Producten

Voorwaarden Gezamenlijke Rekening

PDF downloaden

Deze pagina bestaat uit twee delen:

Deel I: Algemene voorwaarden voor gezamenlijke rekeningen van Revolut Bank UAB Nederlands bijkantoor.

Deel II: Algemene voorwaarden voor gezamenlijke rekeningen van Revolut bank UAB.

Als je klant bent van Revolut Bank UAB, scrol dan naar beneden om de voor jou relevante voorwaarden te bekijken.


Deel I

Algemene voorwaarden voor gezamenlijke rekeningen van Revolut Bank UAB Nederlands bijkantoor

1. Waarom deze informatie belangrijk is

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden voor je gezamenlijke Revolut-rekening (je “Gezamenlijke Rekening”). Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden Gezamenlijke Rekeningen”) vormen samen met de Persoonlijke voorwaarden en de Kostenpagina voor Gezamenlijke Rekeningen de wettelijke overeenkomst tussen:

 • jou (de “rekeninghouder”),
 • de persoon met wie je een Gezamenlijke Rekening opent (de “andere rekeninghouder”), en
 • ons, Revolut Bank UAB handelend via haar bijkantoor in Nederland.

De Gezamenlijke Rekening is een ander type betaalrekening. Het is een aparte en aanvullende rekening naast je Persoonlijke rekening, maar met veel van dezelfde functies. Daarom zijn de Persoonlijke voorwaarden ook van toepassing op de Gezamenlijke Rekening en moet je te allen tijde voldoen aan de Persoonlijke voorwaarden bij het gebruik van je Gezamenlijke Rekening. Deze Voorwaarden Gezamenlijke Rekening verwijzen naar aanvullende zaken die je moet weten en die specifiek zijn voor je gebruik van de Gezamenlijke Rekening en dus niet in de Persoonlijke Voorwaarden staan.

Wanneer er een conflict bestaat met betrekking tot je Gezamenlijke Rekening tussen de Voorwaarden Gezamenlijke Rekening en de Persoonlijke voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden Gezamenlijke Rekening. Als je verwacht dat iets onder de Voorwaarden Gezamenlijke Rekening valt, maar dit niet het geval is, raadpleeg dan de Persoonlijke voorwaarden.

Revolut Bank UAB is een bank opgericht en met vergunning in de Republiek Litouwen met bedrijfsnummer 304580906, autorisatiecode LB002119 en met maatschappelijke zetel te Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, de Republiek Litouwen. Als kredietinstelling hebben we een vergunning van en worden we gereguleerd door de Bank van Litouwen en de Europese Centrale Bank . Je kunt onze vergunning hier zien op de website van de Bank van Litouwen en onze oprichtings- en bedrijfsdocumenten kun je hier zien op de website van het Litouwse register van rechtspersonen. Revolut Bank UAB heeft een bijkantoor gevestigd in Nederland, met vestigingsnummer 000053153170 en met als adres Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, Nederland (ons "Nederlands bijkantoor").

Het is belangrijk dat je begrijpt hoe je Gezamenlijke Rekening werkt. Je kunt altijd een kopie van deze algemene voorwaarden aanvragen via de Revolut-app.

Voor meer informatie kun je onze veelgestelde vragen lezen, maar deze veelgestelde vragen maken geen deel uit van onze overeenkomst met jou.

2. Kan ik een Gezamenlijke Rekening openen?

Om een Gezamenlijke Rekening samen met iemand aan te vragen, moeten jullie allebei:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • een actieve Persoonlijke rekening hebben bij Revolut;
 • onze Know Your Customer (“KYC”) - controles met betrekking tot die Persoonlijke rekeningen hebben doorlopen en deze rekeningen moeten in actieve staat zijn (dus niet opgeschort, gesloten of beperkt);
 • in hetzelfde land wonen (we gebruiken de verblijfsadressen waar jullie Persoonlijke rekeningen zijn geregistreerd);
 • geregistreerd zijn bij dezelfde Revolut-entiteit of hetzelfde filiaal; en
 • geen deel uitmaken van een andere gezamenlijke Revolut-rekening, of een lopende uitnodiging hebben voor een gezamenlijke Revolut-rekening met iemand anders.

Jij en de andere rekeninghouder moeten aan deze criteria blijven voldoen, anders kan jullie Gezamenlijke Rekening worden gesloten.

Wanneer je ons vraagt om een Gezamenlijke Rekening voor je te openen, kunnen wij, of iemand die voor ons handelt, aan jou en de andere rekeninghouder afzonderlijk vragen stellen over jullie en waar het geld dat jullie op je Gezamenlijke Rekening willen zetten vandaan komt. We doen dit om een aantal redenen, waaronder het controleren van jullie identiteit en om te voldoen aan onze andere wettelijke en regelgevende vereisten. In de Privacyverklaring voor Klanten die van toepassing is op je Persoonlijke rekening en de Gezamenlijke Rekening vind je meer informatie over hoe we je informatie gebruiken voor deze en andere doeleinden.

Wanneer we de benodigde informatie hebben ontvangen, openen we een Gezamenlijke Rekening voor jou en de andere aanvrager. Het geld op de Gezamenlijke Rekening wordt op dezelfde manier beschermd als het geld op je Persoonlijke rekening. Raadpleeg het gedeelte “Hoe wordt mijn geld beschermd?” van de Persoonlijke Voorwaarden en onze Veelgestelde vragen voor meer informatie hierover.

Zodra je Gezamenlijke Rekening is geopend, worden jullie allebei beschouwd als Gezamenlijke Rekeninghouders met dezelfde wettelijke rechten op deze rekening. We hebben hieronder uitgelegd wat dit voor jullie betekent:

 • Tenzij er specifieke afspraken zijn gemaakt tussen de Gezamenlijke Rekeninghouders, wordt het geld op de Gezamenlijke Rekening niet gedeeld (lees: niet gezamenlijk eigendom van rekeninghouders), maar blijft het geld van wie het afkomstig is (of voor wie het op de rekening is gestort).
 • We voeren een instructie uit van één van jullie met betrekking tot de Gezamenlijke Rekening zonder de toestemming van de andere rekeninghouder tenzij we ons bewust zijn geworden van een reden om dit niet te doen (bijvoorbeeld als we een gerechtelijk bevel hebben ontvangen dat ons opdraagt geen verdere betalingen van de Gezamenlijke Rekening toe te staan, of als we een andere wettelijke verplichting hebben om anders te handelen, of als je een geschil hebt (zie het gedeelte "Geschillen" van deze Voorwaarden)). Dit betekent dat één van jullie al of een deel van het geld van de Gezamenlijke Rekening kan opnemen, betalingen met de Gezamenlijke Rekening kan uitvoeren en/of de Gezamenlijke Rekening kan sluiten. We zijn niet verplicht om de andere rekeninghouder hiervoor toestemming te vragen. Om te bepalen wie de eigenaar is van het geld op de Gezamenlijke Rekening verwijzen we naar de vorige bullet.
 • Jullie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de Gezamenlijke Rekening. Dit betekent dat een actie die de andere rekeninghouder onderneemt met betrekking tot deze Gezamenlijke Rekening voor jou ook gevolgen kan hebben. Als één van jullie bijvoorbeeld op een bepaald moment niet meer voldoet aan de vereisten van een Gezamenlijke Rekening, kunnen jullie allebei de toegang tot de Gezamenlijke Rekening verliezen.
 • Jullie zijn allebei hoofdelijk aansprakelijk op grond van deze voorwaarden en voor elke instructie die wij van één van jullie ontvangen. Dit betekent dat we één van jullie of jullie allebei kunnen vragen om ons al het geld te betalen dat aan ons verschuldigd is in verband met de Gezamenlijke Rekening, en dat we één van jullie of jullie allebei kunnen vragen om te voldoen aan alle verplichtingen met betrekking tot de Gezamenlijke Rekening.

