Producten

Spaargeld met directe toegang

PDF downloaden

Voorwaarden Spaargeld met directe toegang


1. Waarom deze informatie belangrijk is

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden voor je Spaargeld met directe toegang en de bijbehorende diensten. Het vermeldt ook andere belangrijke dingen die je moet weten. Dit document vormt, samen met ons Privacybeleid en alle andere algemene voorwaarden die op onze diensten van toepassing zijn, een wettelijke overeenkomst tussen:

 • jouzelf, de houder van het Spaargeld met directe toegang; en
 • wijzelf, Revolut Bank UAB, handelend via haar bijkantoor in Nederland.

We noemen deze overeenkomst de Voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang. Deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat de overeenkomst geldig is totdat jij of wij die beëindigen. Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Persoonlijke voorwaarden en deze algemene voorwaarden, dan gelden deze algemene voorwaarden.


Deze voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang worden aangegaan door middel van communicatie op afstand. Je gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang en alle andere communicatie tussen ons in het Engels zal zijn. We zullen ons best doen om je in je voorkeurstaal te beantwoorden, maar we behouden ons het recht voor om in het Engels te antwoorden.


Je kunt deze Voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang samen met het Privacybeleid van Revolut Bank, standaardinformatie voor depositoverzekeringen van de (Litouwse) openbare instelling “Deposito and Investment Insurance” en andere algemene voorwaarden die op onze diensten van toepassing zijn, op elk moment in de Revolut-App bekijken.


Revolut Bank UAB is een bank opgericht en met vergunning in de Republiek Litouwen met bedrijfsnummer 304580906, autorisatiecode LB002119 en met maatschappelijke zetel te Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen. Wij hebben een bankvergunning van en staan onder toezicht van de Bank van Litouwen en de Europese Centrale Bank als een kredietinstelling. Je kunt onze vergunning hier, gedateerd op 13 december 2021, bekijken op de website van de Bank van Litouwen en hier vind je onze oprichtings- en bedrijfsdocumenten op de website van het Litouwse Register van juridische entiteiten.


Revolut Bank UAB heeft in Nederland een bijkantoor opgericht met vestigingsnummer 000053153170 en met adres te Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland (ons “Nederlands bijkantoor”).


De Bank van Litouwen is de centrale bank en financiële toezichthoudende autoriteit van de Republiek Litouwen met als adres Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Republiek Litouwen, registratienummer 188607684 (meer informatie over de Bank van Litouwen is te vinden op haar website op www.lb.lt. Je kunt de Bank van Litouwen bereiken op telefoonnummer +370 800 50 500).


2. Wat voor soort rekening is mijn Spaargeld met directe toegang?

Je Spaargeld met directe toegang (het Spaargeld met directe toegang) bij ons is een direct opvraagbare depositorekening en het geld dat erin zit houden wij aan als deposito. In deze algemene voorwaarden kunnen we ernaar verwijzen als “Spaargeld met directe toegang”, of een “rekening”.


Wanneer je geld als storting op je Spaargeld met directe toegang zet, nemen wij het geld aan, houden het voor je vast, en verplichten ons ertoe het op jouw verzoek aan je terug te geven. De enige manier waarop je geld kunt toevoegen aan, of opnemen van, je Spaargeld met directe toegang is door een betaalrekening bij ons te hebben zoals beschreven in deze voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang.


Let op: je Spaargeld met directe toegang is geen betaalrekening en kan niet worden gebruikt voor het verzenden of ontvangen van betalingen, en je kunt alleen een storting uitvoeren op de manier die wordt beschreven in deze Voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang.


Je kunt meerdere deposito’s voor Spaargeld met directe toegang openen bij Revolut. Elk van deze deposito’s voor Spaargeld met directe toegang kan op elk moment door jou worden beëindigd. Als je een nieuw deposito voor Spaargeld met directe toegang opent, worden de bestaande deposito’s voor Spaargeld met directe toegang niet automatisch afgesloten. Als je al je deposito’s voor Spaargeld met directe toegang bij Revolut beëindigt, leidt dit ook tot beëindiging van je relatie met Revolut wat betreft Spaargeld met directe toegang. Het sluiten van al je Spaargeld met directe toegang betekent echter niet dat andere rekeningen die je bij Revolut hebt (bijvoorbeeld je betaalrekening of een gezamenlijke rekening) ook worden beëindigd, tenzij we je anderzijds informeren.


Je mag je Spaargeld met directe toegang niet gebruiken voor zakelijke doeleinden.


3. Kan ik Spaargeld met directe toegang openen?

Je kunt Spaargeld met directe toegang alleen openen als je een klant bent van het Nederlandse bijkantoor en voldoet aan de andere voorwaarden van deze voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang.

