Бизнес продукти

Pay with Revolut Checkout

Изтегляне в PDF

1. Защо е важна тази информация?


Споразумението за услуги за обработка на плащания на Revolut Bank UAB гласи, че неговите услуги за обработка на плащания може да са предмет на допълнителни условия, свързани с конкретен тип или метод на плащане. Това споразумение определя тези допълнителни правила и условия за метода на плащане “Pay with Revolut Checkout”. Наричаме ги „Условия за финализиране на плащане“ (или просто „Условия“).


Не може да използвате Pay with Revolut Checkout за получаване на плащания, освен ако първо не сключите Споразумение за услуги за обработка на плащания с Revolut Bank UAB.


Тези Условия се прилагат за търговци, които използват Pay with Revolut Checkout за получаване на плащания („Търговци“ или „вие“). Те не се отнасят за никого, който използва Pay with Revolut Checkout, за да извърши плащане (ние ги наричаме „Клиенти“).


2. Какво представлява Pay with Revolut Checkout?


Pay with Revolut Checkout е услуга за „бързо финализиране на плащане“, която позволява на Клиентите да изберат да запазят данните, които използват за онлайн финализиране на плащания. Това позволява на клиентите да финализират плащане с търговци, които използват услугата, по-бързо и по-лесно.


Подробностите, които клиентите могат да запазят, са тяхното:

● Име.

● Дата на раждане

● Адрес за доставка и метод

● Данни за контакт (телефонен номер и имейл адрес)

● Подробни данни за картата, банковата сметка или метода на плащане, използван за извършване на плащането, включително адреса на фактуриране

(Наричани общо, „Информацията за финализиране на плащане“.)


Pay with Revolut Checkout не е метод на плащане или платежна услуга. Обработката на всяко плащане, което клиентът прави, като използва информацията, която запазва в Pay with Revolut Checkout, ще се урежда от условията, за които сте се съгласили с нас във връзка с получаването на този вид плащане.


3. Кой отговаря на условията за Pay with Revolut Checkout?


Всеки, който е сключил споразумение за услуги за обработка на плащания с Revolut Bank UAB, отговаря на условията за Pay with Revolut Checkout и може да го използва като метод на плащане за платежни трансакции, които извършва.


4. Използване на Информацията за финализиране на плащане


Когато предоставяме на клиентите Pay with Revolut Checkout, вие и ние ще действаме като независими администратори на тяхната информация за финализиране на плащане. Въпреки това, ние ще продължим да действаме като администратор на данни от ваше име при обстоятелствата, описани в Споразумението за услуги за обработване на плащания.


Ако сте интегрирали Pay with Revolut Checkout на уебсайта си по начин, който означава, че ни предоставяте определена информация за финализиране на плащане (като име на клиента и адрес за доставка), вие потвърждавате, че имате право да ни предоставите тази информация съгласно закона за защита на лични данни.


Ние ще ви предоставим информацията за финализиране на плащане, за да можете да обработите трансакция на клиент. Трябва да използвате информацията за плащане само в съответствие с вашата декларация за поверителност и приложимите закони за защита на личните данни.


5. Прагове за наблюдение на клиентски спорове


Ние ще наблюдаваме, преглеждаме и редовно одитираме Търговци, които генерират прекомерно ниво на жалби от Клиенти или други индикатори за вреда на Клиентите във връзка с Pay with Revolut Checkout (наричани общо „Спорове с клиенти“).


Ако вашето съотношение на клиентски спорове към общия брой трансакции е неприемливо за нас, може да ви включим в програма за наблюдение. Ако сте поставени в програма за наблюдение, ние ще ви предоставим план за коригиране, който ще трябва да следвате, ако желаете да продължите да получавате информация за финализиране на плащане, използвайки Pay with Revolut Checkout.


6. Кога можем да направим промени в тези Условия?


Можем да направим промени в тези Условия поради следните причини:

● Ако считаме, че така по-лесно ще ги разбирате или ще са ви по-полезни

● За да се отрази начина, по който се управлява нашият бизнес, особено ако промяната е необходима поради промяна в начина, по който се предоставя дадена финансова система или технология

● За да се отразяват правните или регулаторните изисквания, които се отнасят за нас

● За да отразяват промените в разходите за управление на нашия бизнес

● Защото променяме продукта Pay with Revolut


Обикновено ще ви уведомим 30 дни предварително чрез приложението Revolut или имейл, преди да направим каквито и да е промени. В някои случаи, ако промяната е от полза, може да направим промяната незабавно и да ви уведомим след това.