Het doel van de Gezamenlijke Rekening is om je middelen samen te voegen en een gezamenlijk budget te beheren.

Ter informatie, je kunt het volgende niet doen:

 • meer dan één gezamenlijke Revolut-rekening tegelijkertijd openen;
 • een Gezamenlijke Rekening met meer dan één persoon openen;
 • een Gezamenlijke Revolut-rekening voor zakelijke doeleinden gebruiken.

Houd ons op de hoogte van veranderende informatie met betrekking tot je Gezamenlijke Rekening

Houd je gegevens up-to-date en laat het ons onmiddellijk weten als er informatie verandert die je aan ons hebt verstrekt als Gezamenlijke Rekeninghouder. Als je je informatie op je Persoonlijke rekening wijzigt (bijvoorbeeld een update van je adres), wordt deze automatisch weergegeven op je Gezamenlijke Rekening en zichtbaar gemaakt voor de andere rekeninghouder. Je kunt de gegevens van de andere rekeninghouder niet op zijn/haar Persoonlijke rekening wijzigen. Om aan onze wettelijke en regelgevende vereisten te voldoen, moeten we jou of de andere Gezamenlijke Rekeninghouder soms om meer informatie vragen over jou of de andere rekeninghouder en vragen waar jullie geld vandaan komt. Dit is ook in overeenstemming met de Privacyverklaring voor klanten die van toepassing is op je Persoonlijke rekening en de Gezamenlijke Rekening. Geef deze informatie zo spoedig mogelijk door, zodat je Gezamenlijke Rekening, je Persoonlijke rekening of andere diensten die je gebruikt niet worden onderbroken.

3. Communiceren met ons

We communiceren met je over je Gezamenlijke Rekening op dezelfde manier als we doen met betrekking tot je Persoonlijke rekening. Raadpleeg de Persoonlijke voorwaarden voor meer informatie. We delen je persoonsgegevens alleen met de andere rekeninghouder (als de andere rekeninghouder niet al toegang heeft tot deze informatie via je Gezamenlijke Rekening) als hiervoor een wettelijke reden is. Hetzelfde geldt andersom voor de andere rekeninghouder.

We verwerken je persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Privacyverklaring voor klanten die van toepassing is op je Persoonlijke rekening en je Gezamenlijke Rekening.

4. Geld toevoegen aan mijn Gezamenlijke Rekening

Je kunt geld toevoegen aan je Gezamenlijke Rekening met een kaart die bij ons is geregistreerd (we noemen dit je "opgeslagen kaart"), of per bankoverschrijving, op dezelfde manier waarmee je geld toevoegt aan je Persoonlijke rekening.

Vergeet niet dat wanneer je geld toevoegt aan je Gezamenlijke Rekening, de andere rekeninghouder ook toegang heeft tot dit geld en het kan opnemen. Als je niet wilt dat de andere rekeninghouder toegang heeft tot dit geld, voeg het dan toe aan je Persoonlijke rekening.

Geld toevoegen via een opgeslagen kaart

Je opgeslagen kaart moet op jouw naam staan. Het kan een kaart zijn die is gekoppeld aan je Persoonlijke Revolut-rekening, of een kaart die is uitgegeven door een andere instelling. Wanneer je een opgeslagen kaart toevoegt, kan de andere rekeninghouder die opgeslagen kaartgegevens niet zien, die opgeslagen kaart niet gebruiken om geld toe te voegen aan de Gezamenlijke Rekening, of deze als een opgeslagen kaart van de Gezamenlijke Rekening verwijderen.

Geld toevoegen per bankoverschrijving

Wanneer je geld toevoegt met een bankoverschrijving, moet je de Gezamenlijke Rekening gegevens gebruiken die in de Revolut-app worden vermeld. Je hebt één rekeningnummer en één BIC voor je hoofdportemonnee in je basisvaluta binnen je Gezamenlijke Rekening, en de andere rekeninghouder heeft toegang tot dezelfde gegevens in zijn/haar app.

Overige valuta's

Net als op je Persoonlijke rekening, kun je ook andere valuta's op je Gezamenlijke Rekening aanhouden. Jij en de andere rekeninghouder hebben toegang tot dezelfde rekeninggegevens voor elke valuta-subrekening. Je kunt de rekeninggegevens voor je valuta-subrekeningen gebruiken om betalingen in die valuta's te ontvangen.

5. Betalingen verrichten

Je kunt geld naar je eigen bankrekening of naar die van iemand anders sturen, net zoals je kunt doen met je Persoonlijke rekening, en je kunt je Revolut Gezamenlijke Rekening-kaart gebruiken om betalingen te verrichten en geld op te nemen.

Jij en de andere rekeninghouder kunnen ieder betalingen (inclusief kaartbetalingen) autoriseren op de Gezamenlijke Rekening.

Je krijgt niet dezelfde kaartgegevens als de andere rekeninghouder. Het is belangrijk dat je je eigen Gezamenlijke Rekening-kaart gebruikt bij het verrichten van betalingen en dat je je pincode voor die kaart niet deelt met de andere rekeninghouder, of met iemand anders. We willen je Gezamenlijke Rekening op dezelfde manier beschermen als je Persoonlijke rekening.

Indien mogelijk in je land, kun je toestemming geven aan een derde partij om een automatische incasso in te stellen op je Gezamenlijke Rekening zonder toestemming van de andere rekeninghouder. Je kunt beperkingen instellen op het bedrag van de automatische incasso of hoe vaak deze wordt betaald, of de automatische incasso annuleren.

Voorlopig bieden we geen betalingslinks voor Gezamenlijke Rekeningen, maar we laten het je weten zodra we deze functies beschikbaar maken.

Een betaling of een valutawissel annuleren

Als een betaling gepland staat om in de toekomst van je Gezamenlijke Rekening te worden betaald (zoals een periodieke betaling), kun jij of kan de andere rekeninghouder deze vóór het einde van de werkdag voorafgaand aan de dag waarop deze moet worden betaald annuleren via de Revolut-app.

