Produktai

Draudimo sąlygos


Šios draudimo sąlygos galioja nuo 2022 m. liepos 1 d. Spauskite čia, jei norite pamatyti ankstesnes sąlygas, galiojančias iki 2022 m. liepos 1 d.

Draudimo pirkimas su „Revolut“

1. Kodėl šios sąlygos yra svarbios

Šiose sąlygose nustatyta „Revolut“ funkcija ir atsakomybė jums, kaip vartotojui, perkant draudimą per „Revolut“ programėlę.

Tai jūsų teisinis susitarimas su mumis dėl šios paslaugos. Jums pateikiama ši informacija:

 • kaip „Revolut“ yra atsakingas už tai, kad suteikia jums galimybę pirkti draudimo produktus per „Revolut“ programėlę; ir
 • kaip „Revolut“ pasirinkti partneriai yra atsakingi už jūsų pasirinktą faktinį draudimą ir už pagalbą nagrinėjant bet kokią jūsų pareikštą pretenziją.


2. Apie mus

Šiose sąlygose „mes“ ir „mus“ reiškia Revolut Insurance Europe UAB.

Kai perkate draudimą naudodami „Revolut“ programėlę, esame atsakingi už tai, kad pristatytume jus mūsų draudimo partneriui ir paimtume sumą, kurią mokate už savo draudimą, kaip aprašyta šiose sąlygose.

Revolut Insurance Europe UAB yra įrašyta Lietuvos banko į draudimo brokerių įmonių sąrašą, t. y. mes turime teisę platinti draudimo produktus. Draudimo brokerių įmonių sąrašą galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje paspaudus šią nuorodą. Revolut Insurance Europe UAB yra Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įmonės kodas yra 305910164 ir kurios registruota buveinė bei pagrindinė buveinė yra Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika.


3. Draudimo pirkimas naudojant „Revolut“ programėlę

Jums perkant draudimą naudojant „Revolut“ programėlę, mes:

 • pristatysime jus mūsų draudimo partneriui dėl atitinkamo draudimo produkto;
 • prieš jums nusiperkant draudimo produktą suteiksime jums prieigą prie „Draudimo produkto informacinio dokumento“ (kurį parengė atitinkamas draudikas ir kuriame pateikiama išsami informacija apie jūsų draudimo produktą) ir kitos naudingos informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos apie šalių teises ir pareigas, draudiko pareigas jums pažeidus draudimo sutartį, galimus draudimo rizikos padidėjimo atvejus (jei tokių yra), draudimo sutarčiai taikyiną teisę;
 • nurodysime, kaip rasti draudimo produktą naudojantis „Revolut“ programėle (atsižvelgiant į prieinamumą), kad galėtumėte susitarti dėl jo įsigijimo;
 • pateiksime informaciją apie mūsų draudimo partnerių teikiamo draudimo kainą;
 • nuskaitysime iš jūsų sumą, atitinkančią draudimo produkto kainą, ir sumokėsime mūsų draudimo partneriui už jūsų draudimo paslaugas, kaip toliau nurodyta šiose sąlygose;
 • atitinkamo draudiko vardu išduosime atskirą draudimo polisą; ir
 • suteiksime jums nuolatinę prieigą prie jūsų draudimo produkto dokumentų (įskaitant jūsų ir mūsų draudimo partnerio draudimo polisą) per „Revolut“ programėlę, kai tik jį nusipirksite.

Pateikdami informaciją, reikalingą draudimo sutarčiai vykdyti, per „Revolut“ programėlę, patvirtinate ketinimą sudaryti tokią draudimo sutartį tarpininkaujant Revolut Insurance Europe UAB.

Kai tik nusipirksite draudimą, jūsų draudikas bus tiesiogiai atsakingas jums už:

 • visų jūsų pateiktų prašymų tvarkymą; ir
 • bet kokių mokėjimų išmokėjimą jums, jei prašymas tenkinamas.

Neatsakome už jokio mums tarpininkaujant sudaryto draudimo vykdymą, taip pat neatsakome, jei mūsų draudimo partneris iš viso ar laiku neįvykdo savo įsipareigojimų pagal bet kurią su jumis sudarytą draudimo sutartį, įskaitant atvejus, kai draudikas negali įvykdyti savo įsipareigojimų pagal bet kurią tokią draudimo sutartį.


