Warunki promocji

Promocja Revolut Pro FreeNow

Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji Revolut Pro x FREENOW („Promocja”) Revolut oferuje kierowcom FREENOW z kontem Revolut Pro w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoszech, Polsce, Grecji, Austrii i Wielkiej Brytanii („Uprawnione kraje”):

● kartę z edycji specjalnej Revolut x FREENOW („karta z edycji specjalnej”) oraz

● „Ofertę Cashback” w odniesieniu do wszystkich kwalifikujących się transakcji dokonanych na koncie Revolut Pro przez cały rok kalendarzowy. Oferta Cashback będzie się różnić w zależności od planu subskrypcji Revolut i całkowitej kwoty wydanej na wszystkie kwalifikujące się transakcje. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w sekcji „Jak mogę otrzymać cashback?”.


Promocja będzie trwać od godziny 00:01 UTC w dniu 15 czerwca 2023 roku do godziny 23:59 UTC w dniu 15 czerwca 2024 roku („Okres promocji”).


Niniejszy regulamin („Regulaminpromocji”) określa warunki niniejszej promocji, a Ty musisz przestrzegać Regulaminu promocji oraz regulaminu dotyczącego Twojego konta osobistego Revolut i konta Revolut Pro przez cały czas uczestnictwa w tej promocji.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Ta promocja jest dostępna dla nowych i obecnych użytkowników Revolut.


Aby wziąć udział w promocji, musisz:

● Mieszkać pod adresem zamieszkania w jednym z uprawnionych krajów oraz

● Otrzymać informację marketingową o promocji bezpośrednio od FREENOW lub zobaczyć promocję w aplikacji FREENOW i/lub w mediach społecznościowych FREENOW i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail/powiadomienia push FREENOW, aby móc wykonać opisane poniżej kroki w celu skorzystania z promocji. Będziesz otrzymywać informacje marketingowe od FREENOW tylko wtedy, gdy wcześniej przekażesz FREENOW swoje dane osobowe i wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od FREENOW.


Dodatkowo musisz wykonać następujące czynności:

● Kliknij unikatowy link zawarty w banerze w aplikacji lub w wiadomości e-mail/SMS/powiadomieniu push/wpisie w mediach społecznościowych — link ten przekieruje Cię do witryny Revolut, w której musisz podać swój numer telefonu. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut.

● Postępuj zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut i wypełnij formularz procedury „KYC” (Poznaj swojego klienta) przed zakończeniem okresu promocji.

● Pomyślnie dokończ rejestrację w Revolut (oznacza to, że musisz przejść procedurę KYC) z adresem zameldowania w jednym z Uprawnionych Krajów, bez ograniczeń na koncie, przed końcem okresu promocji.

● Wykonaj czynności niezbędne do otwarta konta Revolut Pro kierowcy FREENOW. Jeśli jesteś już użytkownikiem Revolut Pro, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia, że jesteś kierowcą FREENOW.


Musisz wykonać powyższe czynności przed końcem okresu promocji, aby otrzymać ofertę cashback i kartę z edycji specjalnej FREENOW.

Jak mogę otrzymać cashback?

Jeśli spełnisz kryteria kwalifikacyjne i wykonasz kroki opisane w rozdziale „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w tej promocji?” przed końcem okresu promocji, możesz otrzymać ofertę cashback, czyli zwrot pieniędzy za wszystkie kwalifikujące się transakcje biznesowe realizowane przez kierowcę FREENOW podczas korzystania z karty z edycji specjalnej na Twoim koncie Revolut Pro. Nie martw się, nie musisz mieć fizycznej karty z edycji specjalnej, aby otrzymywać cashback. Cashback możesz otrzymać za każdą płatność fizyczną lub wirtualną kartą z edycji specjalnej dokonaną w okresie promocji.


Za pierwsze 11 500 EUR (lub równowartość tej kwoty w innej walucie) wydane na wszystkie kwalifikujące się transakcje otrzymasz:

- 0,4% cashbacku jako użytkownik planu Standard lub Plus;

- 0,6% cashbacku jako użytkownik planu Premium; lub

- 0,8% cashbacku jako użytkownik planu Metal.


Za wydatki z zakresu 11 501–17 000 EUR (lub równowartości tych kwot w innej walucie) na wszystkie kwalifikujące się transakcje będzie przysługiwać Ci 1,5% cashbacku. Taka sama wysokość cashbacku dotyczy wszystkich planów subskrypcji. Jeśli Twoje łączne wydatki na kwalifikujące się transakcje w okresie promocji przekroczą kwotę 17 000 EUR, otrzymasz 1% cashbacku. Taka sama wysokość cashbacku dotyczy wszystkich planów subskrypcji.


W przypadku klientów z Irlandii całkowita kwota cashbacku nie może przekroczyć 2000 EUR w okresie promocji.


Cashback zostanie przekazany na Twoje konto Revolut Pro z końcem każdego miesiąca kalendarzowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem promocji. Jeśli dokonasz płatności wirtualną lub fizyczną kartą Revolut z edycji specjalnej w okresie promocji, ale zostanie ona cofnięta lub będziesz starać się o zwrot pieniędzy, nie będziesz mieć prawa do cashbacku, a jeśli już przyznaliśmy cashback na Twoje konto Revolut Pro, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia takiego cashbacku. W ostatnim opisanym przypadku uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek transakcji cashback zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.


Które transakcje kwalifikują się do otrzymania cashbacku?

