Produktai

Joint Accounts

Bendros sąskaitos sąlygos

Ši sąlygų versija bus taikoma nuo 2024 m. gegužės 22 d. Jei norite pamatyti ankstesnę šių sąlygų versiją, spustelėkite čia.


1. Kodėl ši informacija svarbi

Šiame dokumente pateikiamos jūsų „Revolut“ bendros sąskaitos (toliau – Bendra sąskaita) sąlygos. Šios sąlygos (toliau – Bendros sąskaitos sąlygos) kartu su Privatiems klientams taikomomis sąlygomis ir Bendros sąskaitos mokesčių puslapiu priklauso teisiniam susitarimui tarp:

 • jūsų (toliau - sąskaitos turėtojo),
 • asmens, su kuriuo atidarote Bendrą sąskaitą (toliau – kitas sąskaitos turėtojas), ir
 • mūsų, UAB „Revolut Bank“.

Bendra sąskaita yra dar viena einamosios sąskaitos rūšis. Tai atskira sąskaita, papildanti jūsų Asmeninę sąskaita, tačiau turinti daug tų pačių funkcijų. Todėl Privatiems klientams taikomos sąlygos taip pat taikomos jūsų naudojimuisi Bendra sąskaita, o jūs, naudodamiesi Bendra sąskaita, privalote visada laikytis Privatiems klientams taikomų sąlygų. Šiose Bendros sąskaitos sąlygose nurodomi papildomi dalykai, kuriuos turite žinoti, susiję su jūsų naudojimusi Bendra sąskaita ir neaptarti Privatiems klientams taikomose sąlygose.

Jei kyla prieštaravimų tarp šių Bendros sąskaitos sąlygų ir mūsų Privatiems klientams taikomų sąlygų, susijusių su jūsų Bendra sąskaita, pirmenybė teikiama šioms Bendros sąskaitos sąlygoms. Jei tikitės, kad kažkas bus aptarta šiose Bendros sąskaitos sąlygose, bet taip nėra, patikrinkite Privatiems klientams taikomas sąlygas.

UAB „Revolut Bank“ yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas ir licencijuotas bankas, kurio įmonės kodas 304580906, leidimo kodas LB002119, o buveinė – Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika. Esame licencijuoti ir reguliuojami Lietuvos banko ir Europos centrinio banko kaip kredito įstaiga. Mūsų licenciją rasite Lietuvos banko svetainėje čia, o mūsų steigimo ir įmonės dokumentus – Lietuvos juridinių asmenų registro svetainėje čia. Lietuvos bankas yra Lietuvos Respublikos pagrindinis bankas ir finansų priežiūros institucija, kurios adresas Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, Lietuvos Respublika, registracijos numeris 188607684 (daugiau informacijos apie Lietuvos banką galite rasti jo interneto svetainėje www.lb.lt, su Lietuvos banku galima susisiekti telefonu +370 800 50 500).

Jums svarbu suprasti, kaip veikia jūsų bendra sąskaita. Šių sąlygų kopijos bet kada galite paprašyti per „Revolut“ programėlę.

Daugiau naudingos informacijos galite rasti perskaitę mūsų DUK, bet jie nėra mūsų sutarties su jumis dalis.


2. Ar galiu atidaryti Bendrą sąskaitą?

Jei norite pateikti paraišką dėl Bendros sąskaitos su kitu asmeniu kiekvienas iš jūsų turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
 • turėti aktyvią „Revolut“ Asmeninę sąskaitą;
 • praeiti su ta Asmenine sąskaita susijusius „Pažink savo klientą“ (KYC) patikrinimus, o sąskaita turi būti aktyvi (nesustabdyta, neuždaryta ar neapribota);
 • gyventi toje pačioje šalyje kaip ir kitas pareiškėjas (naudosime gyvenamosios vietos adresą, kuriuo registruota jūsų Asmeninė sąskaita);
 • būti registruotas tame pačiame „Revolut“ padalinyje arba tame pačiame filiale kaip ir kitas pareiškėjas; ir
 • nepriklausyti kitai „Revolut“ Bendrai sąskaitai arba neturėti kito nepatvirtinto kvietimo prisijungti prie „Revolut“ Bendros sąskaitos.

Jūs ir kitas sąskaitos turėtojas turite ir toliau atitikti šiuos kriterijus, kitaip jūsų Bendra sąskaita gali būti uždaryta.