4. Kaip nuskaitysime jūsų įmoką

Norėdami įsigyti draudimą per „Revolut" programėlę, turite turėti Revolut Bank UAB (įmonės, teikiančios mokėjimo paslaugas) mokėjimo sąskaitą. Šią sąskaitą mes vadiname „Revolut" sąskaita. Kai jūs mokėsite už draudimo produktą, Revolut Bank UAB nuskaitys atitinkamą pinigų sumą, lygią sumai už jūsų draudimo produktą, nuo jūsų „Revolut“ sąskaitos ir perves šią sumą Revolut Insurance Europe UAB. Revolut Insurance Europe UAB laikys jūsų įmoką kaip mūsų draudimo partnerio brokeris, tai reiškia, kad už jūsų draudimą faktiškai bus sumokėta nedelsiant, kai tik nuskaitysime pinigus nuo jūsų sąskaitos. Panašiai bus, jei jūs turite teisę į grąžinamąją išmoką bet kuriuo metu - šie pinigai tampa jūsų, kai Revolut Bank UAB juos faktiškai jums išmokės. Aukščiau aprašytos mokėjimo paslaugos, teikiamos Revolut Bank UAB, reglamentuojamos jūsų sąskaitai taikomose sąskaitos sąlygose. Vadovaujantis minėtomis sąlygomis, jums, kaip Revolut naudotojui, kyla teisių ir pareigų, susijusių Revolut Bank UAB teikiamomis mokėjimo paslaugomis.

Mes esame sutarę su savo draudimo partneriais, kad jie mokės mums komisinį mokestį už mūsų jiems suteiktą paslaugą, t. y. suvesti juos su suinteresuotais klientais. Jei mums tarpininkaujant parduodamo draudimo poliso rūšis pasiekia numatytus pelno tikslus, draudikas taip pat gali pasidalinti su mumis tuo pelnu. Tai reiškia, kad veikiame remdamiesi savo draudimo partnerių, o ne jūsų suteiktais įgaliojimais, tačiau visada atsižvelgiame į jūsų interesus. Jūs nemokate mums mokesčio už tai.


5. Mūsų draudimo partneriai


Bendradarbiaujame su patikimais draudimo partneriais, kad galėtume teikti jums draudimo produktus per „Revolut“ programėlę. Šiuo metu tokių partnerių neturime, tačiau jei turėsime, juos išvardysime šiose sąlygose. Laikas nuo laiko mes galime atnaujinti savo draudimo partnerių sąrašą.

Savo draudimo partnerių įmonėse neturime nei tiesioginių, nei netiesioginių akcijų paketų, atstovaujančių balsavimo teisių ar kapitalo. Mūsų draudimo partneriai ir jų patronuojančios bendrovės neturi nei tiesioginių, nei netiesioginių akcijų, atstovaujančių balsavimo teisių ar kapitalo mūsų įmonėje. Mūsų draudimo partneriai nėra „Revolut“ įmonių grupės nariai. Be to, nesame formaliai įsipareigoję vykdyti draudimo platinimo veiklos su konkrečiais draudimo partneriais. Mes paprasčiausiai pasirinkame juos, nes jie teikia draudimo produktus, kurie, mūsų manymu, gali būti naudingi mūsų klientams. Mes jums nepatariame, ar tam tikras draudimo produktas tinka jūsų poreikiams ir aplinkybėms, tačiau suteikiame jums informacijos apie šiuos draudimo produktus, kuri padės jums priimti atitinkamą sprendimą. Taip pat neskatiname savo darbuotojų parduoti draudimo produktus.


6. Kas atsitiks kilus problemų?

Kaip pateikti pretenziją dėl savo draudimo

Norėdami pateikti pretenziją dėl savo draudimo, jūs turėsite tiesiogiai susisiekti su mūsų draudimo partneriu. Kaip tai padaryti, galite sužinoti „Revolut“ programėlės draudimo skiltyje. Visa išsami informacija taip pat yra išdėstyta ir jūsų draudimo polise, kurį galite gauti per „Revolut“ programėlę įsigijus draudimo paslaugas.

Skundai dėl jūsų draudimo produkto

Jei norite pateikti skundą dėl savo perkamo draudimo produkto ar dėl bet kokių pateiktų prašymų gauti draudimo išmoką, turite tiesiogiai susisiekti su mūsų draudimo partneriu. Išsami informacija, kaip tai padaryti, yra išdėstyta jums pateiktame draudimo polise, kuris gali būti pasiekiamas „Revolut“ programėlėje.