Als je deze voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang accepteert, bevestig je de ontvangst van de standaardinformatie voor de depositoverzekering van de openbare instelling “Deposit and Investment Insurance” (VĮ “Indėlių ir investicijų draudimas”), die ook hier beschikbaar is, per e-mail hebt ontvangen, gelezen en begrepen;

Wanneer je ons vraagt om een deposito voor Spaargeld met directe toegang te openen, kunnen wij of onze vertegenwoordigers om informatie vragen over jezelf en waar het geld vandaan komt dat je stort op je deposito voor Spaargeld met directe toegang. We doen dit om een aantal redenen, waaronder om je identiteit te controleren, en om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende vereisten. Geef ons alle informatie die we van je hebben gevraagd (waaronder je TIN-nummer of een kopie van je paspoort of nationale identiteitskaart). Wanneer we de benodigde informatie hebben ontvangen, openen we je Spaargeld met directe toegang en kun je er geld op inleggen. Als je deze informatie al eerder aan een van de entiteiten van de groep hebt verstrekt bij het openen van een betaalrekening, erken je en ga je ermee akkoord dat we die informatie voor dit doel kunnen gebruiken en erop kunnen vertrouwen. Revolut behoudt zich het recht voor om deposito's zonder opgaaf van reden te weigeren.


In ons Privacybeleid voor klanten kun je lezen hoe wij je informatie gebruiken voor deze en andere doeleinden. We kunnen je pas diensten verlenen nadat je onze interne controles hebt doorstaan, en niet eerder. We brengen je via de Revolut-app op de hoogte zodra dit is gebeurd en laten het je weten zodra je Spaargeld met directe toegang is geopend.


Als je persoonsgegevens veranderen, moet je ons dat onmiddellijk laten weten.

Wanneer we verwijzen naar "e-mailadres", bedoelen we het e-mailadres dat je ons tijdens het instapproces hebt verstrekt (tenzij je je e-mailadres achteraf hebt bijgewerkt). Het is belangrijk dat je ons je primaire e-mailadres geeft en dit regelmatig controleert. Als je e-mailadres verandert of als je problemen ondervindt bij het ontvangen of openen van onze e-mails, moet je ons dat onmiddellijk laten weten. Anders ga je ermee akkoord dat als een e-mail is afgeleverd op je e-mailadres, je deze had moeten lezen, zelfs als je dit om welke reden dan ook niet hebt gedaan.


4. Hoe voer ik een deposito naar mijn Spaargeld met directe toegang uit

Op elk moment geld toevoegen

Deposito’s naar je Spaargeld met directe toegang kunnen alleen worden uitgevoerd door geld over te schrijven van je betaalrekening bij ons naar je Spaargeld met directe toegang.


Deze inleg kun je op elk gewenst moment doen. Je kunt je deposito alleen in euro's doen. Het totale bedrag dat je kunt toevoegen aan je Spaargeld met directe toegang (cumulatief voor al je spaargeld bij Revolut) is beperkt tot EUR 100.000. De frequentie voor het toevoegen is onbeperkt.


Hoe snel wordt geld bijgeschreven?

Je storting wordt onmiddellijk na het overmaken van dit geld van je betaalrekening naar je Spaargeld met directe toegang bijgeschreven op je Spaargeld met directe toegang.


5. Betalen jullie rente op de inleg die op mijn Spaargeld met directe toegang staat?

Aan het einde van elke dag betalen we rente over het saldo van je Spaargeld met directe toegang. De rente wordt berekend tegen een jaarlijks tarief dat wordt aangegeven in het document met het deposito-informatieblad dat beschikbaar is in de Revolut-app. De jaarlijkse koers kan verschillen op basis van het abonnement dat je bij ons hebt. De rente wordt berekend op basis van het werkelijke aantal dagen in een jaar en het werkelijke aantal dagen in een maand. De rente begint onmiddellijk met opbouwen en de eerste rentebetaling wordt gedaan op de volgende kalenderdag nadat je geld van je betaalrekening hebt gestort op je directe Spaargeld met directe toegang. De rente wordt berekend via de volgende formule:

Brutorente = Eindsaldo in je Spaargeld met directe toegang * Brutorentevoet/ Aantal dagen in een jaar * 100.

De minimumdrempel voor te betalen rente bedraagt 0,01 EUR. Als je op een bepaalde dag minder verdient, krijg je geen rente.


6. Hoe kan ik opnemen van mijn Spaargeld met directe toegang?

We zullen op jouw verzoek geld terugstorten uit het Spaargeld met directe toegang. Je kunt op elk moment een opnameverzoek doen en voor elk bedrag dat het beschikbare saldo van je Spaargeld met directe toegang niet overschrijdt. Wanneer je het geld van je Spaargeld met directe toegang opneemt, zullen we het geld overschrijven naar de betaalrekening die je bij ons hebt.

Je verdient rente over je saldo van het Spaargeld met directe toegang tot de dag waarop je het geld opneemt van het Spaargeld met directe toegang.