Kai prašote mūsų atidaryti jums Bendrą sąskaitą, mes arba mūsų įgaliotas asmuo galime atskirai užduoti jums ir kitam sąskaitos turėtojui klausimų apie jus ir apie tai, iš kur į Bendrą sąskaitą bus pervedami pinigai. Tai darome dėl įvairių priežasčių, įskaitant atvejus, kai norime patikrinti jūsų tapatybę, taip pat vykdydami kitus teisinius ir reguliavimo reikalavimus. Klientų privatumo pranešime, kuris taikomas jūsų Asmeninei ir Bendrai sąskaita, išsamiau paaiškinta, kaip naudojame jūsų informaciją šiais ir kitais tikslais.

Gavę reikiamą informaciją, atidarysime Bendrą sąskaitą jums ir asmeniui, su kuriuo kartu pateikėte paraišką. Bendroje sąskaitoje esantys pinigai bus apsaugoti taip pat, kaip ir Asmeninėje sąskaitoje esantys pinigai. Daugiau informacijos apie tai, kaip apsaugotos jūsų lėšos, rasite Privatiems klientams taikomų sąlygų skyriuje „Kaip apsaugoti mano pinigai?“ ir DUK.

Atidarę Bendrą sąskaitą, abu būsite laikomi Bendros sąskaitos turėtojais, turinčiais tas pačias teisines teises į Bendrą sąskaitą. Toliau paaiškiname, ką tai reiškia jums abiem:

 • Jei įstatymuose nenustatyta kitaip, jums abiem priklauso vienoda Bendroje sąskaitoje esančių pinigų dalis, net jei vienas asmuo į Bendrą sąskaitą įneša daugiau pinigų nei kitas.
 • Bendroje sąskaitoje veiksime pagal vieno iš jūsų nurodymus be kito sąskaitos turėtojo sutikimo, nebent sužinotume apie priežastį nesilaikyti tokio požiūrio (pavyzdžiui, jei gavome teismo nutartį neleisti atlikti jokių tolesnių mokėjimų iš jūsų Bendros sąskaitos arba turime kitą teisinę prievolę laikytis kitokio požiūrio, arba jei kyla ginčas (žr. šių Sąlygų skyrių „Ginčai“). Tai reiškia, kad vienas iš jūsų gali išsiimti visus pinigus arba dalį jų iš Bendros sąskaitos, atlikti mokėjimus iš Bendros sąskaitos ir (arba) uždaryti Bendrą sąskaitą – mums nereikės aiškintis, ar kitas sąskaitos savininkas sutinka, kad jūs pirmiausia atliktumėte šiuos veiksmus.
 • Abu būsite bendrai atsakingi už dalykus, susijusius su jūsų Bendra sąskaita. Tai reiškia, kad kito sąskaitos turėtojo veiksmai, susiję su šia Bendra sąskaita, gali turėti įtakos jums. Pavyzdžiui, jei bet kuriuo metu kuris nors iš jūsų nebeatitinka Bendros sąskaitos reikalavimų, abu galite netekti prieigos prie Bendros sąskaitos.
 • Kiekvienas iš jūsų yra solidariai atsakingas pagal šias sąlygas ir už bet kokius nurodymus, kuriuos gauname iš bet kurio iš jūsų. Tai reiškia, kad galime paprašyti vieno arba abiejų iš jūsų sumokėti mums bet kokius pinigus, susijusius su jūsų Bendra sąskaita, ir galime paprašyti vieno arba abiejų iš jūsų įvykdyti bet kokius su jūsų Bendra sąskaita susijusius įsipareigojimus.

Bendros sąskaitos paskirtis – sujungti jūsų turimus išteklius ir valdyti bendrą biudžetą.

Kad žinotumėte, negalite atlikti nė vieno iš toliau išvardytų veiksmų.

 • Vienu metu atsidaryti daugiau nei vieną „Revolut“ bendrą sąskaitą.
 • Atsidaryti Bendrą sąskaitą su daugiau nei vienu asmeniu.
 • Naudoti „Revolut“ Bendrą sąskaitą verslo tikslais.

