Продукти

Pay with Revolut Checkout

Изтегляне в PDF

1. Защо тази информация е важна


Pay with Revolut Checkout е услуга, която ви позволява да запазите данните, които използвате за онлайн финализиране на плащания, така че да можете да плащате по-бързо в бъдеще.


Този документ определя правилата и условията, които се прилагат, когато използвате Pay with Revolut Checkout. Ние го наричаме „Условия за финализиране на плащане“. Тези условия за финализиране, заедно с нашата Декларация за поверителност и всички други правила и условия, които сме договорили с вас, образуват правно споразумение между вас и нас.


Ние сме Revolut Bank UAB - банка, учредена в Република Литва. Адрес на регистрация: Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, LT – 08130, Република Литва, регистрационен номер 304580906, FI код 70700. Revolut Bank UAB е лицензирана от Европейската централна банка и се регулира от Банката на Литва.


Тези Условия за финализиране на плащане се прилагат, когато използвате Pay with Revolut Checkout като клиент, който прави покупка от търговец. Прилагат се различни условия, когато сте търговец, който използва Pay with Revolut Checkout за приемане на плащане.


Pay with Revolut Checkout не е платежна услуга. Трябва да имате отделни Данни за плащане (например платежна карта), за да я използвате. Не е необходимо да имате платежна сметка в компания на Revolut група, за да я използвате. Въпреки това, ако изберете да използвате сметката си в компания на Revolut група, за да извършите плащането си при финализирането на плащането, тогава правилата и условията на тази компания на Revolut група също ще се прилагат, когато използвате тази услуга.


Въпреки че сме регулирана компания, Pay with Revolut Checkout не е регулирана услуга. Това означава, че Банката на Литва или който и да е друг орган за надзор на финансовите услуги, работещ в страната, в която пребивавате, е малко вероятно да може да ви помогне с каквито и да били жалби и е малко вероятно тези жалби да попаднат в обхвата на тяхната юрисдикция, освен ако не решите да използвате сметката си с компания на Revolut група, за да извършите плащането си.


Важно е да разберете как работи Pay with Revolut Checkout. Можете да видите и изтеглите тези Условия за проверка и финализиране на плащане на нашия уебсайт по всяко време. Ако искате повече информация, може да ви е полезно да прочетете нашите ЧЗВ. Тези ЧЗВ обаче не са част от нашето споразумение с вас.2. Какво представлява Pay with Revolut Checkout?


Pay with Revolut Checkout е услуга, която ви позволява да изберете да запазите данните, които използвате за онлайн финализиране на плащане, така че да можете да плащате по-бързо в бъдеще. Подробните данни, които можете да запазите, са:

● Вашето име и дата на раждане

● Вашият адрес за доставка/фактуриране, предпочитан метод за доставка и данни за контакт (телефонен номер и имейл адрес (вашите „Данни за доставка“)

● Подробните данни за вашата карта, банкова сметка или метод на плащане, които са необходими, за да извършите плащането (вашите „Подробни данни за плащане“)

(Наричани общо, вашата „Информация за финализиране на плащане“.)


Ако изберете да запазите информацията си за финализиране на плащане, следващия път, когато използвате Pay with Revolut Checkout, няма да е необходимо да я въвеждате отново.


Pay with Revolut Checkout е достъпна само при финализирането на плащанията на онлайн търговците, които са си партнирали с нас. Ако не виждате Pay with Revolut Checkout, налична във финализиране на плащане на търговец, не можете да я използвате за покупката.

3. Кой може да използва Pay with Revolut checkout и как да се регистрирам?


Единственият начин да се регистрирате за Pay with Revolut Checkout е чрез потока на плащане на търговеца.


Pay with Revolut Checkout е достъпна за всеки, който е навършил 18 години и отговаря на условията за регистриране. Ако отговаряте на тези изисквания, ще имате достъп до Pay with Revolut Checkout в потока на плащане на търговеца.


Не е необходимо да имате платежна сметка в компания на Revolut група, за да използвате Pay with Revolut Checkout. Не е необходимо да сте се регистрирали преди това за Pay with Revolut Checkout, за да можете да я използвате. Можете да се регистрирате бързо в процеса на плащане на търговеца, когато правите покупката си.


Единственият начин да се регистрирате за Pay with Revolut Checkout е чрез потока на плащане на търговеца.

4. Вашите плащания при финализирането на плащане


Първият път, когато използвате Pay with Revolut Checkout, ще трябва да въведете вашата информация за финализиране на плащане, която включва вашите данни за плащане.


Ще трябва да въведете всички подробни данни, необходими за извършване на плащането с вашите Данни за плащане. Например, ако плащате с карта, необходимите подробни данни за плащане ще бъдат: номер на вашата карта, име на картодържател, дата на изтичане и CVV.


Подробните данни за плащане, които трябва да запазите, ще варират в зависимост от начина на плащане, който използвате. Ще се опитаме да ви предоставим възможността да запазите всички подробни данни, които са ви необходими, за да извършите плащането. Въпреки това, може да се наложи да ви помолим да предоставите някои от подробните данни по време на последващи трансакции, за да се опитаме да защитим вашите Данни за плащане.


Може също да се наложи да потвърдите всяко плащане, което правите с лицето, което ви е издало Данните за плащане. Например в Обединеното кралство и Европа не е необичайно издателите на платежни карти да ви молят да разрешите индивидуално плащанията, преди те да бъдат обработени.


Като въведете своите подробни данни за плащане и продължите с процеса на финализиране на плащане, вие упълномощавате търговеца да зареди вашите подробни данни за плащане за вашата покупка. Ако вашата покупка е текуща (например абонамент), вие разрешавате и текущото зареждане на вашите Данни за плащане.


