Warunki promocji

Promocja Influencerska Revolut x Influencer - program partnerski

Czego dotyczy ta Promocja?

W ramach Promocji Influencerskiej Revolut x Affiliate Influencer - programu partnerskiego („Promocja”), Revolut oferuje swoim potencjalnym klientom we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Rumunii, Belgia i Polsce („Kraje Objęte Promocją”) możliwość zarejestrowania się w Revolut po raz pierwszy za pomocą linku lub kodu dostarczonego przez partnera Revolut, takiego jak YouTuber, Instagramer lub podcaster („Partner”) oraz:

 • wygrać nagrodę pieniężną w losowaniu nagród („Nagroda pieniężna”); a także
 • otrzymać cashback w wysokości 20 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie („Cashback”) za kwalifikujące się transakcje dokonane w okresie trwania Promocji.


Przeprowadzimy kilka takich promocji, które dadzą Ci możliwość wygrania nagrody pieniężnej i otrzymania zwrotu pieniędzy. Szczegółowe informacje dotyczące danej Promocji zostaną określone na stronie docelowej Promocji, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem łącza dostarczonego przez naszego Partnera („Strony docelowa”).


Na stronie docelowej każdej promocji znajdują się następujące informacje:

 • Kraje Objęte Promocją;
 • Kwalifikujący się kraj, w którym powiązany jest partner Revolut, będzie objęty tą promocją;
 • Okres, w którym można wziąć udział w losowaniu nagród pieniężnych („Okres Promocji”);
 • Kwota nagrody pieniężnej;
 • Okres, w którym użytkownik jest uprawniony do otrzymania Cashbacku („OkresCashbacku”) oraz kwota Cashbacku w lokalnej walucie (innej niż EUR).


Niniejszy regulamin („RegulaminPromocji”) określa warunki niniejszej Promocji, musisz przestrzegać jego warunków oraz warunków dotyczących Twojego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w tej Promocji. Musisz również wykonać czynności wymienione w sekcji „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w Promocji?” przed końcem Okresu Promocji wskazanego na Stronie docelowej.

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Aby kwalifikować się do udziału w tej Promocji i losowania nagrody pieniężnej, musisz:

 • mieszkać pod adresem zamieszkania w jednym z Krajów Objętych Promocją. Sprawdź informacje na Stronie docelowej dotyczące Krajów Objętych Promocją;
 • mieć ukończone 18 lat;
 • być nowym klientem Revolut Personal (oznacza to, że nie możesz obecnie posiadać konta Revolut Personal ani posiadać konta w Revolut w przeszłości (niezależnie od tego, czy było to konto w Revolut Bank UAB, jego oddziale czy innej firmie Revolut));
 • użyć unikalnego linku lub kodu dostarczonego przez Partnera, który jest ważny w Krajach Objętych Promocją (określonych na Stronie docelowej). Jeśli nie użyjesz ważnego linku lub kodu - na przykład, jeśli zarejestrujesz się według klasycznego procesu otwierania konta na naszej stronie internetowej lub w aplikacji, lub jeśli zarejestrujesz się przy użyciu linku lub kodu, który nie jest ważny w określonych Krajach Objętych Promocją - nie otrzymasz Cashbacku ani nie będziesz mieć możliwości udziału w losowaniu w celu wygrania Nagrody pieniężnej.


Dodatkowo musisz wykonać następujące czynności:

 • Kliknij unikalny link, który zostanie ogłoszony w poście w mediach społecznościowych, podany w opisie postu lub profilu Partnera w mediach społecznościowych. Link przekieruje Cię do Strony docelowej, na której musisz podać swój numer telefonu. Gdy podasz swój numer telefonu, nastąpi przekierowanie do rejestracji konta osobistego Revolut;
 • Postępuj zgodnie z krokami wymaganymi do otwarcia konta osobistego Revolut i wypełnij formularz procedury „KYC” (Poznaj swojego klienta) przed zakończeniem Okresu Promocji, który będzie wskazany na Stronie docelowej;
 • Pomyślnie dokończ rejestrację w Revolut (oznacza to, że musisz przejść procedurę KYC) z adresem zameldowania w jednym z Krajów Objętych Promocją, bez ograniczeń na koncie;
 • Dokonaj pierwszego zasilenia konta Revolut Personal kwotą co najmniej 1 EUR lub jej równowartością w innej walucie. Pierwsze zasilenie możesz dokonać przelewem bankowym lub przy użyciu zarejestrowanej u nas karty debetowej;
 • Po zasileniu konta Revolut Personal użyj salda do dokonania jednej (1) płatności wirtualną lub fizyczną kartą Revolut o dowolnej wartości. Nie martw się – nie potrzebujesz fizycznej karty, aby dokonać płatności: możesz łatwo wygenerować kartę wirtualną w aplikacji Revolut i użyć jej do tego celu.

Aby wziąć udział w losowaniu nagrody pieniężnej, wykonaj wszystkie powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.


Ponadto, aby kwalifikować się do otrzymania Cashbacku musisz:

 • Dokonać jednej lub kilku wirtualnych i (lub) fizycznych transakcji kartą Revolut o łącznej wartości równej lub wyższej niż 20 EUR lub równowartość w innej walucie (jak określono na Stronie docelowej) w Okresie Cashbacku. Link dostarczony przez naszego Partnera będzie ważny do końca Okresu Cashbacku.