Informuokite mus apie savo Bendros sąskaitos informaciją

Atnaujinkite savo duomenis ir nedelsdami praneškite mums, jei pasikeitė bet kokia informacija, kurią mums pateikėte kaip Bendros sąskaitos turėtojas. Jei Asmeninėje sąskaitoje pakeisite informaciją (pvz., atnaujinsite adresą), tai automatiškai atsispindės jūsų Bendroje sąskaitoje ir bus matoma kitam sąskaitos turėtojui. Negalite keisti kito sąskaitos turėtojo informacijos jo Asmeninėje sąskaitoje. Kad įvykdytume savo teisės aktų ir reguliavimo reikalavimus, kartais gali tekti paprašyti jūsų arba kito Bendros sąskaitos turėtojo pateikti daugiau informacijos apie save arba kitą sąskaitos turėtoją ir apie tai, iš kur gaunami jūsų pinigai. Tai taip pat atitinka Klientų privatumo pranešimą, kuris taikomas jūsų Asmeninei ir Bendrai sąskaitai. Šią informaciją pateikite greitai, kad nebūtų sutrikdyta jūsų Bendra arba Asmeninė sąskaita ar kitos jūsų naudojamos paslaugos.


3. Bendravimas su mumis

Susisiekiame su jumis dėl jūsų Bendros sąskaitos taip pat, kaip ir dėl jūsų Asmeninės sąskaitos. Daugiau informacijos rasite Privatiems klientams taikomose sąlygose. Jūsų asmens duomenimis su kitu sąskaitos turėtoju (jei kitas sąskaitos turėtojas dar neturi prieigos prie šios informacijos per jūsų Bendrą sąskaitą) dalinsimės tik tuo atveju, jei tam yra teisinis pagrindas. Tas pats taikoma ir kitam sąskaitos turėtojui.

Visada tvarkysime jūsų asmens duomenis laikydamiesi Kliento privatumo pranešimo, kuris taikomas jūsų Asmeninei ir Bendrai sąskaitai.


4. Pinigų įnešimas į Bendrą sąskaitą

Pinigus į Bendrą sąskaitą galite įnešti naudodami mūsų registruotą kortelę (vadiname ją „išsaugota kortele“) arba banko pervedimu, kaip ir į Asmeninę sąskaitą.

Atminkite, kad kai tik į Bendrą sąskaitą įnešite pinigų, kitas sąskaitos turėtojas turės tokią pačią prieigą prie jų kaip ir jūs ir galės juos išsigryninti. Jei nenorite, kad kitas sąskaitos turėtojas turėtų prieigą, įneškite pinigus į savo Asmeninę sąskaitą.

Pinigų įnešimas išsaugota kortele

Jūsų išsaugota kortelė turi būti jūsų vardu – tai gali būti kortelė, susieta su jūsų Asmenine „Revolut“ sąskaita, arba kito emitento išduota kortelė. Kai pridedate išsaugotą kortelę, kitas sąskaitos turėtojas negalės matyti jos duomenų, naudoti jos įnešant pinigų į Bendrą sąskaitą arba pašalinti ją kaip išsaugotą kortelę iš Bendros sąskaitos.

Pinigų įnešimas bankiniu pervedimu

Kai įnešate pinigų bankiniu pervedimu, turite naudoti bendros sąskaitos duomenis, nurodytus „Revolut“ programėlėje. Bendroje sąskaitoje turite vieną sąskaitos numerį ir BIC savo pagrindinei piniginei pagrindine valiuta, o kitas sąskaitos turėtojas turi prieigą prie tų pačių duomenų savo programėlėje.

Kitos valiutos

Kaip ir Asmeninėje sąskaitoje, Bendroje sąskaitoje galite turėti ir kitų valiutų. Jūs ir kitas sąskaitos turėtojas turėsite prieigą prie tų pačių kiekvienos valiutos antrinės sąskaitos duomenų. Norėdami gauti mokėjimus tomis valiutomis, galite naudoti savo valiutos antrinių sąskaitų duomenis.


5. Mokėjimų vykdymas

Galite siųsti pinigus į savo ar kito asmens banko sąskaitą taip pat, kaip ir į Asmeninę sąskaitą, o „Revolut“ Bendros sąskaitos kortele galite atlikti mokėjimus ir išsiimti grynųjų pinigų.

Bendrą „Revolut“ sąskaitą gali naudoti pinigams į kortelę siųsti, kaip nurodyta privatiems klientams taikomų sąlygų skyriaus „Kitų tipų mokėjimai“ dalyje „Kortelių pervedimai“.

