Produkty

Joint Accounts

Podmínky společného účtu

Oddíl 5 těchto podmínek bude platit od 18. srpna 2023. Pokud si přejete zobrazit předchozí verzi těchto podmínek, klikněte prosím sem.


1. Proč jsou tyto informace důležité

V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky a ujednání týkající se vašeho společného účtu Revolut (dále jen „společný účet“). Tyto podmínky a ujednání (dále jen „podmínky společného účtu“) spolu s podmínkami použití osobního účtu a ceníkem společných účtů tvoří součást právní dohody mezi:

 • vámi („majitelem účtu“),
 • osobou, se kterou jste si otevřeli společný účet (dále jen „druhý majitel účtu“), a
 • námi, společností Revolut Bank UAB.

Společný účet je dalším typem běžného účtu. Je to samostatný účet, který doplňuje váš osobní účet, ale má mnoho stejných funkcí. Z tohoto důvodu se podmínky použití osobního účtu vztahují i na vaše používání společného účtu a při používání společného účtu musíte podmínky použití osobního účtu vždy dodržovat. Tyto podmínky společného účtu se týkají dalších věcí, které je třeba znát a které jsou specifické pro používání společného účtu a které nejsou uvedeny v podmínkách použití osobního účtu.

Pokud dojde k rozporu mezi těmito podmínkami společného účtu a našimi podmínkami použití osobního účtu ve vztahu k vašemu společnému účtu, mají přednost tyto podmínky společného účtu. Pokud jste očekávali, že něco bude zahrnuto v těchto podmínkách společného účtu, ale není tomu tak, podívejte se raději do podmínek použití osobního účtu.

Revolut Bank UAB je banka založená a držící licenci v Litevské republice s číslem společnosti 304580906 a autorizačním kódem LB002119 a se sídlem na adrese Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litevská republika. Máme licenci a jsme regulováni jako úvěrová instituce ze strany Litevské centrální banky a Evropské centrální banky. Naše licence je k dispozici na webových stránkách Litevské centrální banky zde a naše obchodní a firemní dokumenty na webových stránkách litevského rejstříku právnických osob zde. Litevská centrální banka je centrální banka a orgán finančního dohledu Litevské republiky, jehož adresa je Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Litevská republika, registrační číslo 188607684 (další informace o Litevské centrální bance lze získat na jejích webových stránkách www.lb.lt, Litevskou centrální banku lze kontaktovat na telefonním čísle +370 800 50 500).

Je důležité, abyste pochopili, jak váš společný účet funguje. O kopii těchto podmínek a ujednání můžete kdykoliv požádat přes aplikaci Revolut.

Pokud chcete více informací, může vám pomoci přečíst si naše nejčastější dotazy, ale tyto nejčastější dotazy nejsou součástí naší smlouvy mezi vámi a naší společností.


2. Mohu si otevřít společný účet?

Chcete-li požádat o společný účet s jinou osobou, musíte splnit následující podmínky:

 • být starší 18 let;
 • mít aktivní osobní účet u Revolutu;
 • projít naší kontrolou Poznej svého zákazníka („KYC“) ve vztahu k tomuto osobnímu účtu a účet musí být aktivní (nesmí být pozastaven, zrušen nebo omezen);
 • žít ve stejné zemi jako druhý žadatel (použijeme adresu bydliště, na které je registrován váš osobní účet);
 • být registrován u stejné dceřinné společnosti Revolut nebo stejné pobočky jako druhý žadatel; a
 • nebýt součástí jiného společného účtu Revolut ani nemít nevyřízené pozvání na společný účet Revolut od někoho jiného.

Vy a druhý majitel účtu musíte i nadále tato kritéria splňovat, jinak může být váš společný účet zrušen.

Když nás požádáte o otevření společného účtu, můžeme my nebo někdo, kdo nás zastupuje, samostatně položit vám a druhému majiteli účtu otázky týkající se vás a toho, odkud pocházejí peníze, které na váš společný účet vložíte. Děláme to z řady důvodů, mimo jiné proto, abychom ověřili vaši totožnost a splnili další zákonné a regulační požadavky. Více informací o tom, jak vaše údaje používáme pro tyto a další účely, najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů zákazníků, které se vztahuje na váš osobní účet a společný účet.

