Промоционални условия

Промоция RevReview 2023 – Правила и условия

Промоция RevReview 2023 – Правила и условия


Какво представлява промоцията?

Revolut предлага на клиентите с лична сметка с който и да е план (с изключение на Ultra) в Обединеното кралство, Литва, Ирландия, Франция, Нидерландия, Испания, Финландия, Словакия, България, Норвегия, Германия, Република Чехия, Австрия, Белгия, Естония и Исландия (заедно „Допустимите държави“) възможността да участват в жребия за награди RevReview 2023 („Промоцията“).

Промоцията позволява на клиентите с лична сметка да се включат в жребий с награди („Жребият с награди“) за шанс да спечелят един от десетте безплатни абонамента за плана Metal на Revolut в продължение на 12 месеца („Едногодишен безплатен абонамент за плана Metal” или „Награда“).

За да участвате в тази Промоция, трябва да отговаряте на критериите за допустимост и да изпълните стъпките, изложени в Промоционалните условия, между 20 декември 2023 г., 00:01 GMT до 30 декември 2023 г., 23:59 GMT („Промоционалния период“).

Настоящите правила и условия („Промоционалните условия“) излагат правилата, които се прилагат към тази Промоция, която Ви се предоставя от Revolut Ltd и Revolut Bank UAB (и неговите съответни клонове). Трябва да отговаряте на Промоционалните условия и условията, които се прилагат към Вашата лична сметка на Revolut винаги, когато участвате в тази Промоция.


Кой е допустим за участие в Жребия за награди?

За да се считате за „Допустим участник“ за тази Промоция, трябва да:

 1. Имате жилищен адрес в една от Допустимите държави и да имате активен Личен акаунт. Под „активен акаунт“ имаме предвид някой, който е извършил процеса по регистриране, преминал е нашите встъпителни проверки и чийто акаунт не е спрян, преустановен или ограничен (обърнете внимание, че клиентите на Ultra не отговарят на условията за тази Промоция); и
 2. Изберете любимата си информация от RevReview и докоснете бутона „споделяне с приятели“ в приложението Revolut, след като разгледате персонализираната си Story в RevReview, за да можете да бъдете включени в Жребия за награди (клиентите могат да участват само еднократно в Жребия за награди).

Трябва да отговаряте на всички критерии в Промоционалния период. Ако не отговаряте на всички критерии в Промоционалния период, няма да можете да участвате в Жребия за награди.

Обърнете внимание, че единствено ще отговаряте на условията за получаване на персонализирана Story в RevReview, ако сте направили 5 или повече трансакции през 2023 г. от Вашата сметка на Revolut (към 13 декември 2023 г.).

Щом щракнете върху бутона „споделяне с приятели“, ще можете да споделяте Вашата любима информация в RevReview с Вашите приятели чрез избраната платформа в социалните мрежи. Обърнете внимание, че клиентите, които решат да споделят любимата си информация в социалните мрежи и включат надпис или съобщение с нея, трябва да се уверят, че публикацията им отговаря на Стандартите на общността на Revolut (вж. тук). Revolut не следи публикациите в социалните мрежи като част от тази Промоция.


Как победителите от Жребия за награди ще бъдат избрани и уведомени?

До 20 януари 2024 г. ще включим потребителските имена на Revolut на всички Допустими участници в Жребия за награди и произволно ще изберем десет Участници като победители.

Ако сте победител, ще се свържем с Вас, за да Ви известим, че сте спечелили или по имейл (на регистрирания имейл адрес, свързван с Вашия акаунт в Revolut), и/или с насочено известие и/или със съобщение във Вашата входяща кутия в приложението („Известие“).

Решенията на Revolut по отношение на администрацията и оперирането на Промоцията, включително избора на победителите, са окончателни и обвързващи.

Имайте предвид, че няма да се свържем с победителите чрез социалните мрежи.


Как да заявя Наградата си, ако спечеля?

Ако получите Уведомление от нас, разполагате със 72 часа да активирате Вашия Едногодишен безплатен абонамент за плана Metal (изпълнете инструкциите в Уведомлението). Ако не заявите Вашия Едногодишен безплатен абонамент за плана Metal в този период, ще изгубите наградата си и ще изберем друг победител.

Информативно - правилата и условията за плана Metal, които Ви се предлагат като част от Промоцията (вж. Условията за платен план), ще се прилагат по време на Едногодишния безплатен абонамент за плана Metal. Няма да Ви таксуваме с абонаментна такса за плана Metal за период от една година, но все пак ще се изисква от Вас да заплатите таксите за използването на Вашата платежна сметка и продуктите и услугите, които Ви се предоставят чрез плана Metal (вж. страница за такси на плана Metal). Ако вече сте клиент на плана Metal, Вашият Едногодишен безплатен абонамент за плана Metal ще започне в края на Вашия текущ цикъл на фактуриране.

