Producten

Voorwaarden voor Plus, Premium en Metal

PDF downloaden

Op 1 juli 2022 zullen we Revolut Payments UAB fuseren tot Revolut Bank UAB. Deze versie van onze voorwaarden is van toepassing vanaf 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 worden de verzekeringsdistributiediensten geleverd door Revolut Insurance Europe UAB. Als je de voorwaarden wilt zien die van toepassing zijn tot en met 1 juli 2022, klik dan hier.

Voorwaarden voor Plus, Premium en Metal


1. Waarom deze informatie belangrijk is

Deze informatie beschrijft onze extra diensten voor onze Plus-, Premium- en Metal-gebruikers. Het vermeldt ook andere belangrijke dingen die je moet weten.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de juridische overeenkomst (de overeenkomst) tussen jou en ons waarnaar wordt verwezen in de Persoonlijke voorwaarden (de persoonlijke voorwaarden). Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de persoonlijke voorwaarden en deze algemene voorwaarden, dan gelden deze algemene voorwaarden.

Je kunt op elk gewenst moment een kopie van deze algemene voorwaarden opvragen via de Revolut-app of via een van onze ondersteuningsmedewerkers.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door.

Je abonnement op de Plus-, Premium- of Metal-dienst wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij je ons vóór de automatische verlenging laat weten dat je het wilt beëindigen. Ongeacht hoe je je abonnement betaalt, kunnen we kosten in rekening brengen als je het abonnement binnen 10 maanden na aanvang beëindigt. Onze kosten staan vermeld op onze Pagina toeslagen.

We kunnen je recht beperken om je abonnement meer dan één keer per 12 maanden te upgraden of te downgraden.

2. Over ons

Wij zijn Revolut Bank UAB (Revolut Bank), een geautoriseerde bank die wordt gereguleerd door de Bank van Litouwen. Ons ondernemingsnummer is 304580906.

Met betrekking tot de verzekeringsdistributie is Revolut Insurance Europe UAB (Revolut Insurance Europe), ondernemingsnummer 305910164, ingeschreven door de Bank van Litouwen op de lijst van verzekeringsmakelaars. Deze lijst is te vinden op de website van de Bank van Litouwen.

Revolut Bank en Revolut Insurance Europe hebben beide hun maatschappelijke zetel te Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen.

Behalve als deze algemene voorwaarden iets anders vermelden, zijn de rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in deze voorwaarden van toepassing op jou en Revolut Bank.


De Metal-/Premium-/Plus-diensten

3. Wat zijn de Plus-diensten?

Plus-gebruikers hebben toegang tot alle diensten die beschikbaar zijn voor houders van een persoonlijke rekening op een Standaard Plan, en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • twee kosteloze Revolut Plus-kaarten (en één kosteloze vervanging elk daaropvolgend jaar);
 • maximaal drie actieve fysieke Revolut-kaarten tegelijkertijd;
 • maximaal 2 Revolut Junior-rekeningen met de volledige set functies;
 • toegang tot aankoopbescherming, terugbetalingsgarantie en ticketannuleringsverzekering voor aankopen die met je Revolut-rekening zijn gedaan; en
 • voorkeursbehandeling bij de klantenondersteuning via de Revolut-app.

4. Wat zijn de Premium-diensten?

Premium-gebruikers hebben toegang tot alle diensten die beschikbaar zijn voor gebruikers op een Plus- en Standaard-plan, en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • twee kosteloze Revolut Premium-kaarten (en één kosteloze vervanging elk daaropvolgend jaar);
 • toegang tot maximaal 2 Revolut Junior-rekeningen met de volledige set functies;
 • onbeperkte kosteloze valutawissel;
 • het dubbele van de limiet voor kosteloze opname bij geldautomaten van Standaard-gebruikers;
 • internationale reisverzekering;
 • de mogelijkheid om loungepassen voor de luchthaven te kopen; en
 • toegang tot edele metalen tegen betere tarieven dan Standaard- en Plus-gebruikers.