7. Hoe wordt mijn geld beschermd?

Je geldt wordt beschermd zodra het je Spaargeld met directe toegang bereikt. Dit gebeurt direct nadat je deze fondsen overschrijft van betaalrekening naar je Spaargeld met directe toegang. De fondsen in het Spaargeld met directe toegang worden op dezelfde manier beschermd als de fondsen op de betaalrekening, zoals beschreven in onze Persoonlijke Voorwaarden die voor jou gelden.


Het geld op je Spaargeld met directe toegang wordt beschermd door een Litouwse depositoverzekering die wordt beheerd door de openbare instelling "Deposit and Investment Insurance" (VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas") in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Wet op de verzekering van deposito's en aansprakelijkheden voor investeerders van de Republiek Litouwen, die je hier kunt lezen.


8. Je beveiligingsgegevens veilig houden

Wij stellen alles in het werk om je geld veilig te houden. We vragen jou hetzelfde te doen, door je beveiligingsgegevens veilig te houden. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat ze veilig worden bewaard, dat ze niet toegankelijk zijn voor andere mensen en dat ze niet met anderen worden gedeeld. Soms kun je gemakkelijk vergeten welke maatregelen je zou moeten nemen om je geld veilig te houden. Hier zijn enkele tips:

 • zorg ervoor dat je de Revolut-app niet open laat staan op een ontgrendeld apparaat; en
 • houd je mobiele telefoon en je e-mailaccount veilig en laat deze niet door anderen gebruiken.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via de Revolut-app wanneer het mogelijk is dat je beveiligingsgegevens zonder jouw toestemming gebruikt zouden kunnen worden.


Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen


Vertel ons over verloren of gestolen beveiligingsgegevens:

 • Stuur ons een bericht via de chat op de Revolut-app.
 • E-mail ons op feedback@revolut.com.
 • Bel ons om een verloren of gestolen kaart te blokkeren op +370 5 214 3608 (standaardtarieven van je telecomaanbieder zijn van toepassing)
 • Onze website www.revolut.com


9. Zijn er beperkingen op het gebruik van de Revolut-app?

Het is belangrijk dat je redelijk en verantwoordelijk omgaat met de Revolut-app.

De Revolut-app mag niet (direct of indirect) als volgt worden gebruikt:

 • voor illegale doeleinden (zoals bijvoorbeeld het plegen van fraude);
 • op een manier die schade zou kunnen toebrengen aan ons vermogen om onze diensten te verlenen;
 • om Spaargeld met directe toegang te beheren of te gebruiken dat niet van jou is;
 • om iemand anders toegang te geven tot of gebruik te laten maken van je Spaargeld met directe toegang of de Revolut-app; of
 • voor zakelijke doeleinden.

Behandel ons en ons ondersteunend personeel ook met respect: wij zijn er om je te helpen.


10. Wanneer we je mogelijk verhinderen om je Spaargeld met directe toegang te gebruiken

De veiligheid van je geld is belangrijk voor ons, daarom kunnen we soms verhinderen dat je je Spaargeld met directe toegang kunt gebruiken. We zullen bijvoorbeeld de terugbetaling van een storting weigeren en zullen geen extra inleg bijschrijven als we redelijkerwijs bezorgd zijn over de veiligheid ervan of als deze mogelijk frauduleus of zonder jouw toestemming zou worden gebruikt.

Het kan ook zijn dat we je moeten verhinderen om je Spaargeld met directe toegang te gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wetten van Nederland.


We laten het je via de Revolut-app weten voordat, of zo snel mogelijk, nadat we het gebruik van je Spaargeld met directe toegang hebben beperkt. We laten je dan ook weten waarom we dit hebben gedaan (tenzij dit jouw of onze veiligheid zou verminderen of onwettig zou zijn). Zodra de redenen voor de limiet niet langer bestaan, stellen we je weer in staat je Spaargeld met directe toegang normaal te gebruiken.


11. Wanneer kunnen jullie mijn Spaargeld met directe toegang opschorten of sluiten?

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we je Spaargeld met directe toegang onmiddellijk sluiten of opschorten (inclusief de toegang tot de diensten die door de andere Revolut-entiteiten worden geleverd) en je toegang tot de Revolut-app beëindigen. Dergelijke uitzonderlijke omstandigheden zijn onder andere:

 • Als je betaalrekening bij ons wordt gesloten;
 • als wij gegronde redenen hebben om te vermoeden dat je frauduleus of anderszins crimineel handelt;
 • als je deze voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang meerdere keren op een ernstige of aanhoudende manier hebt geschonden en je de zaak niet binnen de door ons gestelde termijn hebt rechtgezet;
 • als we informatie hebben dat je gebruik van de Revolut-app schadelijk is voor ons of onze software, systemen of hardware, of voor onze reputatie of goodwill;
 • als je failliet bent verklaard of met soortgelijke procedures te maken hebt;
 • als je overlijdt of een akte van je overlijden wordt afgegeven;
 • als wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel of instructies van een ombudsman; of
 • als je niet in aanmerking komt voor het product Spaargeld met directe toegang.

