Warunki promocji

Credit Card Promotion Cashback

Cashback dla posiadaczy kart kredytowych


Czego dotyczy ta promocja?

Revolut pragnie nagrodzić nowych posiadaczy kart kredytowych Revolut, którzy spełnią warunki udziału w promocji („Promocja”).

Ta Promocja pozwala nowym posiadaczom kart kredytowych Revolut na terenie Polski zyskać:

 • 5% cashbacku od transakcji bezgotówkowych dotyczących zakupów w sklepach, w tym zakupów artykułów spożywczych oraz płatności w restauracjach przez pierwsze trzy miesiące („Uprawnione Zakupy 1") lub do kwoty 30 PLN (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) oraz
 • 1% cashbacku od transakcji bezgotówkowych za wszystkie inne transakcje przez pierwsze trzy miesiące („Uprawnione Zakupy 2") lub do kwoty 20 PLN (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Uprawnione Zakupy 1 i Uprawnione Zakupy 2 będą zwane łącznie Uprawnionymi Zakupami.

Niniejsza Promocja obowiązuje od 20 listopada 2023 roku od godz. 00:00 GMT do 7 stycznia 2024 roku do godz. 23:59 GMT. Okres ten nazywamy „Okresem Promocji”.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem („Regulamin Promocji”).

Kto może wziąć udział w promocji?

Ta promocja jest dostępna dla wybranych klientów na terenie Polski, którzy złożyli wniosek i zawarli Umowę o Limit kredytowy z Revolut Bank UAB w Okresie Promocji i dokonali Uprawnionych Zakupów. Obejmuje to klientów, którzy złożyli wniosek i zawarli Umowę o Limit kredytowy po raz pierwszy, oraz klientów, którzy złożyli wniosek ponownie i zawarli nową Umowę o Limit kredytowy.


Korzyści, które zyskujesz jako uczestniki promocji

W ramach promocji udostępniamy uprawnionym klientom dodatkowe świadczenie o nazwie „cashback”.


Co to jest cashback?

Gdy dokonujesz zakupu za pomocą karty kredytowej Revolut, Revolut Bank UAB zasila Twoje saldo cashback:

 • kwotą 5% cashbacku od wartości Uprawnionych Zakupów 1 przez pierwsze trzy miesiące, do kwoty 30 PLN (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) oraz
 • kwotą 1% cashbacku od wartości Uprawnionych Zakupów 2 przez pierwsze trzy miesiące, do kwoty 20 PLN (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Maksymalna kwota cashbacku, którą można uzyskać w Okresie Promocji, nie przekroczy łącznej kwoty 30 PLN za Uprawnione Zakupy 1 i 20 PLN za Uprawnione Zakupy 2.

Pamiętaj, że cashback dotyczy tylko Uprawnionych Zakupów zrealizowanych kartą kredytową Revolut z wykorzystaniem produktu Limit kredytowy udostępnionego przez Revolut Bank UAB.

Cashback jest naliczany od Uprawnionych Zakupów kartą kredytową i zaokrąglany w dół do pełnej kwoty. Co więcej, cashback będzie naliczany tylko od Uprawnionych Zakupów, które zostały dokończone i nie są oczekujące.

Po zakończeniu promocji saldo cashbacku pozostanie aktywne, dopóki nie zostanie automatycznie przelane na Twoje saldo Limitu kredytowego w 1. dniu następnego miesiąca kalendarzowego. Jeśli zdecydujesz się zamknąć konto karty kredytowej Revolut, będziesz mieć dwie opcje. Możesz zlecić wypłatę cashbacku na poczet zaległego salda Limitu kredytowego i zmniejszyć kwotę, którą musisz spłacić, aby móc zamknąć konto. Jeśli Twoja zaległość jest zerowa, cashback może zostać wypłacony na Twoje główne konto Revolut.

Twoje saldo cashback będzie przechowywane przez Revolut Bank UAB. Zebrany cashback możesz sprawdzić w aplikacji Revolut na ekranie zarządzania kartą kredytową lub na comiesięcznym wyciągu z konta Revolut.

Gdy Okres Promocji dobiegnie końca, za Uprawnione Zakupy nadal będziesz otrzymywać 0,1% cashbacku przez pozostały czas obowiązywania Twojej Umowy o Limit kredytowy. Revolut Bank UAB będzie co miesiąc przenosić Twoje saldo cashback na saldo Limitu kredytowego wraz z innymi płatnościami wynikającymi z Umowy o Limit kredytowy.

