Продукти

Допълнение към Личните условия на Revolut Payments UAB

Допълнение към Личните условия на Revolut Payments UAB

1. За какво е това допълнение

Това е допълнение (Допълнението) към Личните условия, които сте договорили с нас относно вашата лична сметка за електронни пари на Revolut (вашата сметка за електронни пари).

Настоящото Допълнение се прилага, ако се регистрирате за сметка за безсрочен депозит на Revolut Bank UAB (Revolut Bank). Излага колко пари се изпращат между вашата сметка за електронни пари при нас и вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank. Вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank се регулира отделно от Условията за безсрочни депозити на Revolut Bank.

Това, че е „допълнение“ означава, че допълва Личните условия, които сте договорили с нас, но не ги изменя. Настоящото Допълнение ще започне да се прилага, щом бъде прието от вас. Не можем да предоставим услугите, описани в него, освен ако не го приемете.

Ние сме Revolut Payments UAB – дружество, учредено и лицензирано в Република Литва с дружествен номер 304940980 и офис на регистрация на адрес: Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва (Revolut Payments). Лицензирани сме да издаваме електронни пари и да предоставяме платежни услуги от Банката на Литва. Банката на Литва е централната банка и финансовият надзорен орган на Република Литва, чийто адрес е Gedimino ave. 6, 01103 Vilnius, Република Литва, уеб сайт: www.lb.lt и телефонен номер: +370 800 50 500.

Ако имате кредитна карта, настоящото Допълнение не се прилага и не засяга която и да е дейност в подсметката на вашата сметка за електронни пари на Revolut, към която е свързана кредитна карта, издадена съгласно Условията за кредитни карти (ако има такива). Съобразно условията за кредитни карти салдото в такава подсметка на вашата сметка за електронни пари на Revolut е отделено от салдото на вашата сметка за безсрочен депозит.

2. Преместване на пари във и извън сметката и добавяне на пари

Този раздел излага колко пари ще бъдат автоматично прехвърлени между вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank и вашата сметка за електронни пари, когато бъде извършено плащане от или получено във вашата сметка за електронни пари (различно от плащане към и от вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank).

Какво се случва с наличните ми пари?

Когато приемете настоящото Допълнение и се регистрирате в Revolut Bank, ще прехвърлим съществуващото салдо във вашата сметка за електронни пари в Revolut Payments към вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank.

Това означава, че като приемете настоящото Допълнение, вие ни инструктирате да прехвърлим съществуващото салдо на вашата сметка за електронни пари към вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank, както е описано в настоящото Допълнение.

Какво се случва, ако получа плащане?

Всеки път, в който вие или някой друг изпрати пари към вашата сметка за електронни пари, ние ще го прехвърляме към вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank. Това включва всеки път, в който вие добавите пари (както е описано в раздел 12 на Личните условия).

Ще извършим преводите възможно най-скоро (възможно най-близо до „незабавно“). Това означава, че парите ще се съхраняват във вашата сметка за електронни пари само временно.

Това означава, че като приемете настоящото Допълнение, вие ни инструктирате да организираме плащания от вашата сметка за електронни пари към вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank, както е описано в настоящото Допълнение.

Парите, изпратени към вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank, ще бъдат съхранявани от Revolut Bank съобразно Условията за безсрочни депозити, за които сте се договорили с Revolut Bank. Парите няма да бъдат съхранявани от нас (освен когато преминават временно през вашата сметка за електронни пари).

Какво се случва, ако изпратя пари или наредя плащане?

Когато изпратите пари от приложението Revolut (например изпратите ги до банковата сметка на трето лице), плащате такса за услуга на Revolut (като месечна такса за Metal или застрахователна премия) или наредите каквото и да е плащане, като използвате Revolut (като например директен дебит, връзка за плащане или каквото и да е друго), вие ни инструктирате незабавно да изпратим заявка за зареждане към Revolut Bank, с която заявявате средства от вашата сметка за безсрочен депозит, равняващи се на сумата, необходима за плащането. Щом заявената сума бъде изпратена от вашата сметка за безсрочен депозит към вашата сметка за електронни пари, ние незабавно ще ви издадем електронни пари и след това незабавно ще ги изплатим на получателя съобразно Личните условия.

Когато правите плащане чрез картата на Revolut, вие ни инструктирате незабавно да изпратим заявка за зареждане към Revolut Bank, с която се изискват средства от вашата сметка за безсрочен депозит, равняващи се на сумата пари, необходими за плащането. Щом заявената сума е изпратена от вашата сметка за безсрочен депозит към вашата сметка за електронни пари, ние незабавно ще издадем вашите електронни пари. Въпреки това тези пари ще останат във вашата сметка за електронни пари за кратко, докато не бъдат изплатени към картовата схема. Тъй като вече сте похарчили парите, няма да можете да ги похарчите отново.

