Proizvodi

Odredbe Revolut <18 računa

Preuzmi PDF

Ovi Uvjeti pružanja usluge Revolut <18 računa primjenjuju se od 30 kolovoza 2023. Kliknite ovdje da biste vidjeli prethodne Uvjete pružanja usluge Revolut <18 računa koji se primjenjuju do 30 kolovoza 2023.


1. Zašto su ove informacije važne?

U ovom su dokumentu navedeni uvjeti i odredbe koje se primjenjuju na vašu upotrebu usluge Revolut <18 i ostale važne stvari koje trebate znati o toj usluzi. Ovaj dokument nazivamo Uvjeti pružanja usluge Revolut <18.


Za postavljanje Revolut <18 računa morate imati osobni Revolut račun. Ovi Uvjeti pružanja usluge Revolut <18 imaju prednost nad našim Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike kada odlučite upotrebljavati Revolut <18, ali se Uvjeti pružanja usluga za privatne korisnike i dalje primjenjuju. Ako se Uvjeti pružanja usluga za privatne korisnike razlikuju od ovih Uvjeta pružanja usluge Revolut <18, primjenjuju se Uvjeti pružanja usluge Revolut <18.


Ako odlučite upotrebljavati Revolut <18, ovi Uvjeti pružanja usluge Revolut <18 činit će dio zakonskog ugovora između vas (vlasnika računa) i nas (Revolut Bank UAB). Ne postoji zakonski ugovor između nas i Revolut <18 korisnika kojima dopustite upotrebu svojeg Revolut <18 računa.


U ovim Uvjetima pružanja usluge Revolut <18:

 • Kada kažemo "Prvi roditelj", mislimo na vlasnika osobnog Revolut računa koji je izvorno postavio Revolut <18 račun.
 • Kada kažemo "Drugi roditelj", mislimo na bilo kojeg vlasnika osobnog Revolut računa kojem je Prvi roditelj omogućio ograničeni pristup Revolut <18 računu.
 • Kada kažemo "Revolut <18 korisnik", mislimo na bilo koju osobu kojoj je Prvi roditelj omogućio upotrebu Revolut <18 računa.


Ako Prvi roditelj ne doda Drugog roditelja, uvjeti koji se primjenjuju samo na Druge roditelje ne primjenjuju se.


U slučajevima u kojima se isti uvjeti primjenjuju na sličan način i na Prvog roditelja i na Drugog roditelja, upotrebljavamo samo izraz "vi". U slučajevima u kojima se uvjeti primjenjuju na Prvog roditelja, ali ne i na Drugog roditelja, ili obrnuto, definiramo na koga mislimo kada kažemo "vi".


Kada kažemo "Revolut aplikacija" u ovim Uvjetima pružanja usluge Revolut <18, mislimo na Revolut aplikaciju koju Prvi roditelj upotrebljava za pristup svom osobnom računu. Kada kažemo "Revolut <18 aplikacija", mislimo na aplikaciju koju Revolut <18 korisnici upotrebljavaju za pristup Revolut <18 računu Prvog roditelja. To su odvojene aplikacije. Vi ne možete pristupiti Revolut <18 aplikaciji, a Revolut <18 korisnici ne mogu pristupiti Revolut aplikaciji.


Putem Revolut aplikacije možete u bilo kojem trenutku zatražiti primjerak ovih Uvjeta pružanja usluge Revolut <18.


2. Što je Revolut <18?

Revolut <18 osmišljen je za roditelje koji žele da njihova djeca steknu financijske vještine i nauče kako upotrebljavati novac te kako njime upravljati. Ako Revolut <18 upotrebljavate u neku drugu svrhu, time možda kršite Uvjete pružanja usluge Revolut <18.


Revolut <18 račun je podračun osobnog Revolut računa Prvog roditelja za koji je Revolut <18 korisniku omogućena upotreba. Budući da je to podračun osobnog Revolut računa Prvog roditelja, Prvi roditelj odgovoran je za sve radnje Revolut <18 korisnika kao da je te radnje izvršio sam.


