Produkter

Revolut <18-vilkår

Download PDF

Denne version af vores vilkår vil være gældende fra den 30 august 2023. Hvis du vil se, de vilkår, der er gældende indtil den 30 august 2023, kan du klikke her.


1. Derfor er disse oplysninger vigtige

Dette dokument udlægger vilkår og betingelser for brugen af Revolut <18 og andre vigtige ting, du skal vide. Vi kalder dokumentet for Revolut <18-vilkår.


Disse Revolut <18-vilkår lægges til vores personlige vilkår, når du vælger at bruge Revolut <18, men vores personlige vilkår er stadig gældende. Hvis der er uoverensstemmelser mellem de personlige vilkår og disse Revolut <18-vilkår, er disse Revolut <18-vilkår gældende.


Hvis du vælger at bruge Revolut <18, er disse Revolut <18-vilkår en del af den juridiske aftale mellem dig (kontoindehaveren) og os (Revolut Bank UAB). Der er ikke nogen juridisk aftale mellem os og nogen Revolut <18-brugere, som du giver tilladelse til at bruge din Revolut <18-konto.

Følgende gælder i disse Revolut <18-vilkår:

 • Når vi siger "primær forælder", mener vi indehaveren af den personlige Revolut-konto, der oprindeligt konfigurerede Revolut <18-kontoen.
 • Når vi siger "medforælder", mener vi en indehaver af en personlig Revolut-konto, som den primære forælder har valgt at give begrænset adgang til Revolut <18-kontoen.
 • Når vi siger "Revolut <18-bruger", mener vi en person, som den primære forælder har givet adgang til at bruge Revolut <18-kontoen.


Hivs den primære forælder ikke tilføjer en medforælder, vil vilkår, der kun gælder for medforælder, ikke være gældende.


Når de samme vilkår gælder for både primær forælder og medforælder, skriver vi bare "du" og "dig". Når de samme vilkår gælder for primær forælder og ikke for medforælder eller omvendt, angiver vi i disse tilfælde, hvem vi mener med "du" og "dig".


Når vi siger "Revolut-app" i disse Revolut <18-vilkår, mener vi den Revolut-app, som du, hvis du er primær forælder, bruger til at få adgang til din personlige konto (eller, hvis du er medforælder, den primære forælders Revolut-app til vedkommendes personlige konto). Når vi siger "<18-appen", mener vi den app, som Revolut <18 bruger til at tilgå din Revolut <18-konto (hvis du er primær forælder). Disse apps er separate. Du kan ikke tilgå <18-appen, og Revolut <18 brugerer kan ikke tilgå Revolut-appen.


Du kan når som helst bede om en kopi af disse Revolut <18-vilkår via Revolut-appen.


2. Hvad er Revolut <18?

Revolut <18 er designet til forældre, som gerne vil have, at deres børn udvikler økonomiske færdigheder og lærer, hvordan man bruger og administrerer penge. Hvis du bruger Revolut <18 til noget andet, overtræder du muligvis Revolut <18-vilkårene.


En Revolut <18 -konto en underkonto til den primære forælders personlige Revolut-konto, som vedkommende tillader, at en Revolut <18-bruger må benytte. Da der er tale om en underkonto til den primære forælders personlige konto, er den primære forælder ansvarlig for alt, en Revolut <18-bruger foretager sig på samme måde, som hvis den primære forælder selv havde foretaget handlingerne.


Revolut <18-brugeren kan få vist alle transaktioner, der er foretaget på Revolut <18-kontoen ved hjælp af Revolut <18-appen.


Revolut <18-brugeren får også et kort, som er knyttet til kontoen, og som vedkommende kan benytte til at bruge eller hæve penge. Brugeren kan eventuelt også føje det til Apple Pay eller Google Pay (i henhold til vilkårene for og kvalifikationskravene til Apple Pay eller Google Pay).


Revolut <18-brugere (der opfylder kravene til minimumalder og har fået den primære forælders godkendelse) kan også foretage overførsler til andre Revolut <18-brugere (der opfylder kravene til minimumalder) ved at anvende Revolut <18-appen ("Revolut <18-betalinger").


Revolut <18-brugere kan ikke foretage andre former for overførsler ved hjælp af Revolut <18-appen.

Ved hjælp af Revolut-appen kan den primære forælder sende penge til (og fra) Revolut <18 -kontoen og holde styr på, hvordan Revolut <18-brugeren bruger dem.

