Warunki promocji

Regulamin Promocji - Oferta Powitalna Pay Later - edycja Black Friday

Regulamin Promocji - Oferta Powitalna Pay Later - edycja Black Friday

Na czym polega promocja?

Revolut oferuje nowym klientom Konta Ratalnego Pay Later (dalej „Pay Later”) możliwość skorzystania z oferty pierwszych 45 dni bez opłat (dalej „Promocja”). Oznacza to, że każdy nowy klient Pay Later spełniający niniejsze warunki Promocji (dalej „Warunki Promocji”) nie poniesie żadnej opłaty za dokonanie zakupu z wykorzystaniem Pay Later w ciągu pierwszych 45 dni od zawarcia umowy Pay Later (dalej „Okres preferencyjny”).

Niniejsza Promocja będzie trwała od dnia 21 listopada 2022 r. do dnia 25 grudnia 2022 r. (dalej „Okres Promocji").

Organizatorem Promocji jest Revolut Bank UAB (dalej „Revolut Bank”).

Dlaczego te informacje są istotne?

Niniejsze Warunki Promocji określają zasady, które mają zastosowanie do Promocji. Musisz przestrzegać Warunków Promocji, a także warunków, które mają zastosowanie do umowy Pay Later i rachunku Revolut przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Kto może skorzystać z Promocji?

Promocja dotyczy klientów Revolut w Irlandii i Polsce, którzy w czasie trwania Okresu Promocji zawrą umowę kredytu Pay Later z Revolut Bank. Jeżeli zawrzesz (lub jeżeli już zawarłeś) umowę Pay Later poza Okresem Promocji, to Promocja nie będzie miała do Ciebie zastosowania. Nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań - wystarczy, że skorzystasz z Pay Later w aplikacji Revolut.

Pay Later jest regulowanym produktem kredytowym i aby kwalifikować się do skorzystania z niego, musisz spełnić określone wymagania (w tym w zakresie posiadania zdolności kredytowej). Więcej szczegółów dotyczących warunków Pay Later znajdziesz w swojej aplikacji Revolut.

Kiedy zaczyna się i kończy mój Okres Preferencyjny?

Twój Okres Preferencyjny rozpoczyna się od daty zawarcia umowy kredytu Pay Later i trwa 45 dni (włącznie). W czasie trwania Okresu Preferencyjnego nie pobierzemy od Ciebie opłaty za jakiekolwiek zakupy w ramach Pay Later. To takie proste!

Co się dzieje po zakończeniu okresu preferencyjnego?

Po zakończeniu Okresu Preferencyjnego, opłaty za zakupy dokonane w ramach Pay Later będą naliczane w standardowy sposób, zgodnie z umową Pay Later (chyba że obowiązywać będzie inna promocja).


Jakie inne informacje prawne powinienem mieć?

  1. Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę, której siedziba znajduje się pod adresem Konstitucijos pr. 21B, LT-08130 Wilno, Litwa.
  2. Promocja jest oferowana w związku z regulowanym produktem kredytowym (Konto Ratalne Pay Later) oferowanym przez Revolut Bank UAB. Revolut Bank UAB jest autoryzowany przez Bank Litwy w Republice Litewskiej oraz przez Europejski Bank Centralny. Revolut Bank UAB w krajach, w których prowadzi działalność podlega również odpowiednim zasadom prowadzenia tej działalności, określonym przez organy nadzoru finansowego.
  3. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszym Regulaminem Promocji a warunkami umowy Pay Later, pierwszeństwo będą miały warunki umowy Pay Later.
  4. Możemy zawiesić, zakończyć lub anulować niniejszą Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie. Jeśli zawiesimy lub zakończymy Promocję, usuniemy niniejsze Warunki Promocji z naszej strony internetowej. Jeśli zmienimy Warunki Promocji, udostępnimy zaktualizowane warunki na naszej stronie internetowej. Jakakolwiek zmiana Warunków Promocji (w tym zawieszenie lub zakończenie Promocji) nie wpływa na prawa użytkownika, który już przystąpił do Promocji (chyba że wymaga tego obowiązujące prawo).
  5. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, by sądzić, że doszło się oszustwa lub istotnego nadużycia Promocji (takiego jak próba uzyskania nieuprawnionej korzyści poprzez wprowadzenie w błąd), możemy, według naszego uznania, podjąć wszelkie działania, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
  6. Niniejsze Warunki Promocji został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie tłumaczenia mają charakter pomocniczy i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy Promocji nie mogą wywodzić praw z wersji przetłumaczonej. Angielska wersja językowa Warunków Promocji będzie obowiązywać i przeważać oraz będzie rozstrzygająca i wiążąca. Wersja angielska będzie używana w prowadzonych postępowaniach prawnych.
  7. W zakresie dozwolonym przez prawo Warunki Promocji podlegają wyłącznie prawu Litwy i są interpretowany zgodnie z nim. Niemniej jednak możesz polegać na obowiązujących przepisach ochrony konsumenta kraju EOG, w którym mieszkasz.
  8. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Warunkami Promocji, jeśli dotyczą skargi klienta Revolut Bank, będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd na Litwie lub sąd dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym zamieszkujesz.