Revolut <18 korisnik može pregledati sve transakcije izvršene na Revolut <18 računu putem Revolut <18 aplikacije.


Osim toga, Revolut <18 korisniku izdat će se i kartica povezana s računom koju mogu upotrebljavati za trošenje i podizanje gotovine. Mogu je također dodati na Apple Pay ili Google Pay (podložno uvjetima upotrebe servisa Apple Pay ili Google Pay te uvjetima prihvatljivosti).


Revolut <18 korisnici (koji zadovoljavaju minimalnu potrebnu dob i podliježu odobrenju Prvog roditelja) također mogu vršiti transfere drugim Revolut <18 korisnicima (koji zadovoljavaju minimalnu potrebnu dob) putem Revolut <18 aplikacije ("Revolut <18 plaćanja").


Revolut <18 korisnici ne mogu vršiti nikakve druge vrste transfera putem Revolut <18 aplikacije.


Prvi roditelj može slati novac na Revolut <18 račun (i s njega) te može pratiti kako Revolut <18 korisnik troši novac putem Revolut aplikacije.


Drugi roditelj može slati novac na Revolut <18 račun te može pratiti kako Revolut <18 korisnik troši novac. Međutim, Drugi roditelj neće moći podignuti taj novac nakon što ga pošalje na Revolut <18 račun. Prvi roditelj može podignuti novac koji je poslao na Revolut <18 račun.


Prvi roditelj ili Drugi roditelj također mogu kontrolirati način na koji Revolut <18 korisnici upotrebljavaju karticu.


Revolut <18 račun i kartica mogu se upotrebljavati samo za trošenje novca koji ste vi, kao Prvi roditelj, Drugi roditelj (ako je primjenjivo) ili drugi Revolut <18 korisnik (ako vaš Revolut <18 korisnik ispunjava uvjete za Revolut <18 plaćanja), uplatili na Revolut <18 račun. Ako vaš Revolut <18 korisnik pokuša izvršiti transakciju upotrebom vaše Revolut <18 kartice kada nema dovoljno sredstava na Revolut <18 računu, transakcija će biti odbijena čak i ako na vašem osobnom Revolut računu ima dovoljno sredstava (neovisno o tome jeste li Prvi roditelj ili Drugi roditelj).


Revolut <18 plaćanja

U nekim državama postoji minimalna dob za Revolut <18 plaćanja. To znači da Revolut <18 korisnik može ispunjavati minimalnu dob za Revolut <18 aplikaciju, ali možda neće moći upotrebljavati Revolut <18 plaćanja. Minimalna dob za Revolut <18 plaćanja ovisi o vašoj zemlji boravišta. Provjerite naša često postavljena pitanja za više informacija o minimalnoj dobi za Revolut <18 plaćanja u vašoj zemlji.


Da bi mogli vršiti i primati Revolut <18 plaćanja, oba Revolut <18 korisnika moraju ispunjavati uvjet minimalne dobi u svojim zemljama. Ako Revolut <18 korisnik želi izvršiti Revolut <18 plaćanje, prvo će plaćanje zahtijevati odobrenje Prvog roditelja. Kada Prvi roditelj odobri prvo plaćanje drugom Revolut <18 korisniku, time će odobriti i sva sljedeća plaćanja koja Revolut <18 korisnik pošalje tom istom Revolut <18 korisniku. To znači da ako Prvi roditelj odbije prvo Revolut <18 plaćanje drugom Revolut <18 korisniku, sljedeća Revolut <18 plaćanja tom istom Revolut <18 korisniku neće biti dopuštena (sve dok ih Prvi roditelj ne odobri).


Revolut <18 korisnici mogu vršiti ili primati Revolut <18 plaćanja samo ako je valuta osobnog računa Prvog roditelja za oba Revolut <18 korisnika ista.