Až budeme mít potřebné informace, otevřeme vám a osobě, se kterou jste podali žádost, společný účet. Peníze na vašem společném účtu budou chráněny stejným způsobem jako peníze na vašem osobním účtu. Více informací o tom, jak jsou vaše peníze chráněny, najdete v části „Jak jsou mé peníze chráněny?“ v podmínkách použití osobního účtu a v našich nejčastějších dotazech.

Po otevření společného účtu budete oba považováni za spolumajitele účtu se stejnými zákonnými právy ke společnému účtu. Níže jsme vysvětlili, co to pro vás oba znamená:

 • Pokud zákon nestanoví jinak, vlastníte oba stejnou část peněz na společném účtu, i když jedna osoba přidá na společný účet více peněz než druhá.
 • V souvislosti se společným účtem budeme jednat na základě pokynu jednoho z vás bez souhlasu druhého majitele účtu, ledaže bychom se dozvěděli o důvodu, proč se tímto postupem neřídit (například pokud jsme obdrželi soudní příkaz, který nám nařizuje zastavit další platby z vašeho společného účtu, nebo máme jinou právní povinnost postupovat jinak, nebo pokud jste ve sporu (viz část „Spory“ těchto podmínek)). To znamená, že jeden z vás může vybrat všechny nebo některé peníze ze společného účtu, provádět platby ze společného účtu a/nebo společný účet zrušit – nebudeme muset zjišťovat u druhého majitele účtu, zda s tím souhlasí.
 • Za věci, které se stanou v souvislosti s vaším společným účtem, nesete společnou odpovědnost oba. To znamená, že na vás mohou mít dopad kroky, které druhý majitel účtu podnikne v souvislosti s tímto společným účtem. Například pokud některý z vás přestane splňovat požadavky společného účtu, můžete oba ke společnému účtu ztratit přístup.
 • Každý z vás je společně a nerozdílně odpovědný za tyto podmínky a za jakékoli pokyny, které od vás obdržíme. To znamená, že můžeme požádat jednoho nebo oba z vás, abyste nám zaplatili jakékoli peníze, které nám dlužíte v souvislosti s vaším společným účtem, a můžeme požádat jednoho nebo oba z vás, abyste splnili jakékoli závazky týkající se vašeho společného účtu.

Účelem Společného účtu je sdružit vaše zdroje a spravovat společný rozpočet.

Jen abyste věděli, že nemůžete dělat nic z toho, co je uvedeno níže:

 • Založit si více než jeden společný účet Revolut najednou.
 • Otevřít si společný účet s více než jednou osobou.
 • Používat společný účet Revolut pro obchodní účely.

Chceme být neustále v obraze o vašem společném účtu

Udržujte prosím své údaje aktuální a neprodleně nám dejte vědět, pokud se změní údaje, které jste nám jako majitel společného účtu poskytli. Pokud změníte své údaje na osobním účtu (například aktualizujete svou adresu), automaticky se to projeví i na společném účtu a bude to viditelné i pro druhého majitele účtu. Údaje druhého majitele účtu na jeho osobním účtu měnit nelze. Abychom splnili naše zákonné a regulační požadavky, můžeme vás nebo druhého majitele společného účtu někdy požádat o další informace o vás nebo o druhém majiteli účtu a o tom, odkud vaše peníze pocházejí. Toto je také v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů zákazníků, které se vztahuje na váš osobní účet a společný účet. Tyto informace prosím poskytněte co nejrychleji, aby nedošlo k narušení vašeho společného účtu, osobního účtu nebo jiných služeb, které používáte.


3. Vzájemná komunikace

Ohledně vašeho společného účtu s vámi budeme komunikovat stejným způsobem jako v případě vašeho osobního účtu. Další informace naleznete v podmínkách použití osobního účtu. Vaše osobní údaje budeme sdílet s druhým majitelem účtu (pokud druhý majitel účtu již nemá přístup k těmto informacím prostřednictvím vašeho společného účtu) pouze v případě, že pro jejich sdílení existuje právní základ. Totéž platí obráceně pro druhého majitele účtu.

