Warunki promocji

Other Promotions

Cashback dla posiadaczy kart kredytowych

Czego dotyczy ta promocja?

Revolut pragnie nagrodzić nowych i obecnych posiadaczy kart kredytowych Revolut, którzy spełnią warunki udziału w promocji.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem promocji.


Kto może wziąć udział w promocji?

Z promocji mogą skorzystać obywatele Polski, którzy ubiegali się i zawarli Umowę o limit kredytowy w Revolut Bank UAB w okresie trwania promocji, który rozpoczyna się od 1 października 2022 roku i trwa do momentu zmiany lub odwołania promocji zgodnie z niniejszym regulaminem promocji.


Korzyści, które zyskujesz jako uczestniki promocji


W ramach promocji udostępniamy uprawnionym klientom dodatkowe świadczenie o nazwie „cashback”.


Co to jest cashback?

Gdy dokonujesz zakupu za pomocą karty kredytowej Revolut, Revolut Bank UAB zasila Twoje saldo cashback kwotą odpowiadającą procentowi Twojej płatności. Usługę tę nazywamy cashbackiem. Cashback jest procentową wartością każdej płatności kartą kredytową Revolut. Dokładna stawka Twojego cashbacku jest widoczna w aplikacji Revolut na ekranie zarządzania kartą kredytową. Możemy zmienić wartość procentową cashbacku z dowolnego powodu, w tym w zależności od kraju, w którym dokonujesz płatności, lub sprzedawcy, na rzecz którego dokonujesz płatności. O wszystkich zmianach procentowej wartości cashbacku poinformujemy Cię drogą mailową lub w aplikacji Revolut.

Nie ma limitu maksymalnej kwoty cashback, którą możesz otrzymać.

Pamiętaj, że cashback dotyczy tylko zakupów zrealizowanych kartą kredytową Revolut z wykorzystaniem produktu Limit kredytowy udostępnionego przez Revolut Bank UAB.

Cashback jest naliczany od zakupów kartą kredytową i zaokrąglany w dół do pełnej kwoty. Co więcej, cashback będzie naliczany tylko od zakupów, które zostały dokończone i nie są oczekujące.

Po zakończeniu promocji saldo cashbacku pozostanie aktywne, dopóki nie zostanie przelane na saldo Limitu kredytowego lub ręcznie przelane przez Ciebie za pomocą przycisku „Odbierz” w aplikacji mobilnej Revolut lub automatycznie wypłacone przez nas w 1. dniu następnego miesiąca kalendarzowego. Jeśli zdecydujesz się zamknąć konto karty kredytowej Revolut, będziesz mieć dwie opcje. Możesz zlecić wypłatę cashbacku na poczet zaległego salda Limitu kredytowego i zmniejszyć kwotę, którą musisz spłacić, aby móc zamknąć konto. Jeśli Twoja zaległość jest zerowa, cashback może zostać wypłacony na Twoje główne konto Revolut.

Twoje saldo cashback będzie przechowywane przez Revolut Bank UAB. Zebrany cashback możesz sprawdzić w aplikacji Revolut na ekranie zarządzania kartą kredytową lub na comiesięcznym wyciągu z konta Revolut.

Revolut Bank UAB będzie co miesiąc przenosić Twoje saldo cashback na saldo Limitu kredytowego wraz z innymi płatnościami wynikającymi z Umowy o Limit kredytowy. Możesz też użyć przycisku „Odbierz” w aplikacji Revolut, a następnie wybrać kwotę, którą chcesz przesłać na swoje saldo Limitu kredytowego. Tak długo, jak kwota ta może być zaokrąglona do najbliższego grosza, cashback możesz odebrać w dowolnym momencie.

Cashback nie może być wykorzystany na spłatę minimalnej płatności (płatnej co miesiąc zgodnie z Umową o Limicie kredytowym) ani na poczet jakichkolwiek zaległych sald Limitu kredytowego. Jeśli masz zaległości w płatnościach, nadal możesz otrzymywać cashback. Nie możesz jednak odebrać go z salda cashbacku, dopóki nie uregulujesz zaległości i nie odzyskasz dobrej kondycji finansowej.


Czasami odbierzemy przyznany Ci cashback, jeśli:

  • płatność, za którą przyznano Ci cashback, zostanie zwrócona;
  • cashback został uzyskany w sposób nieuczciwy lub
  • uzyskasz cashback w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.

Kwotę cashbacku odbierzemy poprzez pobranie jej z Twojego salda cashbacku. Uznamy, że odzyskanie należności nastąpiło za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.

Jeśli nie uda nam się odzyskać kwoty cashbacku z Twojego salda cashbacku, nadal musisz nam ją zwrócić. W takim przypadku możemy odzyskać tę kwotę z zapisanej karty lub skorzystać z prawa do potrącenia. Możemy również podjąć kroki prawne w celu odzyskania należnej nam kwoty. Jeśli to zrobimy, możesz mieć obowiązek pokrycia naszych uzasadnionych kosztów z tym związanych.

Więcej informacji o tym, jak możemy odzyskiwać należne nam kwoty, możesz znaleźć w sekcji 28 Regulaminu kont osobistych.


Płatności, które nie powodują przyznania cashbacku

Pamiętaj, że cashback dotyczy tylko zakupów zrealizowanych kartą kredytową Revolut, z wykorzystaniem Limitu kredytowego przyznanego na podstawie Umowy o Limit kredytowy, a więc tylko kiedy dokonujesz zakupów przy użyciu karty kredytowej Revolut z wykorzystaniem Limitu kredytowego. Cash back nie dotyczy przelewów, płatności (innych niż transakcje zakupu) oraz wypłat z bankomatów.

Nie możemy przyznać Ci cashbacku, jeśli byłoby to sprzeczne z obowiązującym prawem lub przepisami. O takich przypadkach poinformujemy Cię w aplikacji Revolut.


Odrobina przepisów

Regulamin promocji wejdzie w życie z chwilą dokonania pierwszej transakcji przy użyciu karty kredytowej Revolut (zgodnie z warunkami regulaminu).

Możemy zawiesić, zakończyć lub anulować niniejszą promocję lub zmienić regulamin promocji w dowolnym czasie o czym powiadomimy Cię za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub pocztą elektroniczną z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli zawiesimy lub zakończymy promocję, usuniemy niniejsze warunki promocji z naszej strony internetowej. Jeśli zmienimy warunki promocji, udostępnimy zaktualizowane warunki na naszej stronie internetowej. Jakakolwiek zmiana warunków promocji (w tym zawieszenie lub zakończenie promocji) nie wpływa na prawa już nabyte użytkownika (chyba że wymaga tego obowiązujące prawo).

Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (np. próbę uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.

Niniejszy regulamin został opublikowany w języku polskim i angielskim, a wszelkie jego przekłady na inne języki mają charakter wyłącznie grzecznościowy i informacyjny — uczestnicy promocji nie mogą czerpać żadnych praw wynikających z przetłumaczonej wersji. Obowiązywać będzie polska wersja językowa niniejszego regulaminu, która będzie wiążąca i rozstrzygająca. Wersja polska będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym.

Do niniejszego regulaminu promocji zastosowanie ma prawo Republiki Litewskiej. Mimo to możesz powołać się na polskie zasady ochrony konsumentów. Kroki prawne na mocy niniejszego regulaminu mogą być podejmowane w sądach Republiki Litewskiej i Polski.