Такси

Joint Account Fees

Изтегляне в PDF

Абонамент

Абонаментна такса

 • Безплатно.


Добавяне на пари

Добавяне на пари

 • Безплатно.

Ако обаче добавите пари с карта, която не е издадена в рамките на ЕИЗ (напр. карта от САЩ), или добавите пари с търговска карта, можем да начислим малка такса само с цел покриване на разходите ни.


Карта

Първа карта на Revolut

 • Безплатно (но се прилага такса за доставка).

Нови карти на Revolut

 • 6 € на замяна (но се прилага такса за доставка).

Такса за доставка на карти на Revolut

 • Ще ви покажем каква такса се начислява за стандартна или експресна доставка, преди да поръчате вашата карта в приложението Revolut. Таксата за доставка може да варива в зависимост от това къде изпращате картата.

Виртуални карти на Revolut

 • Безплатно.


Харчене

Тегления от банкомат

 • Безплатно теглене до 900 лв., като след това се начислява такса. Тази такса е 2% от теглената сума, но минималната такса е 1 лв. на теглене.


Изпращане

Тази страница излага плащанията, които можете да изпращате безплатно с план Standard, и таксите, които ще плащате за останалите плащания. Ако се начислява такса, ще ви уведомим в приложението Revolut, преди да направите плащането.

Местни плащания

 • Безплатно. Това означава плащания във вашата основна валута, които се изпращат до сметка във вашата държава.

Плащания в рамките на Единната зона за плащания в евро

 • Безплатно. Това означава плащания в евро, които се изпращат до сметка извън вашата държава, но в областта на Единната зона за плащания в евро (известна като SEPA). За клиенти от Швеция това също включва същите плащания, когато се извършват в шведски крони. За клиенти от Румъния това също включва същите плащания, когато се извършват в румънски леи.

Всички останали международни плащания

 • Начислява се такса за международни плащания.
 • Тази такса ще се изчислява в реално време и ще се покаже в приложението, преди да извършите плащането. Можете също да видите нашите актуални такси тук. Точната такса зависи от валутата, която изпращате, и от мястото, до което я изпращате, но за нашите максимални такси са предвидени ограничения.
 • Това означава всяко международно плащане (различно от плащане в Единната зона за плащания в евро, както е изложено по-горе)


Валутен обмен

Когато извършвате валутен обмен чрез Revolut, използваме опростено и прозрачно ценообразуване:

 • Получавате реалния обменен курс;
 • Добавяме малки, прозрачни такси за обмена (ако такава се начислява); и
 • Виждате общата сума без скрити маржове или изненади.

Това ценообразуване се прилага за обмен на валута. Обяснихме го по-детайлно по-долу.

При всички случаи курсът и всяка такса (ако такава се прилага) ще се покажат отделно в приложението заедно с общата сума, преди да извършите обмена. Ще можете да видите, да я сравните с нашите конкуренти и да решите дали общата цена ви устройва, или не. Вярваме, че ще ви допадне.


Когато извършвате обмен на валута чрез Revolut, използваме нашата опростена и прозрачна формула на ценообразуване, т.е. курс + такса (ако такава се начислява) = общата цена.

Използваме реалния обменен курс за обмен на валута. „Реален“ курс може да означава различни неща за различните хора (и може да има различни имена, като например „междубанков“ курс). Истината обаче е, че валутите се обменят от много различни лица на много различни пазари и няма курс, който да управлява всички тях. Тук в Revolut реалният обменен курс означава курсовете за покупка и продажба, които сме определили въз основа на емисиите от данни за валутния пазар, които получаваме от редица различни независими източници. Това е променлив обменен курс (което означава, че той постоянно варира). Смятаме, че наистина ще ви хареса.


Таксата, която начисляваме (ако има такава), е единна такса за конвертиране на валута. Това е променлива такса, което означава, че се променя в зависимост от параметрите на вашия обмен (като например валутата, която обменяте, и момента на обмена). Можете да видите в приложението каква е таксата и как се съставя. Покрива следните неща:

 • Обмен на рядка валута. Това покрива разходите и рисковете ни при работата с по-редки или ограничени валути.
 • Обмен, когато пазарът е затворен. Това покрива несигурността от извършването на обмен, докато пазарът е затворен (поради което нашата такса може да е по-малка в работно време).


Можете също да използвате инструментите за конвертиране на валута на нашия уебсайт, за да разберете каква такса за обменен курс се прилага, когато правите следните неща:

 • извършване на превод (в поддържана валута),
 • извършване на плащане с карта (включващо обмен на валута в поддържана или неподдържана валута), или
 • извършване на обмяна на валута (в поддържана валута) в приложението.

Приложимата такса за обменен курс ще включва всички приложими такси за обмен на необичайна валута или конвертиране, когато пазарът е затворен.За да прегледате това в стандартизирания формат на регулаторния орган, щракнете тук.

Налице е безплатен речник на термините, използвани в този документ.