swoim obecnym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych i bezpośredniego marketingu elektronicznego. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości marketingowych od Allegro, musisz odpowiednio ustawić swoje preferencje marketingowe bezpośrednio w serwisie Allegro, ponieważ jest to poza kompetencjami Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach tej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.
 9. Niniejsze Warunki Promocji zostały opublikowane w języku angielskim i polskim. W zakresie dozwolonym przez prawo angielska wersja językowa Warunków Promocji będzie obowiązywać i przeważać oraz będzie rozstrzygająca i wiążąca. Wersja angielska będzie używana w prowadzonych postępowaniach prawnych. Niemniej jednak możesz polegać na obowiązujących w Twoim kraju przepisach dotyczących języka używanego w relacjach z konsumentami.
 10. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszy Regulamin Promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w Polsce. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej lub w Polsce.