Промоция за препоръки на Revolut <18


За какво е Промоцията?

Като част от промоцията за препоръки на Revolut <18 („Промоцията“) Revolut предлага на определени потребители тийнейджъри на Revolut <18 възможността да препоръчват други потребители тийнейджъри на Revolut <18 и двете страни да получат парична награда ( „Наградата“). При спазване на изискванията, посочени в настоящите правила и условия („Условията“), това е възможност както за потребителя тийнейджър на Revolut <18, който отправя препоръката („Препоръчващото лице“), така и за потребителя тийнейджър, който получава препоръката („Препоръчаното лице“) да получат Наградата.

Настоящите Условия управляват същата Промоция в Обединеното кралство, Австрия, Белгия, България, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Румъния, Словения, Испания и Швеция („Отговарящите на условията пазари“). Прочетете внимателно настоящите Условия, включително критериите за допустимост, посочени по-долу.

В настоящите Условия изразът „Вие“ или „Вашият“ означава родителя или настойника на Препоръчващото лице, което желае да се възползва от Промоцията за препоръка на приятел.

Настоящата Промоция се провежда от 00:00 ч. на 14 ноември 2022 г. до 23:59 ч. на 31 декември 2023 г. Наричаме това „Промоционален период“.

Препоръчващото лице и Препоръчаното лице, както и родителят/настойникът на Препоръчващото лице и Препоръчаното лице трябва да отговарят напълно на всички съответни изисквания по време на Промоционалния период, за да получат Наградата.

Настоящите Условия посочват правилата, които се прилагат за Промоцията, и Вие трябва да отговаряте на настоящите Условия, както и на условията, които се прилагат за акаунта Ви всеки път, когато участвате в Промоцията.

Какво представлява Revolut <18?

Revolut <18 е създадено за родители, които искат децата им да придобият финансови умения и да се научат да използват и управляват пари.

Сметката Revolut <18 трябва да бъде настроена за тийнейджъра от родителя или настойника и е подсметка на личната сметка на Revolut на родителя/настойника. Това означава, че за да отворите сметка Revolut <18 за тийнейджъра, трябва да имате лична сметка на Revolut. Тъй като сметката Revolut <18 е подсметка към личната Ви сметка на Revolut, Вие сте отговорни за всичко, което потребителят на Revolut <18 прави с нея, както бихте били отговорни, ако сте го направили сами.

Какво представлява Наградата?

Наградата, която Препоръчващото лице и Препоръчаното лице могат да получат, е в зависимост от основната валута на личната сметка на Revolut на родителя/настойника, както е посочено по-долу.


GPB

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

ISK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

700

Пример:

 • Ако основната валута на личната сметка на Revolut на съответния родител/настойник на Препоръчващото лице и Препоръчаното лице е GBP, тогава и Препоръчващото лице, и Препоръчаното лице ще имат право да получат Награда от 5 £; или
 • Ако основната валута на личната сметка на Revolut на родителя/настойника на Препоръчващото лице е EUR, а основната валута на личната сметка на Revolut на родителя/настойника на Препоръчаното лице е SEK, тогава Препоръчващото лице ще има право да получи Награда от 5 EUR, а Препоръчаното лице ще има право да получи Награда от 50 SEK.

Наградата е парична под формата на допълване, която Препоръчващото лице и Препоръчаното лице могат да използват за физически или виртуални плащания с карта на Revolut <18.

Кой отговаря на условията за Промоцията?

За да отговаряте на условията за тази Промоция:


 • Както Препоръчващото лице, така и Препоръчаното лице трябва да отговарят на условията за възраст.


Отговарящата на условията възраст за жителите на Белгия, Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Норвегия, Швеция и Обединеното кралство е 13 години и нагоре.


Отговарящата на условията възраст за жителите на Австрия, България, Литва и Испания е 14 години и нагоре.


Отговарящата на условията възраст за жителите на Чешка република, Франция, Гърция и Словения е 15 години и нагоре.


Отговарящата на условията възраст за жителите на Германия, Унгария, Ирландия, Нидерландия, Полша и Румъния е 16 години и нагоре.


 • Препоръчващото лице и Препоръчаното лице и техните родители/настойници трябва да пребивават в Отговарящ на условията пазар.


 • Препоръчващото лице трябва да получи покана за Промоцията директно от нас чрез плочка в приложението в своето приложение Revolut <18. Препоръчващото лице трябва да отвори приложението Revolut <18, за да провери дали отговаря на условията – ако бутонът в приложението, свързан с Промоцията, не е достъпен за Препоръчващото лице, това значи, че не отговаря на условията.


 • Препоръчаното лице трябва да бъде нов потребител на Revolut <18. Ако Препоръчаното лице понастоящем е потребител на Revolut <18 или е използвало сметка или е започнало процеса на регистрация в миналото, значи не е нов потребител и не отговаря на условията.