Vaše osobní údaje budeme vždy zpracovávat v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů zákazníků, které se vztahuje na váš osobní účet a společný účet.


4. Přidání peněz na můj společný účet

Na svůj společný účet můžete přidat peníze pomocí karty, která je u nás zaregistrovaná (neboli pomocí „uložené karty“), nebo bankovním převodem stejně jako na svůj osobní účet.

Nezapomeňte, že kdykoli na společný účet přidáte peníze, druhý majitel účtu k nim bude mít stejný přístup jako vy a bude je moci vybrat. Pokud nechcete, aby k nim měl druhý majitel účtu přístup, přidejte je raději na svůj osobní účet.

Přidání peněz prostřednictvím uložené karty

Vaše uložená karta musí být na vaše jméno – může to být buď karta spojená s vaším osobním účtem Revolut, nebo karta vydaná jiným vydavatelem. Když přidáte uloženou kartu, druhý majitel účtu nebude moci vidět údaje o této uložené kartě, použít tuto uloženou kartu k přidání peněz na váš společný účet ani ji jako uloženou kartu z vašeho společného účtu odebrat.

Přidání peněz bankovním převodem

Zasíláte-li peníze ze společného účtu, musíte při transakci použít údaje k účtu uvedené v aplikaci Revolut. V rámci společného účtu máte jedno číslo účtu a BIC pro svou hlavní peněženku v základní měně a druhý majitel účtu má přístup ke stejným údajům ve své aplikaci.

Jiné měny

Stejně jako na osobním účtu můžete mít na společném účtu i jiné měny. Vy i druhý majitel účtu budete mít přístup ke stejným údajům o účtu pro každý podúčet v dané měně. Údaje o účtu pro podúčty v dané měně můžete používat k přijímání plateb v těchto měnách.


5. Provádění plateb

Peníze můžete posílat na svůj nebo cizí bankovní účet stejně jako na svůj osobní účet a k platbám a výběrům hotovosti můžete používat společnou kartu Revolut.

Vy a druhý majitel účtu můžete nezávisle na sobě na vašem společném účtu autorizovat platby (včetně plateb kartou).

Budou vám vydány jiné údaje karty než druhému majiteli účtu. Je důležité, abyste při platbách používali svou vlastní kartu ke společnému účtu a abyste nesdělovali PIN k této kartě druhému majiteli účtu ani nikomu jinému – chceme, aby váš společný účet byl v bezpečí stejně jako váš osobní účet.

Pokud je to ve vaší zemi možné, můžete dát třetí straně souhlas k nastavení inkasa na vašem společném účtu bez souhlasu druhého majitele účtu. Můžete omezit výši inkasa nebo četnost jeho placení, případně ho zrušit.

Prozatím nenabízíme funkci propojení plateb pro společné účty, ale pokud budou tyto funkce k dispozici, budeme vás informovat.

Zrušení platby nebo směny deviz

Pokud je naplánováno budoucí provedení platby z vašeho společného účtu (např. opakovaná platba), můžete ji vy nebo druhý majitel účtu kdykoli zrušit přes aplikaci Revolut kdykoli před koncem pracovního dne před její splatností.

Po provedení platby už ji zrušit nemůžete. To znamená, že nemůžete zrušit žádnou platbu, o jejíž okamžité provedení nás vy nebo jiný majitel účtu požádáte (například okamžitý převod nebo směnu měny).

Pokud se při platbě něco zvrtne

Očekává se, že vy i druhý majitel účtu budete vždy dodržovat podmínky použití osobního účtu, pokud jde o platby, které byly odeslány na nesprávný účet, nebyly odeslány vůbec nebo byly odeslány se zpožděním. Pokud je s platbou něco v nepořádku, obraťte se na podporu, jakmile se o problému dozvíte.