Medforælderen kan sende penge til Revolut <18 -kontoen og holde styr på, hvordan Revolut <18-brugeren bruger dem. Medforælderen kan dog ikke hæve penge, når de først er sendt til Revolut <18 -kontoen. Den primære forælder kan hæve penge, som den primære forælder har sendt til Revolut <18-kontoen.


Den primære forælder eller medforælderen kan også styre, hvordan Revolut <18-brugere må bruge deres kort.

Revolut <18-konto og -kort kan kun benyttes til at bruge de penge, som du har sendt til Revolut <18-kontoen, uanset om du er primær forælder eller evt. medforælder eller anden Revolut <18-bruger (hvis din Revolut <18-bruger er berettiget til Revolut <18-betalinger). Hvis Revolut <18-bruger forsøger at lave en transaktion med dit Revolut <18 -kort, og der ikke er midler nok på Revolut <18 -kontoen, bliver transaktionen afvist, selv hvis der er tilstrækkelige midler på din personlige Revolut-konto, og uanset om du er primær forælder eller medforælder).


Revolut <18-betalinger

I nogle lande er der en minimumalder for Revolut <18-betalinger. Det betyder, at en Revolut <18-bruger kan opfylde kravene om minimumalder til Revolut <18-appen men muligvis ikke til at foretage Revolut <18-betalinger. Minimumalderen for Revolut <18-betalinger varierer afhængigt af dit bopælsland. I vores Ofte stillede spørgsmål kan du få oplysninger om minimumalderen for Revolut <18-betalinger i dit land.


Hvis Revolut <18-brugere vil sende og modtage Revolut <18-betalinger, skal begge brugere opfylde kravene til minimumalder i deres respektive lande. Hvis Revolut <18-brugeren ønsker at foretage en Revolut <18-betaling, skal den første betaling godkendes af den primære forælder. Når den primære forælder godkender den første betaling til den anden Revolut <18-bruger, godkender vedkommende også alle efterfølgende betalinger, der sendes af Revolut <18-brugeren til den samme Revolut <18-bruger. Det betyder, at hvis den primære forælder afviser den første Revolut <18-betaling til en anden Revolut <18-bruger, så vil alle efterfølgende Revolut <18-betalinger til samme Revolut <18-bruger heller ikke være tilladt (før den primære forælder godkender dem).


Revolut <18-brugerne kan kun foretage eller modtage Revolut <18-betalinger, hvis valutaen for den primære forælders personlige konto for begge Revolut <18-brugere er den samme.


3. Hvem kan benytte en Revolut <18-konto?

Hvis du er primær forælder kan du oprette en Revolut <18-konto når som helst i Revolut-appen. Når du gør det, skal du udnævne den <18, som du giver adgang til kontoen. Hvis vi beder om det, skal du desuden give os de oplysninger, vi har brug for til at bekræfte Revolut <18-brugerens identitet. Du kan kun give en person adgang som Revolut <18-bruger, hvis de er mellem 6 år og 17 år, og du er deres værge eller derudover har det juridiske ansvar for dem.


Hvis du har flere Revolut <18-bruger, kan du oprette mere end én Revolut <18-konto, op til maksimalt fem, afhængigt af dit abonnement. Hver Revolut <18-konto kan imidlertid kun have én Revolut <18 tilknyttet, og den Revolut <18-bruger, du udnævner til at have adgang til kontoen, kan ikke ændres.


Som nævnt ovenfor kan du, hvis du er primær forælder, også udnævne en medforælder, der kan få adgang til dine Revolut <18-kontoen. Der kan maksimalt være én medforælder tilknyttet hver enkelt Revolut <18-konto. Hvis du er primær forælder, kan du fjerne medforælderen når som helst, og du kan erstatte den medforælder, der er knyttet til en bestemt Revolut <18-konto op til tre gange på et år.


Hvis du er primær forælder og har flere Revolut <18-konti, kan du udnævne forskellige medforældre til disse konti. En medforælder kan maksimalt være tilknyttet fem Revolut <18-konti (uanset om vedkommende er primær forælder eller medforælder).


4. Hvem er den juridiske ejer af en Revolut <18-konto og det tilhørende kort?

Dette afsnit gælder kun for primære forældre.


