Produkty dla firm

Zapłać za pomocą Revolut Checkout

1. Dlaczego te informacje są ważne?


Umowa dotycząca świadczenia usług z zakresu przetwarzania płatności Revolut Bank UAB stanowi, że jej Usługi Przetwarzania Płatności mogą podlegać dodatkowym warunkom, które odnoszą się do konkretnego rodzaju lub metody płatności. Niniejsza umowa określa te dodatkowe warunki dotyczące Metody Płatności „Zapłać za pomocą Revolut Checkout”. Nazywany je „Regulaminem usługi Checkout” (lub po prostu „Regulaminem”).


Nie możesz używać usługi Zapłać za pomocą Revolut Checkout do otrzymywania płatności, chyba że najpierw zawrzesz Umowę dotycząca świadczenia usług z zakresu przetwarzania płatności z Revolut Bank UAB.


Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usługodawców, którzy używają usługi Zapłać za pomocą Revolut Checkout do otrzymywania płatności („Usługodawca” lub „Ty”). Nie obowiązuje on osób, które korzystają z usługi Zapłać za pomocą Revolut Checkout, aby dokonywać płatności (nazywamy ich „Klientami”).


2. Co to jest Zapłać za pomocą Revolut Checkout?


Zapłać za pomocą Revolut Checkout to usługa szybkiego płacenia, która pozwala Klientom na zachowanie danych, których używają w kasach internetowych. Dzięki temu klienci mogą szybciej i łatwiej płacić u usługodawców, którzy korzystają z tej usługi.


Dane, które klienci mogą zachować, to ich:

● Imię i nazwisko,

● Data urodzenia,

● Adres i sposób wysyłki,

● Dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail),

● Dane karty, konta bankowego lub metody płatności używanej do dokonywania płatności, w tym adres rozliczeniowy

(razem „Dane usługi Checkout”).


Zapłać za pomocą Revolut Checkout nie jest metodą płatności ani usługą płatniczą. Przetwarzanie wszelkich płatności, których klient dokonuje przy użyciu danych zapisanych przez niego w usłudze Zapłać za pomocą Revolut Checkout, będzie podlegało warunkom, które uzgodnisz z nami w odniesieniu do procesu pobierania tego rodzaju płatności.


3. Kto może korzystać z usługi Zapłać za pomocą Revolut Checkout?


Każdy, kto zawarł Umowę dotyczącą świadczenia usług z zakresu przetwarzania płatności z Revolut Bank UAB, jest uprawniony do korzystania z usługi Zapłać za pomocą Revolut Checkout i może używać jej jako metody płatności na potrzeby pobieranych przez siebie transakcji płatniczych.


4. Korzystanie z danych usługi Checkout


Gdy udostępniamy klientom usługę Zapłać za pomocą Revolut Checkout, Ty i my będziemy działać jako niezależni administratorzy ich danych usługi Checkout. Nadal jednak będziemy działać w Twoim imieniu jako podmiot przetwarzający dane w okolicznościach opisanych w Umowie dotyczącej świadczenia usług z zakresu przetwarzania płatności.


Jeśli zintegrujesz usługę Zapłać za pomocą Revolut Checkout ze swoją witryną internetową w sposób, który oznacza, że przekazujesz nam niektóre dane usługi Checkout (takie jak imię i nazwisko klienta oraz adres dostawy), potwierdzisz, że masz prawo do przekazania nam tych danych zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.


Udostępnimy Ci dane usługi Checkout, aby umożliwić przetworzenie transakcji klienta. Możesz wykorzystywać dane usługi Checkout wyłącznie w sposób zgodny ze swoją polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.


5. Monitorowanie wskaźników dotyczących sporów z klientami


Będziemy monitorować, przeglądać i regularnie kontrolować usługodawców, którzy generują nadmierny poziom skarg klientów lub inne wskaźniki szkody dla klientów w związku z usługą Zapłać za pomocą Revolut Checkout (łącznie „Spory z klientami”).


Jeśli Twój stosunek liczby sporów z klientami do całości transakcji będzie dla nas nieakceptowalny, możemy objąć Cię programem monitorowania. Jeśli obejmiemy Cię programem monitorowania, dostarczymy Ci plan naprawczy, którego przestrzeganie będzie konieczne, jeśli chcesz nadal otrzymywać dane usługi Checkout w ramach usługi Revolut Checkout.


6. Kiedy możemy wprowadzić zmiany do Regulaminu?


Zmiany do niniejszego Regulaminu możemy wprowadzić z następujących powodów:

● Jeśli uznamy, że dzięki temu będzie on łatwiejszy do zrozumienia lub bardziej pomocny

● Aby odzwierciedlić sposób prowadzenia naszej działalności, w szczególności jeśli zmiana jest konieczna ze względu na zmianę sposobu udostępniania systemu finansowego lub technologii

● Aby odzwierciedlić wymogi prawne lub regulacyjne, które nas obowiązują

● Aby odzwierciedlić zmiany w kosztach prowadzenia naszej działalności

● Gdy wprowadzimy zmiany do produktu Zapłać za pomocą Revolut.


Zazwyczaj przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian poinformujemy Cię o tym z 30-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem aplikacji Revolut lub poczty elektronicznej. W niektórych przypadkach, jeśli zmiana będzie korzystna, możemy dokonać jej natychmiast i poinformować o niej po jej wprowadzeniu.