Co budeme dělat, pokud my nebo někdo jiný udělá chybu?

Pokud na váš společný účet Revolut omylem přijde platba, můžeme ji zrušit nebo pozastavit. To můžeme udělat i v případě, že jste vy nebo druhý majitel účtu část platby utratili. Pokud osoba, která platbu omylem provedla, sama vznese právní nárok na vrácení částky, možná jí budeme muset poskytnout informace o vás obou.


6. Přidání příjemců

Váš společný účet nemá vlastní seznam uložených příjemců. Vy (a druhý majitel účtu) budete moci vidět a používat příjemce, které jste si přidali na svůj osobní účet, ale nebudete moci vzájemně vidět ani používat příjemce toho druhého. Jakmile však platbu provedete, bude pro vás oba viditelná v historii transakcí.


7. ‚Otevřené bankovnictví‘

Pokud nám povolíte přístup k externímu účtu, který máte (buď nám povolíte přístup k informacím o vašem účtu vaším jménem, aby byly viditelné prostřednictvím aplikace Revolut, nebo k provedení opakované platby z vašeho externího účtu na váš společný účet), pouze vy budete moci vidět transakce a zůstatek na externím účtu a odvolat souhlas s tímto pokynem otevřeného bankovnictví. Stejně tak pokud nám druhý majitel společného účtu dá pokyn k provádění služeb otevřeného bankovnictví v souvislosti se svým externím účtem, může souhlas s tímto pokynem odvolat pouze on.


8. Jak získám informace o platbách na můj společný účet a z něj?

Vy i druhý majitel společného účtu můžete kontrolovat všechny platby na váš společný účet a z něj prostřednictvím aplikace Revolut. Po dobu otevření společného účtu si oba můžete také stahovat výpisy (budou adresovány vám i druhému majiteli účtu).

Nemějte však obavy, po zrušení účtu vám oběma výpisy ze společného účtu zašleme e-mailem, abyste je měli k dispozici pro své záznamy.


9. Spory

Někdy se mohou vztahy rozpadnout a může dojít ke sporu o to, na jakou částku má která osoba nárok. Pokud nám vy nebo jiná strana jednající vaším jménem (například právník) sdělíte, že mezi vámi a druhým majitelem účtu došlo ke sporu, zablokujeme váš společný účet a nepovolíme žádné další odchozí platby, včetně opakovaných plateb (příchozí platby budeme nadále povolovat). Společný účet vám umožníme vrátit do aktivního stavu pouze v případě, že k tomu od vás obou obdržíme písemný souhlas.


10. Jak zruším svůj společný účet?

Jakmile je zůstatek na vašem společném účtu nulový (tj. na vašem společném účtu nejsou žádné peníze ani záporný zůstatek), může kterýkoli z vás kdykoli požádat o zrušení společného účtu prostřednictvím aplikace Revolut, zasláním dopisu na naše sídlo nebo e-mailem na adresu feedback@revolut.com stejně jako v případě vašeho osobního účtu. Tuto žádost můžeme vyřídit bez souhlasu druhého majitele účtu.

Jak můžete odstoupit od smlouvy?

Od této smlouvy můžete odstoupit a ukončit ji tak během prvních 14 dnů od otevření účtu Revolut tak, že nám to sdělíte v aplikaci Revolut nebo nám pošlete e-mail na adresu feedback@revolut.com. Máte právo na odstoupení bez placení penále a bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy se ujistěte, že zůstatek na vašem společném účtu je nulový.

Kdy můžeme váš účet pozastavit nebo zrušit?