Je kunt een betaling niet annuleren nadat deze is uitgevoerd. Dit betekent dat je een betaling die jij of de andere rekeninghouder ons vraagt onmiddellijk uit te voeren, niet kunt annuleren. (zoals een directe overschrijving of een valutawissel).

Als er iets misgaat met een betaling

Van jou en de andere rekeninghouder wordt verwacht dat jullie te allen tijde voldoen aan de Persoonlijke Voorwaarden met betrekking tot betalingen die naar de verkeerde rekening zijn verzonden, helemaal niet zijn verzonden of vertraging opliepen. Als er iets misgaat met een betaling, neem dan contact op met de Ondersteuning zodra je ziet dat er een probleem is.

Wat doen we als wij, of iemand anders, een fout hebben gemaakt?

Als een betaling per ongeluk op je Revolut Gezamenlijke Rekening wordt gestort, kunnen we de betaling terugdraaien of opschorten. We kunnen dit zelfs doen als jij of de andere rekeninghouder een deel van de betaling heeft uitgegeven. Als de persoon die de betaling per ongeluk heeft gestort zelf een juridische claim indient om het bedrag terug te vorderen, moeten we mogelijk informatie over jullie met deze persoon delen.

6. Begunstigden toevoegen

Er is geen lijst met opgeslagen begunstigden voor de Gezamenlijke Rekening. Je (en dit geldt ook voor de andere rekeninghouder) kunt de lijst van begunstigden zien en gebruiken die je aan je Persoonlijke rekening hebt toegevoegd, maar je kunt elkaars lijsten niet zien of gebruiken. Als je een betaling verricht, zal deze wel voor jullie allebei zichtbaar zijn in de transactiegeschiedenis.

7. ‘Open Banking’

Wanneer je ons toegang geeft tot je externe rekening (om namens jou toegang te krijgen tot je rekeninggegevens om deze zichtbaar te maken via je Revolut-app, of zodat we een periodieke betaling van je externe rekening naar je Gezamenlijke Rekening kunnen sturen), kun je alleen de transacties en het saldo van de externe rekening zien, en de toestemming voor die Open Banking-instructie intrekken. Als de andere Gezamenlijke Rekeninghouder ons een instructie geeft om Open Banking-diensten uit te voeren op zijn/haar externe rekening, kan ook alleen hij/zij de toestemming voor die instructie intrekken.

8. Hoe krijg ik informatie over betalingen van en naar mijn Gezamenlijke Rekening?

Jij en de andere Gezamenlijke Rekeninghouder kunnen alle betalingen van en naar de Gezamenlijke Rekening controleren via de Revolut-app. Jullie kunnen ook allebei afschriften downloaden zolang je Gezamenlijke Rekening open is (deze worden aan jou en aan de andere rekeninghouder geadresseerd).

Maar maak je geen zorgen, wanneer de Gezamenlijke Rekening wordt gesloten, sturen we jullie de rekeningafschriften per e-mail, voor administratieve doeleinden.

9. Geschillen

Soms lopen relaties stuk en kan er een geschil ontstaan over de hoeveelheid geld waar elk persoon recht op heeft. Als jij, of een andere partij die namens jou optreedt (bijvoorbeeld een advocaat), ons meedeelt dat er een geschil is tussen jou en de andere rekeninghouder, blokkeren we de Gezamenlijke Rekening en staan we geen verdere uitgaande betalingen of terugkerende betalingen toe (we blijven inkomende betalingen toestaan). We maken de Gezamenlijke Rrekening weer actief zodra we hiervoor schriftelijke toestemming van jullie allebei hebben ontvangen.

10. Hoe sluit ik de Gezamenlijke Rekening?

Zodra het saldo van je Gezamenlijke Rekening nul is (d.w.z. er staat geen geld op je Gezamenlijke Rekening en er is geen negatief saldo), kan één van jullie ons via de Revolut-app vragen om de Gezamenlijke Rekening te sluiten, door een bericht te sturen naar ons hoofdkantoor of door ons te e-mailen op [email protected], net zoals met je Persoonlijke rekening. Wij kunnen dit verzoek inwilligen zonder toestemming van de andere rekeninghouder.

Hoe kunt je je uit de overeenkomst terugtrekken?

Eén van de rekeninghouders kan zich terugtrekken uit de overeenkomst, en deze dus beëindigen, binnen de eerste 14 dagen na het openen van de Gezamenlijke Rekening, door ons dit mee te delen via de Revolut-app of door ons een e-mail te sturen op [email protected]. Je hebt het recht om je terug te trekken zonder boetes en zonder een reden op te geven. In geval van terugtrekking uit de overeenkomst moet je ervoor zorgen dat het saldo van de Gezamenlijke Rekening nul is.

Wanneer kunnen we je rekening opschorten of sluiten?

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we je rekening onmiddellijk sluiten of opschorten en je de toegang tot onze website weigeren. Uitzonderlijke omstandigheden zijn onder meer:

 • als we een goede reden hebben om te vermoeden dat jij of de andere rekeninghouder frauduleus of anderszins strafrechtelijk handelen;
 • als jij of de andere rekeninghouder ons (of iemand die namens ons handelt) geen informatie heeft verstrekt die we nodig hebben, of als we een goede reden hebben om aan te nemen dat de informatie die jij of de andere rekeninghouder heeft verstrekt onjuist of niet waar is;
 • als jij of de andere rekeninghouder deze algemene voorwaarden op een ernstige of aanhoudende manier heeft geschonden, en jij of de andere rekeninghouder de zaak niet heeft rechtgezet binnen een redelijke termijn nadat wij jou of de andere rekeninghouder daarom hebben gevraagd;
 • als we informatie hebben dat het gebruik van de Revolut-app door jou of de andere rekeninghouder schadelijk is voor ons of voor onze software, systemen of hardware;
 • als we een goede reden hebben om aan te nemen dat als jij of de andere rekeninghouder de Gezamenlijke Rekening blijft gebruiken, dit onze reputatie of goodwill kan schaden;
 • als we jou of de andere rekeninghouder hebben gevraagd om geld terug te betalen dat jullie ons beiden verschuldigd zijn en jij of de andere rekeninghouder dit niet binnen een redelijk tijdsbestek heeft gedaan;
 • als jij of de andere rekeninghouder failliet is verklaard of komt in een schuldsaneringsregeling of krijgt (voorlopige) surseance van betaling;
 • als één van de rekeninghouders overlijdt;
 • als we de Persoonlijke rekening van jou of van de andere rekeninghouder sluiten; of
 • als we dit moeten doen op grond van een wet, voorschrift of gerechtelijk bevel, of een instructie van de ombudsman.

We kunnen ook besluiten om je rekening om andere redenen te sluiten of op te schorten. We nemen ten minste 2 (twee) maanden voordat we dit doen contact op met jou en de andere rekeninghouder via de Revolut-app.