We kunnen ook je Spaargeld met directe toegang sluiten in het geval we ons bedrijfsmodel wijzigen en we niet langer een direct opvraagbaar deposito-product in een specifieke categorie aanbieden. Als we dit doen, zullen we je vooraf informeren over het sluiten van je Spaargeld met directe toegang in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Bij het sluiten van je Spaargeld met directe toegang zullen we het resterende saldo op je Spaargeld met directe toegang terugstorten naar de betaalrekening die je bij ons hebt. We zullen er van uit gaan dat je ons toestemming hebt gegeven en ons hebt gemachtigd om deze transactie uit te voeren. We geven je mogelijk ook toestemming om een overschrijving rechtstreeks van je Spaargeld met directe toegang naar je betaalrekening uit te voeren.


12. Zijn wij verantwoordelijk als er iets misgaat met je Spaargeld met directe toegang of de Revolut-app?

Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat onze diensten niet worden onderbroken en met een redelijke snelheid beschikbaar zijn. We kunnen echter niet beloven dat dit altijd het geval zal zijn of dat de diensten vrij van gebreken zullen zijn. We maken mogelijk ook gebruik van sommige derde partijen om je diensten te verlenen, wat kan leiden tot verstoring van onze diensten. We zullen altijd ons best doen om eventuele problemen met onze diensten op te lossen, ongeacht de oorzaak.


We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die ontstaan omdat wij niet voldoen aan onze verplichtingen om inkomend geld bij te schrijven op je Spaargeld met directe toegang, of geld dat wordt opgenomen af te schrijven van je Spaargeld met directe toegang vanwege:

 • een wettelijke of regelgevende vereiste;
 • onvoorzienbare omstandigheden die buiten onze macht liggen en die op dat moment onvermijdelijk waren;
 • criminele of andere illegale handelingen van derden die leiden tot schade aan jou of een andere persoon (tenzij dit rechtstreeks wordt vermeld in deze algemene voorwaarden); of
 • het blokkeren van je Spaargeld met directe toegang bij het implementeren van wettelijke vereisten, inclusief die met betrekking tot het bestrijden van witwaspraktijken en het financieren van terrorisme.

Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen

Als wij deze overeenkomst verbreken, zijn wij verantwoordelijk voor alle verliezen die wij hadden kunnen voorzien op het moment dat wij de overeenkomst aangingen, en ook voor verlies dat het gevolg is van onze fraude of grove nalatigheid.


Wij zijn niet verantwoordelijk tegenover jou, hetzij direct of indirect, voor een van de volgende zaken die ontstaan in verband met deze overeenkomst:

 • verlies van inkomsten of winst;
 • verlies van goodwill of schade aan je reputatie;
 • verlies van zakelijke contracten of kansen;
 • verlies van verwachte besparingen; of
 • gevolgschade.

Niets in deze overeenkomst ontslaat ons van onze aansprakelijkheid of beperkt deze in geval van overlijden of persoonlijk letsel, wanneer dit het gevolg is van onze nalatigheid of van fraude of frauduleuze claims en verklaringen.


13. Ons recht om in uitzonderlijke gevallen geld op te nemen van je Spaargeld met directe toegang

Wij hebben in de volgende gevallen het recht om zonder jouw opdracht geld op te nemen van je Spaargeld met directe toegang:

als er zonder enige rechtsgrond geld is overgemaakt naar je Spaargeld met directe toegang (d.w.z. als gevolg van fraude, fouten of technische fouten);

wanneer wij, als dienstverlener, door de toepasselijke wetgeving verplicht zijn om belastingen die op jou van toepassing zijn in je hoedanigheid als depositohouder in te houden en aan de bevoegde autoriteiten te betalen; of

in andere gevallen, zoals vastgesteld door de Nederlandse wetgeving en andere toepasselijke wetgeving.


14. Wanneer ben jij verantwoordelijk voor onze verliezen?

Je bent mogelijk verantwoordelijk tegenover ons voor bepaalde verliezen.

Als je deze overeenkomst hebt geschonden en wij daardoor een verlies hebben geleden, geldt het volgende:

 • je bent verantwoordelijk voor alle voorzienbare verliezen die wij lijden als gevolg van je handelen (wij zullen proberen om deze verliezen tot een minimum te beperken); en
 • je bent ook verantwoordelijk voor alle redelijke juridische kosten die ontstaan als gevolg van onze verliezen.


