Promotievoorwaarden

Actie verhoogde cashback voor Ultra-plannen 2024

PDF downloaden

Waar gaat deze Actie over?

Revolut biedt geselecteerde bestaande klanten met persoonlijke Standard-, Plus-, Premium- en Metal-rekeningen die wonen in Engeland, Schotland, Wales, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden (samen de “In aanmerking komende landen”) de mogelijkheid om te upgraden naar het betaalde Ultra-plan* en tot 5% van de waarde van elke transactie met een Revolut-kaart (de “Cashback”) te ontvangen gedurende één kalendermaand, met een totale limiet die gelijk is aan de maandelijkse kosten van het Ultra-plan (de “Cashbacklimiet”).

Deze algemene voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) beschrijven de regels die van toepassing zijn op de Actie. Je moet te allen tijde voldoen aan deze Actievoorwaarden. Je moet je ook houden aan de Persoonlijke voorwaarden en de Voorwaarden voor Betaalde plannen die van toepassing zijn op je persoonlijke Revolut-rekening terwijl je deelneemt aan de Actie.


Om deel te nemen aan deze Actie, moet je voldoen aan de geschiktheidscriteria en de in deze Actievoorwaarden beschreven stappen voltooien tussen 10 mei 2024 om 01:00 UTC en 13 mei 2024 om 23:59 UTC. We noemen dit de “Actieperiode”.


*maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten zijn van toepassing op het betaalde Ultra-plan, afhankelijk van je factureringskeuze. Je kunt de Ultra-plankosten hier vinden.


Wie komt er in aanmerking voor deze Actie?

Je wordt alleen als een “In aanmerking komende deelnemer” beschouwd als je een e-mail, pushmelding of in-app-bericht van Revolut in je inbox hebt ontvangen en/of de in-app Actiebanner die je uitnodigt om deel te nemen aan deze Actie kunt zien.

Je moet ook de volgende “Vereiste stappen” uitvoeren:

  • klik op de unieke link die aan je is verstrekt en volg de stappen voor het upgraden naar het Ultra-plan met jaarlijkse of maandelijkse facturering; en
  • voer ‘echte’ kaarttransacties uit (de “In aanmerking komende transacties”) om je Cashback te verdienen. Transacties naar betalingsdienstverleners, andere bankrekeningen en e-wallets zijn bijvoorbeeld niet ‘echt’. Je kunt je fysieke of je virtuele Revolut-kaart die is gekoppeld aan je persoonlijke Revolut-rekening gebruiken voor de betalingen.


Hoe krijg ik mijn Cashback?

Gedurende één maand vanaf het moment dat je upgradet naar Ultra, verdien je 5% Cashback op alle in aanmerking komende transacties. Het maximale bedrag dat je aan Cashback kunt verdienen is gelijk aan het maandelijkse bedrag dat je voor je Ultra-plan betaalt.


Revolut schrijft het Cashback-bedrag bij op je persoonlijke Revolut-rekening binnen 1 werkdag nadat elke in aanmerking komende transactie is voltooid en alleen voor betalingen die tijdens de Actieperiode worden voltooid.


Recht op annulering


Je hebt het recht om je abonnement op het Ultra-plan binnen 14 dagen na activering te annuleren (je "bedenktermijn"). Daarna gelden de gewone annuleringsregels. Dit betekent dat

  • de gewone kosten voor het downgraden van je Betaald plan-abonnement van toepassing zijn (voor meer informatie, zie het gedeelte “Kosten voor het downgraden van je Betaald plan-abonnement” van de Voorwaarden voor betaalde plannen).

Houd er rekening mee dat als je je abonnement op het Ultra-plan binnen de bedenktijd opzegt, we ons het recht voorbehouden om alle cashback die je in verband met deze actie hebt ontvangen terug te draaien. Wij gaan ervan uit dat het terugdraaien van de Cashback met je toestemming geschiedt en dat de betaling door jou is goedgekeurd.


Met welke andere juridische informatie moet ik bekend zijn?