Als we de Gezamenlijke Rekening sluiten

Jij en de andere rekeninghouder moeten alle kosten (zoals voor een extra Revolut-kaart) betalen die zijn gemaakt voordat we werden verzocht om je Gezamenlijke Rekening te sluiten, of voordat we besloten om je rekening te sluiten zonder hierom door één van jullie te zijn gevraagd. Als we besluiten om je Gezamenlijke Rekening te sluiten zonder dat één van jullie ons hierom heeft gevraagd, geven we je allebei ten minste 2 (twee) maanden de tijd om het geld op de rekening op te nemen (tenzij er een redenen is om dit niet te doen). Dit betekent dat de mogelijke minimumwaarden van betalingen die gelden terwijl je Gezamenlijke Rekening open is, ook gelden wanneer de Gezamenlijke Rekening wordt gesloten.

Na deze 2 (twee) maanden heb je geen recht meer op de gratis betalingen waarop je plan je recht gaf terwijl je rekening open was. We brengen dan voor elke overschrijving onze standaardkosten in rekening, met een minimum van € 2. Als je bijvoorbeeld een internationale betaling uitvoert waarvoor je € 5 zou hebben betaald terwijl je rekening open was, wordt er nog steeds € 5 in rekening gebracht, maar als je een lokale betaling aanvraagt die gratis zou zijn geweest terwijl je rekening open was, dan betaal je nu € 2. Als je resterende saldo aan het begin van de periode van 2 (twee) maanden minder is dan of gelijk is aan € 2, of er tijdens die periode onder zakt, worden de kosten automatisch in rekening gebracht en wordt je rekening permanent gesloten nadat deze periode eindigt.

Als je wilt dat we geld naar je sturen in een andere valuta dan de valuta die we voor je aanhouden, dan wisselen we eerst de valuta met de op dat moment geldende wisselkoers en brengen we onze gebruikelijke kosten in rekening.

Als je Gezamenlijke Rekening tijdelijk is beperkt, of als er een lopend geschil is tussen jou en de andere Gezamenlijke Rekeninghouder (zie het gedeelte “Geschillen” van deze Voorwaarden), behouden we ons het recht voor om de Gezamenlijke Rekening te sluiten. Als je ons echter verzoekt om deze voor je te sluiten terwijl er een geschil gaande is, kunnen we dit mogelijk niet doen totdat wij ons onderzoek hebben afgerond.

11. Wat gebeurt er als één van de rekeninghouders overlijdt, failliet gaat of niet meer in staat is om de Gezamenlijke Rekening te beheren?

Wanneer we documenten of informatie ontvangen waaruit blijkt dat één van de rekeninghouders is overleden, blokkeren we de Gezamenlijke Rekening totdat de andere rekeninghouder of de rechtmatige erfgenaam van de overleden rekeninghouder ons vertelt wat te doen met het geld. We kunnen de bevoegde autoriteiten hiervoor om bewijs vragen. Zodra het geld is toegewezen, sluiten we de Gezamenlijke Rekening. Het recht op het geld op de Gezamenlijke Rekening nadat de andere rekeninghouder is overleden, is onderworpen aan ons recht op verrekening en onze naleving van mogelijke wettelijke vereisten.

Als beide rekeninghouders overlijden, blokkeren we bij ontvangst van de overlijdenscertificaten van beide rekeninghouders de rekening en wachten we op formulieren van de verschillende persoonlijke vertegenwoordigers.

Als één van jullie failliet gaat, of als jullie allebei failliet gaan, hebben we instructies van ieder van jullie, en/of de curator van een van de rekeninghouders die het faillissement beheert, nodig om een betaling van de rekening uit te kunnen voeren.

Als de andere rekeninghouder niet langer in staat is om beslissingen te nemen met betrekking tot de Gezamenlijke Rekening vanwege bijvoorbeeld zijn/haar gezondheid of verstandelijke beperking, kun je de Gezamenlijke Rekening blijven aanhouden en namens hem/haar acties ondernemen indien je hiervoor een gemachtigde volmacht kunt overleggen. Als we een verzoek ontvangen om de Gezamenlijke Rekening te sluiten van iemand met een geautoriseerde volmacht namens de andere rekeninghouder, zullen we actie ondernemen zodra het saldo van de Gezamenlijke Rekening tot nul is teruggebracht.

Dit gedeelte van de voorwaarden is ook andersom van toepassing. Indien je zelf niet in staat bent om beslissingen te nemen vanwege je gezondheid of verstandelijk vermogen, of als je overlijdt, moet de andere rekeninghouder dit gedeelte van de voorwaarden raadplegen om te begrijpen welke stappen er moeten worden genomen en hoe het sluiten van een rekening werkt.

12. Hoe je ons geld verschuldigd kunt zijn

Je kunt geen geld lenen met je Gezamenlijke Rekening. Als je saldo negatief wordt, bijvoorbeeld omdat je niet genoeg geld hebt om de kosten die je ons verschuldigd bent te dekken, moet je je rekening onmiddellijk opwaarderen.

Als je ons geld verschuldigd bent, kunnen we het bedrag dat je ons verschuldigd bent inhouden van elk bedrag dat wij aan jou moeten betalen. Dit betekent dat we, op elk moment en zonder kennisgeving, geld kunnen gebruiken dat op één van je andere rekeningen bij ons staat, zolang deze op je eigen naam staat (bijv. je Persoonlijke rekening), om een deel van of het gehele bedrag dat je ons verschuldigd bent op je Gezamenlijke Rekening af te betalen. We noemen dit ons recht op verrekening.

Wij behandelen jullie allebei hetzelfde en nemen het verschuldigde bedrag op van jullie rekening ongeacht of dat geld van jou of van de andere rekeninghouder komt, of ten goede kwam aan één van jullie en niet de ander.

Ter informatie: we zullen het geld op je Gezamenlijke Rekening niet gebruiken om een aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen op een andere rekening in je eigen naam die je bij ons hebt, en hetzelfde geldt voor de andere rekeninghouder. Als je ons geld verschuldigd bent en je je Gezamenlijke Rekening niet opwaardeert of ons niet binnen zeven dagen terugbetaalt, kunnen we het bedrag terugvorderen door:

 • het bedrag dat je ons verschuldigd bent af te schrijven van je opgeslagen kaart of van de opgeslagen kaart van de andere rekeninghouder;
 • ons recht op verrekening met betrekking tot je Gezamenlijke Rekening uit te oefenen (zie hierboven voor meer gedetailleerde informatie); of
 • andere juridische stappen te nemen om het geld dat je ons verschuldigd bent terug te vorderen, zoals het instrueren van advocaten of incassobureaus.

Als we één of meerdere van deze (of alle) stappen ondernemen, kunnen we je onze redelijke kosten in rekening brengen.