15. Hoe krijg ik informatie over transacties op mijn Spaargeld met directe toegang?

Je kunt alle instromen en uitstromen voor je Spaargeld met directe toegang controleren via de Revolut-app. Als je een kopie van de informatie moet bewaren nadat je Spaargeld met directe toegang is gesloten, moet je deze op tijd downloaden. Je kunt informatie downloaden van de Revolut-app zolang je een klant bent of, als je Spaargeld met directe toegang is gesloten, kun je contact met ons opnemen via feedback@revolut.com en zullen we je dergelijke informatie verstrekken.


Periodieke informatie - we sturen je een keer per jaar of binnen dertig dagen na beëindiging van je Spaargeld met directe toegang met de instromen en uitstromen van je Spaargeld met directe toegang voor de afgelopen 12 (twaalf) maanden of minder als je Spaargeld met directe toegang minder dan 12 (twaalf) maanden is geopend.


Communicatie met jou

Wij communiceren met jou via de Revolut-app. Andere entiteiten van de Revolut-groep kunnen ook met je communiceren via de Revolut-app als dit met jou en die entiteit is afgesproken.

Op deze manier verstrekken we informatie over Spaargeld met directe toegang. Ook informeren we je op deze manier als er een veiligheidsrisico is voor je Spaargeld met directe toegang. Zorg ervoor dat je de Revolut-app regelmatig controleert op deze informatie.


Om je Spaargeld met directe toegang te beschermen is het belangrijk om de meest recente software voor je mobiele apparaat en de meest recente versie van de Revolut-app te downloaden zodra deze beschikbaar zijn. We kunnen ook met je communiceren via sms of e-mail, daarom is het belangrijk om regelmatig je sms-berichten en e-mail te controleren.

Je toestemmingen, goedkeuringen, acceptaties en andere verklaringen die je met behulp van de Revolut-app geeft, hebben dezelfde wettelijke geldigheid als je handtekening op een schriftelijk document. Je overeenkomsten die je via de Revolut-app met ons hebt gesloten worden beschouwd als schriftelijke overeenkomsten die tussen jou en ons zijn gesloten. Alle instructies aan ons voor het uitvoeren van activiteiten en andere acties die door jou via de Revolut-app zijn ingediend/uitgevoerd, worden behandeld als door jou ingediend/uitgevoerd en zijn geldig als acties die door jou zijn uitgevoerd.


Normaliter zullen wij met je communiceren in het Engels.


Houd ons op de hoogte

Houd je gegevens actueel en laat het ons onmiddellijk weten als er wijzigingen zijn in de informatie die je ons hebt verstrekt. Als we ontdekken dat je informatie onjuist is, kunnen we die bijwerken of je vragen om verdere informatie te verstrekken.

Om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende vereisten moeten we je mogelijk om meer informatie over jezelf vragen (bijvoorbeeld als de in- of uitstroom op je depositorekening toeneemt). Wij verzoeken je om deze informatie snel te verstrekken, zodat de verstoring van je Spaargeld met directe toegang en onze diensten tot een minimum wordt beperkt.


16. Vertrouwelijkheid

Je begrijpt en stemt ermee in dat wij, vanwege de aard van de diensten van Revolut Bank onder deze overeenkomst, verplicht kunnen zijn om de volgende informatie over jou bekend te maken:

 • het feit dat je onze klant bent;
 • de diensten die aan jou worden geleverd;
 • de saldi die beschikbaar zijn via je Spaargeld met directe toegang;
 • handelingen die namens jou zijn of worden uitgevoerd;
 • je schuldverplichtingen tegenover ons; de omstandigheden waarin wij je financiële diensten verlenen;
 • de algemene voorwaarden van de overeenkomsten op basis waarvan wij je diensten verlenen;
 • het feit van de beëindiging van deze overeenkomst en van het sluiten van je Spaargeld met directe toegang;
 • je financiële situatie en activa; en
 • je activiteiten, plannen, schuldverplichtingen aan of transacties met andere personen.

Je commerciële of professionele geheimen worden allemaal behandeld als vertrouwelijke informatie (d.w.z. als een klant- of bankgeheim).


Je begrijpt en stemt ermee in dat we die informatie kunnen bekendmaken aan de volgende mensen:

 • Elk partnerschap van Revolut Bank; Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Revolut Ltd (een bedrijf opgericht in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 08804411 en firmareferentienummer 900562, met maatschappelijke zetel te 7 Westferry Circus, Canary Wharf, Londen, E14 4HD, Verenigd Koninkrijk) (Revolut Ltd).
 • De vertegenwoordigers van Revolut Bank en andere partijen die direct of indirect betrokken zijn bij het verlenen van diensten van Revolut Bank onder deze overeenkomst aan jou of bij de voorbereiding van het verlenen van zo'n dienst aan jou, en hun onderaannemers (bijvoorbeeld correspondentbanken, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, financiële tussenpersonen, makelaars, deelnemers aan, of partijen bij betalings-, verrekenings- of afwikkelingssystemen, beurzen en andere) als het vanwege de bijzonderheden van die diensten noodzakelijk is zulke gegevens bekend te maken.
 • derden die diensten verlenen aan Revolut Bank (aanvullend op de levering van onze financiële diensten) en onderaannemers van dergelijke derden, op voorwaarde dat derden en hun onderaannemers zijn ingeschakeld in overeenstemming met alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn op een dergelijke uitbesteding.
 • Alle autoriteiten en leidinggevenden die een geldige rechtsgrond hebben om ons te verzoeken bepaalde informatie aan hen openbaar te maken. We zijn verplicht om dit te doen ten behoeve van het naleven van de toepasselijke regels en voorschriften.

