Producten

Voorwaarden Betaald plan

PDF downloaden

Deze pagina bestaat uit twee delen:

Deel I: Voorwaarden Betaald plan Revolut Bank UAB Netherlands Branch.

Deel II: Voorwaarden Betaald plan Revolut Bank UAB.

Als je klant bent van Revolut Bank UAB, scrol dan naar beneden om de voor jou relevante voorwaarden te bekijken.


Deel I

Voorwaarden Betaald plan Revolut Bank UAB Netherlands Branch

Voorwaarden Betaald plan


1. Waarom deze informatie belangrijk is

Deze informatie beschrijft onze extra diensten voor gebruikers van Plus, Premium, Metal en Ultra (alle vier Betaalde plannen). Het vermeldt ook andere belangrijke dingen die je moet weten.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de juridische overeenkomst (de Overeenkomst) tussen jou en ons waarnaar wordt verwezen in de Persoonlijke voorwaarden. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Persoonlijke voorwaarden en deze algemene voorwaarden, dan gelden deze algemene voorwaarden.

Je kunt altijd een kopie van deze algemene voorwaarden opvragen via de Revolut-app (“de app”) , of je kunt een kopie aanvragen bij on supportteam.


Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door


Je abonnement op de Betaalde plan-dienst wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij je ons vóór de automatische verlenging laat weten dat je het wilt beëindigen. Ongeacht hoe je je abonnement betaalt, kunnen we kosten in rekening brengen als je het abonnement binnen 10 maanden na aanvang beëindigt. Onze kosten staan vermeld op onze Kostenpagina.


We kunnen je recht beperken om je abonnement meer dan één keer per 12 maanden te upgraden of te downgraden.


Raadpleeg sectie 12 van deze voorwaarden voor meer informatie over welke kosten je in rekening kunnen worden gebracht als je je abonnement vroegtijdig downgradet of annuleert.


2. Over ons

Wij zijn Revolut Bank UAB, een geautoriseerde bank die wordt gereguleerd door de Bank van Litouwen. Ons ondernemingsnummer is 304580906. Wij handelen in Nederland via ons bijkantoor, met vestigingsnummer 0000531531706 en gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nederland (ons "Nederlands bijkantoor").

Met betrekking tot de verzekeringsdistributie is Revolut Insurance Europe UAB (Revolut Insurance Europe), ondernemingsnummer 305910164, ingeschreven door de Bank van Litouwen op de lijst van verzekeringsmakelaars. Deze lijst is te vinden op de website van de Bank van Litouwen.

Revolut Bank en Revolut Insurance Europe hebben beide hun maatschappelijke zetel te Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen.


Alle diensten die in deze voorwaarden worden beschreven als aan je geleverd door Revolut Bank, worden aan je geleverd via het Nederlandse bijkantoor.


Behalve als deze algemene voorwaarden iets anders vermelden, zijn de rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in deze voorwaarden van toepassing op jou en Revolut Bank, handelend via haar Nederlands bijkantoor.


3. Wat zijn de Betaalde plan diensten?

Wat zijn de Revolut Plus-diensten?

Plus-gebruikers hebben toegang tot alle diensten die beschikbaar zijn voor houders van een persoonlijke rekening op een Standard-plan, en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • twee gratis Revolut Plus-kaarten (en één gratis vervanging elk jaar daarna);
 • maximaal drie actieve fysieke Revolut-kaarten tegelijkertijd;
 • toegang tot maximaal twee Revolut <18-rekeningen en volledige toegang tot de <18 functies;
 • hogere rentetarieven voor Savings Vaults dan voor Standard-klanten (voor zover deze beschikbaar zijn);
 • toegang tot cashback voor Stays;
 • toegang tot Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket Cancellation Insurance voor aankopen via je Revolut-rekening; en
 • prioriteit klantenondersteuning via de app.


Wat zijn de Revolut Premium-diensten?

Premium-gebruikers hebben toegang tot alle bovengenoemde diensten die beschikbaar zijn voor Standard- en Plus-gebruikers, en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • twee gratis Revolut Premium-kaarten (en één gratis vervanging elk jaar daarna);
 • een twee keer hogere limiet voor gratis opnames bij geldautomaten dan Standard-gebruikers;
 • reisverzekering;
 • de mogelijkheid om Loungepassen met korting te kopen;
 • gratis Loungetoegang bij vluchtvertragingen;
 • toegang tot handel in edele metalen tegen betere tarieven dan Standard- en Plus-gebruikers; en
 • Partnerschappen plannen.


Wat zijn de Revolut Metal-diensten?

Metal-gebruikers hebben toegang tot alle bovengenoemde diensten en voordelen die beschikbaar zijn voor Standard-, Plus- en Premium-gebruikers, en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • één gratis contactloze roestvrijstalen Revolut Metal-kaart;
 • Betaald plan-cashback in een aantal valuta’s of edele metalen (deze kunnen van tijd tot tijd veranderen);
 • een vier keer hogere limiet voor gratis opnames bij geldautomaten dan Standard-gebruikers;
 • indien beschikbaar in uw land, hogere rentetarieven voor Savings Vaults (als deze voor ons beschikbaar zijn);
 • toegang tot maximaal 5 Revolut <18-rekeningen;
 • Partnerschappen plannen; en
 • andere voordelen die we van tijd tot tijd toevoegen.


Wat zijn de Revolut Ultra-diensten?

Ultra-gebruikers hebben toegang tot alle bovengenoemde diensten en voordelen die beschikbaar zijn Standard-, Plus- en Premium-gebruikers (behalve gratis Loungetoegang bij vluchtvertragingen), en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • één gratis, contactloze Revolut Ultra-kaart;
 • lagere kosten voor aandelenhandel;
 • aanvullende annuleringsdekking voor reizen en evenementen (exclusief gebruikers in de landen die in deze Veelgestelde vragen worden vermeld);
 • gratis Loungepassen voor persoonlijk gebruik en de mogelijkheid om passen voor je gasten te kopen;
 • een tien keer hogere limiet voor gratis opnames bij geldautomaten dan Standard-gebruikers;
 • Partnerschappen voor plannen;
 • prioriteit terugbeldienst (alleen in het Engels); en
 • andere voordelen die we van tijd tot tijd toevoegen.


Wat is prioriteit terugbeldienst?


Ultra-klanten kunnen verzoeken om terug te worden gebeld op het telefoonnummer dat is gekoppeld aan hun Revolut-rekening. Je kunt dit doen via de Revolut-app. Een medewerker belt je dan terug op het tijdstip dat is aangegeven in het dashboard voor telefonische ondersteuning. Voor verificatie van de legitimiteit van de agent zal de agent de code openbaar maken die u al in het dashboard is getoond. Deze service is alleen beschikbaar in het Engels.


Wat is Betaald plan-cashback en wanneer verdien je het?


Als Metal- of Ultra-gebruikers voor in aanmerking komende aankopen betalen met hun Revolut-kaart, kunnen we (maar zijn we niet verplicht om) een bedrag op je rekening storten dat gelijkstaat aan een percentage van je betaling. We noemen dit "Betaald plan-cashback". We kunnen het percentage van de Betaald plan-cashback voor je plan om welke reden dan ook veranderen of niet uitbetalen, met inbegrip van het land waar je de betaling doet of de handelaar aan wie je de betaling doet. Onze huidige percentages voor Betaald plan-cashback staan vermeld in onze Veelgestelde vragen.


We kunnen je geen cashback geven als dit in strijd zou zijn met een wet of voorschrift, of als de betaling die je met je Revolut-kaart doet alleen een overschrijving is naar een andere rekening of een betaalkaart (zoals een e-wallet, een bankrekening of een kaartrekening).


Er is een limiet aan hoeveel Betaald plan-cashback je kunt ontvangen in één maandelijkse factureringscyclus. Dit wordt uiteengezet op de Kostenpagina voor je Betaalde plan.


We kunnen de Betaald plan-cashback van je terugvorderen als:

 • de betaling waarmee je de Betaald plan-cashback hebt verdiend aan je wordt terugbetaald;
 • je de Betaald plan-cashback op onrechtmatige wijze hebt verkregen;
 • je downgradet van je Ultra Plan-abonnement naar een lagere plan binnen de bedenktermijn van 14 dagen; of
 • je deze overeenkomst inzake het ontvangen van de Betaald plan-cashback niet hebt nageleefd.

We vorderen het bedrag van de Betaald plan-cashback terug door het van je rekening af te schrijven. Wij gaan ervan uit dat de terugvordering met je toestemming geschiedt en dat de betaling door jou is goedgekeurd.


Als we het bedrag van de Betaald plan-cashback niet van je rekening kunnen terugvorderen, blijf je ons het betreffende bedrag verschuldigd. We kunnen het bedrag terugvorderen van een opgeslagen kaart of ons recht op verrekening uitoefenen. We kunnen ook juridische stappen ondernemen om het bedrag dat je aan ons verschuldigd bent terug te vorderen. Als we dat doen, moet je mogelijk onze redelijke kosten hiervoor betalen.


Je vindt meer informatie over hoe we bedragen die je ons verschuldigd bent kunnen terugvorderen in de persoonlijke voorwaarden.