5. Wat zijn de Metal-diensten?

Metal-gebruikers hebben toegang tot alle diensten die beschikbaar zijn voor gebruikers op een Standaard-, Plus- en Premium-plan, en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • één kosteloze contactloze roestvrijstalen Revolut Metal-kaart;
 • cashback in een aantal valuta’s of edele metalen (deze kunnen van tijd tot tijd veranderen);
 • het vierdubbele van de limiet voor kosteloze opname bij geldautomaten van Standaard-gebruikers;
 • hogere rentetarieven voor Vaults voor spaargeld (waar deze voor ons beschikbaar zijn);
 • toegang tot maximaal 5 Revolut Junior-rekeningen met de volledige set functies; en
 • andere voordelen die we van tijd tot tijd kunnen toevoegen.

6. De Metal cashback-dienst

Als Metal-gebruikers voor bepaalde goederen of diensten betalen met hun Metal-kaart, kunnen we (maar zijn we niet verplicht om) een bedrag op je rekening storten dat gelijkstaat aan een percentage van je betaling. Dit noemen we cashback. We kunnen het cashbackpercentage om welke reden dan ook veranderen, met inbegrip van het land waar je de betaling doet of de handelaar aan wie je de betaling doet. Alle Metal cashback voor klanten in de EER en Zwitserland wordt verdiend tegen een tarief van 0,1% in Europa en 1% buiten Europa.

Er is een limiet voor hoeveel Metal cashback je kunt ontvangen in één maandelijkse factureringscyclus. Dit staat beschreven in onze Pagina toeslagen.

We vorderen de cashback weer terug van je rekening als:

 • de betaling waarvoor je een Metal cashback hebt ontvangen aan je wordt terugbetaald;
 • je de Metal cashback op frauduleuze manier hebt verkregen; of
 • je deze overeenkomst hebt verbroken om de Metal cashback te krijgen.

Wij vorderen het bedrag van de Metal cashback terug door het weer van je rekening te halen. We gaan ervan uit dat de terugvordering met jouw toestemming wordt gedaan en dat de betaling door jou is goedgekeurd.

Als we het bedrag van de Metal cashback niet van je rekening kunnen terugvorderen, blijf je ons het relevante bedrag verschuldigd. We kunnen het bedrag terugvorderen van een opgeslagen kaart of ons recht op verrekening uitoefenen. We kunnen ook juridische stappen zetten om het bedrag dat je aan ons verschuldigd bent terug te vorderen. Als we dat doen, moet je mogelijk onze redelijke kosten hiervoor betalen.

Je vindt meer informatie over hoe we bedragen die je ons verschuldigd bent kunnen terugvorderen in de Persoonlijke voorwaarden.

Betalingen waarvoor geen cashback wordt uitgekeerd

We kunnen je geen cashback geven als dit in strijd zou zijn met een wet of voorschrift, of als de betaling die je met je Revolut-kaart doet alleen een overschrijving is naar een andere rekening of een betaalkaart (zoals een bankrekening of een creditcard).

7. Plus Revolut-kaart

Als je een Plus-gebruiker wordt, kun je een Plus Revolut-kaart (een Plus-kaart) bestellen. We zullen je ook een extra Plus-kaart geven als je daarom vraagt. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.

We kunnen kosten in rekening brengen voor elke Plus-kaart die we uitgeven.

8. Premium Revolut-kaart

Als je een Premium-gebruiker wordt, kun je een Premium Revolut-kaart (een Premium-kaart) met exclusieve ontwerpen bestellen. We zullen je ook een extra Premium-kaart geven als je daarom vraagt. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.

We kunnen kosten in rekening brengen voor elke Premium-kaart die we uitgeven.

9. Metal Revolut-kaart

Als je een upgrade doet naar Metal, geven we je een Metal Revolut-kaart (een Metal-kaart) die alleen beschikbaar is voor Metal-gebruikers. Je kunt maar één Metal-kaart tegelijk bezitten. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.

