Produkty

Podmínky použití účtu Revolut <18

Tato verze našich podmínek bude platit od 30 srpna 2023. Pokud si chcete prohlédnout podmínky platné do 30 srpna 2023, klikněte zde.


1. Proč jsou tyto informace důležité

Tento dokument stanoví podmínky použití účtu Revolut <18 a další důležité věci, které o něm potřebujete vědět. Dokument se nazývá Podmínky použití účtu Revolut <18.


Abyste mohli založit účet Revolut <18, musíte mít osobní účet Revolut. Tyto podmínky účtu Revolut <18 platí vedle našich podmínek použití osobního účtu, pokud se rozhodnete používat účet Revolut <18, ale stále platí i naše podmínky použití osobního účtu. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami použití osobního účtu a těmito podmínkami použití účtu Revolut <18 platí tyto podmínky použití účtu Revolut <18.


Pokud se rozhodnete používat účet Revolut <18, budou tyto podmínky použití účtu Revolut <18 tvořit součást právního ujednání mezi vámi (držitelem účtu) a námi (společností Revolut Bank UAB). Mezi námi a jakýmikoli mladistvými osobami, kterým umožníte používat svůj účet Revolut <18, neexistuje žádné právní ujednání.


V těchto podmínkách účtu Revolut <18 platí:

 • Označení „hlavní rodič“ představuje majitele osobního účtu Revolut, který účet Revolut <18 původně založil.
 • Označení „druhý rodič“ představuje majitele osobního účtu Revolut, kterého si hlavní rodič zvolil, aby měl určitý omezený přístup k účtu Revolut <18.
 • Označení „Uživatel účtu Revolut <18“ představuje jakoukoli osobu, které hlavní rodič povolil používat účet Revolut <18 let.


Pokud hlavní rodič nepřidá druhého rodiče, nevztahují se žádné podmínky vztahující se pouze na druhého rodiče.


Jestliže se stejné podmínky vztahují na hlavní i druhé rodiče, používáme výraz „vy“. Jestliže se podmínky vztahují na hlavní rodiče a nikoliv na druhé rodiče, nebo naopak, uvedeme, koho máme v těchto případech označením „vy“ na mysli.


Označení „aplikace Revolut“ v těchto podmínkách použití účtu Revolut <18 představuje aplikaci Revolut, kterou používáte pro přistupování ke svému osobnímu účtu, pokud jste hlavní rodič (nebo pokud jste druhý rodič, aplikaci Revolut hlavního rodiče pro jeho osobní účet). Označení „aplikace Revolut <18“ představuje aplikaci, kterou používají mladiství, aby získali přístup k vašemu účtu Revolut <18 (pokud jste hlavní rodič). Jedná se o samostatné aplikace. Vy nemáte přístup k aplikaci <18 a mladistvý nemá přístup k aplikaci Revolut.


O kopii těchto podmínek použití účtu <18 můžete kdykoli požádat přes aplikaci Revolut.


2. Co je účet Revolut <18?

Revolut <18 je určený pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti získaly finanční dovednosti a naučily se, jak zacházet a hospodařit s penězi. Užívání účtu Revolut <18 pro jiné účely může představovat porušení podmínek použití účtu Revolut <18.


Pokud jste hlavní rodič, je účet Revolut <18 podúčtem vašeho osobního účtu Revolut <18, jehož užívání umožníte mladistvému. Protože se jedná o podúčet vašeho osobního účtu, nesete odpovědnost za vše, co mladistvý při jeho používání udělá, jako byste to udělali vy sami.


Mladistvý si může pomocí aplikace <18 zobrazit všechny transakce provedené na svém účtu Revolut <18. Také mu bude vydána karta propojená s účtem, kterou může použít k placení a výběru hotovosti. Může si ji také přidat do Apple Pay nebo Google Pay. Mladiství nemohou pomocí aplikace Revolut <18 provádět nebo přijímat převody.


Uživatelé účtu Revolut <18 (kteří splňují minimální věkové požadavky a podléhají souhlasu hlavního rodiče) mohou také provádět převody jiným uživatelům účtu Revolut <18 (kteří splňují minimální věkové požadavky) pomocí aplikace Revolut <18 („Platby Revolut <18“).


Pokud jste hlavní rodič, můžete pomocí aplikace Revolut posílat peníze na účet Revolut <18 i z něj a sledovat, jak mladiství utrácejí.