Pay with Revolut Checkout е услуга, която ви позволява да запазвате и използвате вашите Данни за плащане, но не е услуга, която ви предоставя всякакви подробни данни за плащане към вас. За да използвате Pay with Revolut Checkout, трябва да имате отделни Данни за плащане. Това може да бъде:

● Поддържана платежна карта, банкова сметка или друг метод на плащане с трета страна

● Платежна сметка в поддържана компания на Revolut група


Ако използвате платежна сметка в поддържана компания на Revolut група, за да извършите плащането си, тогава правилата и условията на тази платежна сметка ще се прилагат за всяко плащане, извършено с помощта на вашите Данни за плащане, а тези Условия за плащане ще се прилагат за съхраняването на вашата информация за финализиране на плащане.


5. Вашите подробни данни за доставка


Първият път, когато използвате Pay with Revolut Checkout, ще трябва да въведете и подробните си данни за доставка. Видовете налични доставки и информацията, която трябва да съберем за тях, може да варират от търговец до търговец.


6. Каква информация запазва Pay with Revolut Checkout?


Pay with Revolut Checkout ви позволява да запазите вашата информация за финализиране на плащане. Ако го направите, ние ще съхраним сигурно тази информация и ще я попълним предварително вместо вас при всяка следваща покупка, при която е налична Pay with Revolut Checkout. Всяка следваща покупка ще трябва да бъде упълномощена от вас и няма да бъде извършена без вашето съгласие.


Не е възможно да запазите само част от тази информация. За да използвате Pay with Revolut Checkout, трябва да запазите цялата тази информация, тъй като е необходима за обработка на вашите покупки при финализиране на плащането.


Също така не е възможно да запазите невалидна информация. Може да извършваме проверки за валидиране и ако предоставената от вас информация е невалидна или впоследствие стане невалидна, ще ви помолим да я актуализирате.


Цялата информация, която запазваме за вас, се обработва сигурно и в съответствие с нашата Декларация заповерителност.


7. Вашите взаимоотношения с търговеца


Въпреки че можете да използвате Pay with Revolut Checkout, за да направите покупка от търговец, тази покупка е трансакция между вас и търговеца (не с нас). Ние предоставяме услуга на търговците, която им позволява да приемат плащания. Ние обаче не ви предоставяме платежна услуга, когато използвате Revolut Checkout.


Това означава, че ако имате някакви проблеми със стоката или услугата, която сте закупили, или със сумата, която сте се съгласили да платите, трябва да ги обсъдите с търговеца, а не с нас.


Можете също така да потърсите правата си от компанията, предоставяща вашите данни за плащане в случай на спор с търговец:

● Ако данните ви за плащане са предоставени от трета страна, трябва да се свържете с нея

● Ако подробните данни за плащане, които сте използвали за покупката, са от платежна сметка, предоставена ви от компания в групата Revolut, може да имате права във връзка с всяко плащане. Тези права ще се уреждат от правилата и условията, които се прилагат за вашата сметка, и от закона за местоположението на съвместната компания, която ви предоставя сметката


8. Достъп до вашата сметка и осигуряване на нейната сигурност


Revolut Checkout се осъществява чрез въвеждане на вашия мобилен телефонен номер (като потребителско име) и еднократна парола, която ще изпратим на този мобилен телефон чрез SMS (като парола). Като алтернатива можете да получите достъп до сметката си автоматично, ако използвате устройство, което сте ни помолили да запазим.


Поради тази причина трябва да имате мобилен телефонен номер, който може да получава SMS съобщения, за да използвате Pay with Revolut Checkout.


При някои обстоятелства може да се наложи да поискаме допълнителна информация от вас, преди да ви позволим да отворите сметка или да направите покупка. Това е, за да предпазим вас и всички, които използват Pay with Revolut Checkout, в безопасност.


Тъй като вашият мобилен телефон и номер или устройство са инструментите, използвани за достъп до вашата сметка, важно е да ги пазите на сигурно място и да не позволявате на други лица да имат достъп до тях. Ако предоставите достъп на някой друг, той може да има достъп до вашата Pay with Revolut Checkout сметка и да прави покупки, използвайки вашите данни за плащане.


9. Правни детайли


Подаване на жалба

Ако сте недоволни от услугата ни, ще се опитаме да коригираме ситуацията. Винаги правим всичко по силите си, но също така си даваме сметка, че понякога нещата се объркват. Ако имате оплакване, свържете се с нас чрез нашия онлайн формуляр. Ще разгледаме вашата жалба и ще ви отговорим по имейл.


Закриване на вашата сметка

Можете да закриете сметката си в Pay with Revolut Checkout по всяко времекато щракнете върху бутона за опции на страницата за потвърждение и изберете „Закриване на сметката“. Закриването на вашата Pay with Revolut Checkout сметка няма да закрие други сметки, които имате в компания на Revolut група.


Можем също така да закрием вашата Pay with Revolut Checkout сметка, но само ако:

● Вие нарушавате тези Условия на проверка и финализиране или всякакви други правила и условия между вас и компания на Revolut група

● Подозираме, че използването на Pay with Revolut Checkout е измамно, неразумно или ще навреди на нашата репутация сега или в бъдеще

● Имаме и друга законна причина да го направим


Промяна на тези условия за проверка и финализиране на плащане

Можем да променим тези Условия на финализиране на плащане по всяко време. Ще се опитаме да ви дадем известие в разумен срок за всички по-важни промени по имейл. Възможно е обаче не винаги да можем да го направим.