Verzekering

10. Reisverzekering als onderdeel van je Premium- en Metal-abonnement

De rechten en plichten die in deze sectie zijn uiteengezet, zijn op jou van toepassing als begunstigde van de groepspolis die wordt gehouden door Revolut Bank als groepspolishouder en Revolut Insurance Europe distribueert de groepspolis als verzekeringsmakelaar. Deze sectie beschrijft:

 • hoe Revolut Insurance Europe collectieve reisverzekering voor Revolut Bank regelt om reisverzekeringen aan te kunnen bieden als onderdeel van je plan; en
 • hoe niet-levensverzekeringsmaatschappij AWP P&C S.A. - Nederlandse vestiging, verzekeraar, adres: Poeldijkstraat 4, 1059 VM, Amsterdam, e-mailadres claims.awpeurope@allianz.com info@allianz-assistance.nl (Allianz Assistance) verantwoordelijk is voor het afhandelen van elke claim die je indient met betrekking tot je reisverzekering en voor het uitvoeren van betalingen aan jou na een succesvolle claim.

We begrijpen dat als je je verheugt om op reis te gaan, het regelen van een verzekering wel het laatste is waar je aan wilt denken. Daarom regelen we bij Revolut de reisverzekering voor je. Revolut Bank heeft Revolut Insurance Europe - een verzekeringsmakelaar die verantwoordelijk is voor verzekeringsbemiddeling - ingeschakeld om namens Revolut Bank de collectieve reisverzekering te regelen. Revolut Insurance Europe heeft de reisverzekering geregeld bij een externe verzekeringsaanbieder, Allianz Assistance. Voor deze regeling betaalt Revolut Bank een servicevergoeding aan Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe en Revolut Bank controleren of bezitten op geen enkele manier Allianz Assistance, en Allianz Assistance controleert of bezit ons niet.

We zullen je geen advies of aanbeveling geven over de geschiktheid van de reisverzekeringen voor jou. Zorg ervoor dat de verzekering geschikt is voor jou door het document met productinformatie over de verzekering (IPID) en de Reisverzekeringsvoorwaarden voor begunstigden (Voorwaarden voor begunstigden) te lezen, waarbij je let op wat er wel en niet gedekt is.

Je kunt het verzekeringscontract niet annuleren zonder ook je registratie voor het Premium- of Metal-plan te annuleren.

Om voor reisverzekering in aanmerking te komen moet je ouder zijn dan 18 jaar. Meer gedetailleerde informatie over je verzekering vind je in de Voorwaarden voor begunstigden en IPID. Lees ze zorgvuldig door. In de Revolut-app vind je een kopie van deze documenten. De Voorwaarden voor Begunstigden omvatten ook andere informatie die relevant is voor jou, zoals de rechten van de verzekeraar wanneer je de voorwaarden uiteengezet in de Voorwaarden voor Begunstigden, claiminformatie, informatie over hoe de verzekeraar je persoonsgegevens verwerkt, toepasselijke wetgeving en dergelijke niet volgt.

De doorlopende verstrekking, reikwijdte en voorwaarden van de reisverzekeringen kunnen op elk moment door ons of de externe verzekeringsaanbieder worden gewijzigd of geannuleerd. Waar mogelijk stellen we je vooraf op de hoogte van eventuele nadelige wijzigingen in of annulering van de verzekering.

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verzekering, verandert dit niets aan de kosten die je voor het Premium- of Metal-plan betaalt.


11. Klachten en verzekeringsclaims

Als je niet tevreden bent over hoe je reisverzekering is geregeld, neem dan contact met ons op via de Revolut-app. Zo kunnen problemen meestal snel worden opgelost. Details over hoe klachten worden afgehandeld staan in de verzekeringsvoorwaarden.

Klachten over de reisverzekering

Als je een klacht wilt indienen in verband met een reisverzekering, neem dan rechtstreeks contact op met Allianz Assistance. Hoe je dit kunt doen, staat in de sectie over verzekeringen op de Revolut-app. Allianz Assistance zal je klacht behandelen en met je communiceren in het Engels, tenzij ze je iets anders meedelen. Als je een klacht indient, zullen we het doorsturen naar Allianz Assistance zonder de klacht zelf in behandeling te nemen.

Hoe kan ik een claim indienen bij de reisverzekering

Als je een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met Allianz Assistance. Hoe je dit kunt doen, staat in de sectie over verzekeringen op de Revolut-app. Allianz Assistance zal je claim behandelen en met je communiceren in het Engels, tenzij ze je iets anders meedelen.