Skundai dėl mūsų paslaugų

Mes stengiamės daryti viską, ką galime, bet suprantame, kad kartais gali kilti problemų. Jei jūs (ar bet kuri suinteresuota šalis) norite pateikti skundą, susisiekite su mumis. Priimsime ir apsvarstysime visus jūsų atsiųstus skundus. Galutinis atsakymas į jūsų skundą arba laiškas, paaiškinantis, kodėl galutinis atsakymas nebuvo pateiktas, jums bus išsiųstas per 15 darbo dienų nuo skundo pateikimo dienos, o išimtinėmis aplinkybėmis – per 35 darbo dienas (apie šį atvejį jums pranešime).

Jei tiesiog norėtumėte su kuo nors pasikalbėti apie savo problemą, susisiekite su mumis per „Revolut“ programėlę. Paprastai viską galime greitai išspręsti per programėlę. Tikriausiai turėsite mums pateikti toliau nurodytą informaciją.

Skundą galite pateikti naudodamiesi internetine forma arba parašydami elektroniniu paštu formalcomplaints@revolut.com.

Kad ir kokiu būdu pateiksite skundą, turėsite pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • su jūsų „Revolut“ sąskaita susietą telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
 • kokia yra problema;
 • kada kilo ši problema ir
 • kaip norėtumėte, kad mes ją ištaisytume.

Jūsų skundas bus ištirtas, o atsakymą gausite elektroniniu paštu. Jei nepranešime kitaip, su jumis bendrausime anglų ar lietuvių kalba.

Nėra jokių kitų garantijų fondų ar kitų vartotojų kompensavimo mechanizmų, sukurtų jūsų interesams apsaugoti, išskyrus tai, kas jums nurodyta šioje sutartyje.

Skundų nagrinėjimas Lietuvos banke

Jei esate nepatenkinti, kaip sureagavome į jūsų skundą, per 1 (vienus) metus nuo tada, kai jums išsiuntėme (arba turėjome išsiųsti) savo galutinį atsakymą, galite jį perduoti Lietuvos bankui. Tokiu atveju Lietuvos bankas veiktų kaip neteisminių ginčų sprendimo institucija, nagrinėjanti vartotojų ir finansinių paslaugų teikėjų ginčus.

Jo adresas: Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Daugiau informacijos galite rasti jų svetainėje.

Atminkite, kad jei norite turėti galimybę kreiptis į Lietuvos banką dėl neteisminių ginčų sprendimo, turite pateikti skundą mums per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote ar turėjote sužinoti apie tariamą jūsų teisių ar teisėtų interesų, atsiradusių iš sutarties su mumis, pažeidimą.

Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, visada turite teisę kreiptis į Lietuvos banką kaip mūsų priežiūros instituciją, jei turite bet kokių skundų dėl mūsų paslaugos. Taip pat turite teisę kreiptis į bet kurį kompetentingą teismą, jei manote, kad pažeidėme įstatymus. Taip pat galite pateikti skundą atitinkamoms neteisminėms ginčų sprendimo institucijoms, kurios nagrinėja jūsų šalies vartotojų skundus dėl mūsų teikiamų finansinių paslaugų. Tokių institucijų sąrašą galite rasti čia.

Kaip pateikti prašymą gauti jūsų draudimo išmoką

Norėdami pateikti prašymą draudimo išmokai gauti, jūs turite tiesiogiai susisiekti su mūsų draudimo partneriu. Kaip tai padaryti, galite sužinoti „Revolut“ programėlės draudimo skiltyje. Išsami informacija taip pat yra išdėstyta jums pateiktame draudimo polise.


7. Šias sąlygas galime keisti

Šias sąlygas galime keisti šiais tikslais:

 • jei manysime, kad tada jos bus suprantamesnės arba jums naudingesnės;
 • kad atspindėtume, kaip mes vykdome savo verslą, ypač jei pakeitimai būtini dėl to, jog pasikeitė kurios nors finansinės sistemos ar technologijos teikimo būdas;
 • kad atspindėtume mums ar mūsų paslaugoms galiojančius teisinius ar reguliavimo reikalavimus;
 • kad atspindėtume mūsų verslo vykdymo kaštų pokyčius;
 • kad atspindėtume pokyčius, susijusius su mūsų draudimo partneriais;
 • kai mes ar mūsų draudimo partneriai keičiame savo paslaugas ar produktus arba įtraukiame naujus; arba
 • kad atspindėtume bet kokį mūsų verslo perdavimą kitai ,,Revolut" grupės įmonei.

