Termékek

A Revolut <18 általános szerződési feltételei

PDF letöltése

A Revolut <18 jelen szerződési feltételei 2023. augusztus 11 napján lépnek hatályba. Ha a 2023. augusztus 11 előtt hatályos korábbi Revolut <18 feltételeket szeretné elolvasni, kattintson ide.


1. Miért fontosak ezek az információk?

A jelen dokumentum a Revolut <18 használatára vonatkozó Általános szerződési feltételeket határozza meg, valamint más olyan fontos információkat tartalmaz, amelyeket ismernie kell a szolgáltatással kapcsolatban. A dokumentumra „a Revolut <18 szerződési feltételei” címen hivatkozunk.


Revolut <18-számla létrehozásához személyes Revolut-számlával kell rendelkeznie. A Revolut <18 jelen szerződési feltételei a Személyes szerződési feltételek kiegészítéseként lépnek érvénybe, amikor a Revolut <18 használata mellett dönt, a Személyes szerződési feltételeink azonban továbbra is hatályosak maradnak. Ha ellentmondás mutatkozik a Személyes szerződési feltételek és a Revolut <18 jelen szerződési feltételei között, a Revolut <18 jelen szerződési feltételei az irányadók.


Ha a Revolut <18 használata mellett dönt, a Revolut <18 jelen szerződési feltételei részét képezik az Ön (számlatulajdonos) és mi (Revolut Bank UAB) közöttünk létrejövő jogi megállapodásnak. Nem születik jogi megállapodás köztünk és azon Revolut <18-felhasználók között, akiknek engedélyezi a Revolut <18-számla használatát.


A Revolut <18 jelen szerződési feltételeiben:

 • Az „Elsődleges szülő” kifejezésen azt az eredeti személyes Revolut-számla-tulajdonost értjük, aki eredetileg létrehozta a Revolut <18-számlát.
 • A „Társszülő” fogalmán bármely olyan személyes Revolut-számla-tulajdonost értünk, akit az Elsődleges szülő kiválasztott arra, hogy korlátozott körű hozzáféréssel rendelkezzen a Revolut <18-számlához.
 • A „Revolut <18-felhasználó” bármely olyan személyre utal, akinek az Elsődleges szülő engedélyezte a Revolut <18-számla használatát. Az „Elsődleges szülő” kifejezésen azt az eredeti személyes Revolut-számla-tulajdonost értjük, aki eredetileg létrehozta a Revolut <18-számlát.


Ha az Elsődleges szülő nem ad hozzá Társszülőt a számlához, akkor a csak a Társszülőkre vonatkozó feltételek nem alkalmazandók.


Ha ugyanazok a feltételek vonatkoznak az Elsődleges szülőkre és a Társszülőkre is, akkor egyszerűen az „Ön” névmást használjuk. Ha a feltételek csak az Elsődleges szülőkre vonatkoznak, a Társszülőkre pedig nem – vagy fordítva – akkor jelezzük, hogy kit jelölünk az „Ön” névmással az ilyen esetekben.


Amikor a Revolut <18 jelen szerződési feltételeiben a „Revolut app” kifejezést használjuk, az Elsődleges szülő személyes számlájának elérésére használt a Revolut appot értjük rajta. A „Revolut <18 app” kifejezéssel azt az appot jelöljük, amellyel a Revolut <18-felhasználók hozzáférnek az Elsődleges szülő Revolut <18-számlájához. Ezek az alkalmazások különálló alkalmazások. Ön nem férhet hozzá a Revolut <18-apphoz, a Revolut <18-felhasználók pedig nem férhetnek hozzá a Revolut apphoz.


A Revolut appban bármikor kérheti a Revolut <18 jelen szerződési feltételeinek egy példányát.


2. Mi az a Revolut <18?

A Revolut <18 azoknak a szülőknek készült, akik szeretnék, hogy gyermekeik pénzügyi ismereteket sajátítsanak el, és megtanulják használni a pénzt, és gazdálkodni vele. Ha valami másra használja a Revolut <18 szolgáltatást, az a Revolut <18 szerződési feltételeibe ütközhet.