12. Aankoopbescherming, terugbetalingsgarantie en ticketannuleringsverzekering als onderdeel van je Plus-, Premium- of Metal-plan

De rechten en verplichtingen die in deze sectie zijn uiteengezet zijn van toepassing op jou en Revolut Insurance Europe. Deze sectie beschrijft:

 • hoe Revolut Insurance Europe aankoopbescherming, terugbetalingsgarantie en ticketannuleringsverzekering regelt als onderdeel van je registratie bij Revolut Bank en deze aan jou distribueert; en
 • hoe QOVER SA, onze verzekeringspartner aangesteld door onze verzekeringspartners, geregistreerd bij Crossroads Bank for Enterprises onder nummer 0650.939.878 (RLE Brussel) en geregistreerd bij FSMA als een onafhankelijke verzekeringsagent onder nummer 0650.939.878, (Qover) verantwoordelijk is voor het afhandelen van elke claim die je indient onder je aankoopbescherming-, terugbetalingsgarantie- en ticketannuleringsverzekering, en voor het uitvoeren van betalingen aan jou na een succesvolle claim.

We begrijpen dat het regelen van verzekering wel het laatste is waar je aan wilt denken als je je verheugt op het kopen van een nieuwe telefoon, laptop of kaartjes voor je favoriete band. Daarom is de aankoopbescherming, terugbetalingsgarantie en ticketannuleringsverzekering voor je opgenomen in je plan, waardoor je specifieke beschermingsniveaus krijgt afhankelijk van wat je hebt gekocht op je Revolut Plus-, Premium- of Metal-rekening. Revolut Insurance Europe zal je geen advies of aanbeveling geven over de geschiktheid van deze verzekering voor jou. Zorg ervoor dat de verzekering geschikt is voor je door het lezen van het verzekeringsproductinformatiedocument (IPID), de verzekeringsverklaring en de algemene voorwaarden van de hoofdpolis voor aankoopbescherming, terugbetalingsgarantie, annulering van tickets (polis) en let daarbij op wat er wel en niet gedekt is.

Revolut Insurance Europe heeft samengewerkt met de volgende verzekeringsaanbieders om aankoopbescherming, terugbetalingsgarantie en ticketannuleringsverzekering op te nemen als onderdeel van de Plus-, Premium- en Metal-plannen:

 • Aan klanten in alle EER-jurisdicties, met uitzondering van Liechtenstein: Chubb European Group SE is een schadeverzekeringsonderneming die valt onder de bepalingen van het Franse verzekeringswetboek en is geautoriseerd en gereguleerd door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre en de volgende maatschappelijke zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk, e-mailadres: contact@qover.com (Chubb);
 • Alleen voor klanten in Liechtenstein: Chubb Insurance (Zwitserland) Limited is een schadeverzekeringsmaatschappij geregistreerd in Zwitserland onder registratienummer CHE-114.502.001, onder toezicht van de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt FINMA, met maatschappelijke zetel te Bärengasse 32, 8001 Zürich, Zwitserland, e-mailadres: contact@qover.com (Chubb); en
 • Aan klanten in alle EER-jurisdicties, met uitzondering van Liechtenstein: Wakam, een Franse société anonyme (publieke naamloze vennootschap) 120-122, rue Réaumur, 75002 Parijs (Frankrijk), is een schadeverzekeringsmaatschappij die is goedgekeurd door de ACPR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIJS CEDEX 09, onder nummer 4020259, e-mailadres: contact@qover.com (Wakam).

Revolut Insurance Europe controleert of bezit Chubb/Wakam op geen enkele manier, en Chubb/Wakam controleert of bezit Revolut Insurance Europe niet.

Revolut Insurance Europe voert verzekeringsdistributie uit namens de verzekeraars Chubb / Wakam.

Je hoeft niets te betalen aan Revolut Insurance Europe voor het regelen van de verzekering met Chubb en Wakam. Revolut Insurance Europe kan een winstdelingscommissie ontvangen van Chubb en Wakam, en ontvangt een servicevergoeding van Revolut Bank voor verzekeringstussenpersoondiensten.

Je kunt het verzekeringscontract niet annuleren zonder ook je registratie voor het Plus-, Premium- of Metal-plan te annuleren.