3. Tko može upotrebljavati Revolut <18 račun?

Prvi roditelj može izraditi Revolut <18 račun u bilo kojem trenutku u Revolut aplikaciji. Kada to učinite, morate imenovati Revolut <18 korisnika kojemu dajete pristup računu. Ako to budemo zatražili, morat ćete nam dati i podatke koje trebamo za provjeru identiteta Revolut <18 korisnika. Osobi možete dati pristup kao Revolut <18 korisniku samo ako je u dobi između 6 i 17 godina i ako ste joj vi skrbnik ili ste na neki drugi način zakonski odgovorni za nju.


Možete izraditi više od jednog Revolut <18 računa, ali najviše njih pet i to ovisno o vašem planu. Međutim, sa svakim Revolut <18 računom može biti povezan samo jedan Revolut <18 korisnik, a Revolut <18 korisnik kojeg ste imenovali za ostvarivanje pristupa računu ne može se promijeniti.


Kao što smo već spomenuli, Prvi roditelj također može dodijeliti Drugog roditelja koji će imati pristup Revolut <18 računu. Sa svakim Revolut <18 računom može se povezati samo jedan Drugi roditelj. Prvi roditelj u bilo kojem trenutku može ukloniti Drugog roditelja te Drugog roditelja povezanog s određenim Revolut <18 računom može promijeniti do tri puta u jednoj godini.


Ako vi kao Prvi roditelj imate više Revolut <18 računa, tim računima možete dodijeliti različite Druge roditelje. Drugi roditelj može se povezati s najviše petRevolut <18 računa (bilo da se radi o ulozi Prvog roditelja ili Drugog roditelja).


4. Tko je zakonski vlasnik Revolut <18 računa i kartice?

Ovaj odjeljak odnosi se samo na Prve roditelje.

S obzirom na to da je Revolut <18 račun podračun osobnog Revolut računa Prvog roditelja, Prvi roditelj je njegov zakonski vlasnik. Vi ste, kao Prvi roditelj, odgovorni za sve što Revolut <18 korisnik učini putem vašeg Revolut <18 računa kao da ste to sami učinili.


To uključuje sve Revolut <18 kartice. Svaka kartica izdana za vašRevolut <18 račun izdana je vama kao Prvom roditelju, a vi svom Revolut <18 korisniku dajete ovlaštenje za upotrebu te kartice u vaše ime. Vi ste, kao Prvi roditelj, odgovorni za karticu i za sve što Revolut <18 korisnik učini koristeći se njome kao da ste to učinili vi sami.


To također uključuje sva Revolut <18 plaćanja. Svako Revolut <18 plaćanje koje je inicirao Revolut <18 korisnik smatra se vašom uputom za plaćanje.


Iako vam mi, kao Prvom roditelju, pružamo alate za pomoć pri kontroli načina na koje se vaš Revolut <18 korisnik koristi Revolut <18 računom i karticom (poput sprečavanja podizanja gotovine na bankomatu ili izvršavanja internetskih kupnji te mogućnosti dodavanja ili uklanjanja novca), vi ste odgovorni za korisnikovu upotrebu računa.


Samo vi, kao Prvi roditelj, i mi (Revolut Bank UAB) imamo prava na temelju ovih Uvjeta pružanja usluge Revolut <18. Revolut <18 korisnici nemaju ta prava. Ovaj se ugovor odnosi na vas osobno i ne možete prenijeti nikakva prava ili obveze sadržane u njemu na drugu osobu.


5. Koje su moje odgovornosti?

Ovaj odjeljak odnosi se samo na Prve roditelje.