Можете по всяко време да изключите възможността на потребителя на Revolut <18 (или тази на Препоръчващото лице) да препоръчва Revolut <18 на други потребители тийнейджъри. Можете да го направите, като отидете в „Настройки“ в раздела „Център“ на Revolut <18 в приложението Revolut и изключите превключвателя, отбелязан като „Препоръки“.

Как Препоръчващото лице печели Наградата?

За да може Препоръчващото лице и Препоръчаното лице да получат Наградата, Препоръчващото лице трябва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите Условия.

Препоръчващото лице трябва да може да види поканата в плочка в приложението (свързана с Промоцията) от нас в приложението Revolut <18. Препоръчващото лице трябва да докосне бутона „Поканете приятели“ в плочката в приложението Revolut <18, за да покани приятел (или Препоръчаното лице) да се регистрира в Revolut <18 с помощта на кода за препоръка. Препоръчаното лице трябва да отговаря на условията, за да използва Revolut <18. Препоръчващото лице ще може да кани приятели от всяка точка на света, където Revolut <18 е достъпен.

След като Препоръчващото лице докосне бутона „Поканете приятели“ в плочката в приложението Revolut <18, ще се появи чернова на съобщение с уникалния код за препоръка на Препоръчващото лице. Препоръчващото лице може да персонализира съобщението.

Кодът за препоръка е важен – Препоръчаното лице трябва да инициира регистрирането в Revolut <18 чрез приложението Revolut <18 и да въведе уникалния код за препоръка. Препоръчаното лице ще бъде помолено да покани своя родител/настойник да активира и одобри сметката на Revolut <18, за която се е регистрирало в приложението Revolut. Ако родителят/настойникът на Препоръчаното лице няма лична сметка на Revolut, той ще трябва да отвори сметка и да се присъедини успешно в Revolut, преди да може да одобри сметката Revolut <18 в приложението Revolut. Освен това родителят/настойникът на Препоръчаното лице ще трябва да поръча физическа карта на Revolut <18 в рамките на 60 дни, след като кодът за препоръката е въведен.

Ако до края на Промоционалния период са изпълнени всички стъпки по-горе, както Препоръчващото лице, така и Препоръчаното лице ще получат Наградата. Наградата ще бъде кредитирана в съответните подсметки Revolut <18 на Препоръчващото лице и в сметките на Revolut на родителя/настойника на Препоръчаното лице в рамките на 5 работни дни след поръчването на физическа карта на Revolut <18.

Максималният брой хора, които Препоръчващото лице може да препоръча, е десет на година. Ако кодът за препоръка на Препоръчващото лице вече е въведен от десет отделни Препоръчани лица, тогава Препоръчващото лице няма да отговаря на условията за допълнителни Награди през тази година.

Как Препоръчаното лице печели Наградата?

За да може Препоръчващото лице и Препоръчаното лице да получат Наградата, Препоръчаното лице трябва да отговаря на изискванията за допустимост, посочени в настоящите Условия.

Препоръчаното лице трябва да бъде нов потребител на Revolut <18. Ако Препоръчаното лице понастоящем е потребител на Revolut <18 или е използвало сметка или е започнало процеса на регистрация в миналото, значи не е нов потребител и не отговаря на условията.


При получаване на поканата за регистрация в Revolut <18 от Препоръчващото лице, Препоръчаното лице първо трябва да изтегли приложението „Revolut <18“ от магазина за приложения. След като Препоръчаното лице изтегли и отвори приложението Revolut <18, ще бъде насочено към процеса за регистрация за сметка на Revolut <18. Препоръчаното лице трябва да инициира регистрацията за Revolut <18.


Препоръчаното лице трябва да предостави основна информация за идентифициране, да въведе уникалния код за препоръка, получен от Препоръчващото лице, след което ще се покаже екран с молба за покана на родителя/настойника на Препоръчаното лице за активиране и одобряване на сметката на Revolut <18, за която Препоръчаното лице се е регистрирало. Ако родителят/настойникът на Препоръчаното лице няма лична сметка на Revolut, той ще трябва да отвори сметка и да се присъедини успешно в Revolut, преди да може да одобри сметката в приложението Revolut.


Освен това родителят/настойникът на Препоръчаното лице ще трябва да отвори раздела „<18“ в приложението Revolut и да поръча физическа карта на Revolut <18 за Препоръчаното лице в рамките на 60 дни, след като кодът за препоръката е въведен.


Ако до края на Промоционалния период са изпълнени всички стъпки по-горе, както Препоръчващото лице, така и Препоръчаното лице ще получат Наградата. Наградата ще бъде кредитирана в съответните подсметки Revolut <18 на Препоръчващото лице и в сметките на Revolut на родителя/настойника на Препоръчаното лице в рамките на 5 работни дни след поръчването на физическа карта на Revolut <18.