A Revolut <18-számla az Elsődleges szülő személyes Revolut-számlájának alszámlája, amelynek a használatát az Elsődleges szülő engedélyezi egy Revolut <18-felhasználónak. Abból eredően, hogy a Revolut <18-számla az Elsődleges szülő személyes számlájának az alszámlája, az Elsődleges szülő úgy felel mindenért, amit a Revolut <18-felhasználó a számla használatával tesz, mintha ő maga tette volna.


A Revolut <18-felhasználó láthat minden tranzakciót, amelyet a Revolut <18-számlán, a Revolut <18 app segítségével végeztek.


A Revolut <18-felhasználó részére kibocsátunk egy, a számlához kapcsolt kártyát is, amellyel fizethet és készpénzt vehet fel. Arra is lehetősége nyílhat, hogy hozzáadja az Apple Payhez vagy a Google Payhez (az Apple Pay és a Google Pay feltételeitől és jogosultsági követelményétől függően).


Az előírt alsó korhatárnál idősebb Revolut <18-felhasználók az Elsődleges szülő jóváhagyásával átutalást is indíthatnak más, az előírt alsó korhatárnál idősebb Revolut <18-felhasználóknak a Revolut <18 app segítségével („Revolut <18-kifizetések”).


A Revolut <18-felhasználók semmiféle egyéb átutalást nem indíthatnak a Revolut<18 app segítségével.


Az Elsődleges szülő küldhet a Revolut appal pénzt a Revolut <18-számlára (és róla), és nyomon követheti, hogy miként költi a Revolut <18-felhasználó a számlán lévő pénzt.


A Társszülő küldhet pénzt a Revolut <18-számlára, és nyomon követheti, hogy miként költi a Revolut <18-felhasználó a pénzt. A Társszülő azonban nem tudja kivenni a számláról a Revolut <18-számlára már elküldött pénzt. Az Elsődleges szülő kiveheti a Revolut <18-számláról az általa a Revolut-számlára elküldött pénzt.


Az Elsődleges szülő, illetve a Társszülő azt is szabályozhatja, hogy miként használhatja a Revolut <18-felhasználó a kártyáját.


A Revolut <18-számlával és -kártyával kizárólag az Ön által (Elsődleges szülőként, illetve – megfelelő esetben – Társszülőként) vagy (ha az Ön Revolut <18-felhasználója jogosult Revolut <18-kifizetésekre) más Revolut <18-felhasználó által a Revolut <18-számlára elküldött pénz költhető el. Ha az Ön Revolut <18-felhasználója úgy próbál meg végrehajtani egy tranzakciót az Ön Revolut <18-kártyájával, hogy elégtelen a Revolut <18-számlán lévő fedezet, akkor a tranzakciót elutasítjuk, még abban az esetben is, ha az Ön személyes Revolut-számláján elégséges fedezet áll rendelkezésre, legyen Ön akár az Elsődleges szülő, akár a Társszülő.


Revolut <18-kifizetések

Egyes országokban alsó korhatár vonatkozik a Revolut <18-kifizetések használatára. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat ugyan, hogy egy Revolut <18-felhasználó elérte már a Revolut <18 app használatához megkövetelt alsó korhatárt, de mégsem használhatja a Revolut <18-kifizetéseket. A Revolut <18-kifizetések használatának alsó korhatára a lakóhely országától függően változik. A gyakori kérdéseink között tájékozódhat arról, hogy milyen alsó korhatár vonatkozik az országában a Revolut <18-kifizetések funkcióra.