Apie bet kokius pokyčius pranešime jums bent prieš du mėnesius per „Revolut“ programėlę, teksto žinute arba elektroniniu paštu.


8. Šiek tiek teisinės informacijos

Jūsų informacija

Informacija, kurią pateikėte įsigydami draudimą, reikalinga norint parduoti jums draudimą, įskaitant draudimo įmokos apskaičiavimą, kad būtų galima sudaryti draudimo sutartį. Jūsų pateikta informacija turi būti teisinga, tiksli ir išsami. Pateikdami mums informaciją patvirtinate, kad esate pateiktų asmens duomenų subjektas arba turite kitokią teisę teikti šiuos duomenis ir kad pateikta informacija, įskaitant asmens duomenis, yra tiksli ir teisinga. Jūsų duomenys, pateikti mums draudimo tikslais, bus tvarkomi pirmiausia mūsų tarpininkavimo draudimo srityje tikslais.

Mes netikrinsime jūsų pateiktos informacijos tikslumo. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą atsakote patys.

Dėl mums pateiktos neteisingos informacijos mūsų draudimo partneriai gali nesudaryti draudimo sutarties su jumis. Dėl neteisingos informacijos draudikai gali skirti didesnę įmoką ir, įvykus draudiminiam įvykiui, nemokėti draudimo išmokos ar ją sumažinti. Dėl neteisingų duomenų su jumis sudaryta draudimo sutarti gali būti pripažinta negaliojanti. Tik jūs esate visiškai atsakingi už tokias pasekmes, atsirandančias dėl mums pateiktos neteisingos informacijos. Jei mes ar trečiosios šalys patirsime nuostolių dėl jūsų pateiktos neteisingos informacijos, taip pat dėl neteisingų ar netikslių asmens duomenų, turėsite mums ar atitinkamoms trečiosioms šalims šiuos nuostolius atlyginti.

Mums suteiktas leidimas tvarkyti jūsų asmens duomenis

Kad galėtume teikti šioje sutartyje numatytas paslaugas, turime surinkti informaciją apie jus. Pagal duomenų apsaugos įstatymus esame jūsų asmeninės informacijos „duomenų valdytojas“. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, žr. mūsų privatumo politikoje.

Mūsų sutartis su jumis

Šie nuostatai ir sąlygos kartu su privatumo politika ir visais kitais nuostatais ir sąlygoms, kurie taikomi mūsų paslaugoms, sudaro teisinę sutartį (toliau – sutartis) tarp:

 • jūsų; ir
 • mūsų, Revolut Insurance Europe UAB.

Tik mes (Revolut Insurance Europe UAB) ir jūs turime teisių pagal šią sutartį. Ši sutartis sudaryta asmeniškai su jumis ir negalite niekam kitam perduoti jokių joje numatytų savo teisių ar įsipareigojimų.

Mes savo teises ir įsipareigojimus galime perduoti tik tuo atveju, jei pagrįstai manysime, kad tai neturės reikšmingo neigiamo poveikio jūsų teisėms pagal šias sąlygas, arba jei mes turime tai padaryti laikydamiesi kokio nors įstatymų ar priežiūros reikalavimo. Gavę pranešimą apie teisių ir pareigų perdavimą, galėsite nutraukti savo ,,Revolut" sąskaitos sutartį.

Taikomi Lietuvos įstatymai

Jūs ir mes patvirtiname savo pasirinkimą, kad šiems nuostatams ir sąlygoms, kurie reglamentuoja jūsų ir mūsų, kaip draudimo tarpininko, santykius, taikomi Lietuvos įstatymai. Vis dėlto galite pasikliauti privalomomis EEE šalies, kurioje gyvenate, vartotojų apsaugos taisyklėmis.

Taikoma šių sąlygų versija anglų kalba

Jei šios sąlygos išverčiamos į kitą kalbą, šis vertimas bus tik informacinis ir jūs patvirtinate, kad galiojanti bus versija anglų kalba. Jei jums nenurodysime kitaip, mūsų ir jūsų bendravimas, o taip pat ir skundų nagrinėjimas vyks anglų kalba.