Jūs ir kitas sąskaitos turėtojas galite savarankiškai leisti atlikti mokėjimus (įskaitant mokėjimus kortele) savo Bendroje sąskaitoje.

Jums bus išduoti kiti kortelės duomenys nei kitam sąskaitos turėtojui. Svarbu, kad atlikdami mokėjimus naudotumėte savo Bendros sąskaitos kortelę ir nesidalytumėte tos kortelės PIN kodu su kitu sąskaitos turėtoju ar kitais asmenimis – norime, kad jūsų Bendra sąskaita būtų saugi taip pat, kaip ir jūsų Asmeninė sąskaita.

Jei tai įmanoma jūsų šalyje, galite leisti trečiajai šaliai nustatyti tiesioginio debeto operaciją jūsų Bendroje sąskaitoje be kito sąskaitos turėtojo leidimo. Galite apriboti tiesioginio debeto sumą arba jo mokėjimo dažnumą, arba jį atšaukti.

Kol kas nesiūlome mokėjimo nuorodos funkcijų Bendroms sąskaitoms, tačiau informuosime, jei šios funkcijos taps prieinamos.

Mokėjimo arba valiutos keitimo atšaukimas

Jei numatyta atlikti suplanuotą mokėjimą iš jūsų bendros sąskaitos ateityje (pvz., periodinį mokėjimą), jūs arba kitas sąskaitos turėtojas galite jį atšaukti naudodami „Revolut“ valdymo skydelį bet kuriuo metu iki darbo dienos, kuri yra prieš mokėjimo įvykdymo terminą, pabaigos.

Mokėjimo negalite atšaukti po to, kai jis yra atliktas. Tai reiškia, kad negalite atšaukti jokio mokėjimo, kurį jūs arba kitas sąskaitos turėtojas prašo atlikti iš karto (pvz., momentinio pervedimo arba valiutos keitimo).

Jei kas nors negerai su mokėjimu

Tikimasi, kad ir jūs, ir kitas sąskaitos turėtojas visada laikysitės Privatiems klientams taikomų sąlygų, susijusių su mokėjimais, kurie buvo išsiųsti ne į tą sąskaitą, nebuvo išsiųsti arba buvo atidėti. Jei kas nors nepavyksta atliekant mokėjimą, kreipkitės į palaikymo komandą, kai tik pastebėsite problemą.

Ką darysime, jei mes arba kas nors kitas suklydome?

Jei mokėjimas per klaidą buvo pervestas į jūsų „Revolut“ bendrą sąskaitą, galime jį anuliuoti arba sulaikyti. Tai galime padaryti net jei jūs arba kitas sąskaitos turėtojas išleido dalį mokėjimo sumos. Jei asmuo, kuris per klaidą atliko mokėjimą, pateiks teisinį ieškinį, kad pats susigrąžintų sumą, mums gali tekti su juo pasidalyti informacija apie jus abu.


6. Gavėjų įtraukimas

Jūsų Bendroje sąskaitoje nėra atskiro išsaugotų gavėjų sąrašo. Jūs (ir kitas sąskaitos turėtojas) galėsite matyti ir naudoti gavėjus, kuriuos įtraukėte į savo Asmeninę paskyrą, bet negalėsite matyti ir naudoti vienas kito gavėjų. Tačiau, kai atliksite mokėjimą, jis bus matomas operacijų istorijoje.


7. „Atviroji bankininkystė“

Jei suteikiate mums leidimą prisijungti prie jūsų turimos išorinės sąskaitos (kad jūsų vardu prisijungtume prie jūsų sąskaitos informacijos ir ji būtų matoma „Revolut“ programėlėje arba kad atliktume periodinį mokėjimą iš išorinės sąskaitos į jūsų Bendrą sąskaitą), tik jūs galėsite matyti išorinės sąskaitos operacijas ir likutį bei atšaukti sutikimą dėl šio atvirosios bankininkystės nurodymo. Taip pat, jei kitas Bendrosios sąskaitos turėtojas duoda mums nurodymą atlikti atvirosios bankininkystės paslaugas, susijusias su jo išorine sąskaita, tik jis gali atšaukti sutikimą dėl tokio nurodymo.