Da en Revolut <18-konto er en underkonto til din personlige Revolut-konto, er du dens juridiske ejer, hvis du er primær forælder. Du er som primær forælder ansvarlig for alt, hvad en Revolut <18-bruger foretager sig ved brugen af din Revolut <18-konto, som om det var dig selv, der havde gjort det.


Dette inkluderer alle Revolut <18-kort. Hvert enkelt kort, der udstedes til din Revolut <18-konto, er udstedt til dig som primær forælder, og du autoriserer din Revolut <18-bruger til at bruge det på dine vegne. Du er som primær forælder ansvarlig for kortet og for alt, hvad en Revolut <18-bruger bruger det til, som om det var dig selv, der havde brugt det.


Selvom vi giver dig værktøjer, der hjælper dig som primær forælder med at kontrollere din Revolut <18-brugers brug af Revolut <18--kontoen og -kortet (såsom forhindring af hævninger i pengeautomater eller onlinekøb, og ved at tilføje eller fjerne penge), så forbliver du ansvarlig for brugen.


Det er kun dig som primær forælder og os (Revolut Bank UAB), der har rettigheder under disse <18-vilkår. Det har Revolut <18-brugere ikke. Aftalen er personlig for dig, og du kan ikke overføre nogen af dens rettigheder eller forpligtelser til andre.


5. Hvad er mit ansvar?

Dette afsnit gælder kun for primære forældre.


Som din Revolut <18-kontos juridiske ejer er du som primær forælder ansvarlig for kontoen og for alle handlinger, din Revolut <18-bruger foretager sig i forbindelse med den. Vi hæfter ikke for, hvordan eller hvor Revolut <18-kortet bruges af din Revolut <18-bruger.


Du er desuden ansvarlig for:

 • at forklare din Revolut <18-bruger, hvordan man bruger Revolut <18 -kontoen og -kortet i tråd med disse Revolut <18-vilkår (og du skal gøre det, inden de tages i brug).
 • at sikre, at din Revolut <18-brugers brug af din Revolut <18 -konto (for eksempel hvad de køber med den) er acceptabel for dig.
 • at sikre, at din Revolut <18-brugers brug af funktionen Revolut <18-betalinger (hvis relevant) er acceptabel for dig ved at godkende den første og alle efterfølgende overførsler til den anden Revolut <18-bruger.
 • at sikre, at der er nok (men ikke for mange) penge på Revolut <18-kontoen til din Revolut <18-bruger og i overensstemmelse med kontobegrænsningerne for din Revolut <18 -konto.
 • at beskytte dine Revolut <18 -kort og de tilhørende pinkoder og -oplysninger samt spærre dem og indberette dem til os, hvis de bliver mistet eller stjålet.
 • at kontakte os for at løse alle problemer eller stille spørgsmål angående kontoen (Revolut <18-appen tilbyder ikke kundeservice).


Husk at reglerne for brug af konto og kort, der er uddybet i personlige vilkår, også gælder for din Revolut <18-konto, fordi den er en underkonto til din personlige Revolut-konto som primær forælder. Det betyder, at du også er ansvarlig for at sikre, at din egen og din Revolut <18-brugers brug af din Revolut <18 -konto er i tråd med disse personlige vilkår. Hvis du har udnævnt en medforælder, er du også ansvarlig for at sikre, at din Revolut <18-brugers brug af Revolut <18-kontoen er i tråd med de personlige vilkår.


6. Hvem kan benytte et Revolut <18-kort, og hvad kan det bruges til?

Hvis du er primær forælder, kan du bestille ét Revolut <18-kort for hver Revolut <18-konto. Dette kort må udelukkende bruges af den Revolut <18-bruger, som du nominerer til at have adgang til kontoen. Hvis du er medforælder, kan du ikke bestille nogen Revolut <18-kort.


Som et hvilket som helst andet kort på din personlige Revolut-konto kan Revolut <18-kortet bruges til at foretage onlinekøb eller fysiske køb og til hævninger fra pengeautomater. Uanset om du er primær forælder eller medforælder, kan du slå disse funktioner til og fra i Revolut-appen.