Ve výjimečných případech můžeme váš účet zrušit nebo pozastavit s okamžitou platností a zakázat vám přístup na naše webové stránky. Výjimečnými případy se rozumí následující:

 • máme-li důvod vás nebo druhého majitele účtu podezřívat z podvodného nebo jinak trestného jednání;
 • pokud jste nám vy nebo druhý majitel účtu (nebo osobě jednající naším jménem) neposkytli informace, které potřebujeme, nebo máme důvod domnívat se, že jste vy nebo druhý majitel účtu poskytli nesprávné či nepravdivé informace;
 • z vaší strany nebo ze strany druhého majitele účtu došlo k trvalému nebo závažnému porušení těchto podmínek a ujednání a vy nebo druhý majitel účtu jste nezjednali nápravu v přiměřené lhůtě, jak jsme vás nebo druhého majitele účtu požádali;
 • obdržíme informaci, že vaše používání aplikace Revolut nebo používání aplikace Revolut druhým majitelem účtu poškozuje naši společnost či její software, systémy nebo hardware;
 • máme-li důvod domnívat se, že dalším využíváním účtu můžete vy nebo druhý majitel účtu poškodit naši pověst a dobré jméno;
 • pokud jsme vás nebo druhého majitele účtu vyzvali k vrácení peněz, které nám oba dlužíte, a vy nebo druhý majitel účtu jste tak v přiměřené lhůtě neučinili;
 • pokud byl na vás nebo na druhého majitele účtu vyhlášen konkurz;
 • pokud jeden z majitelů účtu zemře;
 • pokud zrušíme váš osobní účet nebo osobní účet druhého majitele účtu; nebo
 • pokud jsme povinni tak učinit ze zákona, nařízení, soudního příkazu nebo pokynů ombudsmana.

Váš účet se můžeme rozhodnout zrušit či pozastavit i z jiných důvodů. V takovém případě bychom vás a druhého majitele účtu kontaktovali prostřednictvím aplikace Revolut minimálně šedesát (60) dnů předem.

Když zrušíme váš společný účet

Vy i druhý majitel účtu budete muset uhradit všechny poplatky, které vám vznikly předtím, než jsme byli požádáni o zrušení vašeho společného účtu, nebo když jsme se rozhodli zrušit váš účet, aniž by o to některý z vás požádal (například pokud jste požádali o další kartu Revolut). Pokud se rozhodneme zrušit váš společný účet, aniž by nás o to některý z vás požádal, dáme vám oběma alespoň 60 dní na výběr peněz, které u nás máte uložené (pokud nám v tomto postupu nebrání nějaké důvody). To znamená, že i nadále platí všechny běžné limity plateb a poplatky. Například veškerá omezení minimální hodnoty plateb, která platí v době, kdy váš společný účet funguje, budou platit i po jeho zrušení.

Po uplynutí těchto 60 dnů již nebudete mít nárok na platby zdarma, na které jste měli nárok v době, kdy váš účet fungoval. Za jakýkoli převod, o který požádáte, účtujeme náš standardní poplatek, jehož minimální výše je 2 €. Pokud například požádáte o mezinárodní platbu, za kterou byste v době otevření účtu zaplatili 5 €, bude vám účtováno 5 €, ale pokud požádáte o místní platbu, která by v době otevření účtu byla zdarma, zaplatíte 2 €. Pokud je váš zbývající zůstatek na začátku 60denního období nižší nebo roven 2 € nebo pokud kdykoli během tohoto období klesne pod tuto hodnotu, bude vám automaticky účtován poplatek a váš účet bude po skončení tohoto období trvale uzavřen.

Chcete-li peníze vyplatit v jiné měně, než v které jsou u nás uloženy, směníme je dle aktuálního kurzu a před odesláním si naúčtujeme běžný poplatek.

Pokud byl váš společný účet dočasně omezen nebo pokud mezi vámi a druhým majitelem společného účtu probíhá spor (viz část „Spory“ těchto podmínek), vyhrazujeme si právo váš společný účet zrušit sami, ale pokud nás požádáte, abychom jej zrušili v době, kdy probíhá spor, je možné, že jej nebudeme moci zrušit, dokud nedokončíme naše šetření.


11. Co když jeden z majitelů účtu zemře, dostane se do úpadku nebo již není schopen společný účet spravovat?

Pokud obdržíme dokumenty nebo informace o tom, že jeden z majitelů účtu zemřel, zablokujeme společný účet, dokud nás druhý majitel účtu nebo oprávněný dědic zemřelého majitele účtu neinformuje o vlastnictví prostředků. Můžeme si vyžádat dokumenty od příslušných orgánů, které to dokládají. Po přidělení prostředků společný účet zrušíme. Nárok na peníze na společném účtu po úmrtí druhého majitele účtu podléhá našemu právu na vyrovnání a splnění všech zákonných požadavků.