На Препоръчващото лице и Препоръчаното лице няма да бъде изплатена Награда (или може да има Награда, която е била върната преди), ако родителят/настойникът на Препоръчващото лице или Препоръчаното лице отмени една от тези стъпки, след като вече я е предприел. Например, ако родителят/настойникът на Препоръчаното лице отмени своята карта на Revolut <18, преди да пристигне.

Има ли друга правна информация, която трябва да знам?

 1. Настоящата Промоция е организирана и се предлага: за потребители, пребиваващи в Обединеното кралство, от Revolut Ltd, компания, чийто регистриран адрес е на 7 Westferry Circus, Лондон, E14 4HD; Настоящата Промоция е организирана и се предлага: за потребители, пребиваващи в Австрия, Белгия, България, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, Румъния, Словения, Испания, Швеция, от Revolut Bank UAB, компания, чийто регистриран адрес е на Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва.
 2. Можем да спрем или прекратим настоящата Промоция по всяко време, ако имаме основания да смятаме, че Промоцията е обект на злоупотреба или може да повлияе отрицателно върху добрата воля или репутацията на Revolut. Възможно е да направим това частично или за цялата промоция. Свържете се с поддръжката, ако смятате, че отговаряте на условията за Награда във връзка с Промоцията, която не Ви е предоставена поради това предсрочно спиране или прекратяване.
 3. Можем да отменим настоящата Промоция или да променим настоящите Условия по всяко време без уведомление. Всяка отмяна или промени в Условията не засягат Вашите права, ако вече сте участвали в Промоцията.
 4. Запазваме си правото да отменим Наградата, ако е спечелена чрез измама, ако нарушите условията, които се прилагат към Вашата сметка на Revolut, за да получите Наградата, или ако разберем, че не сте спазили настоящите Условия. Ще считаме, че отмяната на всяка Награда е извършена с Вашето съгласие, а плащането е оторизирано от Вас.
 5. Ако родителят/настойникът на Препоръчващото лице закрие своята сметка на Revolut или подсметката Revolut <18, или ако родителят/настойникът на Препоръчаното лице закрие своята сметка на Revolut или подсметката Revolut <18, или ние спрем или ограничим сметките, между момента на отговаряне на условията за Наградата и получаването на Наградата, или преди падежа за изплащане на Наградата – Препоръчващото лице и Препоръчаното лице ще загубят правото си на Наградата.
 6. Възможно е да настъпят събития извън контрола на Revolut, които правят невъзможно предоставянето на Наградата като част от Промоцията. Revolut няма да носи отговорност за каквито и да е загуби, независимо дали са претърпени като пряко, или косвено следствие от събитие извън контрола на Revolut.
 7. Настоящите условия са публикувани на английски език и всеки превод е само израз на добра воля. Това означава, че не можете да извлечете права от преведената версия и само английската версия може да се използва в съдебно производство.
 8. Настоящата Промоция е двустранна кампания, при която Препоръчващото лице и Препоръчаното лице ще получат Наградата (при условие че отговарят на изисквания, посочени в настоящите Условия).
 9. Наградата ще бъде изплатена както на Препоръчващото лице, така и на Препоръчаното лице в рамките на 5 работни дни, след като сметката Revolut <18, за която Препоръчаното лице се е регистрирало, е отворена, картата на Revolut <18 е поръчана и другите изисквания, посочени в настоящите Условия, са изпълнени.
 10. Наградата ще бъда получена само при успешни препоръки за сметки на Revolut <18, когато Препоръчаното лице е нов потребител на Revolut<18.
 11. Revolut трябва да обработва личните данни на Препоръчващото лице и Препоръчаното лице, за да изпълни задълженията си съгласно ​настоящите Условия. Revolut ще обработва личните данни на Препоръчващото лице и Препоръчаното лице в съответствие с​Уведомлението за поверителност на Revolut <18.
 12. Ако смятаме, че сте участвали в каквато и да е измама или съществена злоупотреба с настоящата Промоция, можем по собствено усмотрение да предприемем каквото и да е действия, които сметнем за подходящи при обстоятелствата. Например съществена злоупотреба с настоящата Промоция е да организирате кампания за печалба от тази Промоция по начин, който не води до истински и уникални нови регистрации в Revolut, и може да закрием Вашата сметка и да отменим всички Награди, ако го направите.
 13. Ако имате въпроси или оплаквания относно настоящата Промоция, се свържете с поддръжката чрез чата в приложението.
 14. Ако сте клиент на Revolut Ltd, настоящата Промоция се урежда от английското законодателство и съдилищата в Англия и Уелс имат ексклузивна юрисдикция да решават всички спорове, свързани с нея. Ако сте клиент на Revolut Bank UAB, настоящата Промоция се урежда от литовското законодателство (въпреки това все още можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете) и съдилищата в Литва (или съдилищата на която и да е държава членка на ЕС, в която пребивавате) имат ексклузивна юрисдикция да решават всички спорове, свързани с нея.