Gdy Twoje transakcje osiągną łączną wartość 20 EUR lub równowartość w innej walucie, będziesz mieć możliwość otrzymania Cashbacku w wysokości 20 EUR lub równowartości w innej walucie. Maksymalna kwota, jaką możesz uzyskać z Cashbacku, wynosi 20 EUR lub równowartość w innej walucie, co oznacza, że jeśli całkowita wartość transakcji przekroczy 20 EUR lub równowartość w innej walucie, nadal otrzymasz Cashback w wysokości 20 EUR lub równowartość w innej walucie.


Transakcje kartą w celu uzyskania Cashbacku lub wygrania Nagrody Gotówkowej muszą być autentycznymi zakupami (transakcje na rzecz dostawców usług płatniczych, innych kont bankowych i e-portfeli itp. nie są uznawane za autentyczne zakupy).


Jak wygrać nagrodę pieniężną?

Klienci, którzy wykonają czynności opisane w sekcji „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w tej Promocji?”, wezmą udział w losowaniu online, aby wygrać Nagrodę Pieniężną. Następnego dnia po zakończeniu „Okresu Promocji” następnego dnia po zakończeniu „Okresu promocji” zostanie wybrany w drodze losowania, zgodnie z poniższymi krokami:

 • Określimy wszystkich klientów, którzy zarejestrowali się w Revolut w ramach tej Promocji i spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne określone w sekcji „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w tej Promocji" (dalej „Uczestnicy losowania nagrody pieniężnej”);
 • Wylosowani zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości określonej na Stronie docelowej Promocji.
 • Powiadomimy zwycięzców za pośrednictwem powiadomienia push lub wiadomości e-mail i przelejemy nagrodę pieniężną na konto osobiste Revolut zwycięzców w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od wysłania powiadomienia.


Jak mogę otrzymać Cashback?

Revolut przekaże Cashback na konto osobiste Revolut w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych po wykonaniu czynności opisanych w sekcji „Co muszę zrobić, aby wziąć udział w promocji?".


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. W przypadku klientów Revolut Bank UAB, niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.
 2. W przypadku klientów francuskiego oddziału Revolut Bank UAB niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału we Francji, o numerze rejestracyjnym 894 031 244, którego siedziba znajduje się pod adresem 3 Rue de Stockholm, Patchwork Saint Lazare 75008 Paryż, Francja.
 3. Możemy zawiesić lub zakończyć promocję przed datą zakończenia Okresu Promocji lub Okresu Cashback, jeśli w naszej uzasadnionej opinii promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej promocji. Możemy odwołać niniejszą promocję lub zmienić niniejszy Regulamin promocji w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Jeśli zmienimy niniejszy Regulamin Promocji lub anulujemy niniejszą Promocję, postaramy się powiadomić użytkownika w ten sam sposób, w jaki ją ogłosiliśmy.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Nagrody Pieniężnej i (lub) Cashbacku otrzymanego przez Ciebie w ramach tej Promocji, jeśli otrzymasz Nagrodę Pieniężną i (lub) Cashback w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki obowiązujące na Twoim koncie Revolut w celu uzyskania Nagrody Pieniężnej i (lub) Cashbacku lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu Promocji. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek transakcji Nagrody Pieniężnej i (lub) Cashback zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 5. Jeśli zamkniesz swoje konto osobiste Revolut lub Twoje konto osobiste Revolut zostanie zawieszone lub ograniczone, zanim będziemy mogli przesłać na nie Nagrodę Pieniężną i / lub Cashback, lub pomiędzy zakwalifikowaniem się do odbioru Nagrody Pieniężnej i / lub Cashbacku w ramach niniejszej Promocji a jego otrzymaniem, stracisz prawo do Nagrody Pieniężnej i / lub Cashbacku.
 6. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie Nagrody Pieniężnej i / lub Cashback w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 7. Jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, by sądzić, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji (takie jak np. próba uzyskania nieuczciwej przewagi poprzez oszustwo), możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.
 8. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach tej promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe potrzebne do obsługi Twojego konta zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.
 9. Niniejszy regulamin Promocji został publikowany w języku angielskim, a wszelkie jego nieoficjalne przekłady na inne języki mają charakter wyłącznie grzecznościowy i informacyjny — uczestnicy Promocji nie mogą czerpać żadnych praw wynikających z przetłumaczonej wersji. Obowiązywać będzie angielska wersja językowa niniejszego Regulaminu promocji, która będzie wiążąca i rozstrzygająca. Wersja angielska będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym.
 10. W przypadku klientów Revolut Bank UAB, niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez Revolut Bank UAB, spółkę z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130, Wilno, Republika Litewska. Niniejszy Regulamin Promocji podlega wyłącznie prawu Republiki Litewskiej i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Republice Litewskiej (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz.
 11. W przypadku klientów francuskiego oddziału Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przez prawo, niniejszy Regulamin promocji podlega wyłącznie prawu Francji i jest interpretowany zgodnie z nim. Mimo to nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd we Francji (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz).