Промоционални условия

Промоция на Revolut и Tinder за 2023 г./2024 г.

Изтегляне в PDF

За какво е тази промоция?

Revolut предлага на клиентите на Tinder, които се намират в отговарящите на условията пазари, възможността да получат 3-месечен безплатен пробен период на абонамента Tinder Gold („Оферта за абонамент за Tinder“), ако се регистрират за лична сметка на Revolut за първи път („Промоцията“). между 00:00 ч. UTC на 16 ноември 2023 г. и 23:59 ч. UTC на 16 ноември 2024 г. („Периодът на промоцията“).

Настоящите правила и условия („Условията на промоцията“) определят правилата, които се прилагат за промоцията, и вие трябва да спазвате настоящите условия на промоцията, както и условията, които се прилагат за вашата нова лична сметка на Revolut през цялото време, докато участвате в промоцията.


Кой отговаря на условията на настоящата промоция?

За да се считате за отговарящ на условията участник за тази промоция, трябва да отговаряте на следните критерии за допустимост.

1. Трябва да пребивавате законно на отговарящ на условията пазар:

 • Австрия;
 • Белгия;
 • България;
 • Хърватия;
 • Кипър;
 • Чешка република;
 • Дания;
 • Естония;
 • Финландия;
 • Франция;
 • Германия;
 • Гърция;
 • Унгария;
 • Исландия;
 • Ирландия;
 • Италия;
 • Латвия;
 • Лихтенщайн;
 • Литва;
 • Люксембург;
 • Малта;
 • Нидерландия;
 • Норвегия;
 • Полша;
 • Португалия;
 • Румъния;
 • Словакия;
 • Словения;
 • Испания;
 • Швеция;
 • Обединеното кралство.

2. Трябва да сте навършили поне 18 години.

3. Не трябва да имате активен абонаментен акаунт в Tinder Gold по време на периода на промоцията.

4. Не трябва да имате или да сте имали преди лична сметка на Revolut в което и да е дружество от групата Revolut.


Какво трябва да направя, за да получа офертата за абонамент за Tinder?

За да участвате в настоящата промоция, трябва да изпълните следните стъпки преди края на периода на промоцията.

 • Щракнете върху уникалната връзка, предоставена от Tinder в техния банер в приложението или в публикация в социалната мрежа на Tinder.
 • Открийте си успешно лична сметка на Revolut чрез тази връзка (ако се регистрирате чрез нормалния процес на откриване на сметка на Revolut в нашето приложение, няма да имате право да получите офертата за абонамент за Tinder).
 • Направете първото си истинско плащане с физическа или виртуална карта Revolut на стойност от поне 1 EUR или равностойността в друга валута (трансакциите към доставчици на платежни услуги, други банкови сметки и електронни портфейли няма да се считат за истински) и трансакцията не трябва да бъде отменяна нито възстановявана.


Как да започна моята оферта за абонамент за Tinder?

Ако изпълните успешно стъпките, изложени в „Какво трябва да направя, за да получа офертата за абонамент за Tinder?“, ще получите имейл от Revolut с уникален код на Tinder. Ще получите този имейл от нас само ако сте се регистрирали за „Промоции на Revolut от трети страни“ в приложението Revolut – можете да направите това от раздела „Сигурност и поверителност“ на приложението или, ако използвате най-новата версия на нашето приложение, можете да намерите това в раздела „Настройки за известяване“.

Имате 60 дни от датата на получаване на имейла от нас, за да щракнете върху връзката „Възползване от офертата“. След като го направите, ще бъдете пренасочени към tinder.com, където вашият код ще бъде автоматично разпознат и ще получите инструкции или да създадете нов акаунт в Tinder, или да влезете в съществуващия си акаунт, така че към вашия акаунт в Tinder да може да бъдат добавени 3 месеца от абонамента за Tinder Gold.


С каква друга правна информация трябва да съм запознат(а)?

 1. Можем да променим, отменим или прекратим настоящата промоция по-рано от крайната дата, която сме упоменали по-горе, ако имаме основания да смятаме, че промоцията е обект на злоупотреба или може да повлияе отрицателно върху престижа или репутацията на Revolut. Възможно е да направим това частично или за цялата промоция.
 2. Ако трябва да променим, отменим или прекратим промоцията преди изтичането на срока на промоцията, ще ви известим чрез приложението Revolut и/или по имейл. Revolut няма да носи отговорност за загуби, претърпени пряко или косвено, в резултат на събитие извън неговия контрол, което означава, че не можем да продължим да провеждаме промоцията, както е планирано. Свържете се с отдела по поддръжка, ако смятате, че отговаряте на изискванията за конкретно предимство във връзка с промоцията, което не ви е предоставено в резултат на предсрочно спиране или прекратяване.
 3. Правилата и условията на акаунта в Tinder ще важат за вас по време на офертата ви за абонамент за Tinder и след изтичането на офертата за абонамент за Tinder. При изтичане на офертата ви за абонамент за Tinder, вашият абонамент Tinder Gold ще бъде прекратен. Ако желаете да продължите да използвате своя акаунт Tinder Gold, ще трябва да заплатите съответните такси за абонамента. Уверете се, че сте запознати с правилата и условията на Tinder и всички такси, които са приложими за вашия акаунт в Tinder. Revolut няма да носи отговорност за проблеми, запитвания или претенции, които може да имате във връзка с вашия акаунт в Tinder. Трябва да се свържете директно с Tinder относно това.
 4. Настоящите условия на промоцията са публикувани на английски език. Ако са преведени на друг език, преводът е само за справка и версията на английски език на условията на промоцията е с превес. При правни производства следва да се използва версията на английски език на настоящите условия на промоцията. При правни производства следва да се използва версията на английски език. Ако обаче законодателството гласи, че местният език трябва да се използва, местният език е с превес.
 5. Ако се регистрирате за лична сметка на Revolut като част от тази промоция, Revolut ще обработва личните ви данни в съответствие с нашето Уведомление за поверителност за клиенти. Tinder ще обработва личните ви данни в съответствие със собственото си уведомление за поверителност и ще ви изпраща всяко маркетингово съдържание в съответствие с приложимите закони за поверителност на данните и директен електронен маркетинг. Ако не искате да получавате маркетинг съобщения от Tinder, трябва да уредите маркетинговите си предпочитания директно с Tinder, тъй като това е извън правомощията на Revolut.

Тази промоция е организирана и ви се предлага от дружествата от групата Revolut, които ви предоставят вашата лична сметка. Ако имате жалба относно тази промоция, можете да я повдигнете директно пред него. Вижте по-долу адресната регистрация на всяко от дружествата от групата Revolut и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да разрешат всяко оспорване, което може да предявите във връзка с настоящата промоция. Въпреки това все пак можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите и на закона на държавата от ЕИЗ, в която живеете.


Дружество от групата Revolut/клон

Адресна регистрация

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Кои съдилища имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Английско законодателство

Съдилищата в Англия и Уелс

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва или ако сте жител на Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения или Швеция – компетентният съд в тези държави.

Revolut Bank UAB, действащо в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландското законодателство

Компетентният съд в Ирландия.

Revolut Bank UAB, действащо във Франция чрез клона си във Франция

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Франция (SIREN 917 420 077)

Френско законодателство

Компетентният съд във Франция.

Имайте предвид, че ако не сте доволни от това как е разрешено вашето оплакване, можете да го отнесете без такса към Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Нидерландия

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN в Амстердам, Нидерландия, с номер на учреждение: 000053153170

Нидерландско законодателство

Компетентният съд в Нидерландия.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си в Испания

С данъчен номер: W0250845E, надлежно регистрирана в търговския регистър на Мадрид в Том 44863, Лист 1, Раздел 8, Страница M-789831 към Bank of Spain под номер 1583. Адресът е Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madrid (Испания).

Испанско законодателство

Компетентните съдилища в Испания.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Белгия

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Белгия

Белгийското законодателство

Компетентните съдилища в Белгия