Revolut <18 -kortet kan muligvis også føjes til Apple Pay eller Google Pay (i henhold til vilkårene for og kvalifikationskravene til Apple Pay eller Google Pay). Det betyder, at din Revolut <18-bruger ud over det fysiske kort muligvis kan bruge kortet med sin Apple- eller Android-enhed. Det bør du huske, hvis du af en eller anden grund ønsker at inddrage dinRevolut <18-brugers kort. Vi foreslår, at du spærrer kortet i Revolut-appen, hvis du vil forhindre Revolut <18-brugeren i at bruge det.


For at gøre Revolut <18 -kortet så sikkert som muligt blokerer vi forhandlertyper, som vi mener ikke er passende forRevolut <18-brugernes aldersgruppe. Eksempelvis forhandlere, der kun sælger alkohol, cigaretter og bettingprodukter. Det gør vi ud fra forhandlerens registrerede firmatype (også kendt som en "MCC-kode"), ikke ud fra de faktiske detaljer om, hvad der købes med et Revolut <18-kort. Det betyder, at Revolut <18-kortet f.eks. ikke er blokeret i forbindelse med køb af alkohol i et supermarked (fordi kategorien "supermarked" ikke er blokeret), eller hos en forhandler med en unøjagtigt registreret firmatype. Vi tjekker koden for forhandlerkategorien for kun at blokere bestemte forhandlertyper på det tidspunkt, hvor en bestemt transaktion behandles. Hvis vi slår en forhandler fra, kan du ikke slå den til igen.


7. Kan jeg benytte Revolut <18 i mere end én valuta?

Hvis du er primær forælder, kan du kun oprette Revolut <18-konti i din personlige Revolut-kontos basisvaluta. Det er normalt valutaen i landet for adressen på den primære forælders personlige Revolut-konto. Du kan også kun sende penge til Revolut <18-konti i denne valuta. Hvis du er medforælder, kan du også kun sende penge til Revolut <18-kontoen i samme valuta som den primære forælders personlige konto er i.


Revolut <18-betalinger kan kun foretages eller modtages af din Revolut <18-bruger i den samme valuta, som den primære forælders personlige konto er i, og kun hvis valutaen for den primære forælders personlige konto for begge Revolut <18-brugere er den samme.


Hvis du eller din Revolut <18-bruger bruger et Revolut <18-kort til et køb i en anden valuta end din basisvaluta som primær forælder, foretager vi en valutakonvertering på samme måde, som vi ville gøre med en transaktion på din personlige Revolut-konto.


8. Er der gebyr eller begrænsninger på en Revolut <18-konto?

Det er gratis at oprette en Revolut <18-konto.


Brugen af din Revolut <18-konto er underlagt de samme gebyrer som din personlige Revolut-konto med undtagelse af følgende:

 • Hvis den primære forælder bestiller et Revolut <18-kort, gælder samme leveringsgebyrer som for din personlige Standard Revolut-konto (se Leveringsgebyr for Revolut-kort).
 • Hvis den primære forælder ønsker at designe og bestille et tilpasset kort ("brugerdefineret Revolut <18-kort"), fortæller vi dig, hvilke gebyrer der påløber, inden kortet bliver bestilt i Revolut-appen. Der påløber kun gebyr for korttilpasning, hvis du har et Standard-abonnement, og vi viser dig gebyret, inden du bestiller kortet i Revolut-appen. Der kan også påløbe leveringsgebyrer for kort, og disse gebyrer afhænger også af, hvilket abonnement du har:
 • Hvis du har et Standard-abonnement, påløber der et leveringsgebyr, og vi viser dig gebyret, inden du bestiller dit brugerdefinerede Revolut <18-kort i Revolut-appen.
 • Hvis du har et Plus-abonnement, er standardleveringen af et brugerdefineret Revolut <18-kort gratis, men du skal betale et gebyr for ekspresforsendelse af et brugerdefineret Revolut <18-kort (vi oplyser dig om gebyret i Revolut-appen).
 • Hvis du har et Ultra-, Metal- eller Premium-abonnement, er standardlevering og ekspresforsendelse af et brugerdefineret Revolut <18-kort gratis.


Hvis du har brug for at erstatte et brugerdefineret Revolut <18-kort, vil samme gebyrer være gældende. Det brugerdefinerede Revolut <18-kort er tilgængeligt for alle abonnementer, men kun så længe lager haves.