Om in aanmerking te komen voor aankoopbescherming, terugbetalingsgarantie en ticketannuleringsverzekering moet je 18 jaar of ouder zijn en moet je de relevante aankoop volledig hebben gedaan met je Revolut Plus-, Premium- of Metal-rekening. Er zijn ook aanvullende voorwaarden waaraan je moet voldoen, die afhangen van wat je wilt aanvragen: een aankoopbescherming, terugbetalingsgarantie of een ticketannuleringsclaim. De volledige lijst met criteria is te vinden in de polis. Lees de polis en de IPID zorgvuldig door. In de Revolut-app vind je een kopie van deze documenten. De Polis omvat ook andere informatie die relevant is voor jou, zoals de rechten van de verzekeraar wanneer je de voorwaarden zoals uiteengezet in de Polis, claiminformatie, informatie over hoe de verzekeraar je persoonsgegevens verwerkt, toepasselijke wetgeving en dergelijke niet volgt.

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verzekering, verandert dit niets aan de kosten die je voor de Plus-, Premium- of Metal-plan betaalt.


13. Klachten en verzekeringsclaims

Als je niet tevreden bent over hoe je verzekering is geregeld, neem dan contact op met Revolut Insurance Europe via de Revolut-app. Zo kunnen problemen meestal snel worden opgelost. Details over hoe klachten worden afgehandeld staan in de verzekeringsvoorwaarden.


Klachten over de aankoop-, terugbetalingsgarantie- en ticketannuleringsverzekering

Als je een klacht wilt indienen in verband met de verzekering voor aankoopbescherming, terugbetalingsgarantie en ticketannulering, neem dan rechtstreeks contact op met Qover. Hoe je dit kunt doen, staat in de sectie over verzekeringen op de Revolut-app. Als je een klacht naar Revolut Insurance Europe stuurt, zullen we deze doorsturen naar Qover, zonder de klacht zelf in behandeling te nemen.

Hoe je een claim kunt indienen onder de aankoopbescherming, terugbetalingsgarantie en ticketannuleringsverzekering

Als je een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met Qover. Hoe je dit kunt doen, staat in de sectie over verzekeringen op de Revolut-app.

Kosten en annuleren

14. Betalen voor je Plus-, Premium- of Metal-abonnement

Je kunt je abonnementskosten in maandelijkse termijnen betalen, of het volle bedrag één keer per jaar voldoen. Deze kosten staan vermeld op onze Pagina toeslagen.

Als je een Plus-, Premium- of Metal-gebruiker wordt, zullen we je vragen het plan te betalen met een debetkaart of een creditcard die je bij ons hebt geregistreerd (je opgeslagen kaart). We schrijven het abonnementsgeld af van die opgeslagen kaart zolang je een Plus-, Premium- of Metal-gebruiker bent.

Als we het bedrag om de een of andere reden niet van je opgeslagen kaart kunnen afschrijven (bijvoorbeeld omdat de kaart verlopen is), zullen we je vragen een andere kaart te registreren die dan je nieuwe opgeslagen kaart wordt. Als je dit niet binnen zeven dagen doet, schrijven we de abonnementskosten van je rekening. We kunnen ook juridische stappen nemen om de betaling te innen. Als we dat doen, moet je mogelijk onze redelijke kosten hiervoor betalen.

Je kunt verantwoordelijk zijn voor het betalen van eventuele belastingen of kosten waarvoor we geen verantwoordelijkheid dragen om die van je te innen.

Als je het abonnement niet binnen 30 dagen na de vervaldatum betaalt, moeten we je abonnement helaas annuleren.

15. Kosten voor het downgraden van je Plus-, Premium- of Metal-abonnement

Je kunt je Plus-, Premium- of Metal-abonnement op elk gewenst moment stoppen (we noemen dit downgraden). Het kan echter zijn dat je hier kosten voor moet betalen. Je kunt tot het eind van de maand waarvoor je het abonnement hebt betaald nog steeds gebruik maken van de diensten die onder het abonnement vallen. Daarna wordt je opnieuw een Standaard-gebruiker (een persoonlijke rekeninghouder die geen abonnement betaalt voor de Plus-, Premium- of Metal-dienst).