8. Kaip gausiu informaciją apie mokėjimus į savo bendrą sąskaitą ir iš jos?

Visus mokėjimus į Bendrą sąskaitą ir iš jos galite tikrinti jūs ir kitas Bendros sąskaitos turėtojas naudodamiesi „Revolut“ programėle. Abu taip pat galite atsisiųsti išrašus, kol jūsų Bendra sąskaita yra atidaryta (jie bus skirti jums ir kitam sąskaitos turėtojui).

Tačiau nesijaudinkite, kai jūsų sąskaita bus uždaryta, el. paštu atsiųsime jums abiejų Bendrų sąskaitų išrašus, kad galėtumėte juos išsaugoti.


9. Ginčai

Kartais santykiai gali nutrūkti ir gali kilti ginčas dėl to, kiek pinigų priklauso kiekvienam asmeniui. Jei jūs arba kita jūsų vardu veikianti šalis (pvz., advokatas) mums pranešite, kad tarp jūsų ir kito sąskaitos turėtojo kilo ginčas, mes įšaldysime jūsų Bendrąją sąskaitą ir neleisime atlikti jokių kitų išeinamųjų mokėjimų, įskaitant periodinius mokėjimus (toliau leisime gauti įeinamuosius mokėjimus). Bendrą paskyrą grąžinti į aktyvią būseną leisime tik gavę raštišką leidimą iš abiejų jūsų.


10. Kaip uždaryti Bendrą sąskaitą?

Kai jūsų Bendros sąskaitos likutis bus lygus nuliui (t. y. jūsų Bendroje sąskaitoje nebus pinigų ir neigiamo likučio), bet kuris iš jūsų bet kuriuo metu gali prašyti uždaryti Bendrą sąskaitą naudodamasis „Revolut“ programėle, rašydamas mums į mūsų pagrindinę būstinę arba rašydamas mums el. paštu [email protected] taip pat, kaip ir su savo Asmenine sąskaita. Šį prašymą galime patenkinti be kito sąskaitos turėtojo sutikimo.

Kaip galite atsisakyti sutarties?

Bet kuris iš sąskaitos turėtojų per pirmąsias 14 dienų nuo Bendros sąskaitos atidarymo gali atsisakyti šios sutarties ir taip ją nutraukti, pranešdamas mums apie tai per „Revolut“ programėlę arba el. paštu [email protected]. Turite teisę pasitraukti nemokėdami jokių baudų ir nenurodydami jokios priežasties. Jei norite nutraukti sutartį, įsitikinkite, kad jūsų Bendros sąskaitos likutis yra lygus nuliui.

Kada galime sustabdyti arba uždaryti jūsų sąskaitą?

Išskirtinėmis aplinkybėmis galime tuojau pat sustabdyti jūsų sąskaitos veikimą arba ją uždaryti ir nebeleisti jums pasiekti mūsų svetainės. Galimos išskirtinės aplinkybės:

 • jei turime rimtą pagrindą įtarti, kad jūs arba kitas sąskaitos turėtojas elgiasi nesąžiningai arba kitaip nusikalstamai;
 • jei jūs arba kitas sąskaitos turėtojas nepateikėte mums (arba mūsų vardu veikiančiam asmeniui) jokios mums reikalingos informacijos arba turime rimtą priežastį manyti, kad jūsų arba kito sąskaitos turėtojo pateikta informacija yra neteisinga arba neatitinka tikrovės;
 • jei jūs arba kitas sąskaitos turėtojas grubiai arba nuolat pažeidžiate šias sąlygas ir jūs arba kitas sąskaitos turėtojas per protingą laiką nuo mūsų prašymo neištaisote šio pažeidimo;
 • jei turime informacijos, kad jūsų arba kito sąskaitos turėtojo naudojimasis „Revolut“ programėle kenkia mums arba mūsų programinei įrangai, sistemoms ar aparatinei įrangai;
 • jei turime rimtą priežastį manyti, kad tolesnis jūsų arba kito sąskaitos turėtojo naudojimasis Bendra sąskaita gali pakenkti mūsų reputacijai ar geram vardui;
 • jei paprašėme jūsų arba kito sąskaitos turėtojo grąžinti pinigus, kuriuos abu esate mums skolingi, o jūs arba kitas sąskaitos turėtojas to nepadarėte per pagrįstą laikotarpį;
 • jei jums arba kitam sąskaitos turėtojui paskelbtas bankrotas;
 • jei vienas sąskaitos turėtojas miršta;
 • jei uždarome jūsų arba kito sąskaitos turėtojo Asmeninę sąskaitą; arba
 • jei taip turime pasielgti laikydamiesi bet kokio įstatymo, teisės akto, teismo potvarkio arba ombudsmeno nurodymų.