De bovenstaande informatie kan worden doorgegeven aan andere leden van de Revolut-groep wanneer:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de financiële boekhouding, audit of risicobeoordeling;
 • we gemeenschappelijke informatiesystemen of technische apparatuur (servers) gebruiken;
 • dit noodzakelijk is voor het verlenen van diensten die je hebt aangevraagd; of
 • dit nodig is om de diensten die we leveren binnen de Revolut-groep te ontwikkelen of te verbeteren.

Tijdens de communicatie en uitwisseling van informatie tussen jou en ons door middel van telecommunicatie of elektronische communicatie, kan vertrouwelijke informatie (inclusief informatie die bestaat uit klant- of bankgeheimen) zonder dat wij dat willen of weten ter beschikking komen van derden. Als dit gebeurt, zijn wij niet aansprakelijk voor een dergelijke openbaarmaking van de informatie en je dient dit risico te beoordelen voordat je deze overeenkomst met ons aangaat.


Vereiste openbaarmaking van informatie

We zullen je informatie bekendmaken wanneer dit is vereist of toegestaan door Nederlandse wetgeving en andere toepasselijke wetgeving, of om onze rechten of de rechten van onze klanten uit te oefenen of te handhaven.


17. Ons intellectueel eigendom

Al het intellectuele eigendom in onze producten (bijvoorbeeld de inhoud in de Revolut-app en op onze website, ons logo) is eigendom van Revolut Ltd en wordt gebruikt door ons en andere bedrijven uit de Revolut-groep. Je mag ons intellectueel eigendom niet als je eigen eigendom gebruiken, behalve om van onze producten te genieten. Je mag ook geen van onze producten onderwerpen aan reverse-engineering (d.w.z. ze reproduceren na een gedetailleerd onderzoek van hun constructie of samenstelling).


18. Hoe kan ik een klacht indienen?

Als je ontevreden bent met onze dienstverlening, zullen we proberen om dit recht te zetten

We doen altijd ons best, maar we beseffen dat er soms wel eens iets mis gaat. Als je een klacht hebt, neem dan contact met ons op. We zullen elke klacht die je naar ons stuurt, accepteren en in overweging nemen. Je ontvangt ons definitieve antwoord op je klacht, of een brief waarin wordt uitgelegd waarom het definitieve antwoord nog niet is voltooid, binnen 15 werkdagen na het indienen van je klacht en in uitzonderlijke omstandigheden binnen 35 werkdagen (en we laten het je weten als dit het geval is).


Hoe kan ik een klacht indienen?

Als je met iemand wilt praten over een probleem waar je mee zit, neem dan contact met ons op via de chat beschikbaar in de Revolut-app. De in-app-chat is onze klantenondersteuningstool en onze antwoorden op de vragen die je via de in-app-chat hebt gesteld, zijn niet onderworpen aan de hierboven aangegeven tijdsbestekken voor het afhandelen van klachten. Meestal kunnen we dit soort zaken vlot afhandelen via de app. Je moet ons waarschijnlijk de onderstaande informatie geven.


Als je een formele klacht wilt indienen, kun je dat doen met behulp van dit formulier. Je kunt ons ook een e-mail sturen op formalcomplaints@revolut.com. Als je je wens om een klacht in te dienen kenbaar maakt wanneer je met ons communiceert, zullen wij je een klachtenformulier bezorgen of kunnen we het formele klachtenformulier voor je inzenden en onze agenten je zaak als een formele klacht laten analyseren.


Hierbij moet je het volgende vermelden:

 • je naam en achternaam;
 • het telefoonnummer en e-mailadres dat bij je rekening horen;
 • wat het probleem is;
 • wanneer het probleem ontstaan is; en
 • hoe je zou willen dat wij de zaak oplossen.

Wij zullen je klacht onderzoeken en je een reactie sturen via e-mail. Wij zullen met je in het Engels communiceren, tenzij je iets anders hebt aangevraagd.


Ongeacht het bovenstaande heb je altijd het recht om contact op te nemen met de hieronder genoemde autoriteit voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor klachten over onze diensten. Je hebt ook het recht om een beroep te doen op een bevoegde rechtbank als je denkt dat we de wet hebben overtreden.


Buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsautoriteit voor klachten met betrekking tot financiële diensten en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je na ontvangst van onze definitieve antwoord nog steeds niet tevreden bent over hoe wij je klacht hebben behandeld, kun je deze doorverwijzen naar het Nederlands Instituut voor Financiële Geschillen ("Kifid"). Meer informatie over hoe Kifid jouw klacht zal afhandelen, vind je hier . Kifid zal de klacht pas accepteren zodra je ons definitieve antwoord hebt ontvangen.


Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over onze klachtenbehandelingsprocedure.


19. We kunnen deze voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang wijzigen

We zullen de overeenkomst alleen om de volgende redenen wijzigen:

 • als wij denken dat je deze hierdoor makkelijker zult begrijpen of er meer aan zult hebben;
 • om de manier waarop ons bedrijf wordt geleid weer te geven, vooral als de verandering nodig is vanwege een verandering in de manier waarop een financieel systeem of technologie wordt aangeboden;
 • om wettelijke of regelgevende vereisten die op ons van toepassing zijn toe te passen (inclusief statutaire wetgeving en andere juridische middelen van staatscontrole, lokale rechtshandelingen en rechtshandelingen van de Europese Unie, of een verordening, bevel, aanbeveling of richtlijn van een rechtbank, arbitragecomité of bestuursorgaan die de overeenkomst tussen jou en ons onder deze algemene voorwaarden regelt, of elke wijziging in hun officiële of gerechtelijke interpretatie);
 • om veranderingen in de kosten van het runnen van ons bedrijf te reflecteren (bijv. veranderingen in de belasting-, kapitaal- of liquiditeitsvereisten die gelden voor ons, onze bedrijfskosten of andere factoren die van invloed zijn op onze kosten); of
 • om wijzigingen in het bedrag van de vergoeding voor de toepasselijke verplichte depositoverzekering aan te geven;
 • om veranderingen in de financiële marktomstandigheden en macro-economische gebeurtenissen te reflecteren (bijv. interbancaire krediet- en depositorentes, de geaggregeerde of dienstgerelateerde consumentenprijsindex, inflatie, verandering in belangen en rendementen gedefinieerd door derden en door ons opgelopen met betrekking tot onze aan u geleverde diensten, en andere factoren die zorgen voor verandering in de markten waar we actief zijn of onze positie daarin);
 • om wijzigingen in de servicevoorwaarden van derden (bijv. uitbestede partij, agent) te reflecteren in verband met de diensten die door ons aan jou worden geleverd; of
 • omdat wij diensten of producten veranderen, of nieuwe diensten en producten introduceren die gevolgen hebben voor onze bestaande diensten of producten die onder deze voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang vallen.


Communicatie met jou over wijzigingen

Als we een nieuw product of een nieuwe dienst toevoegen die de overeenkomst niet verandert, kunnen we het product of de dienst onmiddellijk toevoegen en je dat laten weten voordat je de dienst of het product gaat gebruiken.


Als we wijzigingen toevoegen die van invloed zijn op de kosten, of als we deze voorwaarden op een andere manier wijzigen, zullen we je ten minste 30 (dertig) dagen van tevoren op de hoogte stellen via de Revolut-app en/of e-mail voordat we een wijziging implementeren, tenzij anders bepaald door de wet. We gaan ervan uit dat je tevreden bent met de wijziging, tenzij je ons laat weten dat je je rekening wilt sluiten voordat de wijziging van kracht wordt.


In het geval van een ongunstige wijziging van rente, vergoedingen, kosten en andere overeenkomstvoorwaarden heb je het recht om uw rekening te sluiten, en dus je overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder betaling van kosten, op de dag voordat de wijziging van kracht wordt.


20. Wijziging van de rente

Wij hebben het recht om het jaarlijkse rentepercentage te wijzigen dat voor jou geldt. Als het tarief wordt verlaagd, zullen we je hier minstens 15 (vijftien) dagen voordat de wijziging van kracht wordt over informeren. Als het tarief wordt verhoogd, is het mogelijk dat we de wijziging onmiddellijk doorvoeren. We zullen je vóór of na de wijziging hiervan op de hoogte stellen.


Let op: het jaarlijkse rentepercentage kan verschillen op basis van het (betaalde) abonnement dat je bij ons hebt. Als je je abonnement wijzigt (upgrade of downgrade), wordt je jaarlijks rentepercentage verhoogd of verlaagd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt als je een downgrade van je betaalde abonnement uitvoert.


21. Kosten en belastingen

Revolut Bank brengt je geen kosten in rekening voor en in verband met de diensten van Revolut Bank onder deze overeenkomst. Dit betekent ook dat je ons geen kosten betaalt voor het gebruik van de Revolut-app of enig ander middel voor communicatie op afstand voor je Spaargeld met directe toegang.