 • Værdien af gratis hævninger fra pengeautomater, der er tilladt, inden et gebyr opkræves, er lavere. Hævninger fra pengeautomater er gratis på hvert individuelt Revolut <18-kort op til 300 DKK pr. rullende måned. Derefter gælder et gebyr på 2 %.
 • Værdien af udenlandsk valuta, der tillades før et højfrekvensgebyr opkræves, er lavere. Et højfrekvensgebyr opkræves for al udenlandsk valuta over 2000 DKK på hver individuelle Revolut <18-konto pr. rullende måned.


Brugen af dit Revolut <18-kort har desuden følgende begrænsninger, som din personlige Revolut-konto ikke har. Disse begrænsninger gælder separat for hver individuelle Revolut <18-konto, ikke på tværs af alle dine Revolut <18-konti, hvis du har mere end én:

 • Der kan kun sendes 48000 DKK til en Revolut <18 -konto i løbet af et år, og der kan maksimalt stå 40000 DKK på kontoen.
 • Der kan kun hæves 900 DKK i en pengeautomat pr. dag. Der kan desuden kun hæves tre gange fra en pengeautomat pr. dag og seks gange sammenlagt pr. uge.
 • Der kan kun bruges 10000 DKK på et Revolut <18-kort, og der kan kun foretages 15 transaktioner pr. dag.


Alle øvrige gældende grænser vises i Revolut-appen.


9. Hvad sker der, hvis saldoen på en Revolut <18-konto er negativ?

Ligesom din personlige Revolut-konto er Revolut <18-konti designet til ikke at have en negativ saldo. Det kan imidlertid ske (f.eks. fordi du ikke har penge til at dække gebyrer, du skylder os, eller fordi du har foretaget en transaktion offline).


Når det sker, kontakter vi dig som primær forælder for at bringe den negative saldo i plus. Hvis ikke du som primær forælder gør det, overfører vi det manglende beløb på den negative saldo fra din personlige Revolut-konto til din Revolut <18-konto. Hvis dette medfører en negativ saldo på din personlige Revolut-konto, gælder vores personlige vilkår på normal vis.


10. Hvordan kan en Revolut <18-konto eller et kort lukkes eller annulleres?

Hvis du er primær forælder, og du på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at stoppe med at bruge en Revolut <18-konto, kan du:

 • spærre eller annullere Revolut <18-kortet i Revolut-appen.
 • hæve nogle eller alle penge fra den tilbage til din personlige Revolut-konto.


Den primære forælder kan også lukke en Revolut <18-konto permanent. Det kan gøres via indstillingerne for Revolut <18 i Revolut-appen eller ved at kontakte kundeservice. Når den er lukket, vil alle tilbageværende penge på Revolut <18-kontoen blive returneret til den primære forælders konto, og det relevante Revolut <18-kort bliver annulleret. Husk, at reglerne for kontolukning i vores personlige vilkår også gælder for din Revolut <18-konto.


Hvad sker der, når en Revolut <18-bruger fylder 18?

Når en Revolut <18-bruger fylder 18, kan vedkommende fortsat bruge sin Revolut <18-konto, indtil vedkommende fylder 19, eller kortet udløber. Vi udsteder ikke et nyt kort til en Revolut <18-bruger, der er over 18.


Når en Revolut <18-bruger fylder 18, er vedkommende berettiget til at oprette en personlig Revolut-konto. Brugeren kan vælge at tilmelde sig Revolut ved at downloade Revolut-appen eller ved at følge de trin til kontooverførsel, der er angivet i Revolut <18-appen. Hvis brugeren vælger kontooverførslen, kan vedkommende overføre en eventuel resterende saldo og sine mål fra Revolut <18-kontoen til sin nye Revolut-konto.


Hvis du af en eller anden grund foretrækker, at Revolut <18-brugeren ikke skal overføres fra Revolut <18-kontoen til en Revolut-konto, kan den primære forælder lukke Revolut <18-kontoen, inden overførselsprocessen iværksættes. Når kontoen lukkes, returneres en eventuel resterende saldo på Revolut <18-kontoen til din private konto (hvis du er den primære forælder).


Når overførselsprocessen først er iværksat, kan Revolut <18-brugeren overføre de resterende midler fra Revolut <18-kontoen til sin nye Revolut-konto. Hvis du foretrækker, at vedkommende ikke overfører Revolut <18-saldoen til sin nye Revolut-konto, kan den primære forælder hæve de resterende midler fra Revolut <18-kontoen til sin egen private Revolut-konto, inden Revolut <18-brugeren iværksætter kontooverførselsprocessen.