Taip pat galime nuspręsti uždaryti jūsų sąskaitą arba sustabdyti jos veikimą dėl kitų priežasčių. Su jumis ir kitu sąskaitos turėtoju susisieksime per „Revolut“ programėlę ne vėliau kaip prieš šešiasdešimt (60) dienų.

Kai uždarome jūsų Bendrą sąskaitą

Jūs ir kitas sąskaitos turėtojas vis tiek turėsite sumokėti visus mokesčius, kurie susidarė iki to laiko, kai mūsų buvo paprašyta uždaryti jūsų Bendrą sąskaitą arba kai nusprendėme uždaryti jūsų sąskaitą neprašant nė vienam iš jūsų (pavyzdžiui, jei paprašėte papildomos „Revolut“ kortelės). Jei nuspręsime uždaryti jūsų Bendrą sąskaitą neprašant nė vienam iš jūsų, suteiksime jums abiem bent 60 dienų, kad galėtumėte išsiimti jūsų turimus pinigus (išskyrus atvejus, kai yra priežasčių, dėl kurių negalime to padaryti). Tai reiškia, kad taip pat bus taikomi visi įprasti mokėjimų limitai ir mokesčiai. Pavyzdžiui, bet kokie mažiausios mokėjimų vertės limitai, taikomi, kol jūsų Bendra sąskaita yra atidaryta, bus taikomi ir uždarius Bendrą sąskaitą.

Praėjus šioms 60 dienų, nebeturėsite teisės į jokius nemokamus mokėjimus, į kuriuos turėjote teisę, kol jūsų sąskaita buvo atidaryta. Už bet kokį jūsų prašomą pervedimą imame standartinį mokestį, kuris yra ne mažesnis kaip 2 €. Pavyzdžiui, jei prašote atlikti tarptautinį mokėjimą, už kurį būtumėte sumokėję 5 €, kol jūsų sąskaita buvo atidaryta, tuomet iš jūsų bus paimtas 5 € mokestis, bet jei paprašysite vietinio mokėjimo, kuris būtų buvęs nemokamas, kol jūsų sąskaita buvo atidaryta, mokėsite 2 €. Jei jūsų likutis yra mažesnis arba lygus 2 € 60 dienų laikotarpio pradžioje arba bet kuriuo metu per tą laikotarpį sumažėja žemiau šios sumos, mokestis bus nuskaičiuotas automatiškai, o pasibaigus laikotarpiui jūsų sąskaita bus visam laikui uždaryta.

Jei norėsite, kad pinigus išsiųstume kita valiuta, nei jie yra laikomi, prieš išsiųsdami konvertuosime valiutą tuo metu galiojančiu kursu išskaičiuodami savo įprastinį mokestį.

Jei jūsų Bendra sąskaita buvo laikinai apribota arba tarp jūsų ir kito Bendros sąskaitos turėtojo vyksta ginčas (žr. šių Sąlygų skyrių „Ginčai“), pasiliekame teisę patys uždaryti jūsų Bendrą sąskaitą, tačiau jei paprašysite, kad ją uždarytume, kol vyksta ginčas, galime negalėti jos uždaryti, kol nebaigsime tyrimo.


11. Ką daryti, jei vienas iš sąskaitos turėtojų miršta, bankrutuoja arba nebegali valdyti Bendros sąskaitos?

Gavę dokumentus ar informaciją, kad vienas iš sąskaitos turėtojų mirė, įšaldysime Bendrą sąskaitą, kol kitas sąskaitos turėtojas arba teisėtas mirusio sąskaitos turėtojo paveldėtojas informuos mus apie lėšų nuosavybę. Galime paprašyti kompetentingų institucijų pateikti dokumentus, įrodančius, kad. Kai lėšos bus paskirstytos, uždarysime Bendrą sąskaitą. Teisė į Bendroje sąskaitoje esančius pinigus po kito sąskaitos turėtojo mirties priklauso nuo mūsų teisės atlikti įskaitymą ir nuo to, ar laikomės visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Jei abu sąskaitos turėtojai miršta, gavę abiejų sąskaitos turėtojų mirties liudijimus, sąskaitą įšaldysime ir lauksime formų iš įvairių asmeninių atstovų.