A Revolut <18-kifizetések indításához és fogadásához mindkét Revolut <18-felhasználónak idősebbnek kell lennie a saját országában érvényes alsó korhatárnál. Ha a Revolut <18-felhasználó kezdeményezni szeretne egy Revolut <18-kifizetést, akkor az első kifizetéshez meg kell kapnia az Elsődleges szülő jóváhagyását. Azzal, hogy az Elsődleges szülő jóváhagyja a másik Revolut <18-felhasználó részére indított első kifizetést, egyúttal minden későbbi kifizetést jóváhagy, amelyet a Revolut <18-felhasználó ugyanannak a Revolut <18-felhasználónak indít. Ez azt jelenti, hogy ha az Elsődleges szülő elutasítja az első Revolut <18-kifizetést egy másik Revolut <18-felhasználó részére, akkor az ugyanannak a Revolut <18-felhasználónak később indított Revolut <18-kifizetéseket sem engedélyezi a rendszer (mindaddig, amíg az Elsődleges szülő meg nem adja a jóváhagyást).


A Revolut <18-felhasználók csak akkor indíthatnak és fogadhatnak Revolut <18-kifizetéseket, ha a két érintett Revolut <18-felhasználó Elsődleges felhasználójának azonos pénznemű a személyes számlája.


3. Ki használhat Revolut <18-számlát?

Az Elsődleges szülő bármikor létrehozhat Revolut <18-számlát a Revolut appal. Amikor így tesz, meg kell neveznie azt a Revolut <18-felhasználót, akinek hozzáférést ad a számlához. Ha kérjük, Önnek meg kell adnia azokat az információkat, amelyekre a Revolut <18-felhasználó személyazonosságának ellenőrzéséhez szükségünk van. Csak akkor adhat a számlához hozzáférést egy személynek mint Revolut <18-felhasználónak, ha az adott személy 6–17 éves, Ön a gondviselője, vagy pedig más módon felelős érte jogilag.


Több Revolut <18-számlát is létrehozhat, de – a csomagjától függően – legfeljebb ötöt. Azonban minden Revolut <18-számlához csak egy Revolut <18-felhasználó kapcsolható, és az a Revolut <18-felhasználó, akit Ön megnevez a számlához hozzáféréssel rendelkező személyként, nem módosítható.


Amint fentebb említettük, az Elsődleges szülő egy Társszülőnek is hozzáférést adhat a Revolut <18-számlához. Egy-egy Revolut <18-számlához legfeljebb egy Társszülőt lehet hozzárendelni. Az Elsődleges szülő bármikor eltávolíthatja a Társszülőt, és egy Revolut <18-számla esetében egy éven belül legfeljebb három alkalommal más Társszülőt adhat meg.


Ha Önnek Elsődleges szülőként több Revolut <18-számlája van, akkor hozzárendelhet eltérő Társszülőket mindegyik számlához. Egy Társszülő legfeljebb öt Revolut <18-számlához lehet hozzárendelve (akár Elsődleges szülői, akár Társszülői minőségben).


4. Ki a Revolut <18-számla és -kártya tulajdonosa jogi szempontból?

Ez a szakasz csak az Elsődleges szülőkre vonatkozik.

A Revolut <18-számla az Elsődleges szülő személyes Revolut-számlájának alszámlája, ezáltal jogi értelemben az Elsődleges szülő a tulajdonosa. Önnek Elsődleges szülőként minden műveletért, amelyet a Revolut <18-felhasználó hajt végre a Revolut <18-számlával, ugyanolyan felelősséget kell vállalnia, mint ha saját maga hajtotta volna végre.


Ez a Revolut <18-kártyák használatára is kiterjed. Az Ön Revolut <18-számlájához kibocsátott kártyák mindegyikét Önnek mint Elsődleges szülőnek bocsátjuk ki, Ön pedig felhatalmazza a Revolut <18-felhasználóját arra, hogy az Ön nevében használja a kártyát. Önnek Elsődleges szülőként minden műveletért, amelyet a Revolut <18-felhasználó hajt végre, ugyanolyan felelősséget kell vállalnia, mint ha saját maga hajtotta volna végre.


Ez az esetleges Revolut <18-kifizetésekre is vonatkozik. Minden olyan Revolut <18-kifizetést, amelyet a Revolut <18-felhasználó kezdeményez, az Ön fizetési megbízásaként kezelünk.