4. Wat zijn de Betaald plan-kaarten?

Revolut Plus-kaart

Als je een Plus-gebruiker wordt, kun je een Revolut Plus-kaart bestellen. Je kunt ook een extra Plus-kaart krijgen als je daarom vraagt. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.

We kunnen kosten in rekening brengen voor elke Plus-kaart die je krijgt boven je limiet voor gratis Plus-kaarten.


Revolut Premium-kaart

Als je een Premium-gebruiker wordt, kun je een Revolut Premium-kaart met exclusief ontwerp bestellen. Je kunt ook een extra Premium-kaart krijgen als je daarom vraagt. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.

We kunnen kosten in rekening brengen voor elke Premium-kaart die je krijgt boven je limiet voor gratis Premium-kaarten.


Revolut Metal-kaart

Als je upgradet naar Metal, krijg je een Revolut Metal-kaart die alleen beschikbaar is voor Metal-gebruikers. Je kunt maar één Metal-kaart tegelijk bezitten. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.


Revolut Ultra-kaart

Als je upgradet naar Ultra, krijg je een Revolut Ultra-kaart die alleen beschikbaar is voor Ultra-gebruikers. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.

Verzekering

5. Reisverzekering als onderdeel van je Premium-, Metal- of Ultra-abonnement

De rechten en plichten die in dit gedeelte worden uiteengezet, zijn op jou van toepassing als begunstigde van de groepspolis, die wordt gehouden door Revolut Bank als groepspolishouder. Revolut Insurance Europe is de verzekeringsmakelaar die de groepspolis distribueert. Dit gedeelte beschrijft:

 • hoe Revolut Insurance Europe de collectieve reisverzekering voor Revolut Bank regelt om reisverzekeringen aan te kunnen bieden als onderdeel van je plan; en
 • hoe schadeverzekeringsmaatschappij Cowen Insurance Company Limited (de verzekeraar) en Cover Genius B.V. (de polisbeheerder) verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van elke claim die je indient met betrekking tot je reisverzekering, en voor de betaling aan jou na een succesvolle claim (via https://www.xcover.com/en/login). Hun registratiegegevens zijn:
 • Cowen Insurance Company Ltd (Malta Bedrijfsregistratienummer C 55905), Level 3, Gasan Centre, Triq il- Merghat, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1020, Malta. Cowen Insurance Company Limited is bevoegd onder de Insurance Business Act 1998 van de wetten van Malta om algemene zaken te doen en wordt gereguleerd door de Malta Financial Services Authority, Triq l-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta (Cowen).
 • Cover Genius Europe B.V., John M. Keynesplein 12-46, 1066 EP Amsterdam, Nederland, wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder referentienummer 12046177 (“Cover Genius”).

We weten dat het regelen van een verzekering wel het laatste is waar je aan wilt denken terwijl je je op je reis verheugt. Daarom regelen we bij Revolut de reisverzekering voor je. Revolut Bank heeft Revolut Insurance Europe - een verzekeringsmakelaar die verantwoordelijk is voor verzekeringsbemiddeling - ingeschakeld om namens Revolut Bank de collectieve reisverzekering te regelen. Revolut Insurance Europe regelt de reisverzekering van de externe reisverzekeraar Cowen via de diensten die worden geleverd door Cover Genius. Voor deze regeling betaalt Revolut Bank een servicevergoeding aan Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe en Revolut Bank hebben geen zeggenschap over Cowen of Cover Genius en Cowen en Cover Genius hebben geen zeggenschap over ons.

Hoewel we een contractuele verplichting hebben om je reisverzekering met Cowen en Cover Genius te regelen, treedt Revolut Insurance Europe op namens jou en niet namens de verzekeraar. We geven je geen advies of aanbeveling over de geschiktheid van de reisverzekering voor jou. Zorg ervoor dat de verzekering geschikt is voor jou door het document met productinformatie over de verzekering (IPID) en de Polisvoorwaarden voor de reisverzekering te lezen, en let daarbij op wat wel en niet gedekt is. Als je een Ultra-gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat de reisannulering afzonderlijk gedekt is onder annuleringsdekking voor reizen en evenementen, zoals hieronder uiteengezet.

Je kunt het verzekeringscontract niet annuleren zonder ook je abonnement voor je Premium-, Metal- of Ultra-plan te annuleren.

Om voor de reisverzekering in aanmerking te komen, moet je ouder zijn dan 18 jaar. Meer gedetailleerde informatie over je verzekering vind je in de Polisvoorwaarden en IPID. Lees ze zorgvuldig door. In de Revolut-app vind je een kopie van deze documenten. De Polisvoorwaarden omvatten ook andere informatie die relevant is voor jou, zoals de rechten van de verzekeraar wanneer je de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Voorwaarden voor Begunstigden niet volgt, informatie over claims, informatie over hoe de verzekeraar je persoonsgegevens verwerkt, toepasselijke wetgeving, en dergelijke.

De doorlopende verstrekking, reikwijdte en voorwaarden van de reisverzekeringen kunnen op elk moment door ons of door de Reisverzekeraar worden gewijzigd of geannuleerd. Waar mogelijk stellen we je vooraf op de hoogte van eventuele nadelige wijzigingen in, of annulering van, de verzekering.

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verzekering, verandert dit niets aan het abonnementsgeld dat betaalt je voor het Premium-, Metal- of Ultra-plan.


6. Klachten over en claims voor de Reisverzekering

Als je niet tevreden bent over je reisverzekering, neem dan contact met ons op via de Revolut-app. Zo kunnen problemen meestal snel worden opgelost. De details over klachtenbehandeling vind je in de Verzekeringsvoorwaarden.

Klachten over de reisverzekering

Als je een klacht wilt indienen in verband met je reisverzekering, neem dan rechtstreeks contact op met Cover Genius.

Hoe je dit kunt doen, staat in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app. Cover Genius zal je klacht behandelen en met je communiceren in het Engels, tenzij ze je iets anders meedelen. Als je een klacht bij ons indient, dan sturen we deze door naar Cover Genius, zonder dat we de klacht zelf in behandeling nemen.

Hoe je een claim kunt indienen met betrekking tot je reisverzekering

Als je een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met Cover Genius (die handelt onder de naam “XCover”). Hoe je dit kunt doen, staat in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app. XCover zal je claim behandelen en met je communiceren in het Engels, tenzij ze je iets anders meedelen.


7. Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance als onderdeel van je Betaald plan-abonnement

De rechten en verplichtingen die in dit gedeelte zijn uiteengezet zijn van toepassing op jou en Revolut Insurance Europe. dit gedeelte beschrijft:

 • hoe Revolut Insurance Europe de Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance regelt als onderdeel van je registratie bij Revolut Bank en deze aan jou distribueert; en
 • hoe een door onze verzekeringspartners aangestelde verzekeringsbemiddelaar, QOVER SA, geregistreerd bij Crossroads Bank for Enterprises onder nummer 0650.939.878 (RLE Brussel) en geregistreerd bij FSMA als een onafhankelijke verzekeringsagent onder nummer 0650.939.878, (Qover) het product beheert en verantwoordelijk is voor het afhandelen van elke claim die je indient onder je Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance, en voor de betaling aan jou na een succesvolle claim.

We begrijpen dat het regelen van een verzekering wel het laatste is waar je aan wilt denken terwijl je je verheugt op je nieuwe telefoon, laptop of een concert van je favoriete band. Daarom is Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance voor je opgenomen in je plan, waardoor je specifieke beschermingsniveaus krijgt afhankelijk van wat je hebt gekocht met je Revolut-kaart. Revolut Insurance Europe zal je geen advies of aanbeveling geven over de geschiktheid van deze verzekering voor jou. Zorg ervoor dat de verzekering geschikt is voor je door het verzekeringsproductinformatiedocument (IPID), de verzekeringsverklaring en de algemene voorwaarden van de hoofdpolis voor Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance (polis) te lezen en daarbij op te letten wat er wel en niet gedekt is.

Revolut Insurance Europe heeft samengewerkt met de volgende verzekeringsaanbieders om Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance op te nemen als onderdeel van je Betaalde plan:

 • aan klanten in alle EER-jurisdicties: Chubb European Group SE is een schadeverzekeringsmaatschappij die valt onder de bepalingen van het Franse verzekeringswetboek en is geautoriseerd en gereguleerd door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre en de volgende maatschappelijke zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk, e-mailadres: contact@qover.com (Chubb); en
 • aan klanten in alle EER-jurisdicties, met uitzondering van Liechtenstein: Wakam, een Franse société anonyme (publieke naamloze vennootschap) 120-122, rue Réaumur, 75002 Parijs (Frankrijk), is een schadeverzekeringsmaatschappij die is goedgekeurd door de ACPR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIJS CEDEX 09, onder nummer 4020259, e-mailadres: contact@qover.com (Wakam).

Revolut Insurance Europe controleert of bezit Chubb/Wakam op geen enkele manier, en Chubb/Wakam controleert of bezit Revolut Insurance Europe niet.

Revolut Insurance Europe voert verzekeringsdistributie uit namens de verzekeraars Chubb / Wakam. Je hoeft niets te betalen aan Revolut Insurance Europe voor het regelen van de verzekering met Chubb en Wakam. Revolut Insurance Europe kan een winstdelingscommissie ontvangen van Chubb en Wakam, en ontvangt een servicevergoeding van Revolut Bank voor verzekeringstussenpersoondiensten.