Pokud jste druhý rodič, můžete pomocí aplikace Revolut posílat peníze na účet Revolut <18 a sledovat na svém osobním účtu Revolut, jak mladiství utrácejí. Jako druhý rodič však nebudete tyto peníze moci vybrat, až je odešlete na účet Revolut <18.


Druhý rodič může posílat peníze na účet Revolut <18 a sledovat, jak uživatel účtu Revolut <18 utrácí své peníze. Druhý rodič však nebude moci tyto peníze vybrat, jakmile budou odeslány na účet Revolut <18. Hlavní rodič může vybrat všechny peníze, které poslal na účet Revolut <18.


Pokud jste hlavní nebo druhý rodič, můžete také sledovat, jak mladiství používají svou kartu.


Pomocí účtu a karty Revolut <18 lze utratit pouze peníze, které jste zaslali na účet Revolut <18, ať už jste hlavní nebo (případný) druhý rodič. Pokud se váš mladistvý pokusí provést transakci pomocí vaší karty Revolut <18 a na účtu Revolut <18 nebude dostatek prostředků, bude transakce zamítnuta, i kdyby na vašem osobním účtu Revolut dostatek prostředků byl (ať už jste hlavní nebo druhý rodič).


Platby Revolut <18

V některých zemích je pro platby Revolut <18 stanovena minimální věková hranice. To znamená, že uživatel účtu Revolut <18 může splňovat minimální věk pro aplikaci Revolut <18, ale nemusí být schopen používat platby Revolut <18. Minimální věk pro platby Revolut <18 se liší v závislosti na zemi vašeho bydliště. Informace o minimálním věku pro platby Revolut <18 ve vaší zemi najdete v nejčastějších dotazech.


Pro provádění a přijímání plateb Revolut <18 musí oba uživatelé účtu Revolut <18 splňovat minimální věkové požadavky v příslušných zemích. Pokud si uživatel účtu Revolut <18 přeje provést platbu Revolut <18, bude první platba vyžadovat souhlas hlavního rodiče. Schválením první platby jinému uživateli účtu Revolut <18 bude hlavní rodič schvalovat také všechny následující platby zaslané uživatelem účtu Revolut <18 stejnému uživateli účtu Revolut <18. To znamená, že pokud hlavní rodič odmítne první platbu Revolut <18 jinému uživateli účtu Revolut <18, další platby Revolut <18 stejnému uživateli účtu Revolut <18 nebudou povoleny (dokud s nimi hlavní rodič nebude souhlasit).


Uživatelé účtu Revolut <18 mohou provádět nebo přijímat platby Revolut <18 pouze tehdy, pokud je měna osobního účtu hlavního rodiče pro oba uživatele účtu Revolut <18 stejná.


3. Kdo může použít účet Revolut <18?

Pokud jste hlavní rodič, můžete v aplikaci Revolut kdykoliv vytvořit účet Revolut <18. Pokud to uděláte, musíte uvést mladistvého, kterému na tento účet poskytnete přístup. Pokud o to požádáme, musíte nám také poskytnout informace, které potřebujeme k ověření totožnosti mladistvého. Přístup můžete umožnit pouze mladistvému ve věku od 6 do 17 let. Musíte být zároveň jeho opatrovník nebo za něj jinak nést právní odpovědnost.


Pokud takových mladistvých máte více, můžete vytvořit více účtů Revolut <18, nejvíce pět, a to v závislosti na vašem plánu. Každý účet Revolut <18 však může být spojen pouze s jedním mladistvým a mladistvého, kterému umožníte přístup k danému účtu, nelze změnit.


Jak již bylo uvedeno výše, pokud jste hlavní rodič, můžete také určit druhého rodiče, který bude mít přístup k vašim účtům Revolut <18. Ke každému účtu Revolut <18 lze přidat maximálně jednoho druhého rodiče. Pokud jste hlavní rodič, můžete druhého rodiče kdykoli odebrat, a druhého rodiče přidaného ke konkrétnímu účtu Revolut <18 můžete změnit až třikrát během jednoho roku.


Pokud jste hlavní rodič a máte více účtů Revolut <18, můžete k těmto účtům přidat různé druhé rodiče. Rodič může být spojen s maximálně pěti účty Revolut <18 (ať už v roli hlavního rodiče nebo druhého rodiče).


4. Kdo je zákonným vlastníkem účtu a karty Revolut <18?

Tento oddíl se týká pouze hlavních rodičů.


