Regulaminy

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI REVOLUT MESSENGER

Obowiązuje od 29.03.2023


Przegląd


Niniejsze Oświadczenie dotyczy korzystania przez Ciebie z naszych usług komunikacyjnych czatu P2P i czatu grupowego, które udostępniamy w aplikacji Revolut. Do celów niniejszego Oświadczenia usługi te określamy łącznie mianem „Revolut Messenger”.


Niniejsze Oświadczenie zawiera dodatkowe informacje na temat sposobu działania komunikatora Revolut Messenger. W szczególności określa ważne informacje dotyczące prywatności, które musisz znać, korzystając z Revolut Messenger.


Gdy korzystasz z Revolut Messenger, uważnie przeczytaj to Oświadczenie wraz z następującymi dokumentami Revolut:Informacje zawarte w tym Oświadczeniu uzupełniają informacje zawarte w Oświadczeniu o ochronie prywatności klienta Revolut.


Korzystanie z Revolut Messenger podlega akceptacji Regulaminu kont osobistych i zrozumieniu Standardów społecznościowych Revolut.


Co to jest Revolut Messenger?


Revolut Messenger to usługa przesyłania wiadomości w aplikacji, którą klienci Revolut mogą wykorzystać do wysyłania wiadomości do siebie nawzajem.


Możesz wysyłać wiadomości P2P do innych klientów Revolut tylko wtedy, gdy macie siebie nawzajem zapisanych na odpowiednich listach kontaktów lub gdy została między wami dokonana płatność za pomocą Revolut. Takie osoby nazywamy „zaufanymi kontaktami”.


Dodanie Cię do czatu grupowego może nastąpić tylko wtedy, gdy:


 • osoba, która Cię dodała, jest zaufanym kontaktem; lub
 • przyjmiesz zaproszenie do grupy od osoby, która nie jest zaufanym kontaktem.


Czy Revolut może czytać Twoje wiadomości?


Revolut nie może czytać Twoich wiadomości, ale może zobaczyć informacje dotyczące wszelkich płatności dokonywanych lub otrzymywanych przez Ciebie za pośrednictwem Revolut.


Wiadomości


Twoje wiadomości w Revolut są kompleksowo szyfrowane. Oznacza to, że Revolut nigdy nie będzie w stanie uzyskać dostępu do żadnej wiadomości wysłanej przez Ciebie za pośrednictwem Revolut Messenger.


Pozostałe informacje


Mimo że Revolut nie ma dostępu do Twoich wiadomości, będziemy mieć pewne informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z Revolut Messenger, w tym:


 • godzinę i datę wysłania lub otrzymania wiadomości;
 • tożsamość innych klientów Revolut, z którymi rozmawiasz;
 • godzinę i datę otwarcia lub ponownego otwarcia zaszyfrowanej sesji czatu.


Informacje o płatnościach


Revolut może uzyskać dostęp do informacji, jeśli zainicjujesz płatność na rzecz innego klienta Revolut za pośrednictwem Revolut Messenger lub otrzymasz płatność od innego klienta Revolut w ten sposób. Revolut będzie mieć np. dostęp do wszelkich informacji, które są generowane, gdy:


 • przesyłasz prośbę o płatność innemu klientowi Revolut przez Revolut Messenger;
 • przesyłasz płatność do innego klienta Revolut przez Revolut Messenger;
 • akceptujesz lub odrzucasz prośbę o płatność otrzymaną od innego klienta Revolut przez Revolut Messenger.


Jak możesz zmieniać preferencje Revolut Messenger?


Ustawienia prywatności w aplikacji pozwalają wyłączyć:


 • całą funkcję przesyłania wiadomości w P2P;
 • możliwość dodawania Cię do czatów grupowych (uwaga: musisz opuścić wszystkie istniejące grupy, w których jesteś, jeśli chcesz przestać otrzymywać wiadomości z czatów grupowych).


W Revolut Messenger możesz też:

 • blokować określonym zaufanym kontaktom możliwość kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem Revolut Messenger;
 • usuwać innych klientów z czatów grupowych;
 • opuszczać czaty grupowe;
 • usuwać wszystkie wiadomości wysłane przy użyciu Revolut Messenger. Spowoduje to usunięcie wiadomości zarówno u Ciebie jako nadawcy, jak i u odbiorców.

Gdzie znaleźć więcej informacji o tym, jak Revolut przetwarza Twoje dane osobowe?


Zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Znajdziesz w nim wiele ważnych informacji na temat prywatności, dotyczących m.in. następujących zagadnień:


 • który podmiot Revolut jest administratorem Twoich danych osobowych;
 • dlaczego Revolut w ogóle gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
 • jak Revolut udostępnia Twoje dane osobowe;
 • czy Revolut udostępnia Twoje dane osobowe za granicę;
 • jak długo Revolut przechowuje Twoje dane osobowe;
 • jak możesz skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, na mocy odpowiednich przepisów o ochronie prywatności.


Z kim się kontaktować w razie dalszych pytań?


Napisz na adres [email protected], jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Revolut Messenger. Nasz zespół ekspertów chętnie udzieli pomocy.