Je kunt het verzekeringscontract niet annuleren zonder ook je registratie voor je Betaalde plan te annuleren.

Om in aanmerking te komen voor Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance moet je 18 jaar of ouder zijn en moet je de relevante aankoop volledig hebben uitgevoerd via de rekening van je Betaald plan. Er zijn ook aanvullende voorwaarden waaraan je moet voldoen, die afhangen van wat je wilt aanvragen: Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie of Ticket cancellation insurance. De volledige lijst met criteria is te vinden in de polis. Lees de Polis en de IPID zorgvuldig door. In de Revolut-app vind je een kopie van deze documenten. De Polis omvat ook andere informatie die relevant is voor jou, zoals de rechten van de verzekeraar wanneer je de voorwaarden zoals uiteengezet in de Polis niet volgt, claiminformatie, informatie over hoe de verzekeraar je persoonsgegevens verwerkt, toepasselijke wetgeving en dergelijke.

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verzekering, verandert dit niets aan het abonnementsgeld dat je betaalt voor je Betaald plan.


8. Klachten en claims met betrekking tot Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance

Als je niet tevreden bent over hoe je verzekering is geregeld, neem dan contact op met Revolut Insurance Europe via de Revolut-app. Zo kunnen problemen meestal snel worden opgelost. De details over klachtenbehandeling vind je in de Verzekeringsvoorwaarden.

Klachten over Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance

Als je een klacht wilt indienen in verband met de polis voor Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance, neem dan rechtstreeks contact op met Qover. Hoe je dit kunt doen, wordt beschreven in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app. Als je een klacht of een claim naar ons stuurt, zullen we deze doorsturen naar Qover zonder de klacht of claim in behandeling te nemen.

Hoe je een claim kunt indienen onder Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance

Als je een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met Qover. Hoe je dit kunt doen, staat in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app.


9. Annuleringsdekking voor reizen en evenementen als onderdeel van je Ultra-abonnement


De rechten en verplichtingen die in dit gedeelte zijn uiteengezet zijn van toepassing op jou en Revolut Insurance Europe. Dit gedeelte en het volgende gedeelte beschrijven:

 • hoe je annuleringsdekking voor reizen en evenementen krijgt als onderdeel van je Ultra-abonnement; en
 • hoe een verzekeringspartner, QOVER SA, geregistreerd bij de Crossroads Bank for Enterprises onder nummer 0650.939.878 (RLE Brussel) en geregistreerd bij FSMA als een onafhankelijke verzekeringsagent onder nummer 0650.939.878, (Qover) verantwoordelijk is tegenover jou voor het afhandelen van elke claim die je indient onder je annuleringsdekking voor reizen en evenementen, en voor de betaling aan jou na een succesvolle claim.


Soms zit het tegen en het laatste wat je wilt is al je geld verliezen wanneer je een reis of evenement moet annuleren. Daarom is de annuleringsdekking voor reizen en evenementen bij je Ultra-plan inbegrepen. Revolut Bank heeft Revolut Insurance Europe - een verzekeringsmakelaar die verantwoordelijk is voor verzekeringsbemiddeling - ingeschakeld om de collectieve annuleringsdekking voor reizen/evenementen voor je te regelen. Voor deze regeling betaalt Revolut Bank een servicevergoeding aan Revolut Insurance Europe.


Revolut Insurance Europe zal je geen advies of aanbeveling geven over de geschiktheid van deze verzekering voor jou. Controleer of de verzekering geschikt voor je is door het productinformatiedocument van de verzekering (IPID), de verzekeringsverklaring en de polis voor de annuleringsdekking voor reizen en evenementen (Polis) te lezen en daarbij op te letten wat er wel en niet gedekt is.


De annuleringsverzekering voor reizen/evenement die is inbegrepen bij je Ultra-plan wordt verstrekt door de volgende verzekeraar:

 • Wakam, een Franse société anonyme (publieke naamloze vennootschap), 120-122, rue Réaumur, 75002 Parijs (Frankrijk), is een schadeverzekeringsmaatschappij die is goedgekeurd door de ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIJS CEDEX 09, onder nummer 4020259, e-mailadres: contact@qover.com (Wakam).


Revolut Insurance Europe controleert of bezit Wakam op geen enkele manier, en Wakam controleert of bezit Revolut Insurance Europe niet.

Om in aanmerking te komen voor een verzekering moet je 18 jaar of ouder zijn en moet je de reis of het evenement volledig hebben betaald via je Revolut Ultra-rekening. Er zijn ook aanvullende voorwaarden waaraan je moet voldoen, die afhangen van de vraag of je een claim wilt indienen onder je annuleringsdekking voor reizen en evenementen. Je vindt de volledige lijst met criteria in de polis. Lees de polis en de IPID zorgvuldig door. In de Revolut-app vind je een kopie van deze documenten. De Polis omvat ook andere informatie die relevant is voor jou, zoals de rechten van de verzekeraar wanneer je de voorwaarden zoals uiteengezet in de Polis niet volgt, claiminformatie, informatie over hoe de verzekeraar je persoonsgegevens verwerkt, toepasselijke wetgeving en dergelijke.


Je kunt het verzekeringscontract niet annuleren zonder ook je abonnement voor je Ultra-plan te annuleren.

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verzekering, verandert dit niets aan het abonnementsgeld dat je voor de Ultra-plan betaalt.


10. Klachten en claims met betrekking tot de annuleringsdekking voor reizen en evenementen

Als je niet tevreden bent over hoe je verzekering is geregeld, neem dan contact op met Revolut Insurance Europe via de Revolut-app. Zo kunnen problemen meestal snel worden opgelost. De details over klachtenbehandeling vind je in de Verzekeringsvoorwaarden.


Klachten met betrekking tot de annuleringsdekking voor reizen en evenementen

Als je een klacht wilt indienen met betrekking tot de annuleringsdekking voor reizen en evenementen, of met betrekking tot een claim die je indient onder de annuleringsdekking voor reizen en evenementen, neem dan rechtstreeks contact op met Qover. Hoe je dit kunt doen, wordt beschreven in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app. Als je een klacht of een claim naar ons stuurt, zullen we deze doorsturen naar Qover zonder de klacht of claim in behandeling te nemen.


Hoe je een claim kunt indienen onder de annuleringsdekking voor reizen en evenementen

Als je een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met Qover. Hoe je dit kunt doen, staat in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app.


11. Het abonnement van je Betaalde plan betalen

Je kunt het abonnementsgeld in maandelijkse termijnen betalen, of het volle bedrag één keer per jaar voldoen. Deze kosten staan vermeld op onze Kostenpagina .


Als je een Betaald plan-gebruiker wordt, vragen we je om het plan te betalen met een kaart die je bij ons hebt geregistreerd (je opgeslagen kaart). We schrijven het abonnementsgeld af van die opgeslagen kaart zolang je een Betaald plan-gebruiker bent.


Als we de betaling niet van je persoonlijke rekeningsaldo kunnen afschrijven, proberen we de betaling van je opgeslagen kaart af te schrijven. Als we het bedrag echter niet in rekening kunnen brengen op je opgeslagen kaart, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld omdat deze is verlopen), vragen we je om een andere kaart te registreren, die dan je nieuwe opgeslagen kaart wordt. Als je dit niet binnen zeven dagen doet, schrijven we het abonnementsgeld af van je rekening. We kunnen ook juridische stappen nemen om de betaling te innen. Als we dat doen, moet je mogelijk onze redelijke kosten hiervoor betalen.

Je kunt verantwoordelijk zijn voor het betalen van eventuele belastingen of kosten waarvoor we geen verantwoordelijkheid dragen om die van je te innen.

Als je het abonnement niet binnen 30 dagen na de vervaldatum betaalt, kunnen wij helaas je abonnement opzeggen en je downgraden naar een Standard-plan.


12. Kosten voor het downgraden van je Betaalde plan

Je kunt je Betaalde plan-abonnement op elk gewenst moment beëindigen (we noemen dit downgraden). Het kan echter zijn dat je hier kosten voor moet betalen. Je kunt nog steeds gebruik maken van de diensten die onder het abonnement vallen tot het einde van je factureringscyclus waarvoor je een abonnement hebt betaald, exclusief een mogelijke verbrekingsvergoeding. Dus als je je abonnement maandelijks betaalt en besluit te downgraden, kun je het abonnement blijven gebruiken gedurende de maand waarvoor je al hebt betaald. Als je jaarlijks betaalt, kun je je abonnement tot het einde van die jaarlijkse factureringscyclus blijven gebruiken. Daarna word je opnieuw een Standard-gebruiker (een persoonlijke rekeninghouder die geen abonnement betaalt voor de Betaald plan-dienst).

Soms kunnen we afzien van de kosten die je betaalt voor een downgrade. Wanneer we dit doen, moet je misschien beloven om bepaalde dingen te doen (of niet te doen) om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. We kunnen bijvoorbeeld afzien van de kosten gerelateerd aan de downgrade als je je aanmeldt voor een nieuw plan, maar je moet mogelijk beloven dat je dat nieuwe plan niet binnen een bepaalde tijd zal opzeggen. Of we al dan niet afzien van kosten is onze beslissing. We zullen je laten weten (bijvoorbeeld in de app of per e-mail) of we bereid zijn om af te zien van de verbrekingsvergoeding.