Pokud jste hlavní rodič, je účet Revolut <18 podúčtem vašeho osobního účtu Revolut, a proto jste jeho zákonným vlastníkem vy. Jako hlavní rodič nesete odpovědnost za vše, co mladistvý při používání vašeho účtu Revolut <18 udělá, jako byste to udělali vy sami.


To se týká také případné karty Revolut <18. Každá karta vydaná k vašemu účtu Revolut <18 je vydána vám jako hlavnímu rodiči a vy udělujete mladistvému oprávnění používat ji vaším jménem. Jako hlavní rodič nesete odpovědnost za ni i za vše, co mladistvý při jejím používání udělá, jako byste to udělali vy sami.


To se týká i všech plateb Revolut <18. Každá platba Revolut <18 iniciovaná uživatelem Revolut <18 je považována za platební příkaz od vás.


Poskytujeme vám nástroje, které vám jako hlavnímu rodiči pomohou kontrolovat, jakým způsobem mladistvý účet Revolut <18 používá (např. zakázání výběru z bankomatu nebo online nákupů a přidání nebo odebrání peněz), avšak za toto používání nesete i nadále odpovědnost vy.


Práva podle těchto podmínek použití účtu <18 se vztahují pouze na vás jakožto hlavního rodiče a nás (společnost Revolut Bank UAB). Ne na mladistvé. Tuto smlouvu uzavíráme s vámi osobně a práva ani povinnosti z ní vyplývající nemůžete postoupit na jinou osobu.


5. Za co nesu odpovědnost?

Tento oddíl se týká pouze hlavních rodičů.


Jako zákonný vlastník účtu Revolut <18 a hlavní rodič nesete odpovědnost za tento účet i za všechny úkony, která na něm provede vámi stanovený mladistvý. Neneseme žádnou odpovědnost za to, jak a kde vámi stanovený mladistvý používá kartu Revolut <18.


Dále nesete odpovědnost za to, abyste:

 • Uživateli účtu Revolut <18 vysvětlili, jak používat váš účet a kartu Revolut <18 v souladu s těmito podmínkami používání účtu Revolut <18 (jste povinni tak učinit předtím, než je začne používat).
 • Zajistili, že uživatel účtu Revolut <18 používá váš účet Revolut <18 způsobem, který je pro vás přijatelný (např. věci, které pomocí něj nakupuje).
 • Ujistili se, že jste souhlasili s tím, aby váš uživatel účtu Revolut <18 používal funkci Revolut <18 Payments (pokud je to relevantní), a to schválením prvního a všech následných převodů jinému uživateli Revolut <18.
 • Zajistili, že peníze na účtu Revolut <18 jsou dostatečné (ale ne nadměrné) pro vašeho uživatele účtu Revolut <18 a v souladu s limity na vašem účtu Revolut <18.
 • své karty Revolut <18 a jejich PIN kódy a údaje uchovávali v bezpečí, zablokovali je a nahlásili nám jejich ztrátu nebo odcizení.
 • Nás kontaktovali, pokud potřebujete vyřešit jakýkoli problém nebo odpovědět na jakoukoli otázku související s účtem (aplikace Revolut <18 nezahrnuje zákaznickou podporu).


Nezapomeňte, že pravidla pro používání účtu a karty stanovená v podmínkách použití osobního účtu se vztahují i na váš účet Revolut <18, protože zastáváte roli hlavního rodiče a jedná se tedy o podúčet vašeho osobního účtu Revolut. To znamená, že nesete odpovědnost také za to, že vy i mladistvý používáte váš účet Revolut <18 v souladu s těmito podmínkami použití osobního účtu. Pokud jste stanovili druhého rodiče, nesete odpovědnost také za to, že používá účet Revolut <18 v souladu s těmito podmínkami použití osobního účtu.


6. Kdo může použít kartu Revolut <18 a na co?

Pokud jste hlavní rodič, můžete si ke každému účtu Revolut <18 objednat jednu kartu Revolut <18. Tuto kartu smí používat výhradně mladistvý, kterému jste umožnili přístup k účtu. Pokud jste druhý rodič, nemůžete objednávat žádné karty Revolut <18.


Kartu Revolut <18 lze použít jako kteroukoli jinou kartu vašeho osobního účtu Revolut k online i osobním nákupům a k výběrům z bankomatu. Ať už jste hlavní nebo druhý rodič, můžete tyto funkce zapínat a vypínat ze své aplikace Revolut.


