Pasiūlymo sąlygos

Plano „Ultra“ 2024 m. didesnės sugrįžtančių pinigų sumos akcija

Apie ką ši akcija?

„Revolut“ siūlo atrinktiems esamiems „Standard“, „Plus“, „Premium“ ir „Metal“ klientams, gyvenantiems Anglijoje, Škotijoj\e, Velse, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kipre, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Airijoje, Islandijoje, Italijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje (toliau kartu – reikalavimus atitinkančios rinkos) galimybę pereiti prie mokamo plano „Ultra“* ir vieną kalendorinį mėnesį gauti iki 5 proc. kiekvieno atsiskaitymo „Revolut“ kortele operacijos vertės (toliau – Sugrįžtantys pinigai), neviršijant bendros viršutinės ribos, lygios plano „Ultra“ mėnesiniam mokesčiui (toliau – Sugrįžtančių pinigų viršutinė riba).


Šiose sąlygose (toliau – „Akcijos sąlygos“) nustatytos akcijai taikomos taisyklės, kurių privalai laikytis pagal šias akcijos sąlygas, Asmeninės sąlygos ir Mokamo plano sąlygos, kurios taikomos tavo asmeninei „Revolut“ sąskaitai ir planui „Ultra“, kurios taikomos visą laiką, kai dalyvauji Akcijoje.


Jei nori dalyvauti šioje Akcijoje, turi atitikti tinkamumo kriterijus ir nuo 2024 m. gegužės 10 d. 01:00 UTC laiku iki 2024 m. gegužės 13 d. 23:59 UTC laiku atlikti Akcijos sąlygose nurodytus būtinus veiksmus. Tai vadiname Akcijos laikotarpiu.


* mokamam planui „Ultra“ taikomas mėnesinis arba metinis plano mokestis, priklausomai nuo pasirinkto atsiskaitymo būdo, plano „Ultra“ mokesčius gali rasti čia.


Kas gali pasinaudoti šia akcija?

Esi laikomas kriterijus atitinkančiu dalyviu tik tuo atveju, jei iš „Revolut“ gani el. laišką, pranešimą, žinutę programėlėje ir (arba) matai reklaminį skydelį programėlėje, kviečiantį dalyvauti šioje Akcijoje.


Taip pat turėsi atlikti toliau nurodytus būtinus veiksmus:

  • spustelėti tau pateiktą unikalią nuorodą ir atlikti veiksmus, kad pereitum prie plano „Ultra“ su metiniu arba mėnesiniu atsiskaitymu; ir
  • atlikti tikrus atsiskaitymus kortele (toliau – Reikalavimus atitinkančios operacijos), kad gautum sugrįžtančius pinigus. Pavyzdžiui, operacijos mokėjimo paslaugų teikėjams, kitos banko sąskaitos ir el. piniginės nebus autentiškos. Savo mokėjimus kortele gali atlikti naudodamas (-a) fizinę arba virtualiąją „Revolut“ kortelę, susietą su asmenine „Revolut“ sąskaita.


Kaip susigrąžinti dalį pinigų?

Vieną mėnesį nuo tada, kai pereisi prie pano „Ultra“, už visas Reikalavimus atitinkančias operacijas susigrąžinsi 5 proc. Didžiausia suma, kurią gali susigrąžinti, yra lygi mėnesiniam „Ultra“ plano mokesčiui.


Pinigų grąžinimo sumą „Revolut“ perves į tavo asmeninę „Revolut“ sąskaitą per 1 darbo dieną po kiekvienos reikalavimus atitinkančios operacijos atlikimo ir tik už mokėjimus, atliktus Akcijos laikotarpiu.


Teisė atšaukti


Turi teisę atšaukti savo plano „Ultra“ prenumeratą per 14 dienų nuo jos aktyvavimo (tavo apsigalvojimo laikotarpis), po kurio bus taikomos įprastos atšaukimo taisyklės. Tai reiškia, kad:

  • bus taikomi įprasti pigesnio mokamo plano pasirinkimo mokesčiai (daugiau informacijos žr. mokamo plano sąlygų skyriuje „Mokesčiai už mokamo plano pakeitimą į pigesnį“).


Atkreipk dėmesį, kad jei per apsigalvojimo laikotarpį atšauksi plano „Ultra“ prenumeratą, pasiliekame teisę atšaukti bet kokią pinigų grąžinimo sumą, kurią gavai pagal šią Akciją. Laikysime, kad sugrįžtančių pinigų atšaukimas buvo atliktas tavo sutikimu, o mokėjimą patvirtinai tu.


Kokią kitą teisinę informaciją turėčiau žinoti?