Kao zakonski vlasnik Revolut <18 računa, vi ste, kao Prvi roditelj, odgovorni za njega i za sve radnje koje vaš Revolut <18 korisnik izvrši u vezi s računom. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za način ili mjesto na kojem vaš Revolut <18 korisnik upotrebljava Revolut <18 karticu, kao ni za bilo kakva Revolut <18 plaćanja. Vaša je odgovornost i sljedeće:


Zapamtite da se, kao Prvom roditelju, pravila upotrebe računa, slanja i primanja novca i upotrebe kartice utvrđena u Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike primjenjuju i na vaš Revolut <18 račun jer je to podračun vašeg osobnog Revolut računa. To znači da ste također dužni osigurati da je način na koji se vi i vaš Revolut <18 korisnik koristite Revolut <18 računom u skladu s Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike. Ako ste imenovali Drugog roditelja, dužni ste pobrinuti se za to da njegova upotreba Revolut <18 računa bude u skladu s Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike.


6. Tko može upotrebljavati Revolut <18 karticu i za što?

Prvi roditelj može naručiti jednu Revolut <18 karticu za svaki Revolut <18 račun. Tom se karticom smije koristiti samo i isključivo Revolut <18 korisnik kojega ste imenovali za pristup računu. Drugi roditelj ne može naručiti Revolut <18 kartice.


Revolut <18 kartica može se upotrebljavati kao bilo koja druga kartica (vašeg osobnog Revolut računa) za kupnju putem interneta ili osobnu kupnju te za podizanje gotovine na bankomatu. Vi, neovisno o tome jeste li Prvi roditelj ili Drugi roditelj, te značajke možete uključivati ili isključivati u Revolut aplikaciji.


Revolut <18 kartica također može ispunjavati uvjete za Apple ili Google Pay (podložno uvjetima upotrebe servisa Apple Pay ili Google Pay te uvjetima prihvatljivosti). To znači da će vaš Revolut <18 korisnik karticu možda moći upotrebljavati putem svojeg Apple ili Android uređaja, kao i što će moći jednostavno upotrebljavati fizičku karticu. Imajte to na umu ako iz bilo kojeg razloga Revolut <18 korisniku budete željeli oduzeti karticu. Predlažemo vam da zamrznete karticu u Revolut aplikaciji ako želite da je Revolut <18 korisnik prestane upotrebljavati.


Kako bismo Revolut <18 karticu učinili sigurnom u najvećoj mogućoj mjeri, blokiramo vrste trgovaca za koje smatramo da nisu prikladni za dob Revolut <18 korisnika. To su, na primjer, trgovci koji prodaju samo alkohol, cigarete i proizvode u vezi s klađenjem/kockanjem. Kako bismo to učinili, oslanjamo se na registriranu djelatnost trgovca (znano i kao "šifra kategorije trgovca"), a ne stvarne detalje o kupnji putem Revolut <18 kartice. To znači da Revolut <18 kartice nemaju zabranu kupovanja, npr. alkohola u supermarketu (jer kategorija "supermarket" nije ograničena) ili kod trgovca s netočno registriranom djelatnosti. Provjeravamo šifru kategorije trgovca kako bismo blokirali određene vrste trgovaca samo u vrijeme obrade određene transakcije. Ako isključimo trgovca, vi ga nećete moći uključiti.

7. Mogu li upotrebljavati Revolut <18 u više valuta?

Prvi roditelj može otvarati Revolut <18 račune samo u osnovnoj valuti svojeg osobnog Revolut računa. To je u pravilu valuta države u kojoj se nalazi adresa osobnog Revolut računa Prvog roditelja. Prvi roditelj može slati novac na Revolut <18 račune samo u toj valuti. Drugi roditelj također može slati novac na Revolut <18 račun samo u valuti osobnog računa Prvog roditelja.


Vaš Revolut <18 korisnik može vršiti ili primati Revolut <18 plaćanja samo u valuti osobnog računa Prvog roditelja i samo ako je valuta osobnog računa Prvog roditelja ista za oba Revolut <18 korisnika.


Ako vi ili vaš Revolut <18 korisnik upotrijebite Revolut <18 karticu za izvršavanje kupovine u valuti koja nije vaša osnovna valuta (kao Prvi roditelj), izvršit ćemo konverziju valute na isti način kao i za transakciju na vašem osobnom Revolut računu.