De kosten voor het beëindigen of downgraden van je abonnement staan hieronder.

Als je binnen 14 dagen downgradet naar een lager Betaalde plan-abonnement

Als je je abonnementsgeld in maandelijkse termijnen betaalt, krijg je een volledige terugbetaling van je abonnement. Als we je een Plus- of Premium-kaart hebben gestuurd, brengen we de bezorgkosten in rekening en kunnen we de kaart deactiveren. Als je een Metal-kaart hebt besteld, brengen we je EUR 40 in rekening voor de kaart (of het vergelijkbare bedrag in de valuta op je Revolut-rekening), plus eventuele bezorgkosten. Als je een Ultra-kaart hebt besteld, brengen we je EUR 50 in rekening voor de kaart (of het vergelijkbare bedrag in de valuta op je Revolut-rekening), plus eventuele bezorgkosten.


Als je het volledige abonnementsgeld eenmaal per jaar betaalt, krijg je een volledige terugbetaling van je abonnement. Als we je een Plus- of Premium-kaart hebben gestuurd, brengen we de bezorgkosten in rekening en kunnen we de kaart deactiveren. Als je een Metal-kaart hebt besteld, brengen we je EUR 40 in rekening voor de kaart (of het vergelijkbare bedrag in de valuta op je Revolut-rekening), plus eventuele bezorgkosten. Als je een Ultra-kaart hebt besteld, brengen we je EUR 50 in rekening voor de kaart (of het vergelijkbare bedrag in de valuta op je Revolut-rekening), plus eventuele bezorgkosten. Raadpleeg de Kostenpagina van je plan voor actuele informatie over bezorgkosten.

Als je als Ultra-gebruiker na 14 dagen binnen de eerste zes maanden downgradet naar een lager Betaalde plan-abonnement

Als je je abonnement in maandelijkse termijnen betaalt, doen we geen terugbetaling en je moet nog steeds het abonnement betalen voor de maand waarin je ons vertelt dat je je abonnement wilt beëindigen of downgraden. In dat geval moet je ook een extra maand betalen als verbrekingsvergoeding. Dit is een verbrekingsvergoeding en dit betekent niet dat je nog een maand kunt profiteren van de diensten. Je kunt je abonnement alleen blijven gebruiken gedurende de rest van de maandelijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald. Als je een Ultra-kaart hebt besteld, betaal je niets voor de kaart of de bezorgkosten.

Als je het volledige abonnementsgeld één keer per jaar betaalt, betalen we het volledige abonnementsgeld dat je al hebt betaald niet terug, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding, Ultra-kaartkosten of bezorgkosten in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de jaarlijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je na meer dan zes maanden downgradet naar een lager Betaalde plan-abonnement

Als je je abonnement in maandelijkse termijnen betaalt, moet je nog wel het abonnement betalen voor de maand waarin je ons vertelt dat je je abonnement wilt beëindigen of downgraden. In dat geval brengen we geen verbrekingsvergoeding in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de maandelijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je het volledige abonnementsgeld één keer per jaar betaalt, betalen we het volledige abonnementsgeld dat je al hebt betaald niet terug, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de jaarlijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je als gebruiker van een ander Betaald plan na 14 dagen binnen de eerste 10 maanden downgradet naar een lager Betaalde plan-abonnement

Als je je abonnement in maandelijkse termijnen betaalt, doen we geen terugbetaling en je moet nog steeds het abonnement betalen voor de maand waarin je ons vertelt dat je je abonnement wilt beëindigen of downgraden. We brengen ook een verbrekingsvergoeding in rekening die gelijk staat aan twee maanden abonnementsgeld. Dit is een verbrekingsvergoeding en dit betekent niet dat je nog een maand kunt profiteren van de diensten. Je kunt je abonnement alleen blijven gebruiken gedurende de rest van de maandelijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je het volledige abonnementsgeld één keer per jaar betaalt, betalen we het volledige abonnementsgeld dat je al hebt betaald niet terug, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de jaarlijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je als gebruiker van een ander Betaald plan na meer dan 10 maanden downgradet naar een lager Betaalde plan-abonnement

Als je je abonnementsgeld in maandelijkse termijnen betaalt, moet je nog wel het abonnementsgeld betalen voor de maand waarin je ons vertelt dat je je abonnement wilt beëindigen of downgraden, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de maandelijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je het volledige abonnementsgeld één keer per jaar betaalt, betalen we het volledige abonnementsgeld dat je al hebt betaald niet terug, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de jaarlijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


13. Wanneer kunnen we je Betaalde plan-abonnement beëindigen?

Wij kunnen de toegang tot je rekening opschorten en je Betaald plan-abonnement onmiddellijk beëindigen als:

 • we vermoeden dat je je frauduleus of anderszins crimineel gedraagt;
 • je ons niet alle informatie hebt gegeven die we nodig hebben, of als we een goede reden hebben te denken dat de door jou verstrekte informatie onjuist is;
 • je deze algemene voorwaarden meerdere keren of op een ernstige manier hebt geschonden;
 • je ons geld verschuldigd bent en je dit niet binnen een redelijke tijd hebt betaald, ondanks dat we je hebben gevraagd dit te doen;
 • je failliet bent verklaard; of
 • we hiertoe verplicht zijn op grond van een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel of aanwijzingen van een ombudsman.

We kunnen je abonnement ook om andere redenen beëindigen, maar we geven je ten minste twee maanden opzegtermijn via de app, per sms of per e-mail.14. Juridische zaken

Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

We kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen, maar zullen dat alleen om de volgende redenen doen:

 • als we denken dat ze hierdoor makkelijker te begrijpen of nuttiger voor je zijn;
 • om de manier waarop ons bedrijf wordt geleid weer te geven, vooral als de verandering nodig is vanwege een verandering in de manier waarop een financieel systeem of technologie wordt aangeboden;
 • om de wettelijke of regelgevende vereisten te weerspiegelen die op ons van toepassing zijn;
 • om veranderingen in de kosten van onze bedrijfsvoering te weerspiegelen; of
 • omdat we onze producten of diensten veranderen of nieuwe producten of diensten introduceren.

Als we een nieuw product of een nieuwe dienst toevoegen die deze algemene voorwaarden niet verandert, kunnen we het product of de dienst onmiddellijk toevoegen en je dat laten weten voordat je de dienst of het product gaat gebruiken.


Als wij deze voorwaarden wijzigen, dan krijg je twee maanden tevoren een bericht via de app, per SMS of per e-mail.


Als we je op de hoogte stellen van een wijziging, gaan we ervan uit dat je tevreden bent met de wijziging, tenzij je ons vertelt dat je je rekening wilt sluiten voordat de wijziging van kracht wordt. Je kunt je account op elk moment kosteloos sluiten.


Ons contract met jou

Alleen jij, Revolut Bank en, indien uitdrukkelijk aangegeven in deze voorwaarden, Revolut Insurance Europe hebben rechten op grond van de overeenkomst.

De overeenkomst is met jou persoonlijk en je kunt geen rechten of verplichtingen op grond hiervan overdragen aan iemand anders.


Ons recht om over te dragen

Je stemt ermee in en staat ons toe te fuseren, te reorganiseren, af te splitsen, te transformeren of enige andere vorm van reorganisatie of herstructurering van ons bedrijf of onze activiteiten uit te voeren en/of al onze rechten en verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden over te dragen of toe te wijzen aan een derde.

Wij zullen jouw en onze rechten of verplichtingen onder de overeenkomst alleen overdragen als wij redelijkerwijs denken dat dit geen duidelijk negatief effect zal hebben op je rechten onder deze voorwaarden, of als wij dit moeten doen om ons aan een wettelijke of reglementaire eis te houden, of als dit gebeurt als gevolg van de uitvoering van een reorganisatie (of een soortgelijk proces).


Nederlands recht is van toepassing

De wetten van Nederland zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst. Je kan altijd een beroep doen op de verplichte Nederlandse regels voor consumentenbescherming.

De Nederlandse versie van de overeenkomst is van toepassing

Als deze algemene voorwaarden in een andere taal zijn vertaald, dient deze vertaling enkel als referentie. Uitsluitend de Nederlandse versie is van toepassing.

Ons recht om de overeenkomst te handhaven

Als jij de overeenkomst tussen jou en ons niet hebt nageleefd en we handhaven onze rechten niet, of we handhaven deze rechten niet onmiddellijk, betekent dat niet dat we deze of andere rechten later niet alsnog kunnen handhaven.

Juridische stappen tegen ons ondernemen

Een rechtszaak onder deze algemene voorwaarden kan worden begonnen bij de rechtbank van Amsterdam (of een andere bevoegde rechtbank).

Privacy

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring voor klanten die van toepassing is op je rekening, die je hier kunt vinden.


Edele metalen

Deze pagina toont de voorwaarden voor de diensten die wij, Revolut Bank of haar respectievelijke bijkantoren aan je verlenen. Sommige gedeeltes van deze voorwaarden geven uitdrukkelijk de diensten aan die Revolut Insurance Europe aan je levert.

De Edele Metalen-producten worden aangeboden door ons Britse bedrijf Revolut Ltd, onder de voorwaarden voor Edele Metalen.