13. Hoe je een klacht kunt indienen over je Gezamenlijke Rekening

Je hebt dezelfde rechten om een klacht in te dienen met betrekking tot je Gezamenlijke Rekening als onder de persoonlijke voorwaarden. Raadpleeg het gedeelte “Hoe je een klacht kunt indienen” van de Persoonlijke voorwaarden of ons Klachtenbeleid voor meer informatie. Dit betekent dat je zelf een klacht kunt indienen over je Gezamenlijke Rekening, en we deze op dezelfde manier behandelen als onder de persoonlijke voorwaarden, maar dan met betrekking tot de rekening die je met de andere rekeninghouder hebt.

Deel II

Algemene voorwaarden voor gezamenlijke rekeningen van Revolut bank UAB


Sectie 5 van deze voorwaarden is van toepassing vanaf 18 augustus 2023. Als u de vorige versie van deze voorwaarden wilt zien, klik dan hier.


1. Waarom deze informatie belangrijk is

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden voor je gezamenlijke Revolut-rekening (je “Gezamenlijke rekening”). Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden Gezamenlijke rekeningen”) maken samen met de Persoonlijke voorwaarden en de Kostenpagina voor Gezamenlijke rekeningen deel uit van de wettelijke overeenkomst tussen:

 • jou (de “rekeninghouder”),
 • de persoon met wie je een Gezamenlijke rekening opent (de “andere rekeninghouder”), en
 • ons, Revolut Bank UAB.

De Gezamenlijke rekening is een ander type betaalrekening. Het is een aparte en aanvullende rekening naast je Persoonlijke rekening, maar met veel van dezelfde functies. Daarom zijn de Persoonlijke voorwaarden ook van toepassing o de Gezamenlijke rekening en moet je te allen tijde voldoen aan de Persoonlijke voorwaarden bij het gebruik van je Gezamenlijke rekening. Deze Voorwaarden Gezamenlijke rekening verwijzen naar aanvullende zaken die je moet weten en die specifiek zijn voor je gebruik van de Gezamenlijke rekening en dus niet in de Persoonlijke Voorwaarden staan.

Wanneer er een conflict bestaat met betrekking tot je Gezamenlijke rekening tussen de Voorwaarden Gezamenlijke rekening en de Persoonlijke voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden Gezamenlijke rekening. Als je verwacht dat iets onder de Voorwaarden Gezamenlijke rekening valt, maar dit niet het geval is, raadpleeg dan de Persoonlijke voorwaarden.

Revolut Bank UAB is een bank opgericht en met vergunning in de Republiek Litouwen met bedrijfsnummer 304580906, autorisatiecode LB002119 en met maatschappelijke zetel te Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, de Republiek Litouwen. Als kredietinstelling hebben we een vergunning van en worden we gereguleerd door de Bank van Litouwen en de Europese Centrale Bank . Je kunt onze vergunning hier zien op de website van de Bank van Litouwen en onze oprichtings- en bedrijfsdocumenten kun je hier zien op de website van het Litouwse register van rechtspersonen. De Bank van Litouwen is de centrale bank en de financiële toezichthoudende autoriteit van de Republiek Litouwen, met adres Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, de Republiek Litouwen, registratienummer 188607684 (meer informatie over de Bank van Litouwen is te vinden op de website www.lb.lt. De Bank van Litouwen is te bereiken op telefoonnummer +370 800 50 500).

Het is belangrijk dat je begrijpt hoe je Gezamenlijke rekening werkt. Je kunt altijd een kopie van deze algemene voorwaarden aanvragen via de Revolut-app.

Voor meer informatie kun je onze veelgestelde vragen lezen, maar deze veelgestelde vragen maken geen deel uit van onze overeenkomst met jou.


2. Kan ik een Gezamenlijke rekening openen?

Om een Gezamenlijke rekening samen met iemand aan te vragen, moeten jullie allebei:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • een actieve Persoonlijke rekening hebben bij Revolut;
 • onze Know Your Customer (“KYC”)-controles met betrekking tot die Persoonlijke rekeningen hebben doorlopen en deze rekeningen moeten in actieve staat zijn (dus niet opgeschort, gesloten of beperkt);
 • in hetzelfde land wonen (we gebruiken de verblijfsadressen waar jullie Persoonlijke rekeningen zijn geregistreerd);
 • geregistreerd zijn bij dezelfde Revolut-entiteit of hetzelfde filiaal; en
 • geen deel uitmaken van een andere gezamenlijke Revolut-rekening, of een lopende uitnodiging hebben voor een gezamenlijke Revolut-rekening met iemand anders.

Jij en de andere rekeninghouder moeten aan deze criteria blijven voldoen, anders kan jullie Gezamenlijke rekening worden gesloten.

Wanneer je ons vraagt om een Gezamenlijke rekening voor je te openen, kunnen wij, of iemand die voor ons handelt, aan jou en de andere rekeninghouder afzonderlijk vragen stellen over jullie en waar het geld dat jullie op je Gezamenlijke rekening willen zetten vandaan komt. We doen dit om een aantal redenen, waaronder het controleren van jullie identiteit en om te voldoen aan onze andere wettelijke en regelgevende vereisten. In de Privacyverklaring voor Klanten die van toepassing is op je Persoonlijke rekening en de Gezamenlijke rekening vind je meer informatie over hoe we je informatie gebruiken voor deze en andere doeleinden.

Wanneer we de benodigde informatie hebben ontvangen, openen we een Gezamenlijke rekening voor jou en de andere aanvrager. Het geld op de Gezamenlijke rekening wordt op dezelfde manier beschermd als het geld op je Persoonlijke rekening. Raadpleeg het gedeelte “Hoe wordt mijn geld beschermd?” van de Persoonlijke Voorwaarden en onze Veelgestelde vragen voor meer informatie hierover.

Zodra je Gezamenlijke rekening is geopend, worden jullie allebei beschouwd als Gezamenlijke rekeninghouders met dezelfde wettelijke rechten op deze rekening. We hebben hieronder uitgelegd wat dit voor jullie betekent:

 • Tenzij bij wet anders is bepaald, bezitten jullie allebei een gelijk deel van het geld op de Gezamenlijke rekening, zelfs als de ene persoon meer geld aan de Gezamenlijke rekening heeft toegevoegd dan de andere.
 • We voeren een instructie uit van één van jullie met betrekking tot de Gezamenlijke rekening zonder de toestemming van de andere rekeninghouder tenzij we ons bewust zijn geworden van een reden om dit niet te doen (bijvoorbeeld als we een gerechtelijk bevel hebben ontvangen dat ons opdraagt geen verdere betalingen van de Gezamenlijke rekening toe te staan, of als we een andere wettelijke verplichting hebben om anders te handelen, of als je een geschil hebt (zie het gedeelte "Geschillen" van deze Voorwaarden)). Dit betekent dat één van jullie al of een deel van het geld van de Gezamenlijke rekening kan opnemen, betalingen met de Gezamenlijke rekening kan uitvoeren en/of de Gezamenlijke rekening kan sluiten. We zijn niet verplicht om de andere rekeninghouder hiervoor om toestemming te vragen.
 • Jullie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de Gezamenlijke rekening. Dit betekent dat een actie die de andere rekeninghouder onderneemt met betrekking tot deze Gezamenlijke rekening voor jou ook gevolgen kan hebben. Als één van jullie bijvoorbeeld op een bepaald moment niet meer voldoet aan de vereisten van een Gezamenlijke rekening, kunnen jullie allebei de toegang tot de Gezamenlijke rekening verliezen.
 • Jullie zijn allebei hoofdelijk aansprakelijk op grond van deze voorwaarden en voor elke instructie die wij van één van jullie ontvangen. Dit betekent dat we één van jullie of jullie allebei kunnen vragen om ons al het geld te betalen dat aan ons verschuldigd is in verband met de Gezamenlijke rekening, en dat we één van jullie of jullie allebei kunnen vragen om te voldoen aan alle verplichtingen met betrekking tot de Gezamenlijke rekening.