След като Вашият Едногодишен безплатен абонамент за плана Metal приключи, Вашият план Metal ще продължи, освен ако не преминете към по-ограничен план. Имате правото да отмените Вашия план Metal в срока на Едногодишния безплатен абонамент за плана Metal (Вашият „период на изчакване“). След това ще се прилагат обичайните правила за отмяна и фактуриране (вж. Условия на платения план) и ние ще започнем да извличаме плащания за Вашия абонамент или на ежемесечна или на ежегодна база в зависимост от това, с което сте се съгласили, когато сте активирали Вашия Едногодишен безплатен абонамент за плана Metal.


С каква друга правна информация трябва да съм запознат(а)?

 1. Можем да спрем или прекратим настоящата Промоция по-рано от крайната дата на Промоционалния период, която сме упоменали по-горе, ако имаме основания да смятаме, че Промоцията е обект на злоупотреба или може да повлияе отрицателно върху добрата воля или репутацията на Revolut. Възможно е да направим това частично или за цялата промоция.
 2. Можем също да отменим тази Промоция или да променим Промоционалните условия по всяко време. Ако си упражним това право, ще се опитаме да Ви уведомим предварително.
 3. Може да възникнат събития извън контрола на Revolut, заради които да е невъзможно да изпълним нашите задължения по Промоцията, поради което даването на Наградата да стане невъзможно. Съответно Revolut няма да носи отговорност за каквито и да е загуби, независимо дали са претърпени като пряко, или косвено следствие от събитие извън контрола на Revolut.
 4. Ако закриете Вашата лична сметка на Revolut или Вашият акаунт бъде прекратен или ограничен в периода между момента на отговарящо на условията подаване и спечелването на Наградата, то Наградата ще бъде загубена.
 5. Ако имаме разумни основания да смятаме, че сте участвали в каквато и да е измама или съществена злоупотреба с тази Промоция (например сте се опитали да получите нечестно предимство чрез измама), можем по собствено усмотрение да предприемем каквито и да е действия, които сметнем за подходящи при обстоятелствата.
 6. Не можете да прехвърляте или продавате Вашата награда на други хора. Няма да предлагаме пари в брой вместо Наградата.
 7. Клиентите на план Ultra не отговарят на условията за тази Промоция.
 8. Ще обработим Вашите лични данни и ще изберем съществуващите клиенти, които да участват в Промоцията, съобразно Уведомлението за поверителност за клиенти, което се прилага към Вашата лична сметка.
 9. Тази промоция по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена или администрирана от платформа на социалните мрежи.
 10. Revolut не носи отговорност за искове, произтичащи във връзка с неизпълнение или нарушение на задълженията за услуги, предоставени от трети лица, като например доставчици в платформата на социалните мрежи и др.
 11. Официалната версия на тези правила и условия е английската версия. Може да предоставим преводи като услуга, но английската версия ще бъде обвързваща в случай на спор, освен ако местното законодателство не гласи друго.
 12. Тази Промоция е организирана и Ви се предлага от дружеството от групата Revolut, което Ви предоставя Вашата лична сметка на Revolut. Ако имате жалба относно тази Промоция, можете да я повдигнете директно пред него. Вижте по-долу адресната регистрация на всяко от дружествата от групата Revolut и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да разрешат всеки спор, който може да предявите във връзка с тази Промоция. Можете също да разчитате на задължителните правила и закони за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете.

Дружество от групата Revolut/клон

Адресна регистрация

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Съдилища, които имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Законодателството на Англия и Уелс

Съдилищата в Англия и Уелс или ако сте гражданин на Шотландия или Северна Ирландия, компетентният съд в тази държава.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате.

Revolut Bank UAB, действаща в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландски закон

Компетентните съдилища на Ирландия.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си във Франция

SIREN 894 031 244, чийто адрес на управление е 10 avenue Kléber, 75116 Paris, Франция

Френско законодателство

Ако не сте доволни от това как е разрешено вашето оплакване, можете да го отнесете без такса към Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) и всеки спор може да бъде отнесен до компетентния френски съд.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Нидерландия

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN в Амстердам, Нидерландия, с номер на учреждение: 000053153170

Нидерландско законодателство

Съдът на Амстердам.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си в Испания

С данъчен номер: W0250845E, надлежно регистрирана в търговския регистър на Мадрид в Том 44863, Лист 1, Раздел 8, Страница M-789831 към Bank of Spain под номер 1583. Адресът е Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madrid (Испания).

Испанско законодателство

Компетентните съдилища в Испания.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Белгия

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Белгия

Белгийското законодателство

Компетентните съдилища в Белгия