Deel II

Voorwaarden Betaald plan Revolut Bank UAB


Deze Voorwaarden Betaald plan zijn van toepassing vanaf 3 oktober 2023. Klik hier om de huidige Voorwaarden Betaald plan te zien, die van toepassing zijn tot en met 3 oktober 2023.

Voorwaarden Betaald plan


1. Waarom deze informatie belangrijk is

Deze informatie beschrijft onze extra diensten voor gebruikers van Plus, Premium, Metal en Ultra (alle vier Betaalde plannen). Het vermeldt ook andere belangrijke dingen die je moet weten.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de juridische overeenkomst (de Overeenkomst) tussen jou en ons waarnaar wordt verwezen in de Persoonlijke voorwaarden. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Persoonlijke voorwaarden en deze algemene voorwaarden, dan gelden deze algemene voorwaarden.

Je kunt altijd een kopie van deze algemene voorwaarden opvragen via de Revolut-app (“de app”) , of je kunt een kopie aanvragen bij een van onze ondersteuningsmedewerkers.


Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door


Je abonnement op de Betaalde plan-dienst wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij je ons vóór de automatische verlenging laat weten dat je het wilt beëindigen. Ongeacht hoe je je abonnement betaalt, kunnen we kosten in rekening brengen als je het abonnement binnen 10 maanden na aanvang beëindigt. Onze kosten staan vermeld op onze Kostenpagina.


We kunnen je recht beperken om je abonnement meer dan één keer per 12 maanden te upgraden of te downgraden.


Raadpleeg sectie 12 van deze voorwaarden voor meer informatie over welke kosten je in rekening kunnen worden gebracht als je je abonnement vroegtijdig downgradet of annuleert.


2. Over ons

Wij zijn Revolut Bank UAB (Revolut Bank), een geautoriseerde bank die wordt gereguleerd door de Bank van Litouwen. Ons ondernemingsnummer is 304580906.

Met betrekking tot de verzekeringsdistributie is Revolut Insurance Europe UAB (Revolut Insurance Europe), ondernemingsnummer 305910164, ingeschreven door de Bank van Litouwen op de lijst van verzekeringsmakelaars. Deze lijst is te vinden op de website van de Bank van Litouwen.

Revolut Bank en Revolut Insurance Europe hebben beide hun maatschappelijke zetel te Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen.

Behalve als deze algemene voorwaarden iets anders vermelden, zijn de rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in deze voorwaarden van toepassing op jou en Revolut Bank.


3. Wat zijn de Betaalde plan diensten?

Wat zijn de Revolut Plus-diensten?

Plus-gebruikers hebben toegang tot alle diensten die beschikbaar zijn voor houders van een persoonlijke rekening op een Standard-plan, en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • twee gratis Revolut Plus-kaarten (en één gratis vervanging elk jaar daarna);
 • maximaal drie actieve fysieke Revolut-kaarten tegelijkertijd;
 • toegang tot maximaal twee Revolut <18-rekeningen en volledige toegang tot de <18 functies;
 • hogere rentetarieven voor Savings Vaults dan voor Standard-klanten (als deze voor ons beschikbaar zijn);
 • toegang tot cashback voor Stays;
 • toegang tot Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket Cancellation Insurance voor aankopen via je Revolut-rekening; en
 • prioritaire klantenondersteuning via de app.


Wat zijn de Revolut Premium-diensten?

Premium-gebruikers hebben toegang tot alle bovengenoemde diensten die beschikbaar zijn voor Standard- en Plus-gebruikers, en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • twee gratis Revolut Premium-kaarten (en één gratis vervanging elk jaar daarna);
 • een twee keer hogere limiet voor gratis opnames bij geldautomaten dan Standard-gebruikers;
 • reisverzekering;
 • de mogelijkheid om Loungepassen met korting te kopen;
 • gratis Loungetoegang bij vluchtvertragingen;
 • toegang tot handel in cryptovaluta en edele metalen tegen betere tarieven dan Standard- en Plus-gebruikers; en
 • Partnerschappen plannen.


Wat zijn de Revolut Metal-diensten?

Metal-gebruikers hebben toegang tot alle bovengenoemde diensten en voordelen die beschikbaar zijn voor Standard-, Plus- en Premium-gebruikers, en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • één gratis contactloze roestvrijstalen Revolut Metal-kaart;
 • Betaald plan-cashback in een aantal valuta’s, edele metalen of cryptovaluta (deze kunnen van tijd tot tijd veranderen);
 • een vier keer hogere limiet voor gratis opnames bij geldautomaten dan Standard-gebruikers;
 • hogere rentetarieven voor Savings Vaults (als deze voor ons beschikbaar zijn);
 • toegang tot maximaal 5 Revolut <18-rekeningen;
 • Partnerschappen plannen; en
 • andere voordelen die we van tijd tot tijd toevoegen.


Wat zijn de Revolut Ultra-diensten?

Ultra-gebruikers hebben toegang tot alle bovengenoemde diensten en voordelen die beschikbaar zijn Standard-, Plus- en Premium-gebruikers (behalve gratis Loungetoegang bij vluchtvertragingen), en daarnaast ook de volgende voordelen:

 • één gratis, contactloze Revolut Ultra-kaart;
 • lagere kosten voor aandelenhandel;
 • aanvullende annuleringsdekking voor reizen en evenementen (exclusief gebruikers in de landen die in deze Veelgestelde vragen worden vermeld);
 • gratis Loungepassen voor persoonlijk gebruik en de mogelijkheid om passen voor je gasten te kopen;
 • een tien keer hogere limiet voor gratis opnames bij geldautomaten dan Standard-gebruikers;
 • Partnerschappen voor plannen;
 • prioritaire terugbeldienst (alleen in het Engels); en
 • andere voordelen die we van tijd tot tijd toevoegen.


Wat is prioritaire terugbeldienst?


Ultra-klanten kunnen verzoeken om terug te worden gebeld op het telefoonnummer dat is gekoppeld aan hun Revolut-rekening. Je kunt dit doen via de Revolut-app. Een medewerker belt je dan terug op het tijdstip dat is aangegeven in het dashboard voor telefonische ondersteuning. Voor verificatie van de legitimiteit van de agent zal de agent de code openbaar maken die u al in het dashboard is getoond. Deze service is alleen beschikbaar in het Engels.


Wat is Betaald plan-cashback en wanneer verdien je het?


Als Metal- of Ultra-gebruikers voor in aanmerking komende aankopen betalen met hun Revolut-kaart, kunnen we (maar zijn we niet verplicht om) een bedrag op je rekening storten dat gelijkstaat aan een percentage van je betaling. We noemen dit "Betaald plan-cashback". We kunnen het percentage van de Betaald plan-cashback voor je plan om welke reden dan ook veranderen of niet uitbetalen, met inbegrip van het land waar je de betaling doet of de handelaar aan wie je de betaling doet. Onze huidige percentages voor Betaald plan-cashback staan vermeld in onze Veelgestelde vragen.


We kunnen je geen cashback geven als dit in strijd zou zijn met een wet of voorschrift, of als de betaling die je met je Revolut-kaart doet alleen een overschrijving is naar een andere rekening of een betaalkaart (zoals een e-wallet, een bankrekening of een kaartrekening).


Er is een limiet aan hoeveel Betaald plan-cashback je kunt ontvangen in één maandelijkse factureringscyclus. Dit wordt uiteengezet op de Kostenpagina voor je Betaalde plan.


We kunnen de Betaald plan-cashback van je terugvorderen als:

 • de betaling waarmee je de Betaald plan-cashback hebt verdiend aan je wordt terugbetaald;
 • je de Betaald plan-cashback op onrechtmatige wijze hebt verkregen;
 • je downgradet van je Ultra Plan-abonnement naar een lagere plan binnen de bedenktermijn van 14 dagen; of
 • je deze overeenkomst inzake het ontvangen van de Betaald plan-cashback niet hebt nageleefd.

We vorderen het bedrag van de Betaald plan-cashback terug door het van je rekening af te schrijven. Wij gaan ervan uit dat de terugvordering met je toestemming geschiedt en dat de betaling door jou is goedgekeurd.


Als we het bedrag van de Betaald plan-cashback niet van je rekening kunnen terugvorderen, blijf je ons het betreffende bedrag verschuldigd. We kunnen het bedrag terugvorderen van een opgeslagen kaart of ons recht op verrekening uitoefenen. We kunnen ook juridische stappen ondernemen om het bedrag dat je aan ons verschuldigd bent terug te vorderen. Als we dat doen, moet je mogelijk onze redelijke kosten hiervoor betalen.


Je vindt meer informatie over hoe we bedragen die je ons verschuldigd bent kunnen terugvorderen in de persoonlijke voorwaarden.


4. Wat zijn de Betaald plan-kaarten?

Revolut Plus-kaart

Als je een Plus-gebruiker wordt, kun je een Revolut Plus-kaart bestellen. Je kunt ook een extra Plus-kaart krijgen als je daarom vraagt. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.

We kunnen kosten in rekening brengen voor elke Plus-kaart die je krijgt boven je limiet voor gratis Plus-kaarten.


Revolut Premium-kaart

Als je een Premium-gebruiker wordt, kun je een Revolut Premium-kaart met exclusief ontwerp bestellen. Je kunt ook een extra Premium-kaart krijgen als je daarom vraagt. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.