Hvis du som primær forælder ikke lukker Revolut <18-kontoen eller hæver de resterende midler fra Revolut <18-kontoen, inden Revolut <18-brugeren iværksætter overførslen, anses du for at have godkendt kontooverførslen eller den overførsel, brugeren har valgt at gennemføre.


Når kontooverførslen er gennemført, lukker vi automatisk Revolut <18-kontoen og annullerer det tilknyttede Revolut <18-kort.


Hvis Revolut <18-brugeren beslutter sig for ikke at overføre Revolut <18-kontoen til Revolut-kontoen, lukkes Revolut <18-kontoen automatisk på Revolut <18-brugerens 19-års fødselsdag.


Hvad sker der, hvis en forælder lukker sin personlige Revolut-konto?

Eftersom en Revolut <18-konto er en underkonto til en primær forælders personlige Revolut-konto, betyder lukningen af den primære forælders personlige Revolut-konto, at Revolut <18-kontoen også lukkes. Hvis en medforælder lukker sin personlige Revolut-konto, vil Revolut <18-kontoen stadig være aktiv.


11. Hvad sker der, hvis jeg flytter til et andet land?

Kontakt os, hvis du som primær forælder planlægger at flytte permanent til et andet land. Du skal muligvis give os oplysninger, som vi skal bruge til at afgøre, om vi kan fortsætte med at tilbyde dig Revolut <18 i det pågældende land. Hvis vi ikke kan det, er vi nødt til at lukke din Revolut <18-konto. Du skal også være opmærksom på, at der kan gælde andre gebyrer for din Revolut <18-konto i det nye land.


12. Personoplysninger


Vi er nødt til at indsamle oplysninger om Revolut <18-brugere for at kunne levere serviceydelser i henhold til aftalen. Ifølge loven om databeskyttelse er vi det, der kaldes "ansvarlige" for Revolut <18-brugerens persondata. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi bruger persondata i Revolut-appen, i voresfortrolighedserklæring.


Vi har også en særlig fortrolighedserklæring til Revolut <18-brugere, som du, som primær forælder, skal bede din Revolut <18-bruger om at læse og om nødvendigt hjælpe vedkommende med at forstå. Denne fortrolighedserklæring bliver tilgængelig for den primær forælder og Revolut <18-brugeren under oprettelsen af en Revolut <18-konto. Den er også tilgængelig for Revolut <18-brugere i Revolut <18-appen og på Revoluts websted (www.revolut.com).


Hvis det er tilladt i henhold til loven om databeskyttelse, vil vi bede ældre Revolut <18-brugere om at oplyse begrænsede persondata til Revolut. Den primære forælder skal bekræfte disse persondata. Den primære forælder skal indsende de nødvendige persondata for alle øvrige Revolut <18-brugere for at gøre opsætningen samt driften af Revolut <18-kontoen lettere.


Når du accepterer disse Revolut <18-vilkår, accepterer du som primær forælder, at Revolut vil indsamle, behandle og gemme din Revolut <18-brugers persondata med henblik på at levere vores serviceydelser til dig og vedkommende. Dette påvirker ikke nogen rettigheder og forpligtelser, som du, din Revolut <18-bruger eller vi har i henhold til loven om databeskyttelse.


Du kan bestemme, at Revolut skal lukke en Revolut <18-konto, som du er primær forælder for. Det vil ikke påvirke de personlige vilkår for din personlige Revolut-konto, der forbliver aktiv. Når du lukker en Revolut <18-konto, stopper vi med at anvende din Revolut <18-brugers persondata til at give vedkommende en Revolut <18-konto. I henhold til gældende lovgivning kan vi dog være nødt til at opbevare vedkommendes persondata, selvom Revolut <18-kontoen er lukket. I sektion 10 kan du se flere oplysninger om, hvordan du kan lukke en Revolut <18-konto.

13. Andet

Husk, at vores personlige vilkår gælder for din brug af Revolut <18-kontoen og -kortet med undtagelse af det, der udtrykkeligt er ændret i disse Revolut <18-vilkår. Det betyder, at alle rettigheder, som du og vi har i henhold til vores personlige vilkår, også gælder for din brug af Revolut <18-kontoen og -kortet. Af den årsag bør du læse disse Revolut <18-vilkår og vores personlige vilkår sammen.