Promotievoorwaarden

St Patrick's Day 2024 Actie: Gratis proefperiode

Waar gaat deze Actie over?


Als onderdeel van de St Patrick's Day 2024 Actie met Gratis proefperiode (de "Actie") biedt Revolut geselecteerde bestaande retailklanten die woonachtig zijn in Bulgarije, Estland, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk (de "In aanmerking komende landen”) de kans op een Premium betaald plan-abonnement zonder abonnementskosten voor een bepaalde periode (de "Gratis proefperiode").

Deze algemene voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) beschrijven de regels die van toepassing zijn op deze Actie. Wanneer je aan deze Actie deelneemt, moet je je houden aan deze Actievoorwaarden en aan:

Om deel te nemen aan deze Actie, moet je voldoen aan de geschiktheidscriteria en de in deze Actievoorwaarden beschreven stappen voltooien tussen 15 maart 2024 00:00 UTC en 18 maart 2024 23:59 UTC. We noemen dit de “Actieperiode”.


Wie komt er in aanmerking voor deze Actie?


Om in aanmerking te komen voor deze Actie moet je:

 • een actieve persoonlijke Revolut-rekening en het Standard-plan hebben. Om een “actieve” rekening te hebben, moet je ons registratieproces hebben voltooid, de Ken je klant (Know Your Customer, KYC) controles van Revolut hebben doorlopen, een rekening hebben die op geen enkele manier is opgeschort, gesloten of beperkt en een positief rekeningsaldo hebben;
 • een woonadres hebben in een In aanmerking komend land; en
 • rechtstreeks van ons een e-mail of pushmelding in de app hebben ontvangen waarin je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze Actie.


Hoe begin ik mijn Gratis proefperiode?


Volg de onderstaande stappen om je Gratis proefperiode te beginnen:

 • Klik op de unieke link in de e-mail of in-app pushmelding die we je hebben gestuurd. Zodra je op de link klikt, word je doorgestuurd naar het Actie-dashboard in de Revolut-app, waar je kunt zien voor hoeveel maanden je Gratis proefperiode is. Je kunt kiezen om de Gratis proefperiode te accepteren of te weigeren.


Recht op annulering

Je hebt het recht om je abonnement te annuleren binnen de Gratis proefperiode (je “bedenktermijn”). Na de Gratis proefperiode zijn de gewone annuleringsregels van toepassing. Dit betekent dat:

 • als je je abonnement niet binnen de bedenktermijn annuleert, je automatisch wordt ingeschreven voor een abonnement van 12 maanden op het Premium betaald plan-abonnement; en
 • de gewone kosten voor het downgraden van je betaald plan-abonnement van toepassing zijn (voor meer informatie, zie het gedeelte “Kosten voor het downgraden van je betaald plan-abonnement” van de Voorwaarden voor betaalde plannen).


Fysieke Revolut-kaart

Als je een kaart bestelt tijdens je Gratis proefperiode, maar vervolgens je Premium betaald plan-abonnement annuleert tijdens je bedenktermijn, moet je ons de bezorgkosten van de kaart betalen. Raadpleeg de Kostenpagina voor het Premium-plan om de kosten te zien met betrekking tot het bezorgen van kaarten.


Met welke andere juridische informatie moet ik bekend zijn?


 1. We kunnen de Actie wijzigen, opschorten of beëindigen vóór de einddatum die we hierboven hebben vermeld als, naar onze redelijke mening, de Actie wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut. We kunnen dit op individuele basis of voor de gehele Actie doen. Neem contact op met de ondersteuning als je denkt dat je in aanmerking komt voor een bepaald voordeel met betrekking tot de Actie die niet aan jou is toegekend als gevolg van deze voortijdige opschorting of beëindiging.
 2. Als we de Actie vóór het einde van de Actieperiode moeten wijzigen, opschorten of beëindigen, kondigen we dit op dezelfde manier aan als waarmee de Actie werd aangekondigd en proberen we je, waar mogelijk, hiervan op de hoogte te stellen via een e-mail, pushmelding en/of in-app-bericht. Wijzigingen in de Actievoorwaarden hebben geen invloed op je rechten als je al aan de Actie hebt deelgenomen.
 3. Er kunnen zich ook gebeurtenissen voordoen buiten de controle van Revolut die de toekenning van een Gratis proefperiode als onderdeel van deze Actie onmogelijk maken. Revolut is niet aansprakelijk voor enig verlies, hetzij direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle.
 4. Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat je je schuldig hebt gemaakt aan fraude of wezenlijk misbruik van deze Actie (zoals bijvoorbeeld een poging om oneerlijk voordeel te verkrijgen door middel van misleiding), kunnen we naar eigen goeddunken alle acties ondernemen die wij passend achten in de omstandigheden.
 5. Als je je persoonlijke Revolut-rekening sluit of als je rekening wordt opgeschort of beperkt voordat we je de Gratis proefperiode hebben toegekend, verlies je je recht op de Gratis proefperiode.
 6. Revolut moet je persoonlijke gegevens verwerken om aan haar verplichtingen onder deze Actievoorwaarden te voldoen. Voor meer informatie over hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan, zie onze Privacyverklaring voor klanten.
 7. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd in het Engels en elke vertaling is slechts een onofficiële beleefdheidsvertaling. De deelnemers aan de Actie kunnen geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. De Engelse versie van deze voorwaarden is van toepassing en prevaleert, en is sluitend en bindend. In juridische processen wordt de Engelstalige versie gebruikt. Als echter volgens de wet de plaatselijke taal moet worden gebruikt, prevaleert de plaatselijke taal.


Deze Actie wordt georganiseerd en aan je aangeboden door de entiteit van de Revolut-groep die je je persoonlijke Revolut-rekening verstrekt. Als je een klacht hebt over deze Actie, kun je deze rechtstreeks bij deze entiteit indienen. Hieronder vind je de geregistreerde adressen van elke entiteit of vestiging van de Revolut-groep en de relevante wetten en rechtbanken die bevoegd zijn om te oordelen over geschillen die je kunt hebben met betrekking tot deze Actie. Je kunt je ook beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van het land waar je woont.


Entiteit/vestiging van de Revolut-groep

Geregistreerd adres

De wet die van toepassing is op deze Actievoorwaarden

Welke rechtbanken bevoegd zijn

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Engels recht

De rechtbanken van Engeland en Wales

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen (of de rechtbanken van de EU-lidstaat waarin je woont).

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland, met vestigingsnummer 000053153170

Nederlands recht

De bevoegde rechtbanken van Nederland.