Karta Revolut <18 může být také způsobilá pro Apple Pay nebo Google Pay (v souladu s podmínkami Apple Pay nebo Google Pay). To znamená, že mladistvý může být kromě placení fyzickou kartou schopen kartu používat prostřednictvím zařízení Apple nebo Android. Mějte to na paměti, pokud mu chcete kartu Revolut <18 z jakéhokoli důvodu sebrat. Pokud chcete, aby mladistvý přestal kartu používat, doporučujeme, abyste ji zablokovali v aplikaci Revolut.

Aby byla karta Revolut <18 co nejvíce bezpečná a chráněná, blokujeme typy obchodníků, o kterých si myslíme, že nejsou pro mladistvé vzhledem k jejich věku vhodní. Jedná se například o obchodníky, kteří prodávají pouze alkohol, cigarety a produkty v oblasti hazardních her. Toto blokování provádíme pouze na základě registrovaného typu obchodní činnosti obchodníka (známého také jako kód MCC), nikoli na základě skutečných údajů o tom, jaké produkty se pomocí karty Revolut <18 nakupují. U karet Revolut <18 tedy neexistuje například omezení nákupu alkoholu v supermarketu (protože kategorie Supermarket není omezena) nebo nákupu od obchodníka s nesprávným registrovaným typem obchodní činnosti. Kód MCC pro blokování určitých typů obchodníků kontrolujeme pouze v okamžiku zpracování konkrétní transakce. Pokud nějakého obchodníka zablokujeme, nemůžete ho odblokovat.


7. Mohu používat účet Revolut <18 ve více měnách?

Účet Revolut <18 můžete (pokud jste hlavní rodič) otevřít pouze v základní měně vašeho osobního účtu Revolut. Obvykle je to měna země, která odpovídá adrese osobního účtu Revolut hlavního rodiče. Toto je také jediná měna, ve které můžete na účty Revolut <18 posílat peníze. Pokud jste druhý rodič, můžete také posílat peníze na účet Revolut <18 pouze v měně osobního účtu hlavního rodiče.


Platby Revolut <18 může váš uživatel Revolut <18 provádět nebo přijímat pouze v měně osobního účtu hlavního rodiče a pouze v případě, že měna osobního účtu hlavního rodiče je pro oba uživatele Revolut <18 stejná.


Pokud vy (jako hlavní rodič) nebo mladistvý použijete kartu Revolut <18 k nákupu v jiné než základní měně, provedeme převod měny stejným způsobem, jako bychom provedli transakci na vašem osobním účtu Revolut.


8. Vztahují se na účet Revolut nějaké poplatky nebo limity?

Vytvoření účtu Revolut <18 je zdarma.


Použití vašeho účtu Revolut <18.


Na účet se vztahují stejné poplatky jako na váš osobní účet Revolut, kromě následujících výjimek:

 • Pokud si hlavní rodič objedná kartu Revolut <18, platí standardní poplatky za doručení na osobní účet Revolut (viz Poplatek za dodání karet Revolut).
 • Pokud chce hlavní rodič navrhnout a objednat kartu na míru („Vlastní karta Revolut <18“), sdělíme vám před objednáním karty v aplikaci Revolut, jaký poplatek se na ni vztahuje. Poplatek za vlastní kartu platí pouze v případě, že máte plán Standard, a tento poplatek vám ukážeme před objednáním karty v aplikaci Revolut. Mohou být účtovány také poplatky za doručení karty, které závisí na plánu, který využíváte:
 • Pokud máte plán Standard, platí se poplatek za doručení, který vám ukážeme před objednáním vlastní karty Revolut <18 v aplikaci Revolut.
 • Pokud máte plán Plus, je standardní doručení vlastní karty Revolut <18 zdarma, ale za expresní doručení vlastní karty Revolut <18 musíte zaplatit poplatek (výši poplatku vám sdělíme v aplikaci Revolut).
 • Pokud máte plán Ultra, Metal nebo Premium, je standardní doručení a expresní doručení vlastní karty Revolut <18 zdarma.


Pokud potřebujete vyměnit vlastní kartu Revolut <18, platí stejné poplatky. Vlastní karta Revolut <18 je k dispozici u všech plánů, ale závisí na dostupnosti zásob karet.

 • K dispozici je nižší hodnota bezplatných výběrů z bankomatu, poté se účtuje poplatek. Na každé kartě Revolut <18 jsou výběry z bankomatu zdarma do 900 CZK za klouzavé období jednoho měsíce. Poté se účtuje 2% poplatek.
 • V případě devizových transakcí se poplatek pro častého uživatele účtuje od nižší částky. Poplatek pro častého uživatele se bude vztahovat na všechny směny nad 6000 CZK u každého účtu Revolut <18 za klouzavé období jednoho měsíce.