Gondoskodunk ugyan olyan eszközökről Önnek mint az Elsődleges szülőnek, amelyek segítenek szabályozni azt, ahogyan a Revolut <18-felhasználója használja a Revolut <18-számláját és -kártyáját (például megakadályozhatja, hogy bankautomatából vegyen fel pénzt vagy az interneten vásároljon, illetve pénz hozzáadásával és elvételével), ennek ellenére Ön felel a használatért.


A Revolut <18 jelen szerződési feltételei csak Önnek mint elsődleges szülőnek és nekünk (Revolut Bank UAB) biztosítanak jogokat, a Revolut <18-felhasználóknak nem. A jelen megállapodás személyesen Önre vonatkozik, és a belőle eredő jogokat és kötelezettségeket nem ruházhatja át másra.


5. Milyen a felelősség hárul rám?

Ez a szakasz csak az Elsődleges szülőkre vonatkozik.

Ön mint Elsődleges szülő a Revolut <18-számla jog szerinti tulajdonosaként felelősséggel tartozik a számláért és minden, a Revolut <18-felhasználója által a számlával végrehajtott műveletért. Semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ahogyan vagy ahol az Ön Revolut <18-felhasználója használja a Revolut <18-kártyát, akárcsak a Revolut <18-kifizetésekért sem. Ön felel továbbá az alábbiakért:

 • Még a számla használatának megkezdése előtt el kell magyaráznia a Revolut <18-felhasználójának, hogy miként használja az Ön Revolut <18-számláját és -kártyáját a Revolut <18 jelen szerződési feltételeinek megfelelően.
 • Gondoskodnia kell arról, hogy az Ön Revolut <18-felhasználója az Ön számára elfogadható módon használja az Ön Revolut <18-számláját (ez vonatkozik például az általa a számlával vásárolt termékekre).
 • Bele kell egyeznie – szükség szerint – a Revolut <18-kifizetési funkciónak a Revolut <18-felhasználója általi használatába úgy, hogy jóváhagyja a másik Revolut <18-felhasználó részére történő első (egyúttal az összes azt követő) átutalást.
 • Gondoskodnia kell róla, hogy a Revolut <18-számlán elégséges (de nem túl sok) pénz legyen a Revolut <18-felhasználó számára, és hogy ez összhangban legyen a Revolut <18-számla limitjeivel.
 • Gondoskodnia kell a Revolut <18-kártyák, valamint PIN-kódjaik és adataik védelméről, és az elvesztésük vagy ellopásuk esetén be kell fagyasztania őket, és be kell jelentenie az esetet nekünk.
 • Hozzánk kell fordulnia a számlával kapcsolatban felmerülő problémák és kérdések rendezése és megválaszolása érdekében (a Revolut <18 appban nem érhető el ügyfélszolgálat).


Ne feledje, hogy Elsődleges szülőként a Személyes szerződési feltételekben a számla- és kártyahasználatra vonatkozóan meghatározott szabályok a Revolut <18-számlájára is vonatkoznak, mert a Revolut <18-számla a személyes Revolut-számla alszámlájának minősül. Vagyis arról is Önnek kell gondoskodnia, hogy a Revolut <18-számla Ön által és a Revolut <18-felhasználója által történő használata megfeleljen a Személyes szerződési feltételeknek. Ha Önt Társszülőnek minősítették, akkor Ön is köteles gondoskodni arról, hogy a Revolut <18-számla használata megfeleljen a Személyes szerződési feltételeknek.


6. Ki és mire használhatja a Revolut <18-kártyát?

Az Elsődleges szülő mindegyik Revolut <18-számlájához rendelhet egy Revolut <18-kártyát. A kártyát csak és kizárólag az a Revolut <18-felhasználó használhatja, akit Ön a számlához hozzáféréssel rendelkező személyként nevezett meg. A Társszülő nem rendelhet Revolut <18-kártyát.