8. Postoje li naknade ili ograničenja za Revolut <18 račun?

Otvaranje Revolut <18 računa besplatno je.

Na upotrebu vašeg Revolut <18 računa primjenjuju se jednake naknade kao i na upotrebu vašeg osobnog Revolut računa, osim u sljedećim iznimnim slučajevima:

 1. Ako Prvi roditelj naruči Revolut <18 karticu, primijenit će se standardne naknade za isporuku osobnog Revolut računa (pogledajte odjeljak Troškovi isporuke za Revolut kartice).
 2. Ako Prvi roditelj želi dizajnirati i naručiti personaliziranu karticu ("Revolut <18 personalizirana kartica"), obavijestit ćemo vas o naknadi koja se primjenjuje prije nego što naručite karticu u Revolut aplikaciji. Naknada za personalizaciju kartice primjenjuje se samo ako imate Standard plan i prikazat ćemo vam naknadu prije nego što naručite karticu u Revolut aplikaciji. Također se mogu primjenjivati naknade za isporuku kartice, a to će ovisiti o vašem planu:
 • Ako imate Standard plan, primjenjuje se naknada za isporuku i prikazat ćemo vam je prije nego što naručite Revolut <18 personaliziranu karticu u Revolut aplikaciji.
 • Ako imate Plus plan, standardna isporuka Revolut <18 personalizirane kartice je besplatna, ali morat ćete platiti naknadu za isporuku Revolut <18 personalizirane kartice ekspresnom dostavom (obavijestit ćemo vas o naknadi u Revolut aplikaciji).
 • Ako imate Ultra, Metal ili Premium plan, standardna i ekspresna dostava Revolut <18 personalizirane kartice besplatne su.

Ista će se naknada primijeniti u slučaju da morate zamijeniti Revolut <18 personaliziranu karticu. Revolut <18 personalizirana kartica dostupna je za sve planove, ali podliježe dostupnosti zaliha kartice.

 • Vrijednost dopuštenih besplatnih podizanja gotovine na bankomatu prije primjene naknade manja je. Podizanje gotovine na bankomatu besplatno je za svaku pojedinu Revolut <18 karticu do 40 EUR (300 HRK) po tekućem mjesecu. Nakon toga naplaćuje se naknada od 2 %.
 • Dozvoljena vrijednost konverzije valuta prije primjene naknade za čestu upotrebu manja je. Naknada za čestu upotrebu primjenjuje se na sve konverzije valuta za iznose veće od 300 EUR (1900 HRK) na svakom pojedinačnom Revolut <18 računu u tekućem mjesecu.


Na upotrebu Revolut <18 računa primjenjuju se i sljedeća ograničenja koja se ne primjenjuju na vaš osobni Revolut račun. Ta se ograničenja odnose na svaki pojedinačni Revolut <18 račun zasebno, a ne na sve vaše Revolut <18 račune ako ih imate više:

 • Na Revolut <18 račun u jednoj godini možete uplatiti samo 7200 EUR (54250 HRK), a na računu je u bilo kojem trenutku moguće držati samo 6000 EUR (45200 HRK).
 • Dnevno je na bankomatu moguće podići samo 120 EUR (900 HRK). Također, dnevno su moguća samo 3 podizanja gotovine na bankomatu, a tjedno ukupno 6.
 • Dnevno je na Revolut <18 kartici moguće potrošiti samo 1200 EUR (9050 HRK) i izvršiti samo 15 transakcija.


Sva druga ograničenja koja se primjenjuju prikazat će se u Revolut aplikaciji.


9. Što se događa ako je saldo Revolut <18 računa negativan?

Revolut <18 računi, baš kao i osobni Revolut računi, nisu osmišljeni da bi imali negativan saldo. No, do toga može doći (npr. jer nemate dovoljno novca za pokriće naknada koje nam dugujete ili zato što ste izvršili izvanmrežnu transakciju).