Nie możemy przyznać Ci cashbacku, jeśli byłoby to sprzeczne z obowiązującym prawem lub przepisami. Musisz też wiedzieć, że cashback zostanie Ci przyznany, gdy zapłacisz za określone rzeczy za pomocą karty specjalnej. W związku z tym jeśli płatność dokonana przy użyciu karty z edycji specjalnej Revolut będzie płatnością na inne konto lub kartę płatniczą (tj. na inny portfel elektroniczny, konto bankowe lub konto karty), cashback nie zostanie przyznany.


Czasami możemy odebrać od Ciebie cashback. Stanie się tak, jeśli:

● płatność, za którą przyznano Ci cashback, zostanie zwrócona;

● cashback zostanie uzyskany w sposób nieuczciwy;

● będziesz używać karty z edycji specjalnej do transakcji osobistych, a nie transakcji związanych z Twoją działalnością gospodarczą; lub

● naruszysz niniejszy Regulamin promocji lub Regulamin Twojego konta osobistego Revolut lub konta Revolut Pro, aby otrzymać cashback.


Możemy odzyskać kwotę cashbacku poprzez pobranie jej z Twojego konta Revolut Pro lub konta osobistego Revolut. Uznamy, że cofnięcie jakiegokolwiek cashbacku zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.


Jak zamówić kartę z edycji specjalnej?

Zamawianie karty z edycji specjalnej w ramach tej promocji jest łatwe. Jeśli tylko jesteś w stanie zobaczyć pulpit promocji w swojej aplikacji Revolut, wszystko, co musisz zrobić, to złożenie zamówienia na kartę z edycji specjalnej. Musisz to zrobić w okresie promocji.


Kartę z edycji specjalnej możesz zamówić bezpłatnie za pośrednictwem aplikacji Revolut, z wyłączeniem ewentualnych opłat za dostawę. Wszelkie opłaty za dostawę związane z zamówieniem w ramach niniejszej promocji zostaną wyświetlone w aplikacji, zanim wyrazisz zgodę na zakup karty z edycji specjalnej. Twoja karta z edycji specjalnej nie wlicza się do limitu kart na Twoim koncie osobistym Revolut.


W przypadku zamówienia drugiej karty z edycji specjalnej lub dodatkowej karty Revolut Pro może być konieczne uiszczenie opłaty za taką kartę i opłaty za dostawę. Zapoznaj się ze stroną opłat Revolut, aby zobaczyć opłaty związane z dostarczeniem karty.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

1. W przypadku klientów, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, niniejsza promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Ltd, spółkę z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, London, E14 4HD.

2. W przypadku klientów, którzy są rezydentami uprawnionego kraju na terenie EOG, niniejsza promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.

3. Możemy zawiesić lub zakończyć promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej promocji. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnej korzyści w związku z Promocją, która nie została Ci przyznana w wyniku takiego wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.

4. Możemy odwołać niniejszą promocję lub zmienić niniejszy Regulamin promocji w dowolnym momencie i bez powiadomienia. W przypadku zmiany Regulaminu promocji opublikujemy zaktualizowaną wersję niniejszego Regulaminu promocji w naszej witrynie internetowej. Jakiekolwiek zmiany w Regulaminie promocji nie wpływają na Twoje prawa po wzięciu udziału w promocji.

5. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia cashbacku otrzymanego przez Ciebie w okresie promocji, jeśli płatność, za którą otrzymano cashback, zostanie Ci zwrócona, jeśli uzyskasz cashback w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki obowiązujące na Twoim koncie Revolut lub koncie Revolut Pro w celu uzyskania cashbacku lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek transakcji cashback zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.

6. Jeśli zamkniesz swoje konto osobiste Revolut lub Revolut Pro lub którekolwiek z tych kont zostanie zawieszone lub ograniczone, zanim będziemy mogli przesłać na nie cashback lub pomiędzy zakwalifikowaniem się do cashbacku w ramach niniejszej promocji a jego otrzymaniem, stracisz prawo do takiego cashbacku.

7. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej promocji (takie jak próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.

8. FREENOW będzie wysyłać wiadomości marketingowe swoim klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych i bezpośredniego marketingu elektronicznego. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości marketingowych od FREENOW, musisz odpowiednio ustawić swoje preferencje marketingowe bezpośrednio w serwisie FREENOW, ponieważ jest to poza kompetencjami Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach tej promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.

9. Niniejszy Regulamin promocji jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie jego przekłady służą wyłącznie celom informacyjnym i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą uzyskiwać żadnych praw wynikających z przetłumaczonej wersji. Obowiązywać będzie angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu promocji, która będzie wiążąca i rozstrzygająca. Wersja angielska będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym.

10. W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin promocji podlega wyłącznie prawu Anglii i Walii i jest interpretowany zgodnie z nim. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Anglii.

11. W przypadku klientów Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu promocji będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz).

12. W przypadku klientów francuskiego oddziału Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin promocji podlega wyłącznie prawu Francji i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd we Francji.

13. W przypadku klientów, którzy są rezydentami Irlandii, niniejsza promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130, Wilno, Republika Litewska, prowadzącą działalność w Irlandii za pośrednictwem swojego oddziału irlandzkiego zarejestrowanego pod numerem 909790, z siedzibą pod adresem 2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irlandia. Niniejsza promocja podlega wyłącznie prawu Irlandii i zgodnie z nim będzie interpretowana. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Irlandii.