Opłaty

Joint Account Fees

Opłaty na koncie wspólnym

Ta wersja regulaminu będzie obowiązywać od 22 sierpnia 2023 r.

Aby zapoznać się z regulaminem obowiązującym przed 22 sierpnia 2023 roku, kliknij tutaj.


Karta do konta wspólnego

Każdy właściciel konta wspólnego może zamówić standardową kartę do konta wspólnego.

Pierwsza karta każdego z właścicieli konta wspólnego

  • Bezpłatnie (obowiązuje opłata za dostawę).

Karty zastępcze do konta wspólnego

  • 6 EUR za każdą kartę zastępczą (obowiązuje opłata za dostawę).

Opłata za dostawę karty do konta wspólnego

  • Zanim zamówisz kartę w aplikacji Revolut, dowiesz się, jaka opłata obowiązuje za dostawę. Opłata za dostawę może się różnić w zależności od miejsca, do którego wysyłana jest karta.


Inne opłaty i limity

Gdy korzystasz z konta wspólnego, opłaty i limity obowiązujące w odniesieniu do Twojego konta osobistego mają zastosowanie do wszystkich usług, w przypadku których na tej stronie nie określono konkretnej opłaty lub limitu. Przykład:

  • Za każdą płatność, transakcję lub wymianę walut na koncie wspólnym pobierane są takie same opłaty, jak na Twoim koncie osobistym.
  • Każda wymiana walut na koncie wspólnym będzie również wliczana do limitów naliczania uzasadnionych opłat lub innych limitów obowiązujących na Twoim koncie osobistym.
  • Wszelkie wypłaty z bankomatów, których dokonasz ze swojego konta wspólnego, będą również wliczane do limitów obowiązujących na Twoim koncie osobistym.

Te opłaty i limity mogą być różne dla każdego z właścicieli konta wspólnego, ponieważ określa je wybrany przez niego plan. Oznacza to, że każdy właściciel konta wspólnego może mieć inne opłaty i limity. Jeśli np. korzystasz z planu Metal, a Twój partner ma plan Standard, będziecie mieć różne opłaty i limity.

Mimo że opłaty i limity obowiązujące na Twoim koncie osobistym mają zastosowanie również do Twojego konta wspólnego, nie obowiązują na nim żadne korzyści wynikające z Twojego konta osobistego. Klienci planu Metal, oprócz Metal Cashback, mogą otrzymać zwrot pieniędzy za kwalifikujące się transakcje. Zwrócone pieniądze trafią do Twojego portfela Metal Cashback. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, musisz być użytkownikiem planu Metal i wykonać kwalifikującą się transakcję przy użyciu karty wspólnej lub osobistej. Nie możesz otrzymać zwrotu pieniędzy za transakcję wykonaną przez innego właściciela konta z konta wspólnego, nawet jeśli ma on subskrypcję Metal.

Jeśli chodzi o inne korzyści, np. ubezpieczenia lub korzyści, które otrzymujesz w związku ze swoją aktywnością na koncie detalicznym, nie mają one zastosowania do aktywności na Twoim koncie wspólnym.

Aby zobaczyć te informacje w standardowym formacie określonym przez organ regulacyjny, kliknij tutaj. Dotyczą one również Twojego konta wspólnego.

Glosariusz terminów użytych w tym dokumencie jest dostępny bezpłatnie.