  1. We kunnen de Actie wijzigen, opschorten, verlengen of beëindigen vóór de einddatum die we hierboven hebben vermeld als, naar onze redelijke mening, de Actie wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut. We kunnen dit op individuele basis of voor de gehele Actie doen.
  2. Als we de Actie vóór het einde van de Actieperiode moeten wijzigen, opschorten of beëindigen, kondigen we dit op dezelfde manier aan als waarmee de Actie werd aangekondigd en proberen we je, waar mogelijk, hiervan op de hoogte te stellen via een e-mail, pushmelding en/of in-app-bericht. Wijzigingen in de Actievoorwaarden hebben geen invloed op je rechten als je al aan de Actie hebt deelgenomen.
  3. Revolut is niet aansprakelijk voor enig verlies, hetzij direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle die ertoe leidt dat de Actie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland. Neem contact op met de ondersteuning als je denkt dat je in aanmerking komt voor een bepaald voordeel met betrekking tot de Actie die niet aan jou is toegekend als gevolg van voortijdige opschorting of beëindiging.
  4. We behouden ons het recht voor om de Cashback die je hebt ontvangen terug te draaien als de betaling waarmee je de Cashback hebt verdiend aan je wordt terugbetaald, als je de Cashback op frauduleuze wijze hebt verdiend, als je de voorwaarden die van toepassing zijn op je persoonlijke Revolut-rekening hebt geschonden om de Cashback te verdienen, of als we ons ervan bewust worden dat je deze Actievoorwaarden niet hebt nageleefd. Wij gaan ervan uit dat het terugdraaien van de Cashback met je toestemming geschiedt en dat de betaling door jou is goedgekeurd.
  5. Als je je persoonlijke Revolut-rekening sluit of je Ultra-abonnement opzegt of als je rekening wordt opgeschort of beperkt voordat we de Cashback op je rekening zouden bijschrijven, of tussen het moment van kwalificatie voor de Cashback en het ontvangen van de Cashback waarop je recht had in het kader van de Actie, verlies je je recht op de Cashback.
  6. Revolut moet je persoonlijke gegevens verwerken om aan haar verplichtingen onder deze Actievoorwaarden te voldoen. Voor meer informatie over hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan, zie onze Privacyverklaring voor klanten.
  7. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd in het Engels en elke vertaling is slechts een onofficiële beleefdheidsvertaling. De deelnemers aan de Actie kunnen geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. De Engelse versie van deze voorwaarden is van toepassing en prevaleert, en is sluitend en bindend. In juridische processen wordt de Engelstalige versie gebruikt. Als echter volgens de wet de plaatselijke taal moet worden gebruikt, prevaleert de plaatselijke taal.

Deze Actie wordt georganiseerd en aan je aangeboden door de entiteit van de Revolut-groep die je je persoonlijke rekening verstrekt. Als je een klacht hebt over deze Actie, kun je deze rechtstreeks bij deze entiteit indienen. Hieronder vind je de geregistreerde adressen van elke entiteit van de Revolut-groep en de relevante wetten en rechtbanken die bevoegd zijn om te oordelen over geschillen dat je kunt hebben met betrekking tot deze Actie. Je kunt je beroepen op de verplichte regels en wetten voor consumentenbescherming van het land waar je woont.

Entiteit/vestiging van de Revolut-groep

Maatschappelijke zetel

Het recht dat van toepassing is op deze Actievoorwaarden

Welke rechtbanken bevoegd zijn

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Engels recht

De rechtbanken van Engeland en Wales

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen (of de rechtbanken van de EU-lidstaat waarin je woont).

Revolut Bank UAB handelend in Ierland via haar vestiging in Ierland

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ierland

Iers recht

De bevoegde rechtbanken van Ierland.

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Frankrijk

SIREN 917 420 077, met maatschappelijke zetel te 10 avenue Kléber, 75116 Parijs, Frankrijk

Frans recht

De bevoegde rechtbank in Frankrijk.

Als je niet tevreden bent over hoe we je klacht hebben behandeld, kun je deze gratis doorverwijzen naar de Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Je kunt je kosteloos en zonder opgaaf van reden binnen de eerste 14 dagen na de start van je deelname terugtrekken uit deze Actie door ons dit te laten weten via de Revolut app of door een e-mail te sturen naar [email protected] (terugtrekkingsformulier), op voorwaarde dat de Actie nog niet volledig is uitgevoerd en nog niet is afgelopen.

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland, met vestigingsnummer 000053153170

Nederlands recht

De bevoegde rechtbanken van Nederland.

Revolut Bank UAB, handelend via haar vestiging in Spanje

Met fiscaal identificatienummer W0250845E, rechtsgeldig ingeschreven in het handelsregister te Madrid onder Volum 44863, Blad 1, Sectie 8, Pagina M-789831 en bij de Bank van Spanje onder nummer 1583. Het adres is Príncipe de Vergara 132, 4e verdieping, 28002, Madrid (Spanje).

Spaans recht

De bevoegde rechtbank in Spanje

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in België

Silversquare, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, België

Belgisch recht

De bevoegde rechtbanken van België.