A Revolut <18-kártya a személyes Revolut-számlához kapcsolódó más kártyákhoz hasonlóan használható internetes és személyes vásárlásra, illetve bankautomatából történő készpénzfelvételre. Ön – Elsődleges szülőként és Társszülőként is – ki- és bekapcsolhatja ezeket a funkciókat a Revolut app segítségével.


A Revolut <18-kártya esetleg hozzáadható az Apple Payhez és a Google Payhez is (az Apple Pay és a Google Pay feltételeitől és jogosultsági követelményétől függően). Ez azt jelenti, hogy a Revolut <18-felhasználó az Apple- vagy Android-eszközén keresztül is használhatja a kártyáját ugyanúgy, mint pusztán a fizikai kártyáját. Ne feledkezzen meg erről, ha bármilyen okból el szeretné venni a Revolut <18-felhasználótól a kártyát. Azt javasoljuk, hogy ha meg szeretné akadályozni a Revolut <18-felhasználót a kártya használatában, fagyassza be a kártyát a Revolut appban.


A Revolut <18-kártya maximálisan biztonságos használata érdekében letiltottuk azokat a kereskedőtípusokat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy az életkor szempontjából nem megfelelőek a Revolut <18-felhasználók számára. Ilyenek például a kizárólag alkoholt, cigarettát vagy szerencsejátékhoz kapcsolódó termékeket értékesítő kereskedők. A letiltáskor a kereskedő bejegyzett üzleti tevékenységének („MCC-kódként” is ismert) típusára támaszkodunk, nem pedig arra, hogy ténylegesen milyen termékeket vásárolnak a Revolut <18-kártyával. Vagyis a Revolut <18-kártyákkal vásárolható például alkohol egy szupermarketben (mert a „szupermarket” kategória nem tiltott), illetve olyan kereskedőnél, akinek pontatlan a bejegyezett tevékenységi típusa. Amikor feldolgozunk egy adott tranzakciót, ellenőrizzük az MCC-kódot, és ennek alapján letiltunk bizonyos típusú kereskedőket. Ha letiltottunk egy kereskedőt, Ön nem oldhatja fel a tiltását.


7. Használhatom a Revolut <18 szolgáltatást több pénznemben is?

Az Elsődleges szülő csak az Elsődleges szülő személyes Revolut-számlájának alappénznemében nyithat Revolut <18-számlákat. Ez általában annak az országnak a pénzneme, amelyben az Elsődleges szülő személyes Revolut-számlájánál megadott cím található. Az Elsődleges szülő csak ebben a pénznemben tud pénzt küldeni a Revolut <18-számlákra. A Társzülő szintén csak az Elsődleges szülő személyes Revolut-számlájának a pénznemében tud pénzt küldeni a Revolut <18-számlára.


Revolut <18-kifizetéseket csak az Elsődleges szülő személyes számlájának a pénznemében tud fogadni a Revolut <18-felhasználó, és csak abban az esetben, ha mindkét Revolut <18-felhasználó elsődleges szülőjének a személyes számlája azonos pénznemű.


Ha Ön (Elsődleges szülőként) vagy a Revolut <18-felhasználó az alappénznemtől eltérő pénznemben történő vásárlásra használ egy Revolut <18-kártyát, devizaátváltást végzünk, ugyanúgy, mint a személyes Revolut-számlával végrehajtott tranzakciók esetében.


8. Vannak a Revolut <18-számlákra vonatkozó díjak vagy limitek?

A Revolut <18-számlák ingyenesen hozhatók létre.