Na použití vašeho účtu Revolut <18 se vztahují také následující limity, které váš osobní účet Revolut nemá. Pokud máte více účtů Revolut <18, platí tyto limity pro každý z nich zvlášť, ne pro všechny vaše účty Revolut <18 dohromady:

 • Na účet Revolut <18 lze poslat maximálně 120000 CZK za rok a v jednu chvíli na něm můžete mít maximálně 100000 CZK.
 • Denní výběr z bankomatu je 2700 CZK. Celkem lze provést maximálně 3 výběry z bankomatu za den a 6 za týden.
 • Při platbě s kartou Revolut <18 lze utratit maximálně 30000 CZK denně a každý den lze provést maximálně 15 transakcí.


Případné další limity se zobrazí v aplikaci Revolut.


9. Co se stane, když bude zůstatek účtu Revolut <18 záporný?

Účty Revolut <18 stejně jako váš osobní účet Revolut neumožňují záporný zůstatek. Může k tomu však dojít (například proto, že nemáte dostatek peněz na uhrazení poplatků, které nám dlužíte, nebo proto, že jste provedli offline transakci).


Pokud k tomu dojde, budeme vás (jako hlavního rodiče) kontaktovat, abyste záporný zůstatek vyrovnali. Pokud ho jako hlavní rodič nevyrovnáte, převedeme částku záporného zůstatku z vašeho osobního účtu Revolut na váš účet Revolut <18. Pokud v důsledku toho vznikne záporný zůstatek na vašem osobním účtu Revolut, platí běžným způsobem naše podmínky použití osobního účtu.


10. Jak lze uzavřít nebo zrušit účet nebo kartu Revolut <18?

Pokud jste hlavní rodič a chtěli byste kdykoli přestat používat účet Revolut <18, můžete:

 • Zablokovat nebo zrušit kartu Revolut <18 v aplikaci Revolut.
 • Převést z něj část peněz nebo veškerý zůstatek zpět na svůj osobní účet Revolut.


Pokud však chcete trvale uzavřít účet Revolut <18, můžete tak učinit v nastavení účtu Revolut <18 v aplikaci Revolut nebo kontaktováním zákaznické podpory. Po uzavření převedeme všechny zbývající peníze na účtu Revolut <18 na váš osobní účet (pokud jste hlavní rodič) a zrušíme příslušnou kartu Revolut <18. Nezapomeňte, že se na váš účet Revolut <18 vztahují také pravidla pro uzavření účtu uvedená v našich podmínkách použití osobního účtu.


Pokud jste druhý rodič a účet Revolut <18 je uzavřen, veškeré peníze, které jsou v okamžiku uzavření na účtu Revolut <18, budou vráceny hlavnímu rodiči, nikoli vám.


Co se stane, až mladistvý dosáhne 18 let?

Když mladistvý dosáhne 18 let, může pokračovat v používání účtu Revolut <18 až do dne svých 19. narozenin nebo do vypršení platnosti karty. Osobě, která dosáhla věku 18 let, již novou kartu <18 nevydáme.

Jakmile uživatel účtu Revolut <18 dosáhne 18 let, může si zaregistrovat vlastní osobní účet Revolut. Do Revolutu se může zaregistrovat stažením aplikace Revolut nebo postupem podle pokynů pro migraci účtu uvedených v aplikaci Revolut <18. Pokud si zvolí proces migrace účtu, bude moci převést celý zůstatek a cíle ze svého účtu Revolut <18 na svůj nový účet Revolut.


Pokud si z nějakého důvodu přejete, aby uživatel účtu Revolut <18 neprovedl migraci z účtu Revolut <18 na účet Revolut, může hlavní rodič účet Revolut <18 před zahájením procesu migrace zrušit. Po jeho zrušení převedeme případný zůstatek na účtu Revolut <18 na váš osobní účet (pokud jste hlavní rodič).


Po zahájení procesu migrace bude moci uživatel účtu Revolut <18 převést zbývající prostředky z účtu Revolut <18 na svůj nový účet Revolut. Pokud si budete přát, aby si uživatel zůstatek na účtu Revolut <18 na svůj nový účet Revolut nepřevedl, může hlavní rodič vybrat zbývající prostředky z účtu Revolut <18 na svůj osobní účet Revolut dříve, než uživatel účtu Revolut <18 zahájí proces migrace účtu.