We kunnen kosten in rekening brengen voor elke Premium-kaart die je krijgt boven je limiet voor gratis Premium-kaarten.


Revolut Metal-kaart

Als je upgradet naar Metal, krijg je een Revolut Metal-kaart die alleen beschikbaar is voor Metal-gebruikers. Je kunt maar één Metal-kaart tegelijk bezitten. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.


Revolut Ultra-kaart

Als je upgradet naar Ultra, krijg je een Revolut Ultra-kaart die alleen beschikbaar is voor Ultra-gebruikers. Je kunt ook nog steeds de andere Revolut-kaarten die je hebt gebruiken.

Verzekering

5. Reisverzekering als onderdeel van je Premium-, Metal- of Ultra-abonnement

De rechten en plichten die in dit gedeelte worden uiteengezet, zijn op jou van toepassing als begunstigde van de groepspolis, die wordt gehouden door Revolut Bank als groepspolishouder. Revolut Insurance Europe is de verzekeringsmakelaar die de groepspolis distribueert. Dit gedeelte beschrijft:

 • hoe Revolut Insurance Europe de collectieve reisverzekering voor Revolut Bank regelt om reisverzekeringen aan te kunnen bieden als onderdeel van je plan; en
 • hoe schadeverzekeringsmaatschappij Cowen Insurance Company Limited (de verzekeraar) en Cover Genius B.V. (de polisbeheerder) verantwoordelijk zijn voor het afhandelen van elke claim die je indient met betrekking tot je reisverzekering, en voor de betaling aan jou na een succesvolle claim (via https://www.xcover.com/en/login). Hun registratiegegevens zijn:
 • Cowen Insurance Company Ltd (Malta Bedrijfsregistratienummer C 55905), Level 3, Gasan Centre, Triq il- Merghat, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1020, Malta. Cowen Insurance Company Limited is bevoegd onder de Insurance Business Act 1998 van de wetten van Malta om algemene zaken te doen en wordt gereguleerd door de Malta Financial Services Authority, Triq l-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta (Cowen).
 • Cover Genius Europe B.V., John M. Keynesplein 12-46, 1066 EP Amsterdam, Nederland, wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder referentienummer 12046177 (“Cover Genius”).

We weten dat het regelen van een verzekering wel het laatste is waar je aan wilt denken terwijl je je op je reis verheugt. Daarom regelen we bij Revolut de reisverzekering voor je. Revolut Bank heeft Revolut Insurance Europe - een verzekeringsmakelaar die verantwoordelijk is voor verzekeringsbemiddeling - ingeschakeld om namens Revolut Bank de collectieve reisverzekering te regelen. Revolut Insurance Europe regelt de reisverzekering van de externe reisverzekeraar Cowen via de diensten die worden geleverd door Cover Genius. Voor deze regeling betaalt Revolut Bank een servicevergoeding aan Revolut Insurance Europe.

Revolut Insurance Europe en Revolut Bank hebben geen zeggenschap over Cowen of Cover Genius en Cowen en Cover Genius hebben geen zeggenschap over ons.

Hoewel we een contractuele verplichting hebben om je reisverzekering met Cowen en Cover Genius te regelen, treedt Revolut Insurance Europe op namens jou en niet namens de verzekeraar. We geven je geen advies of aanbeveling over de geschiktheid van de reisverzekering voor jou. Zorg ervoor dat de verzekering geschikt is voor jou door het document met productinformatie over de verzekering (IPID) en de Polisvoorwaarden voor de reisverzekering te lezen, en let daarbij op wat wel en niet gedekt is. Als je een Ultra-gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat de reisannulering afzonderlijk gedekt is onder annuleringsdekking voor reizen en evenementen, zoals hieronder uiteengezet.

Je kunt het verzekeringscontract niet annuleren zonder ook je abonnement voor je Premium-, Metal- of Ultra-plan te annuleren.

Om voor de reisverzekering in aanmerking te komen, moet je ouder zijn dan 18 jaar. Meer gedetailleerde informatie over je verzekering vind je in de Polisvoorwaarden en IPID. Lees ze zorgvuldig door. In de Revolut-app vind je een kopie van deze documenten. De Polisvoorwaarden omvatten ook andere informatie die relevant is voor jou, zoals de rechten van de verzekeraar wanneer je de voorwaarden die zijn uiteengezet in de Voorwaarden voor Begunstigden niet volgt, informatie over claims, informatie over hoe de verzekeraar je persoonsgegevens verwerkt, toepasselijke wetgeving, en dergelijke.

De doorlopende verstrekking, reikwijdte en voorwaarden van de reisverzekeringen kunnen op elk moment door ons of door de Reisverzekeraar worden gewijzigd of geannuleerd. Waar mogelijk stellen we je vooraf op de hoogte van eventuele nadelige wijzigingen in, of annulering van, de verzekering.

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verzekering, verandert dit niets aan het abonnementsgeld dat betaalt je voor het Premium-, Metal- of Ultra-plan.


6. Klachten over en claims voor de Reisverzekering

Als je niet tevreden bent over je reisverzekering, neem dan contact met ons op via de Revolut-app. Zo kunnen problemen meestal snel worden opgelost. De details over klachtenbehandeling vind je in de Verzekeringsvoorwaarden.

Klachten over de reisverzekering

Als je een klacht wilt indienen in verband met je reisverzekering, neem dan rechtstreeks contact op met Cover Genius.

Hoe je dit kunt doen, staat in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app. Cover Genius zal je klacht behandelen en met je communiceren in het Engels, tenzij ze je iets anders meedelen. Als je een klacht bij ons indient, dan sturen we deze door naar Cover Genius, zonder dat we de klacht zelf in behandeling nemen.

Hoe je een claim kunt indienen met betrekking tot je reisverzekering

Als je een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met Cover Genius (die handelt onder de naam “XCover”). Hoe je dit kunt doen, staat in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app. XCover zal je claim behandelen en met je communiceren in het Engels, tenzij ze je iets anders meedelen.


7. Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance als onderdeel van je Betaald plan-abonnement

De rechten en verplichtingen die in dit gedeelte zijn uiteengezet zijn van toepassing op jou en Revolut Insurance Europe. dit gedeelte beschrijft:

 • hoe Revolut Insurance Europe de Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance regelt als onderdeel van je registratie bij Revolut Bank en deze aan jou distribueert; en
 • hoe een door onze verzekeringspartners aangestelde verzekeringsbemiddelaar, QOVER SA, geregistreerd bij Crossroads Bank for Enterprises onder nummer 0650.939.878 (RLE Brussel) en geregistreerd bij FSMA als een onafhankelijke verzekeringsagent onder nummer 0650.939.878, (Qover) het product beheert en verantwoordelijk is voor het afhandelen van elke claim die je indient onder je Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance, en voor de betaling aan jou na een succesvolle claim.

We begrijpen dat het regelen van een verzekering wel het laatste is waar je aan wilt denken terwijl je je verheugt op je nieuwe telefoon, laptop of een concert van je favoriete band. Daarom is Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance voor je opgenomen in je plan, waardoor je specifieke beschermingsniveaus krijgt afhankelijk van wat je hebt gekocht met je Revolut-kaart. Revolut Insurance Europe zal je geen advies of aanbeveling geven over de geschiktheid van deze verzekering voor jou. Zorg ervoor dat de verzekering geschikt is voor je door het verzekeringsproductinformatiedocument (IPID), de verzekeringsverklaring en de algemene voorwaarden van de hoofdpolis voor Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance (polis) te lezen en daarbij op te letten wat er wel en niet gedekt is.

Revolut Insurance Europe heeft samengewerkt met de volgende verzekeringsaanbieders om Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance op te nemen als onderdeel van je Betaalde plan:

 • aan klanten in alle EER-jurisdicties: Chubb European Group SE is een schadeverzekeringsmaatschappij die valt onder de bepalingen van het Franse verzekeringswetboek en is geautoriseerd en gereguleerd door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) met registratienummer 450 327 374 RCS Nanterre en de volgende maatschappelijke zetel: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrijk, e-mailadres: contact@qover.com (Chubb); en
 • aan klanten in alle EER-jurisdicties, met uitzondering van Liechtenstein: Wakam, een Franse société anonyme (publieke naamloze vennootschap) 120-122, rue Réaumur, 75002 Parijs (Frankrijk), is een schadeverzekeringsmaatschappij die is goedgekeurd door de ACPR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIJS CEDEX 09, onder nummer 4020259, e-mailadres: contact@qover.com (Wakam).

Revolut Insurance Europe controleert of bezit Chubb/Wakam op geen enkele manier, en Chubb/Wakam controleert of bezit Revolut Insurance Europe niet.

Revolut Insurance Europe voert verzekeringsdistributie uit namens de verzekeraars Chubb / Wakam. Je hoeft niets te betalen aan Revolut Insurance Europe voor het regelen van de verzekering met Chubb en Wakam. Revolut Insurance Europe kan een winstdelingscommissie ontvangen van Chubb en Wakam, en ontvangt een servicevergoeding van Revolut Bank voor verzekeringstussenpersoondiensten.


Je kunt het verzekeringscontract niet annuleren zonder ook je registratie voor je Betaalde plan te annuleren.