Ako se to dogodi, obratit ćemo vam se (ako ste Prvi roditelj) radi pokrića negativnog salda. Ako vi kao Prvi roditelj to ne učinite, mi ćemo prenijeti iznos za pokriće negativnog salda s vašeg osobnog Revolut računa na vaš Revolut <18 račun. Ako uslijed toga dođe do negativnog salda na vašem osobnom Revolut računu, naši Uvjeti pružanja usluga za privatne korisnike primijenit će se na uobičajen način.


10. Kako zatvoriti odnosno poništiti Revolut <18 račun ili karticu?

Prvi roditelj može prekinuti upotrebu Revolut <18 računa u bilo kojem trenutku na sljedeće načine:

 • zamrzavanjem ili poništavanjem Revolut <18 kartice u Revolut aplikaciji
 • podizanjem dijela novca ili svog novca s računa te prebacivanjem tog novca na osobni Revolut račun Prvog roditelja.


Prvi roditelj također može trajno zatvoriti Revolut <18 račun. To je moguće učiniti putem postavki za Revolut <18 u Revolut aplikaciji ili obraćanjem službi za korisnike. Nakon zatvaranja sav će se preostali novac s Revolut <18 računa vratiti na osobni račun Prvog roditelja, a s tim računom povezana Revolut <18 kartica poništit će se. Zapamtite da se pravila o zatvaranju računa iz naših Uvjeta pružanja usluga za privatne korisnike odnose i na vaš Revolut <18 račun.


Što se dogodi kada Revolut <18 korisnik navrši 18 godina?

Kada Revolut <18 korisnik navrši 18 godina, može nastaviti upotrebljavati Revolut <18 račun dok ne navrši 19 godina ili dok kartica ne istekne, ovisno o tome do čega dođe prije. Ne izdajemo novu karticu Revolut <18 korisniku koji je stariji od 18 godina.


Kada Revolut <18 korisnik navrši 18 godina, imat će pravo na registraciju za osobni Revolut račun. Moći će se odlučiti za registraciju za Revolut tako da preuzme Revolut aplikaciju ili da slijedi postupak za migraciju računa prikazan u aplikaciji Revolut <18. Ako odabere postupak za migraciju računa, moći će prenijeti preostali saldo i ciljeve s Revolut <18 računa na novi Revolut račun.


Ako zbog nekog razloga želite da korisnik Revolut <18 računa ne obavi migraciju Revolut <18 računa na Revolut račun, prvi roditelj može zatvoriti Revolut <18 račun prije pokretanja postupka migracije. Eventualni preostali saldo na Revolut <18 računu nakon zatvaranja prenijet će se na vaš osobni račun (ako ste prvi roditelj).


Nakon pokretanja postupka migracije korisnik Revolut <18 računa moći će prenijeti preostala sredstva s Revolut <18 računa na svoj novi Revolut račun. Ako ne želi da prenese saldo s Revolut <18 računa na svoj novi Revolut račun, prvi roditelj može povući preostala sredstva s Revolut <18 računa na vlastiti osobni Revolut račun prije nego što korisnik Revolut <18 računa započne postupak migracije računa.


Ako vi kao prvi roditelj ne zatvorite Revolut <18 račun ili ne povučete preostala sredstva s Revolut <18 računa prije nego što korisnik Revolut <18 računa započne migraciju, smatrat će se da ste ovlastili migraciju računa i sve odabrane transfere.


Kad se dovrši migracija računa, automatski ćemo zatvoriti Revolut <18 račun te otkazati povezanu karticu za Revolut <18.


Ako korisnik Revolut <18 računa odluči da ne želi Revolut <18 račun migrirati na Revolut račun, Revolut <18 račun automatski će se ukinuti na 19. rođendan korisnika Revolut <18 računa.


Što se događa ako roditelj zatvori svoj osobni Revolut račun?