Het doel van de Gezamenlijke rekening is om je middelen samen te voegen en een gezamenlijk budget te beheren.

Ter informatie, je kunt het volgende niet doen:

 • meer dan één gezamenlijke Revolut-rekening tegelijkertijd openen;
 • een Gezamenlijke rekening met meer dan één persoon openen;
 • een Gezamenlijke Revolut-rekening voor zakelijke doeleinden gebruiken.

Houd ons op de hoogte van veranderende informatie met betrekking tot je Gezamenlijke rekening

Houd je gegevens up-to-date en laat het ons onmiddellijk weten als er informatie verandert die je aan ons hebt verstrekt als Gezamenlijke rekeninghouder. Als je je informatie op je Persoonlijke rekening wijzigt (bijvoorbeeld een update van je adres), wordt deze automatisch weergegeven op je Gezamenlijke rekening en zichtbaar gemaakt voor de andere rekeninghouder. Je kunt de gegevens van de andere rekeninghouder niet op zijn/haar Persoonlijke rekening wijzigen. Om aan onze wettelijke en regelgevende vereisten te voldoen, moeten we jou of de andere Gezamenlijke rekeninghouder soms om meer informatie vragen over jou of de andere rekeninghouder en vragen waar jullie geld vandaan komt. Dit is ook in overeenstemming met de Privacyverklaring voor klanten die van toepassing is op je Persoonlijke rekening en de Gezamenlijke rekening. Geef deze informatie zo spoedig mogelijk door, zodat je Gezamenlijke rekening, je Persoonlijke rekening of andere diensten die je gebruikt niet worden onderbroken.


3. Communiceren met ons

We communiceren met je over je Gezamenlijke rekening op dezelfde manier als we doen met betrekking tot je Persoonlijke rekening. Raadpleeg de Persoonlijke voorwaarden voor meer informatie. We delen je persoonsgegevens alleen met de andere rekeninghouder (als de andere rekeninghouder niet al toegang heeft tot deze informatie via je Gezamenlijke rekening) als hiervoor een wettelijke reden is. Hetzelfde geldt andersom voor de andere rekeninghouder.

We verwerken je persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Privacyverklaring voor klanten die van toepassing is op je Persoonlijke rekening en je Gezamenlijke rekening.

4. Geld toevoegen aan mijn Gezamenlijke rekening

Je kunt geld toevoegen aan je Gezamenlijke rekening met een kaart die bij ons is geregistreerd (we noemen dit je "opgeslagen kaart"), of per bankoverschrijving, op dezelfde manier waarmee je geld toevoegt aan je Persoonlijke rekening.

Vergeet niet dat wanneer je geld toevoegt aan je Gezamenlijke rekening, de andere rekeninghouder ook toegang heeft tot dit geld en het kan opnemen. Als je niet wilt dat de andere rekeninghouder toegang heeft tot dit geld, voeg het dan toe aan je Persoonlijke rekening.

Geld toevoegen via een opgeslagen kaart

Je opgeslagen kaart moet op jouw naam staan. Het kan een kaart zijn die is gekoppeld aan je Persoonlijke Revolut-rekening, of een kaart die is uitgegeven door een andere instelling. Wanneer je een opgeslagen kaart toevoegt, kan de andere rekeninghouder die opgeslagen kaartgegevens niet zien, die opgeslagen kaart niet gebruiken om geld toe te voegen aan de Gezamenlijke rekening, of deze als een opgeslagen kaart van de Gezamenlijke rekening verwijderen.

Geld toevoegen per bankoverschrijving

Wanneer je geld toevoegt met een bankoverschrijving, moet je de Gezamenlijke rekeninggegevens gebruiken die in de Revolut-app worden vermeld. Je hebt één rekeningnummer en één BIC voor je hoofdportemonnee in je basisvaluta binnen je Gezamenlijke rekening, en de andere rekeninghouder heeft toegang tot dezelfde gegevens in zijn/haar app.

Overige valuta's

Net als op je Persoonlijke rekening, kun je ook andere valuta's op je Gezamenlijke rekening aanhouden. Jij en de andere rekeninghouder hebben toegang tot dezelfde rekeninggegevens voor elke valuta-subrekening. Je kunt de rekeninggegevens voor je valuta-subrekeningen gebruiken om betalingen in die valuta's te ontvangen.


5. Betalingen verrichten

Je kunt geld naar je eigen bankrekening of naar die van iemand anders sturen, net zoals je kunt doen met je Persoonlijke rekening, en je kunt je Revolut Gezamenlijke rekening-kaart gebruiken om betalingen te verrichten en geld op te nemen.

Jij en de andere rekeninghouder kunnen ieder betalingen (inclusief kaartbetalingen) autoriseren op de Gezamenlijke rekening.

Je krijgt niet dezelfde kaartgegevens als de andere rekeninghouder. Het is belangrijk dat je je eigen Gezamenlijke rekening-kaart gebruikt bij het verrichten van betalingen en dat je je pincode voor die kaart niet deelt met de andere rekeninghouder, of met iemand anders. We willen je Gezamenlijke rekening op dezelfde manier beschermen als je Persoonlijke rekening.

Indien mogelijk in je land, kun je toestemming geven aan een derde partij om een automatische incasso in te stellen op je Gezamenlijke rekening zonder toestemming van de andere rekeninghouder. Je kunt beperkingen instellen op het bedrag van de automatische incasso of hoe vaak deze wordt betaald, of de automatische incasso annuleren.

Voorlopig bieden we geen betalingslinks voor Gezamenlijke rekeningen, maar we laten het je weten zodra we deze functies beschikbaar maken.

Een betaling of een valutawissel annuleren

Als een betaling gepland staat om in de toekomst van je Gezamenlijke rekening te worden betaald (zoals een periodieke betaling), kun jij of kan de andere rekeninghouder deze vóór het einde van de werkdag voorafgaand aan de dag waarop deze moet worden betaald annuleren via de Revolut-app.

Je kunt een betaling niet annuleren nadat deze is uitgevoerd. Dit betekent dat je een betaling die jij of de andere rekeninghouder ons vraagt onmiddellijk uit te voeren, niet kunt annuleren. (zoals een directe overschrijving of een valutawissel).