Както виждате, когато изпращате или харчите вашите пари, те ще бъдат във вашата сметка за електронни пари за много ограничен период от време – от напускането на вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank до изплащането им.

Какво се случва, ако добавя пари?

Все пак можете да добавяте пари, както е описано в раздел 12 на Личните условия. Всеки път, в който го направите, ще го третираме като всякакви други пари, изпратени към вашата сметка, както е описано в „Какво се случва, ако получа плащане“ по-горе.

Все пак можете и да използвате функцията за автоматично добавяне в раздел 12 на Личните условия. Когато вашето „запомнено“ салдо на сметката за безсрочен депозит на Revolut Bank падне под сумата, която сте задали, вашето автоматично добавяне ще добави пари към вашата сметка както обичайно. (Какво представлява вашето „запомнено“ салдо е описано в раздел 3 по-долу.)

Какво се случва, ако конвертирам валута?

Ако поискате от нас да конвертираме валута чрез приложението Revolut, вие ни инструктирате незабавно да изпратим заявка за зареждане към Revolut Bank, с която се изискват средства от вашата сметка за безсрочен депозит, равняващи се на сумата пари, необходими за конвертирането. Щом заявената сума бъде изпратена от вашата сметка за безсрочен депозит към вашата сметка за електронни пари, ние незабавно ще издадем електронни пари и ще извършим конвертирането във вашата сметка за електронни пари. След това ще изпратим конвертираната сума обратно към вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank.

Това означава, че като приемете настоящото Допълнение, вие ни инструктирате да изпратим конвертираната сума към вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank, както е описано в настоящото Допълнение.

Ако направите плащане, което изисква конвертиране на валута съгласно Личните условия (например закупите нещо от магазин в £, като използвате вашата карта на Revolut, но имате само € в сметката си за безсрочен депозит), ще извършим конвертирането, щом парите пристигнат във вашата сметка за електронни пари от вашата сметка за безсрочен депозит и преди да се извърши плащането до магазина.

3. Какво показва моето салдо на сметка и хронология на трансакциите?

Проследяваме всички пари, които се изпращат между вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank и вашата сметка за електронни пари. Като използваме тази информация, ние „запомняме“ салдото на вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank вместо вас.

Салдото, което показваме във вашето приложение Revolut, е общата сума на вашето „запомнено“ салдо на сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank и всяко налично салдо във вашата сметка за електронни пари. Използваме това салдо, тъй като сборът от тези две суми е общата сума, която е на разположение за харчене.

Също е и салдото, което отчитаме чрез нашия API на отворено банкиране, когато използвате лицензиран доставчик трето лице, за да осъществите достъп до вашата сметка.

За да се уверим, че информацията, която показваме, е правилна, вие се съгласявате, че имаме правото да получим информация за вашата сметка за безсрочен депозит от Revolut Bank (включително информация за блокирания или ограничения на вашата сметка за безсрочен депозит и причините за тях). Също се съгласявате, че можем да изпращаме същата информация към Revolut Bank за вашата сметка за електронни пари.

Хронологията на трансакциите, показана във вашето приложение Revolut, ще включва всички плащания, които сте направили и получили. Въпреки това, за да опростим справката, на екрана с хронологията на вашите трансакции не показваме автоматичните трансакции между вашата сметка за безсрочен депозит и сметка за електронни пари, описани в раздел 2. Тази информация вместо това е показна в извлечението с трансакциите. Например, ако похарчите 5 € от вашата карта на Revolut в магазин, ще видите покупката от магазина на екрана с хронологията на трансакциите, но няма да видите автоматичната трансакция от вашата сметка за безсрочен депозит към вашата сметка за електронни пари, която извършваме за тази цел. Може да поискате извлечение за автоматичните трансакции от нас, но като се регистрирате за това Допълнение, вие се съгласявате, че тези трансакции няма да бъдат предоставени на екрана с хронологията на трансакциите в приложението Revolut или чрез насочени известия.

4. Кога може да бъде прекратено настоящото Допълнение?

Какво се случва, ако нямам сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank?

Настоящото Допълнение е споразумение за това как парите се придвижват между вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank и вашата сметка за електронни пари в Revolut Payments. Ако нямате сметка за безсрочен депозит, не можем да ви предоставим тези услуги. Поради тази причина, ако вашата сметка за безсрочен депозит в Revolut Bank е закрита, настоящото Допълнение също ще бъде прекратено. Останалата част от Личните условия ще продължат да се прилагат и ние ще ви предоставяме нашите услуги съобразно тях.

Какво се случва, ако искам да прекратя настоящото Допълнение?

Ако искате да прекратите настоящото Допълнение, но бихте искали да запазите вашата сметка за електронни пари, известете ни за това от приложението Revolut. Имаме нужда от предизвестие от 10 работни дни, за да го прекратим. Щом бъде прекратено, Личните условия ще продължат да се прилагат и ние ще ви предоставяме нашите услуги съобразно тях.