Budući da je Revolut <18 račun podračun osobnog Revolut računa Prvog roditelja, zatvaranje osobnog Revolut računa Prvog roditelja znači da će se zatvoriti i Revolut <18 račun. Ako Drugi roditelj zatvori svoj osobni Revolut račun, Revolut <18 račun i dalje će funkcionirati.


11. Što će se dogoditi ako se preselim u drugu državu?

Ako se vi kao Prvi roditelj namjeravate trajno preseliti u drugu državu, obratite nam se. Možda ćete nam morati dati podatke koje trebamo kako bismo utvrdili možemo li vam nastaviti pružati Revolut <18 u toj državi. Ako ne možemo, možda ćemo morati zatvoriti Revolut <18 račun. Imajte na umu i to da bi se različite naknade mogle primjenjivati na vaš Revolut <18r račun u drugoj državi.\


12. Osobni podaci

Kako bismo vam mogli pružiti usluge obuhvaćene ovim ugovorom, moramo prikupljati neke podatke o korisnicima Revolut <18 računa.. Prema zakonu o zaštiti podataka mi smo "voditelji obrade" osobnih podataka korisnika Revolut <18 računa. Dodatne informacije o tome kako upotrebljavamo osobne podatke za Revolut aplikaciju potražite u našoj Objavi o zaštiti privatnosti korisnika.


Imamo i posebnu Objavu o zaštiti privatnosti korisnika Revolut <18 računa, za koju biste vi, kao prvi roditelj, morali tražiti od korisnika Revolut <18 računa da pročita i po potrebi mu pomoći da je shvati. Ta se Objava o zaštiti privatnosti korisnika prvim roditeljima i korisnicima Revolut <18 računa stavlja na raspolaganje tijekom otvaranja Revolut <18 računa. Korisnicima Revolut <18 računa dostupna je i putem aplikacije Revolut <18 te na web-stranici Revoluta (www.revolut.com).


Kad zakon o zaštiti podataka to dopušta, Revolut će od korisnika Revolut <18 računa zatražiti neke ograničene osobne podatke. No prvi roditelj morat će potvrditi te osobne podatke. Za sve ostale korisnike Revolut <18 računa prvi roditelj morat će poslati potrebne osobne podatke da bi omogućio postavljanje Revolut <18 računa i upravljanje njime.


Prihvaćanjem ovih Uvjeta pružanja usluge Revolut <18 vi kao prvi roditelj potvrđujete da će Revolut prikupljati, obrađivati i pohranjivati osobne podatke vašeg korisnike Revolut <18 računa radi pružanja zatraženih usluga vama i njemu. To ne utječe na prava i obveze koje vi, vaš korisnik Revolut <18 računa ili mi imamo prema zakonu o zaštiti podataka.


Možete uputiti Revolut da zatvori Revolut <18 račun za koji ste vi prvi roditelj. To neće utjecati na Uvjete pružanja usluga za privatne korisnike koji se odnose na vaš osobni Revolut račun te će oni ostati na snazi. Kad zatvorite Revolut <18 račun, prestat ćemo upotrebljavati osobne podatke vašeg korisnika Revolut <18 računa za pružanje usluga povezanih s Revolut <18 računom. No osobne podatke možda ćemo prema mjerodavnim zakonima i propisima morati zadržati i po zatvaranju Revolut <18 računa. Dodatne informacije o zatvaranju Revolut <18 računa potražite u 10. odjeljku.


13. Sve ostalo

Napominjemo, uz iznimku stavki izričito izmijenjenih u ovim Uvjetima pružanja usluge Revolut <18, na vašu upotrebu Revolut <18 računa i kartice primjenjuju se naši Uvjeti pružanja usluga za privatne korisnike. To znači da se sva prava koja vi i mi imamo sukladno Uvjetima pružanja usluga za privatne korisnike primjenjuju i na vašu upotrebu Revolut <18 računa i kartice. Zbog toga trebate zajedno pročitati ove Uvjete pružanja usluge Revolut <18 i naše Uvjete pružanja usluge za privatne korisnike.