We kunnen afzien van de kosten die je betaalt voor een downgrade. Wanneer we dit doen, moet je misschien beloven om bepaalde dingen te doen (of niet te doen) om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. We kunnen bijvoorbeeld afzien van je downgradekosten als je je aanmeldt voor een nieuw plan, maar je moet mogelijk beloven dat je dat nieuwe plan niet binnen een bepaalde tijd zult opzeggen. Of we al dan niet afzien van kosten is onze beslissing. We zullen je laten weten (bijvoorbeeld in de app of per e-mail) of we bereid zijn om af te zien van de toeslag voor vervroegde beëindiging.

De kosten voor het beëindigen of downgraden van je abonnement staan hieronder.

Als je binnen 14 dagen een downgrade doet

Als je je abonnement in maandelijkse termijnen betaalt, krijg je een volledige terugbetaling van je abonnement. Als we je een Plus- of Premium-kaart hebben gestuurd, brengen we de leveringskosten in rekening en kunnen we de kaart deactiveren. Als je een Metal-kaart hebt besteld, brengen we je EUR 40 in rekening voor de kaart (of het vergelijkbare bedrag in de valuta op je Revolut-rekening) plus eventuele leveringskosten.

Als je het volledige abonnement eenmaal per jaar betaalt, krijg je een volledige terugbetaling van je abonnement. Als we je een Plus- of Premium-kaart hebben gestuurd, brengen we de leveringskosten in rekening en kunnen we de kaart deactiveren. Als je een Metal-kaart hebt besteld, brengen we je EUR 40 in rekening voor de kaart (of het vergelijkbare bedrag in de valuta op je Revolut-rekening) plus eventuele leveringskosten.

We noemen dit je herroepingsrecht. Dit betekent dat je je Plus-, Premium- of Metal-abonnement binnen de eerste 14 dagen na je inschrijving kunt opzeggen. Je hebt het recht om op te zeggen zonder boetes te betalen (behalve voor de Metal-kaart en levering) en zonder een reden op te hoeven geven.

Als je na 14 dagen maar binnen 10 maanden een downgrade doet

Als je je abonnement in maandelijkse termijnen betaalt, doen we geen terugbetaling en je moet nog steeds het abonnement betalen voor de maand waarin je ons vertelt dat je je abonnement wilt beëindigen of downgraden. We brengen ook een toeslag voor vervroegde beëindiging in rekening die gelijk staat aan twee maanden abonnementskosten.

Als je de volledige abonnementskosten één keer per jaar betaalt, zullen we de volledige abonnementskosten die je al hebt betaald niet terugbetalen, maar we brengen geen toeslag voor vervroegde beëindiging in rekening.

Als je na meer dan 10 maanden een downgrade doet

Als je je abonnement in maandelijkse termijnen betaalt, moet je nog wel het abonnement betalen voor de maand waarin je ons vertelt dat je je abonnement wilt beëindigen of downgraden, maar we brengen geen toeslag voor vervroegde beëindiging in rekening.

Als je de volledige abonnementskosten één keer per jaar betaalt, zullen we de volledige abonnementskosten die je al hebt betaald niet terugbetalen, maar we brengen geen toeslag voor vervroegde beëindiging in rekening.

Downgraden of beëindigen van je abonnement is eenvoudig

Als je je abonnement wilt opzeggen, kun je ons dit laten weten via de Revolut-app of door naar ons te schrijven op Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen.

16. Wanneer kunnen jullie mijn Plus-, Premium- of Metal-abonnement beëindigen?

Wij kunnen de toegang tot je rekening opschorten en je Plus-, Premium- of Metal-abonnement onmiddellijk beëindigen als:

 • we vermoeden dat je je frauduleus of anderszins crimineel gedraagt;
 • je ons niet alle informatie hebt gegeven die we nodig hebben, of als we een goede reden hebben te denken dat de door jou verstrekte informatie onjuist is;
 • je deze algemene voorwaarden meerdere keren of op een ernstige manier hebt geschonden;
 • je ons geld verschuldigd bent en je dit niet binnen een redelijke tijd hebt betaald, ondanks dat we je hebben gevraagd dit te doen;
 • je failliet bent verklaard; of
 • we hiertoe verplicht zijn op grond van een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel of aanwijzingen van een ombudsman.

We kunnen je abonnement ook om andere redenen beëindigen, maar dan geven we je ten minste twee maanden opzegtermijn via de Revolut-app, per sms of per e-mail.

17. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

We kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen, maar zullen dat alleen om de volgende redenen doen:

 • als we denken dat ze hierdoor makkelijker te begrijpen of nuttiger voor je zijn;
 • om de manier waarop ons bedrijf wordt geleid weer te geven, vooral als de verandering nodig is vanwege een verandering in de manier waarop een financieel systeem of technologie wordt aangeboden;
 • om de wettelijke of regelgevende vereisten te weerspiegelen die op ons van toepassing zijn;
 • om veranderingen in de kosten van onze bedrijfsvoering te weerspiegelen; of
 • omdat we onze producten of diensten veranderen of nieuwe producten of diensten introduceren.

Communicatie met jou over wijzigingen

Als we een nieuw product of een nieuwe dienst toevoegen die deze algemene voorwaarden niet verandert, kunnen we het product of de dienst onmiddellijk toevoegen en je dat laten weten voordat je de dienst of het product gaat gebruiken.

Als we een bestaand product of dienst veranderen dat niets te maken heeft met de betalingen van of naar je rekening, dan krijg je normaal gesproken 30 (dertig) dagen van tevoren bericht voordat we de verandering doorvoeren. Als we een wijziging aanbrengen die te maken heeft met betalingen naar of van je rekening (bijvoorbeeld met betrekking tot geldopnames), zullen we je normaal gesproken ten minste zestig (60) dagen van tevoren via de Revolut-app op de hoogte stellen voordat we een wijziging doorvoeren.

Als we je op de hoogte stellen van een wijziging, gaan we ervan uit dat je tevreden bent met de wijziging, tenzij je ons vertelt dat je je rekening wilt sluiten voordat de wijziging van kracht wordt.

18. Juridische dingen

Ons contract met jou

Alleen jij, Revolut Bank en, indien uitdrukkelijk aangegeven in deze voorwaarden, Revolut Insurance Europe hebben rechten op grond van de overeenkomst.

De overeenkomst is met jou persoonlijk en je kunt geen rechten of verplichtingen op grond hiervan overdragen aan iemand anders.


Ons recht om over te dragen

Je stemt ermee in en staat ons toe te fuseren, te reorganiseren, af te splitsen, te transformeren of enige andere vorm van reorganisatie of herstructurering van ons bedrijf of onze activiteiten uit te voeren en/of al onze rechten en verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden over te dragen of toe te wijzen aan een derde.

Wij zullen jouw en onze rechten of verplichtingen onder de overeenkomst alleen overdragen als wij redelijkerwijs denken dat dit geen belangrijk negatief effect zal hebben op jouw rechten onder deze voorwaarden, of als wij dit moeten doen om ons aan een wettelijke of reglementaire eis te houden, of als dit gebeurt als gevolg van de uitvoering van een reorganisatie (of een soortgelijk proces).


Litouws recht is van toepassing

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst zijn de wetten van de Republiek Litouwen van toepassing. Desondanks kun je je nog steeds beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van het EER-land waar je woont.


De Engelse versie van de overeenkomst is van toepassing

Als deze algemene voorwaarden in een andere taal zijn vertaald, dient deze vertaling enkel als referentie. Uitsluitend de Engelse versie is van toepassing.


Ons recht om de overeenkomst te handhaven

Als jij de overeenkomst tussen jou en ons niet hebt nageleefd en we handhaven onze rechten niet, of we handhaven deze rechten niet onmiddellijk, betekent dat niet dat we deze of andere rechten later niet alsnog kunnen handhaven.


Juridische stappen tegen ons ondernemen

Een rechtszaak onder deze algemene voorwaarden kan alleen worden ingesteld bij de rechtbanken van de Republiek Litouwen (of bij de rechtbanken van de EU-lidstaat waar je woont).


Edele metalen

Deze pagina toont de voorwaarden voor de diensten die wij, Revolut Bank, aan je verlenen. Sommige secties van deze voorwaarden geven uitdrukkelijk de diensten aan die Revolut Insurance Europe aan je levert. De producten voor Edele Metalen worden aangeboden door ons Britse bedrijf Revolut Ltd, onder de voorwaarden voor Edele Metalen.