Om in aanmerking te komen voor Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance moet je 18 jaar of ouder zijn en moet je de relevante aankoop volledig hebben uitgevoerd via de rekening van je Betaald plan. Er zijn ook aanvullende voorwaarden waaraan je moet voldoen, die afhangen van wat je wilt aanvragen: Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie of Ticket cancellation insurance. De volledige lijst met criteria is te vinden in de polis. Lees de Polis en de IPID zorgvuldig door. In de Revolut-app vind je een kopie van deze documenten. De Polis omvat ook andere informatie die relevant is voor jou, zoals de rechten van de verzekeraar wanneer je de voorwaarden zoals uiteengezet in de Polis niet volgt, claiminformatie, informatie over hoe de verzekeraar je persoonsgegevens verwerkt, toepasselijke wetgeving en dergelijke.

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verzekering, verandert dit niets aan het abonnementsgeld dat je betaald voor je Betaald plan.


8. Klachten en claims met betrekking tot Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance

Als je niet tevreden bent over hoe je verzekering is geregeld, neem dan contact op met Revolut Insurance Europe via de Revolut-app. Zo kunnen problemen meestal snel worden opgelost. De details over klachtenbehandeling vind je in de Verzekeringsvoorwaarden.

Klachten over Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance

Als je een klacht wilt indienen in verband met de polis voor Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance, neem dan rechtstreeks contact op met Qover. Hoe je dit kunt doen, wordt beschreven in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app. Als je een klacht of een claim naar ons stuurt, zullen we deze doorsturen naar Qover zonder de klacht of claim in behandeling te nemen.

Hoe je een claim kunt indienen onder Purchase Protection, Terugbetalingsgarantie en Ticket cancellation insurance

Als je een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met Qover. Hoe je dit kunt doen, staat in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app.


9. Annuleringsdekking voor reizen en evenementen als onderdeel van je Ultra-abonnement


De rechten en verplichtingen die in dit gedeelte zijn uiteengezet zijn van toepassing op jou en Revolut Insurance Europe. Dit gedeelte en het volgende gedeelte beschrijven:

 • hoe je annuleringsdekking voor reizen en evenementen krijgt als onderdeel van je Ultra-abonnement; en
 • hoe een verzekeringspartner, QOVER SA, geregistreerd bij de Crossroads Bank for Enterprises onder nummer 0650.939.878 (RLE Brussel) en geregistreerd bij FSMA als een onafhankelijke verzekeringsagent onder nummer 0650.939.878, (Qover) verantwoordelijk is tegenover jou voor het afhandelen van elke claim die je indient onder je annuleringsdekking voor reizen en evenementen, en voor de betaling aan jou na een succesvolle claim.


Soms zit het tegen en het laatste wat je wilt is al je geld verliezen wanneer je een reis of evenement moet annuleren. Daarom is de annuleringsdekking voor reizen en evenementen bij je Ultra-plan inbegrepen. Revolut Bank heeft Revolut Insurance Europe - een verzekeringsmakelaar die verantwoordelijk is voor verzekeringsbemiddeling - ingeschakeld om de collectieve annuleringsdekking voor reizen/evenementen voor je te regelen. Voor deze regeling betaalt Revolut Bank een servicevergoeding aan Revolut Insurance Europe.


Revolut Insurance Europe zal je geen advies of aanbeveling geven over de geschiktheid van deze verzekering voor jou. Controleer of de verzekering geschikt voor je is door het productinformatiedocument van de verzekering (IPID), de verzekeringsverklaring en de polis voor de annuleringsdekking voor reizen en evenementen (Polis) te lezen en daarbij op te letten wat er wel en niet gedekt is.


De annuleringsverzekering voor reizen/evenement die is inbegrepen bij je Ultra-plan wordt verstrekt door de volgende verzekeraar:

 • Wakam, een Franse société anonyme (publieke naamloze vennootschap), 120-122, rue Réaumur, 75002 Parijs (Frankrijk), is een schadeverzekeringsmaatschappij die is goedgekeurd door de ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIJS CEDEX 09, onder nummer 4020259, e-mailadres: contact@qover.com (Wakam).


Revolut Insurance Europe controleert of bezit Wakam op geen enkele manier, en Wakam controleert of bezit Revolut Insurance Europe niet.

Om in aanmerking te komen voor een verzekering moet je 18 jaar of ouder zijn en moet je de reis of het evenement volledig hebben betaald via je Revolut Ultra-rekening. Er zijn ook aanvullende voorwaarden waaraan je moet voldoen, die afhangen van de vraag of je een claim wilt indienen onder je annuleringsdekking voor reizen en evenementen. Je vindt de volledige lijst met criteria in de polis. Lees de polis en de IPID zorgvuldig door. In de Revolut-app vind je een kopie van deze documenten. De Polis omvat ook andere informatie die relevant is voor jou, zoals de rechten van de verzekeraar wanneer je de voorwaarden zoals uiteengezet in de Polis niet volgt, claiminformatie, informatie over hoe de verzekeraar je persoonsgegevens verwerkt, toepasselijke wetgeving en dergelijke.


Je kunt het verzekeringscontract niet annuleren zonder ook je abonnement voor je Ultra-plan te annuleren.

Als je niet voldoet aan de voorwaarden voor deze verzekering, verandert dit niets aan het abonnementsgeld dat je voor de Ultra-plan betaalt.


10. Klachten en claims met betrekking tot de annuleringsdekking voor reizen en evenementen

Als je niet tevreden bent over hoe je verzekering is geregeld, neem dan contact op met Revolut Insurance Europe via de Revolut-app. Zo kunnen problemen meestal snel worden opgelost. De details over klachtenbehandeling vind je in de Verzekeringsvoorwaarden.


Klachten met betrekking tot de annuleringsdekking voor reizen en evenementen

Als je een klacht wilt indienen met betrekking tot de annuleringsdekking voor reizen en evenementen, of met betrekking tot een claim die je indient onder de annuleringsdekking voor reizen en evenementen, neem dan rechtstreeks contact op met Qover. Hoe je dit kunt doen, wordt beschreven in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app. Als je een klacht of een claim naar ons stuurt, zullen we deze doorsturen naar Qover zonder de klacht of claim in behandeling te nemen.


Hoe je een claim kunt indienen onder de annuleringsdekking voor reizen en evenementen

Als je een claim wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met Qover. Hoe je dit kunt doen, staat in het gedeelte over verzekeringen op de Revolut-app.


11. Het abonnement van je Betaalde plan betalen

Je kunt het abonnementsgeld in maandelijkse termijnen betalen, of het volle bedrag één keer per jaar voldoen. Deze kosten staan vermeld op onze Kostenpagina .


Als je een Betaald plan-gebruiker wordt, vragen we je om het plan te betalen met een kaart die je bij ons hebt geregistreerd (je opgeslagen kaart). We schrijven het abonnementsgeld af van die opgeslagen kaart zolang je een Betaald plan-gebruiker bent.


Als we de betaling niet van je persoonlijke rekeningsaldo kunnen afschrijven, proberen we de betaling van je opgeslagen kaart af te schrijven. Als we het bedrag echter niet in rekening kunnen brengen op je opgeslagen kaart, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld omdat deze is verlopen), vragen we je om een andere kaart te registreren, die dan je nieuwe opgeslagen kaart wordt. Als je dit niet binnen zeven dagen doet, schrijven we het abonnementsgeld af van je rekening. We kunnen ook juridische stappen nemen om de betaling te innen. Als we dat doen, moet je mogelijk onze redelijke kosten hiervoor betalen.

Je kunt verantwoordelijk zijn voor het betalen van eventuele belastingen of kosten waarvoor we geen verantwoordelijkheid dragen om die van je te innen.

Als je het abonnement niet binnen 30 dagen na de vervaldatum betaalt, kunnen wij helaas je abonnement opzeggen en je downgraden naar een Standard-plan.


12. Kosten voor het downgraden van je Betaalde plan

Je kunt je Betaalde plan-abonnement op elk gewenst moment beëindigen (we noemen dit downgraden). Het kan echter zijn dat je hier kosten voor moet betalen. Je kunt nog steeds gebruik maken van de diensten die onder het abonnement vallen tot het einde van je factureringscyclus waarvoor je een abonnement hebt betaald, exclusief een mogelijke verbrekingsvergoeding. Dus als je je abonnement maandelijks betaalt en besluit te downgraden, kun je het abonnement blijven gebruiken gedurende de maand waarvoor je al hebt betaald. Als je jaarlijks betaalt, kun je je abonnement tot het einde van die jaarlijkse factureringscyclus blijven gebruiken. Daarna word je opnieuw een Standard-gebruiker (een persoonlijke rekeninghouder die geen abonnement betaalt voor de Betaald plan-dienst).

Soms kunnen we afzien van de kosten die je betaalt voor een downgrade. Wanneer we dit doen, moet je misschien beloven om bepaalde dingen te doen (of niet te doen) om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. We kunnen bijvoorbeeld afzien van je downgradekosten als je je aanmeldt voor een nieuw plan, maar je moet mogelijk beloven dat je dat nieuwe plan niet binnen een bepaalde tijd zult opzeggen. Of we al dan niet afzien van kosten is onze beslissing. We zullen je laten weten (bijvoorbeeld in de app of per e-mail) of we bereid zijn om af te zien van de verbrekingsvergoeding.