Pokud oba majitelé účtu zemřou, po obdržení úmrtních listů obou majitelů účtu účet zablokujeme a vyčkáme na formuláře od jednotlivých osobních zástupců.

Pokud se jeden z vás nebo oba dostanete do úpadku, budeme před provedením jakékoli platby z účtu vyžadovat pokyny od každého z vás a/nebo od osoby spravující váš úpadek.

Pokud druhý majitel účtu již není schopen činit rozhodnutí týkající se společného účtu například z důvodu svého zdravotního stavu nebo duševní poruchy, můžete být i nadále majitelem společného účtu a činit úkony jeho jménem, pokud poskytnete podpoře řádně schválenou plnou moc. Pokud obdržíme žádost o zrušení společného účtu od někoho, kdo má řádně schválenou plnou moc pro druhého majitele účtu, přijmeme opatření, dokud zůstatek na společném účtu zůstane nulový.

Tato část podmínek platí i obráceně – pokud se bohužel vy sami stanete neschopnými rozhodovat z důvodu svého zdravotního stavu nebo duševní způsobilosti nebo zemřete, druhý majitel účtu bude muset nahlédnout do této části podmínek, aby pochopil, jaké kroky má podniknout a jak funguje zrušení účtu.


12. Jak může vzniknout dlužná částka

Na společný účet si nemůžete půjčit peníze. Pokud se dostanete do mínusu, například nebudete mít dostatek elektronických peněz na zaplacení dlužných poplatků, musíte účet okamžitě dobít.

Když vám vůči nám vznikne dlužná částka, máme právo si tuto částku odečíst od jakékoli platby, kterou vám máme proplatit. To znamená, že můžeme kdykoli a bez vašeho upozornění použít prostředky na jakémkoli vašem jiném účtu u nás, pokud jsou účty vedeny výhradně na vaše jméno (např. váš osobní účet), na splacení části nebo celé částky, kterou nám dlužíte na vašem společném účtu. Nazýváme to právo na vyrovnání.

Budeme s vámi oběma jednat stejně a peníze si odečteme z jakékoli částky, kterou vám oběma máme vyplatit, bez ohledu na to, zda tyto peníze pocházejí od vás nebo od druhého majitele účtu, nebo zda byly určeny ve prospěch jednoho z vás místo druhého.

Jen pro vaši informaci, peníze na vašem společném účtu nepoužijeme k započtení částky, kterou nám dlužíte na jiném účtu, který u nás máte veden pouze na své jméno, a totéž platí pro druhého majitele účtu. Pokud nám dlužíte peníze a nedobijete svůj společný účet ani dluh nesplatíte do sedmi dnů, můžeme danou částku získat následujícími způsoby:

 • odečtení částky, kterou nám dlužíte, z vaší uložené karty nebo z uložené karty druhého majitele účtu;
 • uplatnění našeho práva na započtení ve vztahu k vašemu společnému účtu (podrobněji viz výše); nebo
 • podniknutím dalších právních kroků s cílem získat peníze, které nám dlužíte, například předáním pokynů právním zástupcům nebo výběrčím pohledávek.

Pokud k některým (nebo všem) takovým krokům přistoupíme, můžeme vám účtovat vynaložené náklady v přiměřené výši.


13. Jak podat stížnost na společný účet

V souvislosti se společným účtem máte stejná práva na podání stížnosti jako v rámci podmínek použití osobního účtu. Další informace naleznete v části „Jak podat stížnost“ v podmínkách použití osobního účtu nebo v našem reklamačním řádu. To znamená, že můžete sami podat stížnost týkající se vašeho společného účtu a my s ní budeme nakládat stejně jako podle podmínek použití osobního účtu, ale ve vztahu k účtu, který máte s druhým majitelem účtu.