A Revolut <18 számla használatára ugyanazok a díjak vonatkoznak, mint a személyes Revolut-számláéra, az alábbi kivételekkel:

 1. Ha az Elsődleges szülő megrendel egy Revolut <18-kártyát, arra a személyes Revolut-kártya standard kézbesítési díjai vonatkoznak (lásd Revolut-kártyák kézbesítési díja).
 2. Ha az Elsődleges szülő egy egyedi kártyát szeretne megtervezni és megrendelni („Egyedi Revolut <18-kártya”), akkor ennek díjáról a kártya megrendelése előtt tájékoztatjuk a Revolut appban. Az egyedi kártyáért csak akkor számítunk fel díjat, ha Ön a Standard csomagot használja, és a díjat még a kártya megrendelése előtt megmutatjuk Revolut appban. Kártyakézbesítési díjakat is felszámíthatunk attól függően, hogy Ön melyik csomagot használja:
 • Ha Ön a Standard csomagot használja, kézbesítési díjat számítunk fel, és ezt a díjat még az Egyedi Revolut <18-kártya megrendelése előtt megmutatjuk Revolut appban.
 • A Plus csomag használata esetén az Egyedi Revolut <18-kártya normál kézbesítése ingyenes, ha viszont expressz kézbesítéssel szeretné megkapni az Egyedi Revolut <18-kártyáját, akkor díjat számítunk fel (a díjról a Revolut appban nyújtunk tájékoztatást).
 • Ha Ön a Ultra, Metal vagy a Premium csomagot használja, akkor az Egyedi Revolut <18-kártya normál és expressz kézbesítése is ingyenes.


Ha le kell cserélnie egy Egyedi Revolut <18-kártyát, arra ugyanezek a díjak vonatkoznak. Az Egyedi Revolut <18-kártya minden csomagban megrendelhető, de a megrendelés teljesítése függ a kártyaalapanyag rendelkezésre állásától.


 • A bankautomatákból kisebb értékben vehető fel ingyenesen készpénz, mielőtt díjfizetés válna esedékessé. Az egyes Revolut <18-kártyákkal legfeljebb 15000 HUF/gördülő hónap értékben vehető fel ingyenesen készpénz a bankautomatákból. Ezt követően 2%-os díj fizetendő.
 • Deviza kisebb értékben váltható át, mielőtt a nagy gyakoriság miatti díjfizetés válna esedékessé. Nagy gyakoriság miatti díj vonatkozik az egyes Revolut <18-számlákon a 92500 HUF/gördülő hónap értéket meghaladó devizaátváltásokra.


A Revolut <18-számla használatára emellett az alábbi, a személyes Revolut-számlára nem érvényes korlátozások vonatkoznak. A korlátozások külön-külön vonatkoznak az egyes Revolut <18-számlákra, nem pedig az összes Revolut <18-számlájára, ha többel is rendelkezik:

 • Évente csak 1800000 HUF küldhető a Revolut <18-számlákra, és egyszerre csak 1500000 HUF tartható rajtuk.
 • Naponta csak 45000 HUF vehető fel a bankautomatákból. Emellett naponta csak 3 készpénzfelvétel történhet bankautomatából, hetente pedig összesen 6.
 • Naponta csak 400000 HUF költhető el a Revolut <18-kártyákkal, és naponta csak 15 tranzakció indítható.


Az esetleges további limitek a Revolut appban láthatók.


9. Mi történik, ha a Revolut <18-számla egyenlege negatívba fordul át?

A személyes Revolut-számlájához hasonlóan a Revolut <18-számláknak sem fordulhat negatívba az egyenlegük, a kialakításukból eredően. Ennek ellenére előfordulhat ilyen eset (például azért, mert a számlán levő pénz nem fedezi a nekünk járó díjakat, vagy mert Ön offline tranzakciót hajtott végre).


Ebben az esetben megkeressünk Önt (ha Ön az Elsődleges szülő), és megkérjük a negatív egyenleg megszüntetésére. Ha Ön mint Elsődleges szülő nem utalja át a negatív egyenleg összegét a személyes Revolut-számlájáról a Revolut <18-számlájára, akkor mi ezt megtesszük Ön helyett. Ha emiatt a személyes Revolut-számlájának az egyenlege negatívba fordul, a Személyes szerződési feltételeink érvényesülnek, a szokásos módon.