De kosten voor het beëindigen of downgraden van je abonnement staan hieronder.

Als je binnen 14 dagen een downgradet

Als je je abonnementsgeld in maandelijkse termijnen betaalt, krijg je een volledige terugbetaling van je abonnement. Als we je een Plus- of Premium-kaart hebben gestuurd, brengen we de bezorgkosten in rekening en kunnen we de kaart deactiveren. Als je een Metal-kaart hebt besteld, brengen we je EUR 40 in rekening voor de kaart (of het vergelijkbare bedrag in de valuta op je Revolut-rekening), plus eventuele bezorgkosten. Als je een Ultra-kaart hebt besteld, brengen we je EUR 50 in rekening voor de kaart (of het vergelijkbare bedrag in de valuta op je Revolut-rekening), plus eventuele bezorgkosten.


Als je het volledige abonnementsgeld eenmaal per jaar betaalt, krijg je een volledige terugbetaling van je abonnement. Als we je een Plus- of Premium-kaart hebben gestuurd, brengen we de bezorgkosten in rekening en kunnen we de kaart deactiveren. Als je een Metal-kaart hebt besteld, brengen we je EUR 40 in rekening voor de kaart (of het vergelijkbare bedrag in de valuta op je Revolut-rekening), plus eventuele bezorgkosten. Als je een Ultra-kaart hebt besteld, brengen we je EUR 50 in rekening voor de kaart (of het vergelijkbare bedrag in de valuta op je Revolut-rekening), plus eventuele bezorgkosten. Raadpleeg de Kostenpagina van je plan voor actuele informatie over bezorgkosten.

Als je als Ultra-gebruiker na 14 dagen maar binnen zes maanden downgradet

Als je je abonnement in maandelijkse termijnen betaalt, doen we geen terugbetaling en je moet nog steeds het abonnement betalen voor de maand waarin je ons vertelt dat je je abonnement wilt beëindigen of downgraden, en je moet ook een extra maand betalen als verbrekingsvergoeding. Dit is een verbrekingsvergoeding en dit betekent niet dat je nog een maand kunt profiteren van de diensten. Je kunt je abonnement alleen blijven gebruiken gedurende de rest van de maandelijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald. Als je een Ultra-kaart hebt besteld, betaal je niets voor de kaart of de bezorgkosten.

Als je het volledige abonnementsgeld één keer per jaar betaalt, betalen we het volledige abonnementsgeld dat je al hebt betaald niet terug, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding, Ultra-kaartkosten of bezorgkosten in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de jaarlijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je na meer dan zes maanden downgradet

Als je je abonnement in maandelijkse termijnen betaalt, moet je nog wel het abonnement betalen voor de maand waarin je ons vertelt dat je je abonnement wilt beëindigen of downgraden, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de maandelijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je het volledige abonnementsgeld één keer per jaar betaalt, betalen we het volledige abonnementsgeld dat je al hebt betaald niet terug, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de jaarlijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je als gebruiker van een ander Betaald plan na 14 dagen maar binnen 10 maanden downgradet

Als je je abonnement in maandelijkse termijnen betaalt, doen we geen terugbetaling en je moet nog steeds het abonnement betalen voor de maand waarin je ons vertelt dat je je abonnement wilt beëindigen of downgraden. We brengen ook een verbrekingsvergoeding in rekening die gelijk staat aan twee maanden abonnementsgeld. Dit is een verbrekingsvergoeding en dit betekent niet dat je nog een maand kunt profiteren van de diensten. Je kunt je abonnement alleen blijven gebruiken gedurende de rest van de maandelijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je het volledige abonnementsgeld één keer per jaar betaalt, betalen we het volledige abonnementsgeld dat je al hebt betaald niet terug, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de jaarlijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je als gebruiker van een ander Betaald plan na meer dan 10 maanden downgradet

Als je je abonnementsgeld in maandelijkse termijnen betaalt, moet je nog wel het abonnementsgeld betalen voor de maand waarin je ons vertelt dat je je abonnement wilt beëindigen of downgraden, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de maandelijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


Als je het volledige abonnementsgeld één keer per jaar betaalt, betalen we het volledige abonnementsgeld dat je al hebt betaald niet terug, maar brengen we geen verbrekingsvergoeding in rekening. Je kunt je abonnement ook blijven gebruiken gedurende de rest van de jaarlijkse factureringscyclus waarvoor je hebt betaald.


13. Wanneer kunnen we je Betaalde plan-abonnement beëindigen?

Wij kunnen de toegang tot je rekening opschorten en je Betaald plan-abonnement onmiddellijk beëindigen als:

 • we vermoeden dat je je frauduleus of anderszins crimineel gedraagt;
 • je ons niet alle informatie hebt gegeven die we nodig hebben, of als we een goede reden hebben te denken dat de door jou verstrekte informatie onjuist is;
 • je deze algemene voorwaarden meerdere keren of op een ernstige manier hebt geschonden;
 • je ons geld verschuldigd bent en je dit niet binnen een redelijke tijd hebt betaald, ondanks dat we je hebben gevraagd dit te doen;
 • je failliet bent verklaard; of
 • we hiertoe verplicht zijn op grond van een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel of aanwijzingen van een ombudsman.

We kunnen je abonnement ook om andere redenen beëindigen, maar geven we je ten minste twee maanden opzegtermijn via de app, per sms of per e-mail.14. Juridische zaken

Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen

We kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen, maar zullen dat alleen om de volgende redenen doen:

 • als we denken dat ze hierdoor makkelijker te begrijpen of nuttiger voor je zijn;
 • om de manier waarop ons bedrijf wordt geleid weer te geven, vooral als de verandering nodig is vanwege een verandering in de manier waarop een financieel systeem of technologie wordt aangeboden;
 • om de wettelijke of regelgevende vereisten te weerspiegelen die op ons van toepassing zijn;
 • om veranderingen in de kosten van onze bedrijfsvoering te weerspiegelen; of
 • omdat we onze producten of diensten veranderen of nieuwe producten of diensten introduceren.

Als we een nieuw product of een nieuwe dienst toevoegen die deze algemene voorwaarden niet verandert, kunnen we het product of de dienst onmiddellijk toevoegen en je dat laten weten voordat je de dienst of het product gaat gebruiken.


Als we een bestaand product of dienst veranderen die geen betrekking heeft tot de betalingen van of naar je rekening, dan krijg je 30 dagen tevoren bericht voordat we de verandering doorvoeren. Als we een verandering doorvoeren met betrekking tot betalingen van of naar je rekening (bijvoorbeeld met betrekking tot geldopnames), dan krijg je twee maanden tevoren een bericht via de app, per SMS of per e-mail.


Als we je op de hoogte stellen van een wijziging, gaan we ervan uit dat je tevreden bent met de wijziging, tenzij je ons vertelt dat je je rekening wilt sluiten voordat de wijziging van kracht wordt.


Ons contract met jou

Alleen jij, Revolut Bank en, indien uitdrukkelijk aangegeven in deze voorwaarden, Revolut Insurance Europe hebben rechten op grond van de overeenkomst.

De overeenkomst is met jou persoonlijk en je kunt geen rechten of verplichtingen op grond hiervan overdragen aan iemand anders.


Ons recht om over te dragen

Je stemt ermee in en staat ons toe te fuseren, te reorganiseren, af te splitsen, te transformeren of enige andere vorm van reorganisatie of herstructurering van ons bedrijf of onze activiteiten uit te voeren en/of al onze rechten en verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden over te dragen of toe te wijzen aan een derde.

Wij zullen jouw en onze rechten of verplichtingen onder de overeenkomst alleen overdragen als wij redelijkerwijs denken dat dit geen duidelijk negatief effect zal hebben op je rechten onder deze voorwaarden, of als wij dit moeten doen om ons aan een wettelijke of reglementaire eis te houden, of als dit gebeurt als gevolg van de uitvoering van een reorganisatie (of een soortgelijk proces).

Litouws recht is van toepassing

De wetten van de Republiek Litouwen zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst. Desondanks kun je je nog steeds beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van het EER-land waar je woont.

De Engelse versie van de overeenkomst is van toepassing

Als deze algemene voorwaarden in een andere taal zijn vertaald, dient deze vertaling enkel als referentie. Uitsluitend de Engelse versie is van toepassing.

Ons recht om de overeenkomst te handhaven

Als jij de overeenkomst tussen jou en ons niet hebt nageleefd en we handhaven onze rechten niet, of we handhaven deze rechten niet onmiddellijk, betekent dat niet dat we deze of andere rechten later niet alsnog kunnen handhaven.

Juridische stappen tegen ons ondernemen

Een rechtszaak onder deze algemene voorwaarden kan alleen worden begonnen bij de rechtbanken van de Republiek Litouwen (of bij de rechtbanken van de EU-lidstaat waar je woont).

Privacy

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring voor klanten die van toepassing is op je rekening, die je hier kunt vinden.


Cryptovaluta en edele metalen

Deze pagina toont de voorwaarden voor de diensten die wij, Revolut Bank, aan je verlenen. Sommige gedeeltes van deze voorwaarden geven uitdrukkelijk de diensten aan die Revolut Insurance Europe aan je levert.

De Edele Metalen-producten worden aangeboden door ons Britse bedrijf Revolut Ltd, onder de voorwaarden voor Edele Metalen.