Warunki promocji

Promocja z bardzo obniżonymi opłatami

Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji Obniżona opłata za plan Ultra („Promocja”) zapraszamy wybranych klientów Revolut Ltd i Revolut Bank UAB oraz ich oddziałów (razem „Revolut”) do zarejestrowania się w naszym nowym płatnym planie subskrypcji Ultra („Ultra”) z obniżoną opłatą („Obniżona opłata”) przez ograniczony czas („Okres obniżonej opłaty”). Wybrani klienci będą mogli uzyskać dostęp do tej promocji za pośrednictwem panelu promocji w aplikacji Revolut.

Obniżona opłata w ramach niniejszej Promocji to opłata niższa niż oferowana klientom Ultra, którzy nie zdecydują się na udział w niniejszej Promocji. Plan Ultra to nowy plan, który nie był dostępny dla klientów przed niniejszą Promocją.

Niniejszy regulamin („Regulamin promocji”) określa zasady, które mają zastosowanie do niniejszej Promocji. Musisz przestrzegać niniejszego Regulaminu promocji, a także regulaminu, który ma zastosowanie do Twojego konta Revolut, przez cały czas uczestnictwa w niniejszej Promocji.

Promocja będzie obowiązywać przez ograniczony czas. Okres, w którym Promocja będzie dostępna, nazywamy „Okresem promocji”.


Kto może skorzystać z Oferty obniżonej opłaty?

Promocja będzie dostępna dla wybranych klientów Revolut, którzy:

  • pomyślnie ukończyli proces rejestracji jako klienci Revolut (tj. pomyślnie przeszli procedurę weryfikacji „Poznaj swojego Klienta” — KYC — i nie mają nałożonych żadnych ograniczeń na swoje konto); oraz
  • przejdą na plan Ultra w Okresie promocji.

Klienci, którzy przejdą na plan Ultra w Okresie promocji, będą uprawnieni do płacenia Obniżonej opłaty w Okresie obniżonej opłaty.


Jak mogę skorzystać z Oferty obniżonej opłaty?

Możesz skorzystać z Oferty obniżonej opłaty, postępując zgodnie z instrukcjami w panelu „Plan” w aplikacji. W Okresie obniżonej opłaty będzie Cię obowiązywał regulamin planów płatnych („Regulamin planów płatnych”). Obniżona opłata zostanie naliczona za okres objęty Ofertą obniżonej opłaty. Przed przystąpieniem do Promocji możesz sprawdzić Okres obniżonej opłaty w panelu Plany. Po zarejestrowaniu się możesz też wyświetlić Okres obniżonej opłaty w panelu Plany w aplikacji.

Obniżona opłata

W Okresie obniżonej opłaty będziemy naliczać Obniżoną opłatę. Możesz w dowolnym momencie zobaczyć swoją Obniżoną opłatę w panelu Plan w aplikacji.

W przypadku płatności miesięcznych będziesz płacić miesięczną Obniżoną opłatę za każdy miesiąc Okresu obniżonej opłaty. W kolejnych miesiącach, po zakończeniu Okresu obniżonej opłaty, będziesz uiszczać standardową miesięczną opłatę za plan Ultra. W przypadku płatności rocznych będziesz płacić roczną Obniżoną opłatę za pierwszy rok subskrypcji Ultra. Po pierwszym roku subskrypcji Ultra, w kolejnych latach, będziesz płacić standardową roczną opłatę za plan Ultra.

Po zakończeniu Okresu obniżonej opłaty będziesz nadal korzystać z planu Ultra, chyba że anulujesz jego subskrypcję. Oznacza to, że zastosowanie będą miały standardowe zasady anulowania i rozliczeń (patrz Regulamin planów płatnych). Zarówno w Okresie obniżonej opłaty, jak i po jego zakończeniu będziemy pobierać płatności za plan Ultra co miesiąc lub co rok, w zależności od tego, którą opcję wybierzesz podczas rejestracji w planie Ultra.


Opłaty za zakończenie subskrypcji Ultra lub zmianę planu na niższą wersję

Subskrypcję Ultra możesz zakończyć w dowolnym momencie w Okresie obniżonej opłaty (nazywamy to zmianą wersji planu na niższą). Może się to jednak wiązać z koniecznością uiszczenia opłaty. Opłaty za zakończenie subskrypcji lub zmianę wersji planu na niższą określono poniżej. Opłaty zależą od momentu zmiany wersji planu na niższą. Twój Okres obniżonej opłaty jest wliczany podczas obliczania tego czasu.

Jeśli zmienisz wersję planu na niższą i nie zdecydujesz się na subskrypcję planu Plus, Premium lub Metal, ponownie staniesz się użytkownikiem planu Standard (posiadaczem konta osobistego, który nie opłaca subskrypcji planu Plus, Premium, Metal ani Ultra).

Jeśli chcesz zakończyć subskrypcję, możesz to zrobić za pośrednictwem aplikacji. Jeśli jesteś klientem Revolut Ltd, możesz też anulować subskrypcję, pisząc do nas na adres 4th Floor, 7 Westferry Circus, The Columbus Building, London, E14 4HD, Wielka Brytania.

