Promotievoorwaarden

Revolut x Huawei Premium Customers Promotion

Waar gaat deze Actie over?

Als onderdeel van de Revolut x Huawei-actie (de “

”) biedt Revolut nieuwe klanten in België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden (de “In aanmerking komende landen”) een Gratis proefperiode van vier maanden aan voor het betaalde Premium-plan van Revolut (de “Gratis proefperiode”).


Om gebruik te maken van deze Actie, moet je je tussen 25 januari 2024 en 25 maart 2024 (de “Actieperiode”) aanmelden bij Revolut met behulp van een unieke code, die je van Huawei ontvangt.


Deze voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze Actie. Je moet te allen tijde voldoen aan deze Actievoorwaarden en aan alle andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je nieuwe persoonlijke Revolut-rekening terwijl je deelneemt aan deze Actie.

Hoe kan ik aan de Actie deelnemen?

Om aan deze Actie deel te nemen, moet je:

 • in een van de In aanmerking komende landen wonen;
 • nog geen Revolut-klant zijn en niet in het verleden een persoonlijke Revolut-rekening hebben gehad;
 • op de link voor de Actie in de Huawei App Gallery klikken en de instructies volgen;
 • de vereiste stappen uitvoeren om een persoonlijke Revolut-rekening te openen;
 • de instapprocedure van Revolut met succes doorlopen (dit betekent dat je moet zijn geslaagd voor de Know Your Customer (Ken je klant) controles met een geregistreerd adres in een In aanmerking komend land), en geen beperkingen op je persoonlijke Revolut-rekening hebben; en
 • je persoonlijke Revolut-rekening upgraden naar het betaalde Premium-plan van Revolut binnen 72 uur na het openen van de rekening.

Wat gebeurt er na de Gratis proefperiode?

De voorwaarden van het Betaalde plan zijn op jou van toepassing voor de duur van de Gratis proefperiode. We brengen tijdens de Gratis proefperiode geen kosten in rekening voor het betaalde Premium-plan.


We laten je de duur van de Gratis proefperiode zien in je Revolut-app. Je kunt je abonnement op het betaalde Premium-plan op elk moment tijdens de Gratis proefperiode annuleren.


Als je tijdens de Gratis proefperiode een kaart bestelt en vervolgens je betaalde Premium-plan vóór of aan het einde van de Gratis proefperiode annuleert, worden er leveringskosten voor die kaart in rekening gebracht. Als je een tweede kaart of extra Revolut-kaarten hebt besteld en je besluit om het abonnement op je Premium-plan binnen de Gratis proefperiode te annuleren, worden er mogelijk leveringskosten in rekening gebracht voor die kaart(en). Raadpleeg de Kostenpagina om alle bijbehorende kosten te bekijken.


Aan het einde van de Gratis proefperiode, tenzij je het abonnement op je Premium-plan al hebt geannuleerd. De gebruikelijke annulerings- en factureringsregels zijn van toepassing. Onze betaalde plannen hebben allemaal een looptijd van 12 maanden, of je er nu voor kiest om maandelijks of jaarlijks te betalen. De looptijd begint op de dag na de dag waarop de Gratis proefperiode eindigt. Op die dag beginnen we betalingen te innen voor je abonnement, maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van wat je bent overeengekomen toen je je aanmeldde voor je betaalde Premium-plan.

Met welke andere juridische informatie moet ik bekend zijn?

 1. We kunnen de Actie opschorten of beëindigen vóór het einde van de Actieperiode als, naar onze redelijke mening, de Actie wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut. We kunnen dit op individuele basis of voor de gehele Actie doen. Neem contact op met de ondersteuning als je denkt dat je in aanmerking komt voor een bepaald voordeel met betrekking tot de Actie die niet aan jou is toegekend als gevolg van deze voortijdige opschorting of beëindiging.
 2. We kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie annuleren of deze Actievoorwaarden wijzigen. Wijzigingen in de Actievoorwaarden hebben geen invloed op je rechten als je al aan de Actie hebt deelgenomen.
 3. We behouden ons het recht voor om je met terugwerkende kracht in rekening te brengen voor het betaalde Premium-plan als je op frauduleuze wijze aan de Actie hebt deelgenomen, als je de voorwaarden die van toepassing zijn op je persoonlijke Revolut-rekening hebt geschonden om de Gratis proefperiode te verkrijgen, of als we ons ervan bewust worden dat je deze Actievoorwaarden niet hebt nageleefd. Wij gaan ervan uit dat het in rekening brengen van deze kosten met je toestemming geschiedt en dat de betaling door jou is goedgekeurd.
 4. Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat je je schuldig hebt gemaakt aan fraude of wezenlijk misbruik van deze Actie (zoals bijvoorbeeld een poging om oneerlijk voordeel te verkrijgen door middel van misleiding), kunnen we naar eigen goeddunken alle acties ondernemen die wij passend achten in de omstandigheden.
 5. Revolut verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid voor klanten.
 6. De officiële versie van deze algemene voorwaarden is de Engelse versie. We bieden uit beleefdheid vertalingen aan, maar in het geval van een geschil is de Engelstalige versie bindend, tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt.


Deze Actie wordt georganiseerd en aangeboden door de entiteiten van de Revolut-groep die je je persoonlijke Revolut-rekening verstrekken. Als je een klacht hebt over deze Actie, kun je deze rechtstreeks bij deze entiteiten indienen. Hieronder vind je de geregistreerde adressen van elke entiteit of vestiging van de Revolut-groep en de relevante wetten en rechtbanken die bevoegd zijn om te oordelen over geschillen die je kunt hebben met betrekking tot deze Actie. Daarnaast kun je je ook beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van het land in de EER waar je woont.


Entiteit/vestiging van de Revolut-groep

Geregistreerd adres

De wet die van toepassing is op deze Actievoorwaarden

Welke rechtbanken bevoegd zijn

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen of de rechtbanken van de EU-lidstaat waar je woont.

Revolut Bank UAB handelend in Ierland via haar vestiging in Ierland

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ierland

Iers recht

De bevoegde rechtbanken van Ierland

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland, met vestigingsnummer 000053153170

Nederlands recht

De rechtbank van Amsterdam.

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in België

Silversquare, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, België

Belgisch recht

De bevoegde rechtbanken van België.