Warunki promocji

Promocja Cashback na artykuły spożywcze

Promocja Cashback na artykuły spożywcze


Czego dotyczy ta promocja?

Revolut chce wypłacać zwrot gotówki za wydatki spożywcze u wybranych sprzedawców dla wybranych klientów ("Promocja").

Każdy klient, który zostanie zaproszony do udziału w Promocji, otrzyma 4% zwrotu gotówki (ograniczony do 10 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie kraju EOG, w którym mieszka) za wydatki kartą Revolut u wybranych sprzedawców ("Cashback"), zgodnie z niniejszym regulaminem ("Regulamin").

Promocja trwa:

 • od godziny 12:00 GMT w dniu 15 marca 2023 r. do godziny 12:00 GMT w dniu 29 marca 2023 r.; oraz
 • we wszelkich innych okresach, które mogą zostać dodane do niniejszego Regulaminu w przyszłości;

(każdy z nich zwany jest dalej "Okresem Promocji").


Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?

Promocja jest dostępna wyłącznie dla:

 • użytkowników Revolut mieszkających w Niemczech, Francji, Grecji, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii, którzy pomyślnie przeszli do Revolut Bank UAB; oraz
 • otrzymali bezpośrednio od nas wiadomość z zaproszeniem do udziału w Promocji za pośrednictwem czatu w aplikacji.

Jeśli użytkownik nie otrzymał od nas wiadomości za pośrednictwem czatu w aplikacji z zaproszeniem do udziału w Promocji, nie kwalifikuje się do udziału w Promocji.


Jak mogę otrzymać Cashback?

Aby otrzymać Cashback, należy dokonać zakupu u wybranego sprzedawcy w swoim kraju, wymienionego poniżej, przy użyciu karty Revolut w Okresie Promocji. Możesz użyć karty fizycznej lub wirtualnej, a zakupu możesz dokonać online lub osobiście.

Otrzymasz Cashback w wysokości 4%, z zastrzeżeniem maksymalnego limitu 10 € lub równowartości w walucie kraju EOG, w którym mieszkasz.

Cashback zostanie zgromadzony w Okresie Promocji i wypłacony na konto Revolut w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu Okresu Promocji.

Poniżej przedstawiono wybranych sprzedawców, u których można uzyskać zwrot gotówki (z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń). Revolut nie ma powiązań ani partnerstwa z tymi sprzedawcami. Poniżej wymieniono sprzedawców w poszczególnych krajach:


Francja

 • Carrefour
 • Lidl
 • E.Leclerc
 • Intermarché
 • Hypercacher
 • Aldi
 • Franprix
 • Casino Supermarché
 • Picard
 • Géant Casino


Niemcy

 • REWE
 • Lidl
 • EDEKA
 • Kaufland
 • ALDI
 • Netto Marken Discount
 • PENNY
 • Aldi
 • Flink
 • NORMA


Grecja

 • efood
 • Sklavenitis
 • AB
 • Lidl
 • My market
 • Bf Kai Sia Ee
 • Masoutis
 • MARKET IN
 • BAZAAR
 • TheMart


Węgry

 • Lidl
 • Spar
 • ALDI
 • foodpanda
 • PENNY
 • Kifli.hu
 • CBA
 • Coop
 • Lipóti Pékség
 • Roni ABC


Irlandia

 • Tesco
 • Dunnes Stores
 • Lidl
 • SuperValu
 • ALDI
 • Centra
 • Spar
 • EUROSPAR
 • Londis
 • Daybreak


Włochy

 • Esselunga
 • Conad
 • Lidl
 • Carrefour
 • Coop
 • Eurospin
 • Pam Panorama
 • MD
 • famila
 • ALDI


Polska

 • Biedronka
 • Lidl
 • Żabka
 • Auchan
 • Carrefour
 • Kaufland
 • Dino Polska
 • Netto Markt
 • Stokrotka
 • Delikatesy Centrum


Portugalia

 • Continente
 • Pingo Doce
 • Lidl
 • Auchan
 • Mercadona
 • Aldi
 • Intermarché
 • Minipreço
 • Cascais Nascente


Rumunia

 • Lidl
 • Mega Image
 • Kaufland
 • Carrefour
 • Profi
 • Auchan
 • PENNY
 • METRO
 • Selgros


Hiszpania

 • Mercadona
 • Lidl
 • Carrefour
 • Aldi
 • DIA
 • Alcampo
 • Consum
 • Eroski
 • Ahorra Mas
 • Condis


Nie otrzymasz Cashback za żadne zakupy, które zostały dokonane:

 • na stacjach benzynowych lub w serwisach;
 • w ramach koncesji lub w sklepach w supermarketach (np. kawiarnia w jednym z wymienionych sklepów);
 • u sprzedawców usług telekomunikacyjnych lub finansowych (w tym należących do supermarketów);
 • na loteriach lub grach hazardowych;
 • w niezależnych sklepach specjalistycznych, na przykład piekarniach i sklepach mięsnych lub hurtowniach; albo
 • ale nie są prawdziwymi zakupami towarów lub usług lub zostały następnie zwrócone.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę, której adres siedziby to: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję (dla pojedynczego klienta lub jako całość) w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii Promocja jest nadużywana lub może negatywnie wpłynąć na dobre imię, reputację lub interesy handlowe spółki Revolut.
 3. Możemy zmienić niniejszy Regulamin w dowolnym momencie. Jeśli to zrobimy, postaramy się powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem (ale nie zawsze).
 4. Mogą wystąpić zdarzenia pozostające poza kontrolą spółki Revolut, które uniemożliwiają przyznanie niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 5. Jeśli użytkownik zamknie swoje konto Revolut lub jego konto zostanie zawieszone lub ograniczone między momentem kwalifikującego się zakupu a otrzymaniem Cashbacku, utraci on prawo do Cashbacku.
 6. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że użytkownik dopuścił się oszustwa lub istotnego nadużycia niniejszej Promocji (np. próby uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy według własnego uznania podjąć wszelkie działania, jakie uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 7. Revolut będzie przetwarzać dane osobowe użytkownika i wybierać istniejących klientów do udziału w Promocji zgodnie z Informacją o ochronie prywatności klienta, która ma zastosowanie do konta użytkownika i którą można znaleźć tutaj.
 8. Niniejszy Regulamin jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie tłumaczenia mają charakter wyłącznie grzecznościowy i biurowy - uczestnicy Cashback nie mogą wywodzić żadnych praw z przetłumaczonej wersji. Angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu będzie miała zastosowanie i będzie rozstrzygająca i wiążąca. Wersja angielska będzie stosowana we wszelkich postępowaniach prawnych.
 9. W zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i zgodnie z nim będą interpretowane. Mimo to użytkownik może nadal polegać na obowiązkowych przepisach dotyczących ochrony konsumentów obowiązujących w kraju EOG, w którym mieszka. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub w związku z nim będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszka użytkownik).