Je begrijpt en accepteert dat je de volledige verantwoordelijkheid hebt voor de afhandeling van je wettelijke verplichtingen en belastingzaken, inclusief het uitvoeren van toepasselijke deponeringen en belastingbetalingen, en het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving. Deze kunnen afhangen van je persoonlijke belastingstatus en de geldende belastingregels en -voorschriften die van tijd tot tijd kunnen veranderen. In het bijzonder ben je verantwoordelijk voor het bepalen en indienen van belastinggerelateerde claims voor vermindering of vrijstelling van bronbelasting. Je dient onafhankelijk advies in te winnen bij een professioneel gekwalificeerde belastingadviseur als je hier vragen over hebt.

Volgens de Nederlandse belastingwetgeving is Revolut verplicht om informatie met betrekking tot Spaargeld met directe toegang bij te houden en te rapporteren aan de Nederlandse autoriteiten. Onder deze rapportageverplichtingen (“RENSAGEG-rapportage”) is Revolut verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken, zoals de rentebetalingen die naar de rekening worden gedaan.


22. Hoe sluit ik mijn Spaargeld met directe toegang?

Je kunt je binnen de eerste 14 dagen na het openen van je Spaargeld met directe toegang daaruit terugtrekken en deze overeenkomst beëindigen door ons hierover te informeren via de Revolut-app of door ons te e-mailen op feedback@revolut.com. Je hebt het recht om je terug te trekken zonder boetes te betalen en zonder een reden op te geven. Als je een opname doet van je Spaargeld met directe toegang, storten we het eventueel resterende saldo en de opgebouwde rente terug naar je betaalrekening.

Je behoudt je recht om je Spaargeld met directe toegang op elk gewenst moment en kosteloos te sluiten en daarmee deze overeenkomst te beëindigen door ons hierover te informeren, zelfs nadat de periode van 14 dagen is verstreken. Je kunt dit doen via de Revolut-app of door ons te e-mailen op feedback@revolut.com.


Wat gebeurt er als mijn betaalrekening is gesloten?

Onmiddellijk nadat je Spaargeld met directe toegang is gesloten, zullen we het resterende saldo storten op de betaalrekening die je bij ons hebt.

Je betaalrekening en je Spaargeld met directe toegang zijn verschillende rekeningen en het is onmogelijk om je te registreren voor Spaargeld met directe toegang zonder je te registreren voor een betaalrekening. Het sluiten van Spaargeld met directe toegang zal de betaalrekening niet automatisch sluiten. Als je betaalrekening wordt gesloten, moeten we ook je Spaargeld met directe toegang sluiten.


23. Juridische zaken

Gegevensbescherming

Wij moeten informatie over je verzamelen om je de diensten volgens de overeenkomst te kunnen leveren. Voor meer informatie over hoe we je persoonlijke informatie gebruiken en delen, zie onze Privacyverklaring voor klanten, hier. Door deze overeenkomst met ons aan te gaan, erken je dat wij je persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en opslaan om onze diensten aan je te kunnen leveren. Dit heeft verder geen invloed op alle rechten en verplichtingen die jij hebt of die wij hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.


Ons contract met jou

Alleen jij en wij hebben rechten onder deze overeenkomst. De overeenkomst is met jou persoonlijk en je kunt je rechten of verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet zonder onze toestemming overdragen aan iemand anders.


Ons recht om over te dragen en toe te wijzen

Je stemt ermee in en staat ons toe te fuseren, te reorganiseren, af te splitsen, te transformeren of enige andere vorm van reorganisatie of herstructurering van ons bedrijf of onze activiteiten uit te voeren en/of al onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang over te dragen of toe te wijzen aan een derde.


We zullen jouw en onze rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang alleen overdragen als dat geen belangrijk negatief effect heeft op jouw rechten onder deze Voorwaarden voor Spaargeld met directe toegang, of als we dat moeten doen om ons aan wettelijke of reglementaire vereisten te houden, of als het gebeurt als gevolg van de uitvoering van een reorganisatie (of een soortgelijk proces). Je kunt het Spaargeld met directe toegang opzeggen na een kennisgeving over de overdracht, fusie, reorganisatie of een andere soortgelijke kennisgeving.


De Nederlandse wet is van toepassing

Het Nederlandse recht is van toepassing op jouw relatie met ons. Ze zijn ook van toepassing op deze overeenkomst.


Plaats waar deze overeenkomst is gesloten

Deze overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op de plaats waar je woont op het moment van het sluiten van de overeenkomst.


De Nederlandse versie van de overeenkomst is van toepassing


Ons recht om de overeenkomst te handhaven

Als jij de overeenkomst tussen jou en ons hebt geschonden en wij onze rechten niet uitoefenen of het uitoefenen ervan uitstellen, belemmert dit ons niet om deze of andere rechten op een later tijdstip alsnog uit te oefenen.


Juridische stappen tegen ons ondernemen

Juridische procedures onder deze algemene voorwaarden kunnen alleen worden uitgevoerd bij de rechtbanken van Nederland.