Als er iets misgaat met een betaling

Van jou en de andere rekeninghouder wordt verwacht dat jullie te allen tijde voldoen aan de Persoonlijke Voorwaarden met betrekking tot betalingen die naar de verkeerde rekening zijn verzonden, helemaal niet zijn verzonden of vertraging opliepen. Als er iets misgaat met een betaling, neem dan contact op met de Ondersteuning zodra je ziet dat er een probleem is.

Wat doen we als wij, of iemand anders, een fout hebben gemaakt?

Als een betaling per ongeluk op je Revolut Gezamenlijke rekening wordt gestort, kunnen we de betaling terugdraaien of opschorten. We kunnen dit zelfs doen als jij of de andere rekeninghouder een deel van de betaling heeft uitgegeven. Als de persoon die de betaling per ongeluk heeft gestort zelf een juridische claim indient om het bedrag terug te vorderen, moeten we mogelijk informatie over jullie met deze persoon delen.


6. Begunstigden toevoegen

Er is geen lijst met opgeslagen begunstigden voor de Gezamenlijke rekening. Je (en dit geldt ook voor de andere rekeninghouder) kunt de lijst van begunstigden zien en gebruiken die je aan je Persoonlijke rekening hebt toegevoegd, maar je kunt elkaars lijsten niet zien of gebruiken. Als je een betaling verricht, zal deze wel voor jullie allebei zichtbaar zijn in de transactiegeschiedenis.


7. ‘Open Banking’

Wanneer je ons toegang geeft tot je externe rekening (om namens jou toegang te krijgen tot je rekeninggegevens om deze zichtbaar te maken via je Revolut-app, of zodat we een periodieke betaling van je externe rekening naar je Gezamenlijke rekening kunnen sturen), kun je alleen de transacties en het saldo van de externe rekening zien, en de toestemming voor die Open Banking-instructie intrekken. Als de andere Gezamenlijke rekeninghouder ons een instructie geeft om Open Banking-diensten uit te voeren op zijn/haar externe rekening, kan ook alleen hij/zij de toestemming voor die instructie intrekken.


8. Hoe krijg ik informatie over betalingen van en naar mijn Gezamenlijke rekening?

Jij en de andere Gezamenlijke rekeninghouder kunnen alle betalingen van en naar de Gezamenlijke rekening controleren via de Revolut-app. Jullie kunnen ook allebei afschriften downloaden zolang je Gezamenlijke rekening open is (deze worden aan jou en aan de andere rekeninghouder geadresseerd).

Maar maak je geen zorgen, wanneer de Gezamenlijke rekening wordt gesloten, sturen we jullie de rekeningafschriften per e-mail, voor administratieve doeleinden.


9. Geschillen

Soms lopen relaties stuk en kan er een geschil ontstaan over de hoeveelheid geld waar elk persoon recht op heeft. Als jij, of een andere partij die namens jou optreedt (bijvoorbeeld een advocaat), ons meedeelt dat er een geschil is tussen jou en de andere rekeninghouder, blokkeren we de gezamenlijke rekening en staan we geen verdere uitgaande betalingen of terugkerende betalingen toe (we blijven inkomende betalingen toestaan). We maken de gezamenlijke rekening weer actief zodra we hiervoor schriftelijke toestemming van jullie allebei hebben ontvangen.


10. Hoe sluit ik de gezamenlijke rekening?

Zodra het saldo van je Gezamenlijke rekening nul is (d.w.z. er staat geen geld op je Gezamenlijke rekening en er is geen negatief saldo), kan één van jullie ons via de Revolut-app vragen om de Gezamenlijke rekening te sluiten, door een bericht te sturen naar ons hoofdkantoor of door ons te e-mailen op [email protected], net zoals met je Persoonlijke rekening. Wij kunnen dit verzoek inwilligen zonder toestemming van de andere rekeninghouder.

Hoe kunt je je uit de overeenkomst terugtrekken?

Eén van de rekeninghouders kan zich terugtrekken uit de overeenkomst, en deze dus beëindigen, binnen de eerste 14 dagen na het openen van de Gezamenlijke rekening, door ons dit mee te delen via de Revolut-app of door ons een e-mail te sturen op [email protected]. Je hebt het recht om je terug te trekken zonder boetes en zonder een reden op te geven. In geval van terugtrekking uit de overeenkomst moet je ervoor zorgen dat het saldo van de Gezamenlijke rekening nul is.

Wanneer kunnen we je rekening opschorten of sluiten?

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we je rekening onmiddellijk sluiten of opschorten en je de toegang tot onze website weigeren. Uitzonderlijke omstandigheden zijn onder meer:

 • als we een goede reden hebben om te vermoeden dat jij of de andere rekeninghouder frauduleus of anderszins strafrechtelijk handelen;
 • als jij of de andere rekeninghouder ons (of iemand die namens ons handelt) geen informatie heeft verstrekt die we nodig hebben, of als we een goede reden hebben om aan te nemen dat de informatie die jij of de andere rekeninghouder heeft verstrekt onjuist of niet waar is;
 • als jij of de andere rekeninghouder deze algemene voorwaarden op een ernstige of aanhoudende manier heeft geschonden, en jij of de andere rekeninghouder de zaak niet heeft rechtgezet binnen een redelijke termijn nadat wij jou of de andere rekeninghouder daarom hebben gevraagd;
 • als we informatie hebben dat het gebruik van de Revolut-app door jou of de andere rekeninghouder schadelijk is voor ons of voor onze software, systemen of hardware;
 • als we een goede reden hebben om aan te nemen dat als jij of de andere rekeninghouder de Gezamenlijke rekening blijft gebruiken, dit onze reputatie of goodwill kan schaden;
 • als we jou of de andere rekeninghouder hebben gevraagd om geld terug te betalen dat jullie ons beiden verschuldigd zijn en jij of de andere rekeninghouder dit niet binnen een redelijk tijdsbestek heeft gedaan;
 • als jij of de andere rekeninghouder failliet is verklaard;
 • als één van de rekeninghouders overlijdt;
 • als we de Persoonlijke rekening van jou of van de andere rekeninghouder sluiten; of
 • als we dit moeten doen op grond van een wet, voorschrift of gerechtelijk bevel, of een instructie van de ombudsman.

We kunnen ook besluiten om je rekening om andere redenen te sluiten of op te schorten. We nemen ten minste zestig (60) dagen voordat we dit doen contact op met jou en de andere rekeninghouder via de Revolut-app.