Cashback nie może być wykorzystany na spłatę minimalnej płatności (płatnej co miesiąc zgodnie z Umową o Limit kredytowy) na poczet jakichkolwiek niespłaconego salda Limitu kredytowego. Jeśli masz zaległości w płatnościach, nadal możesz otrzymywać cashback. Nie możesz jednak odebrać go z salda cashbacku, dopóki nie uregulujesz zaległości i nie odzyskasz dobrej kondycji finansowej.


Czasami odbierzemy Ci cashback, jeśli:

 • płatność, za którą przyznano Ci cashback, zostanie zwrócona;
 • cashback został uzyskany w sposób nieuczciwy lub
 • uzyskasz cashback w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem.

Kwotę cashbacku odbierzemy poprzez pobranie jej z Twojego salda cashbacku. Uznamy, że odzyskanie należności nastąpiło za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.

Jeśli nie uda nam się odzyskać kwoty cashbacku z Twojego salda cashbacku, nadal musisz nam ją zwrócić. W takim przypadku możemy odzyskać tę kwotę z zapisanej karty lub skorzystać z prawa do potrącenia. Możemy też podjąć kroki prawne w celu odzyskania należnej nam kwoty. Jeśli to zrobimy, być może obciążymy Cię naszymi uzasadnionymi kosztami związanymi z tym procesem.

Więcej informacji o tym, jak możemy odzyskiwać należne nam kwoty, możesz znaleźć w sekcji 28 Regulaminu kont osobistych.


Za jakie płatności przysługuje cashback?

Pamiętaj, że cashback dotyczy tylko Uprawnionych Zakupów zrealizowanych kartą kredytową Revolut z wykorzystaniem Limitu kredytowego przyznanego na podstawie Umowy o Limit kredytowy, a więc tylko jeśli kupujesz przy użyciu karty kredytowej Revolut z wykorzystaniem Limitu kredytowego. Cashback nie dotyczy przelewów, płatności (innych niż transakcje zakupu) oraz wypłat z bankomatów.

Nie możemy przyznać Ci cashbacku, jeśli byłoby to sprzeczne z obowiązującym prawem lub przepisami. O takich przypadkach poinformujemy Cię w aplikacji Revolut.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę, której adres siedziby to: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.
 2. Możemy zawiesić, zakończyć lub odwołać niniejszą Promocję lub zmienić niniejszy Regulamin Promocji w dowolnym momencie. Jeśli zawiesimy lub zakończymy niniejszą Promocję, usuniemy niniejszy Regulamin Promocji z naszej witryny internetowej. W przypadku zmiany Regulaminu Promocji opublikujemy jego zaktualizowaną wersję w naszej witrynie internetowej. Zmiana Regulaminu Promocji (w tym zawieszenie lub zakończenie Promocji) nie wpływa jednak na Twoje prawa, jeśli wcześniej weźmiesz już udział w Promocji (chyba że wymaga tego jakiekolwiek obowiązujące prawo).
 3. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia cashbacku otrzymanego przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli kryteria udziału nie zostaną spełnione, jeśli płatność, za którą otrzymano cashback, zostanie Ci zwrócona, jeśli uzyskasz cashback w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki obowiązujące na Twoim koncie Revolut w celu uzyskania nagrody pieniężnej lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek transakcji przyznania nagrody pieniężnej zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 4. Jeśli zamkniesz swoje konto Revolut lub Twoje konto zostanie zawieszone lub ograniczone, zanim będziemy mogli przesłać na nie cashback lub pomiędzy zakwalifikowaniem się do cashbacku w ramach niniejszej Promocji a otrzymaniem nagrody pieniężnej, stracisz prawo do takiego cashbacku.
 5. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie cashbacku w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 6. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (takie jak np. próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 7. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach tej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności.
 8. Regulamin Promocji został opublikowany w językach angielskim i polskim. Polska wersja językowa może być wykorzystywana w postępowaniach sądowych.
 9. Niniejszy Regulamin Promocji podlega wyłącznie polskiemu prawu i zgodnie z nim będzie interpretowany. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Polsce.