10. Hogyan zárható le vagy szüntethető meg a Revolut <18-számla vagy -kártya?

Az Elsődleges szülő bármikor megszakíthatja a Revolut <18-számla használatát a következő módokon:

 • Befagyaszthatja vagy érvénytelenítheti a Revolut <18-kártyát a Revolut appban.
 • Kiveheti a pénz egy részét vagy egészét a személyes Revolut-számlájára.


Az Elsődleges szülő véglegesen le is zárhatja a Revolut <18-számlát. Ezt a Revolut app Revolut <18-beállításai között, illetve az Ügyfélszolgálat megkeresésével teheti meg. A lezáráskor a Revolut <18-számla fennmaradó egyenlegét visszautaljuk az Elsődleges szülő személyes számlájára, a kapcsolódó Revolut <18-kártyát pedig érvénytelenítjük. Emlékeztetjük, hogy a számlalezárásra vonatkozóan a Személyes szerződési feltételekben meghatározott szabályok a Revolut <18-számlájára is vonatkoznak.


Mi történik, ha egy Revolut <18-felhasználó betölti a 18. életévét?

Amikor egy Revolut <18-felhasználó betölti a 18. életévét, a 19. születésnapjáig vagy – ha ez előbb következik be – a kártya lejáratáig tovább használhatja a Revolut <18-számlát. Nem bocsátunk ki új kártyát olyan Revolut <18-felhasználónak, aki már elmúlt 18 éves.


Amint egy Revolut <18-felhasználó betölti a 18. életévét, jogosulttá válik arra, hogy regisztráljon személyes Revolut-számlára. A Revolut-regisztrációhoz letöltheti a Revolut appot, vagy követheti a számla áthelyezéséhez szükséges lépéseket a Revolut <18 appban. Ha a számlaáthelyezési folyamat mellett dönt, áthelyezheti a Revolut <18-számlájuk egyenlegét és céljait az új Revolut-számlájára.


Ha nem szeretné, hogy a Revolut <18-felhasználó normál Revolut-számlává alakítsa Revolut <18-számláját, akkor az elsődleges szülő bezárhatja a Revolut <18-számlát, mielőtt elindult az áthelyezési folyamat. A bezárást követően a Revolut <18-számlán maradó összeget visszaküldjük az Ön személyes számlájára (ha Ön az elsődleges szülő).


Ha elindul az áthelyezési folyamat, a Revolut <18-felhasználó átviheti a Revolut <18-számláján meglévő egyenlegét az új Revolut-számlára. Ha azt szeretné, hogy a felhasználó ne helyezze át a Revolut <18-számlája az egyenlegét az új Revolut-számlára, az elsődleges szülő kiveheti a Revolut <18-számlán meglévő összeget a saját személyes Revolut-számlájára, mielőtt a Revolut <18-felhasználó elindítja a számla áthelyezését.


Ha Ön elsődleges szülőként nem zárja be a Revolut <18-számlát, és nem veszi ki a fennmaradó összeget a Revolut <18-számláról, és a Revolut <18-felhasználó elindítja az áthelyezési folyamatot, akkor úgy tekintjük, hogy Ön hozzájárult a számla áthelyezéséhez, valamint a felhasználó által indított átutalásokhoz.


Ha befejeződött a számla áthelyezése, automatikusan lezárjuk a Revolut <18-számlát, és töröljük a kapcsolódó Revolut <18-kártyát.


Ha a Revolut <18-felhasználó úgy dönt, hogy nem tér át normál Revolut-számlára a Revolut <18-számláról, akkor a Revolut <18-felhasználó 19. születésnapján automatikusan megszüntetjük a Revolut <18-számlát.


Mi történik, ha egy szülő lezárja a személyes Revolut-számláját?

A Revolut <18-számla az Elsődleges szülő személyes Revolut-számlájának az alszámlája, ezért a személyes Revolut-számla lezárása a Revolut <18-számla lezárását is eredményezi. Ha egy Társszülő zárja le a személyes Revolut-számláját, akkor a Revolut <18-számla továbbra is megmarad.