Als we de Gezamenlijke rekening sluiten

Jij en de andere rekeninghouder moeten alle kosten (zoals voor een extra Revolut-kaart) betalen die zijn gemaakt voordat we werden verzocht om je Gezamenlijke rekening te sluiten, of voordat we besloten om je rekening te sluiten zonder hierom door één van jullie te zijn gevraagd. Als we besluiten om je Gezamenlijke rekening te sluiten zonder dat één van jullie ons hierom heeft gevraagd, geven we je allebei ten minste 60 dagen de tijd om het geld op de rekening op te nemen (tenzij er een redenen is om dit niet te doen). Dit betekent dat mogelijke minimumwaarden van betalingen die gelden terwijl je gezamenlijke rekening open is, ook gelden wanneer de gezamenlijke rekening wordt gesloten.

Na deze 60 dagen heb je geen recht meer op de gratis betalingen waarop je plan je recht gaf terwijl je rekening open was. We brengen dan voor elke overschrijving onze standaardkosten in rekening, met een minimum van € 2. Als je bijvoorbeeld een internationale betaling uitvoert waarvoor je € 5 zou hebben betaald terwijl je rekening open was, wordt er nog steeds € 5 in rekening gebracht, maar als je een lokale betaling aanvraagt die gratis zou zijn geweest terwijl je rekening open was, dan betaal je nu € 2. Als je resterende saldo aan het begin van de periode van 60 dagen minder is dan of gelijk is aan € 2, of er tijdens die periode onder zakt, worden de kosten automatisch in rekening gebracht en wordt je rekening permanent gesloten nadat deze periode eindigt.

Als je wilt dat we geld naar je sturen in een andere valuta dan de valuta die we voor je aanhouden, dan wisselen we eerst de valuta met de op dat moment geldende wisselkoers en brengen we onze gebruikelijke kosten in rekening.

Als je Gezamenlijke rekening tijdelijk is beperkt, of als er een lopend geschil is tussen jou en de andere Gezamenlijke rekeninghouder (zie het gedeelte “Geschillen” van deze Voorwaarden), behouden we ons het recht voor om de Gezamenlijke rekening te sluiten. Als je ons echter verzoekt om deze voor je te sluiten terwijl er een geschil gaande is, kunnen we dit mogelijk niet doen totdat wij ons onderzoek hebben afgerond.


11. Wat gebeurt er als één van de rekeninghouders overlijdt, failliet gaat of niet meer in staat is om de Gezamenlijke rekening te beheren?

Wanneer we documenten of informatie ontvangen waaruit blijkt dat één van de rekeninghouders is overleden, blokkeren we de Gezamenlijke rekening totdat de andere rekeninghouder of de rechtmatige erfgenaam van de overleden rekeninghouder ons vertelt wat te doen met het geld. We kunnen de bevoegde autoriteiten hiervoor om bewijs vragen. Zodra het geld is toegewezen, sluiten we de Gezamenlijke rekening. Het recht op het geld op de Gezamenlijke rekening nadat de andere rekeninghouder is overleden, is onderworpen aan ons recht op verrekening en onze naleving van mogelijke wettelijke vereisten.

Als beide rekeninghouders overlijden, blokkeren we bij ontvangst van de overlijdenscertificaten van beide rekeninghouders de rekening en wachten we op formulieren van de verschillende persoonlijke vertegenwoordigers.

Als één van jullie failliet gaat, of als jullie allebei failliet gaan, hebben we instructies van ieder van jullie, en/of de persoon die je faillissement beheert, nodig om een betaling van de rekening uit te kunnen voeren.

Als de andere rekeninghouder niet langer in staat is om beslissingen te nemen met betrekking tot de Gezamenlijke rekening vanwege bijvoorbeeld zijn/haar gezondheid of verstandelijke beperking, kun je de Gezamenlijke rekening blijven aanhouden en namens hem/haar acties ondernemen indien je hiervoor een gemachtigde volmacht kunt overleggen. Als we een verzoek ontvangen om de Gezamenlijke rekening te sluiten van iemand met een geautoriseerde volmacht namens de andere rekeninghouder, zullen we actie ondernemen zodra het saldo van de Gezamenlijke rekening tot nul is teruggebracht.

Dit gedeelte van de voorwaarden is ook andersom van toepassing. Indien je zelf niet in staat bent om beslissingen te nemen vanwege je gezondheid of verstandelijk vermogen, of als je overlijdt, moet de andere rekeninghouder dit gedeelte van de voorwaarden raadplegen om te begrijpen welke stappen er moeten worden genomen en hoe het sluiten van een rekening werkt.


12. Hoe je ons geld verschuldigd kunt zijn

Je kunt geen geld lenen met je Gezamenlijke rekening. Als je saldo negatief wordt, bijvoorbeeld omdat je niet genoeg geld hebt om de kosten die je ons verschuldigd bent te dekken, moet je je rekening onmiddellijk opwaarderen.

Als je ons geld verschuldigd bent, kunnen we het bedrag dat je ons verschuldigd bent inhouden van elk bedrag dat wij aan jou moeten betalen. Dit betekent dat we, op elk moment en zonder kennisgeving, geld kunnen gebruiken dat op één van je andere rekeningen bij ons staat, zolang deze op je eigen naam staat (bijv. je Persoonlijke rekening), om een deel van of het gehele bedrag dat je ons verschuldigd bent op je Gezamenlijke rekening af te betalen. We noemen dit ons recht op verrekening.

Wij behandelen jullie allebei hetzelfde en nemen het verschuldigde bedrag op van jullie rekening ongeacht of dat geld van jou of van de andere rekeninghouder komt, of ten goede kwam aan één van jullie en niet de ander.

Ter informatie: we zullen het geld op je Gezamenlijke rekening niet gebruiken om een aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen op een andere rekening in je eigen naam die je bij ons hebt, en hetzelfde geldt voor de andere rekeninghouder. Als je ons geld verschuldigd bent en je je Gezamenlijke rekening niet opwaardeert of ons niet binnen zeven dagen terugbetaalt, kunnen we het bedrag terugvorderen door:

 • het bedrag dat je ons verschuldigd bent af te schrijven van je opgeslagen kaart of van de opgeslagen kaart van de andere rekeninghouder;
 • ons recht op verrekening met betrekking tot je Gezamenlijke rekening uit te oefenen (zie hierboven voor meer gedetailleerde informatie); of
 • andere juridische stappen te nemen om het geld dat je ons verschuldigd bent terug te vorderen, zoals het instrueren van advocaten of incassobureaus.

Als we één of meerdere van deze (of alle) stappen ondernemen, kunnen we je onze redelijke kosten in rekening brengen.


13. Hoe je een klacht kunt indienen over je Gezamenlijke rekening

Je hebt dezelfde rechten om een klacht in te dienen met betrekking tot je Gezamenlijke rekening als onder de persoonlijke voorwaarden. Raadpleeg het gedeelte “Hoe je een klacht kunt indienen” van de Persoonlijke voorwaarden of ons Klachtenbeleid voor meer informatie. Dit betekent dat je zelf een klacht kunt indienen over je Gezamenlijke rekening, en we deze op dezelfde manier behandelen als onder de persoonlijke voorwaarden, maar dan met betrekking tot de rekening die je met de andere rekeninghouder hebt.