Pokud jako hlavní rodič účet Revolut <18 nezrušíte ani z něj nevyberete zbývající prostředky do okamžiku, kdy uživatel účtu Revolut <18 zahájí migraci, bude se mít za to, že jste migraci účtu nebo jakýkoli převod, který se uživatel rozhodl provést, schválili.


Po dokončení migrace účtu automaticky zrušíme účet Revolut <18 a přidruženou kartu Revolut <18.


Pokud se uživatel účtu Revolut <18 rozhodne, že migraci účtu Revolut <18 na účet Revolut neprovede, účet Revolut <18 bude automaticky zrušen ke dni 19. narozenin uživatele účtu Revolut <18.


Co se stane, když rodič uzavře svůj osobní účet Revolut?

Účet Revolut <18 je podúčtem osobního účtu Revolut hlavního rodiče, takže uzavření osobního účtu Revolut hlavního rodiče povede k tomu, že se zruší i účet Revolut <18. Pokud svůj osobní účet Revolut uzavře druhý rodič, účet Revolut <18 zůstane nadále funkční.


11. Co se stane, když se přestěhuji do jiné země?

Pokud jste hlavní rodič a máte v plánu přestěhovat se trvale do jiné země, kontaktujte nás. Možná nám budete muset poskytnout informace, abychom mohli zjistit, zda vám v dané zemi můžeme dále nabízet účet Revolut <18. Pokud ne, možná budeme váš účet <18 muset uzavřít. Také upozorňujeme, že se u účtu Revolut <18 ve vaší nové zemi mohou účtovat odlišné poplatky.


12. Osobní údaje

Abychom vám mohli poskytovat služby ve smyslu této smlouvy, musíme o uživatelích účtů Revolut <18 shromažďovat údaje. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů představujeme ve vztahu k osobním údajům uživatelů účtů Revolut <18 tzv. správce. Více informací o tom, jak využíváme osobní údaje pro aplikaci Revolut, naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů.

Máme také zvláštní Oznámení o ochraně osobních údajů pro uživatele účtů Revolut <18, které byste, jakožto hlavní rodič, měli dát svému uživateli účtu Revolut <18 přečíst a případně mu pomoci těmto informacím porozumět. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů je k dispozici hlavním rodičům a uživatelům účtů Revolut <18 při zřizování každého účtu Revolut <18. Uživatelům účtů Revolut <18 je k dispozici také v aplikaci Revolut <18 a na webových stránkách Revolut (www.revolut.com).


Pokud to umožňují zákony na ochranu osobních údajů, požádáme starší uživatele účtu Revolut <18 o poskytnutí některých osobních údajů společnosti Revolut, a to v omezeném rozsahu. Tyto osobní údaje však bude muset potvrdit i hlavní rodič. U všech ostatních uživatelů účtů Revolut <18 bude hlavní rodič muset poskytnout osobní údaje nezbytné k tomu, aby bylo možné účet Revolut <18 nastavit a provozovat.


Uzavřením těchto podmínek účtu Revolut <18 berete, jakožto hlavní rodič, na vědomí, že společnost Revolut bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje vašeho uživatele účtu Revolut <18, aby vám i jemu mohla poskytovat požadované služby. Tímto nejsou nijak dotčena naše ani vaše práva a povinnosti ani práva a povinnosti vašeho uživatele účtu Revolut <18 stanovené právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Pokud jste jako hlavní rodič u účtu Revolut <18, můžete dát společnosti Revolut pokyn, aby tento účet zrušila. Tím nejsou dotčeny podmínky použití osobního účtu, které se vztahují na váš osobní účet Revolut a které zůstávají v platnosti. Když zrušíte účet Revolut <18, přestaneme používat osobní údaje vašeho uživatele tohoto účtu k poskytování účtu Revolut <18. Po zrušení účtu Revolut <18 však můžeme být povinni si ponechat tyto osobní údaje podle platných právních předpisů. Další informace o tom, jak můžete zrušit účet Revolut <18, naleznete v bodě 10.


13. Všechno ostatní

Nezapomeňte, že s výjimkou případů výslovně upravených v těchto podmínkách použití účtu <18 platí pro vaše použití účtu Revolut <18 naše podmínky použití osobního účtu. To znamená, že všechna vaše i naše práva vyplývající z našich podmínek použití osobního účtu se vztahují i na vaše použití účtu Revolut <18. Proto byste si měli přečíst tyto podmínky používání účtu <18 současně s našimi podmínkami použití osobního účtu.