  1. Mes galime keisti akcijos sąlygas, ją pratęsti arba sustabdyti ar nutraukti anksčiau nei pirmiau nurodyta pabaigos data, jei pagrįstai manome, kad šiuo pasiūlymu yra piktnaudžiaujama arba jis gali neigiamai paveikti „Revolut“ prestižą ar reputaciją. Tai galime padaryti konkrečiam asmeniui arba visos akcijos mastu.
  2. Jei iki Akcijos laikotarpio pabaigos turėsime pakeisti, sustabdyti ar nutraukti Akciją, apie tai paskelbsime tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbta apie Akciją, ir, jei įmanoma, stengsimės pranešti el. laišku, pranešimu ir (arba) pranešimu programėlėje. Jeigu jau dalyvavai akcijoje, bet kokie akcijos sąlygų pakeitimai neturės įtakos tavo teisėms.
  3. „Revolut“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įvykio, kuris nuo jos nepriklauso, o tai reiškia, kad negalime tęsti akcijos vykdymo taip, kaip suplanuota. Jei manai, kad turi teisę gauti konkrečią su akcija susijusią premiją, kuri tau nebuvo suteikta dėl ankstyvo sustabdymo ar nutraukimo, susisiek su klientų aptarnavimo komanda.
  4. Pasiliekame teisę susigrąžinti tau suteiktą sugrįžtančių pinigų sumą, jei tau gražinamas mokėjimas, už kurį gavai sugrįžtančių pinigų, jei sugrįžtančių pinigų sumą gavai apgaulės būdu, jei pažeidei savo asmeninei „Revolut“ sąskaitai taikomas sąlygas, kad gautum sugrįžtančių pinigų, arba jei mes sužinojome, kad nesilaikei šių akcijos sąlygų. Laikysime, kad sugrįžtančių pinigų atšaukimas buvo atliktas tavo sutikimu, o mokėjimą patvirtinai tu.
  5. Jei uždarysi asmeninę „Revolut“ sąskaitą, atšauksi prenumeratą „Ultra“ arba tavo sąskaita bus įšaldyta ar apribota, kol mes nespėsime nuskaičiuoti nuo tavo sąskaitos sugrįžtančių pinigų arba laikotarpiu nuo tinkamumo gauti sugrįžtančių pinigų iki jų gavimo, neteksi teisių į šiuos sugrįžtančius pinigus.
  6. „Revolut“ turi tvarkyti tavo asmens duomenis, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias akcijos sąlygas. Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, žr. mūsų Klientų privatumo pranešimą.
  7. Šios sąlygos skelbiamos anglų kalba, o bet koks vertimas yra skirtas neoficialiems informaciniams tikslams. Akcijos dalyviai negali gauti jokių išverstos versijos teisių. Galios ir viršenybę turės šių sąlygų versija anglų kalba, kuri bus galutinė ir įpareigojanti. Versija anglų kalba bus naudojama ir visuose teisminiuose procesuose. Tačiau jei pagal įstatymus turėtų būti vartojama vietinė kalba, pirmenybė teikiama jai.

Šią akciją rengia ir siūlo „Revolut“ grupės subjektas, kuris tau teikia asmeninės sąskaitos paslaugas. Jei turi skundų dėl šios Akcijos, gali juos pateikti tam subjektui tiesiogiai. Toliau rasi registruotąjį kiekvieno „Revolut“ subjekto adresą bei atitinkamus įstatymus ir teismus, kurių jurisdikcijoje gali būti sprendžiami ginčai dėl šios akcijos. Gali vadovautis privalomomis savo gyvenamosios šalies vartotojų apsaugos taisyklėmis ir įstatymais.


„Revolut“ grupės subjektas / filialas

Registruotasis adresas

Šioms akcijos sąlygoms taikomi įstatymai

Kurio teismo jurisdikcijai priklauso

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Anglijos įstatymai

Anglijos ir Velso teismai

Revolut Bank UAB

Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuvos Respublika

Lietuvos įstatymai

Lietuvos (arba bet kurios ES valstybės narės, kurioje gyveni) teismai.

Revolut Bank UAB, veikianti Airijoje per savo Airijos filialą

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Airija

Airijos įstatymai

Kompetentingi Airijos teismai.

Revolut Bank UAB, veikianti per savo Prancūzijos filialą

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Prancūzija (SIREN 894 031 244)

Prancūzijos įstatymai

Kompetentingas Prancūzijos teismas. Jei tau nepatinka, kaip mes išsprendėme tavo skundą, gali jį nemokamai nukreipti į Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Iš šios akcijos galima pasitraukti nemokamai ir nenurodant priežasties per 14 dalyvavimo dienų, informuojant mus „Revolut“ programėlėje arba parašius mums el. pašto adresu [email protected] (toliau – pasitraukimo forma), jei akcija dar nėra įvykusi arba nepasibaigusi.

Revolut Bank UAB, veikianti per savo Nyderlandų filialą

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdame, Nyderlanduose, kurio steigimo numeris 000053153170

Olandijos įstatymai

Kompetentingi Nyderlandų teismai.

Revolut Bank UAB, veikianti per savo Ispanijos filialą

Su mokesčių mokėtojo ID W0250845E, registruotu Madrido komerciniame registre 44863 tomo, 1 lapo, 8 dalies M-789831 puslapyje ir Ispanijos banke numeriu 1583. Jo adresas: Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madrid (Ispanija).

Ispanijos įstatymai

Kompetentingi Ispanijos teismai

Revolut Bank UAB, veikianti per savo Belgijos filialą

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Belgija

Belgijos įstatymai

Kompetentingi Belgijos teismai