11. Mi történik, ha másik országba költözöm?

Ha Elsődleges szülőként arra készül, hogy állandó jelleggel átköltözik egy másik országba, keressen meg minket. Előfordulhat, hogy meg kell adnia nekünk azokat az információkat, amelyek alapján el tudjuk dönteni, hogy továbbra is biztosítani tudjuk-e a Revolut <18-számlát abban az országban. Ha nem, előfordulhat, hogy le kell zárni a Revolut <18-számlát. Arra is felhívjuk a figyelmét, hogy az új országában eltérő díjak vonatkozhatnak a Revolut <18-számlára.


12. Személyes adatok

A megállapodás szerinti szolgáltatások nyújtásához adatokat kell gyűjtenünk a Revolut <18-felhasználókról. Az adatvédelmi jogszabályok értelmében cégünk adatkezelőként jár el a Revolut <18-felhasználó személyes adatainak vonatkozásában. Ha szeretne többet tudni arról, hogy hogyan használjuk fel a személyes adatokat a Revolut appban, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót.


Emellett létrehoztunk egy kifejezetten a Revolut <18-felhasználókra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót is. Ön elsődleges szülőként kérje meg a Revolut <18-felhasználót, hogy olvassa el ezt a tájékoztatót, és ha szükséges, segítsen neki a szöveg értelmezésében. Ezt az adatvédelmi tájékoztatót a Revolut <18-számla megnyitása során megjelenítjük az elsődleges szülőnek és a Revolut <18-felhasználónak is. A Revolut <18-felhasználók emellett a Revolut <18 appban és a Revolut webhelyén (www.revolut.com) is elérik ezt a tájékoztatót.


Ahol az adatvédelmi jogszabályok megengedik, megkérjük az idősebb Revolut <18-felhasználókat, hogy adjanak meg bizonyos korlátozott személyes adatokat a Revolutnak. Ezeket a személyes adatokat az elsődleges szülőnek is meg kell erősítenie. A többi Revolut <18-felhasználó esetében az elsődleges szülőnek kell beküldenie a Revolut <18-számla létrehozásához és működtetéséhez szükséges személyes adatokat.


A Revolut <18 feltételeinek elfogadásával Ön elsődleges szülőként tudomásul veszi, hogy a Revolut összegyűjti, kezeli és tárolja a Revolut <18-felhasználó személyes adatait, hogy biztosíthassa Önnek és a felhasználónak a kért szolgáltatásokat. Ez nem befolyásolja az adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt, a Revolut <18-felhasználót és minket megillető jogokat, illetve terhelő kötelezettségeket.


Ha Ön az elsődleges szülő, utasíthatja a Revolutot, hogy zárjuk le a Revolut <18-számlát. Ez nem befolyásolja az Ön személyes Revolut-számlájára vonatkozó személyes szerződési feltételeket, amelyek változatlanul érvényben maradnak. Ha lezár egy Revolut <18-számlát, akkor a továbbiakban nem használjuk a Revolut <18-felhasználó személyes adatait, mivel nem biztosítjuk tovább a Revolut <18-számlát. Előfordulhat azonban, hogy a hatályos jogszabályok és rendelkezések értelmében a Revolut <18-számla lezárását követően is meg kell őriznünk bizonyos személyes adatokat. A Revolut <18-számla lezárásával kapcsolatos további információkért olvassa el a 10. pontot.


13. Egyéb tudnivalók

Ne feledje, hogy azokat a részeket kivéve, amelyeket a Revolut <18 jelen szerződési feltételei kifejezetten módosítanak, a Revolut <18-számla és -kártya használatára a Személyes szerződési feltételek vonatkoznak. Vagyis a Személyes szerződési feltételek értelmében Önt és minket megillető jogok kivétel nélkül vonatkoznak a Revolut <18-számla és -kártya Ön által történő használatára is. Ezért a Revolut <18 jelen szerződési feltételei és a Személyes szerződési feltételek együtt értelmezendők.