Jei vienas iš jūsų arba abu bankrutuojate, prieš atlikdami bet kokį mokėjimą iš sąskaitos, reikalausime kiekvieno iš jūsų ir (arba) jūsų bankrotą administruojančio asmens nurodymų.

Jei kitas sąskaitos turėtojas nebegali priimti su Bendra sąskaita susijusių sprendimų, pavyzdžiui, dėl savo sveikatos ar psichikos sutrikimų, galite toliau turėti Bendrą sąskaitą ir atlikti veiksmus jo vardu, jei pateiksite klientų aptarnavimo komandai tinkamai sudarytą Įgaliojimą. Jei gausime prašymą uždaryti Bendrą sąskaitą iš asmens, kuris turi tinkamai sudarytą kito sąskaitos turėtojo Įgaliojimą, imsimės veiksmų, jei Bendros sąskaitos likutis bus lygus nuliui.

Šis sąlygų skyrius taip pat taikomas atvirkščiai – jei, deja, dėl sveikatos būklės ar psichinių gebėjimų patys nebegalėsite priimti sprendimų arba jei mirsite, kitas sąskaitos turėtojas turės susipažinti su šiuo sąlygų skyriumi, kad suprastų, kokių veiksmų reikia imtis ir kaip veikia sąskaitos uždarymas.


12. Kokiomis aplinkybėmis jūs galite būti mums skolingi pinigų

Negalite skolintis pinigų iš Bendros sąskaitos. Jei jūsų likutis taptų neigiamas, pvz., nes neturite pakankamai pinigų, padengti mokesčiams, kuriuos esate mums skolingi, privalote nedelsdami papildyti savo sąskaitą.

Jei esate mums skolingi, šią sumą galime išskaičiuoti iš bet kokios sumos, kurią turime jums sumokėti. Tai reiškia, kad bet kuriuo metu, nepranešę jums, galime panaudoti lėšas, esančias bet kurioje kitoje jūsų sąskaitoje, kai sąskaitos yra tik jūsų vardu (pvz., jūsų Asmeninėje sąskaitoje), kad padengtume dalį arba visą sumą, kurią esate mums skolingi savo Bendroje sąskaitoje. Tai vadiname savo teise į įskaitymą.

Su jumis abiem elgsimės vienodai ir pinigus išskaičiuosime iš bet kokios sumos, kurią turime sumokėti jums abiem, neatsižvelgdami į tai, ar tie pinigai gauti iš jūsų, ar iš kito sąskaitos turėtojo, ar buvo skirti vienam iš jūsų, o ne kitam.

Kad žinotumėte, mes nenaudosime jūsų Bendroje sąskaitoje esančių pinigų, kad užskaitytume mums mokėtiną sumą kitoje sąskaitoje, kurią turite pas mus savo vardu, ir tas pats galioja kitam sąskaitos turėtojui. Jei esate mums skolingi ir per septynias dienas nepapildote savo Bendros sąskaitos ar negrąžinate skolos, šią sumą galime atgauti:

 • nurašydami mums mokėtiną sumą nuo jūsų arba kito sąskaitos turėtojo išsaugotos kortelės;
 • pasinaudodami mūsų teise atlikti įskaitymą, susijusį su jūsų Bendra sąskaita (išsamiau skaitykite pirmiau); arba
 • imdamiesi kitų teisinių veiksmų, kad atgautume pinigus, kuriuos esate mums skolingi, pvz., kreipdamiesi į advokatus ar skolų išieškotojus.

Jei imsimės kurių nors (arba visų) iš šių veiksmų, galime jums pateikti sąskaitą už pagrįstas išlaidas.


13. Kaip pateikti skundą dėl Bendros sąskaitos

Turite tokias pačias teises pateikti skundą dėl Bendros sąskaitos kaip ir pagal Privatiems klientams taikomas sąlygas. Daugiau informacijos rasite Privatiems klientams taikomų sąlygų skyriuje „Kaip pateikti skundą“ arba mūsų Skundų politikoje. Tai reiškia, kad galite pateikti skundą dėl savo Bendros sąskaitos, o mes jį nagrinėsime taip pat, kaip ir pagal Privatiems klientams taikomas sąlygas, tik dėl sąskaitos, kurią turite su kitu sąskaitos turėtoju.