Możesz w dolnym momencie sprawdzić datę rozpoczęcia swojej subskrypcji: przejdź w aplikacji Revolut do sekcji Profil i wybierz opcję Plan cenowy.


Jeśli zmienisz wersję planu na niższą w ciągu 14 dni

Jeśli opłacasz subskrypcję w miesięcznych ratach, zwrócimy Ci jej pełną kwotę. Jeśli wysłaliśmy Ci kartę Plus lub Premium, obciążymy Cię opłatą za dostawę oraz możemy dezaktywować taką kartę. Jeśli zamówiłeś(-aś) kartę Metal lub Ultra, obciążymy Cię kwotą 40 GBP za kartę (lub równowartością tej kwoty w walucie Twojego konta Revolut) oraz kosztami dostawy.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz w roku, zwrócimy Ci jej pełną kwotę. Jeśli wysłaliśmy Ci kartę Plus lub Premium, obciążymy Cię opłatą za dostawę oraz możemy dezaktywować taką kartę. Jeśli zamówiłeś(-aś) kartę Metal lub Ultra, obciążymy Cię kwotą 40 GBP za kartę (lub równowartością tej kwoty w walucie Twojego konta Revolut) oraz kosztami dostawy. Aktualne informacje na temat opłat za dostawę możesz znaleźć na stronie opłat za plan.


Jeśli zmienisz wersję planu na niższą po 14 dniach, ale w ciągu 6 miesięcy

Jeśli opłacasz subskrypcję w miesięcznych ratach, nie dokonamy żadnego zwrotu. Co więcej, konieczne będzie opłacenie subskrypcji za miesiąc, w którym poinformujesz nas o chęci jej anulowania lub zmiany wersji planu na niższą. Zostanie również naliczona opłata za dodatkowy miesiąc jako opłata za rezygnację. Jest to opłata za przedwczesną rezygnację i nie będziesz w stanie korzystać z usług przez dodatkowy miesiąc (a jedynie przez resztę opłaconego miesięcznego cyklu rozliczeniowego). Jeśli zamówiłeś(-aś) kartę Ultra, nie pobierzemy opłaty za tę kartę ani za jej dostawę.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz na rok, nie zwrócimy Ci pieniędzy za cały rok subskrypcji, ale nie pobierzemy też opłaty za przedwczesną rezygnację z planu Ultra ani za kartę i jej dostawę. Będziesz też w stanie nadal korzystać z subskrypcji przez resztę rocznego cyklu rozliczeniowego, który został już opłacony.


Jeśli zmienisz wersję planu na niższą po 6 miesiącach


Jeśli opłacasz subskrypcję w miesięcznych ratach, musisz opłacić subskrypcję za miesiąc, w którym poinformujesz nas o chęci anulowania lub zmiany wersji planu na niższą, ale nie naliczymy opłaty za przedwczesną rezygnację z planu. Będziesz też w stanie nadal korzystać z subskrypcji przez resztę miesięcznego cyklu rozliczeniowego, który został już opłacony.

Jeśli opłacasz subskrypcję raz na rok, nie zwrócimy Ci pieniędzy za cały rok subskrypcji, ale nie pobierzemy też opłaty za przedwczesną rezygnację z planu. Będziesz też w stanie nadal korzystać z subskrypcji przez resztę rocznego cyklu rozliczeniowego, który został już opłacony.Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

  • W przypadku klientów, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Ltd, spółkę z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, London, E14 4HD;
  • W przypadku klientów, którzy mieszkają na terenie EOG, niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa. Jeśli mieszkasz w kraju EOG, w którym Revolut Bank UAB ma swój oddział, i korzystasz z usług takiego oddziału, niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez odpowiedni oddział Revolut Bank UAB. Jeśli mieszkasz w kraju EOG, w którym Revolut Bank UAB ma swój oddział, i korzystasz z usług tego oddziału, zapoznaj się z Regulaminem kont osobistych, który obowiązuje dla Twojego konta Revolut, aby uzyskać informacje na temat oddziału Revolut Bank UAB i dane kontaktowe.
  • Ta Promocja podlega niniejszemu Regulaminowi promocji. Możemy odwołać niniejszą Promocję lub zmienić Regulamin promocji w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
  • Nie możesz poprosić nas o zaproszenie Cię do Promocji, jeśli nie należysz do grona zaproszonych osób, ani poprosić nas o jej przedłużenie, jeśli ją przegapisz. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (takie jak np. próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
  • Obowiązującą wersją niniejszego Regulaminu promocji jest wersja angielska. Możemy udostępniać przekłady w celach informacyjnych, ale wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca i będzie wykorzystywana we wszelkich sporach lub postępowaniach.
  • W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin promocji podlega wyłącznie prawu Anglii i Walii i jest interpretowany zgodnie z nim. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu promocji będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Anglii.
  • W przypadku klientów Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu promocji będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz). Jeśli Promocja jest oferowana przez oddział Revolut Bank UAB, niniejszy Regulamin promocji będzie regulowany i interpretowany wyłącznie zgodnie z prawem kraju, w którym znajduje się taki oddział. W takim przypadku wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu promocji będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w tym kraju.
  • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.