Такси

Joint Account Fees

Изтегляне в PDF

Такси за съвместна сметка

Тази версия на нашите условия ще се прилага от 22 август 2023 г.

Ако искате да видите предишната версия на тези условия, моля, щракнете тук.


Карта по съвместна сметка

Всеки титуляр на съвместната сметка може да поръча стандартна карта за вашата съвместна сметка

Първа карта по съвместна сметка за всеки титуляр на съвместната сметка

  • Безплатно (но се прилага такса за доставка).

Нови карти за съвместна сметка

  • 6 € за всяка нова карта (прилага се такса за доставка).

Такса за доставка за вашата карта по съвместна сметка

  • Ще ви покажем приложимата такса за доставка, преди да поръчате картата си от приложението Revolut. Таксата за доставка може да е различна в зависимост от това къде изпращате картата.


Други такси и лимити

Когато използвате съвместната си сметка, за всички услуги, за които не е упомената конкретна такса или лимит на тази страница, се прилагат таксите и лимитите за индивидуалната ви лична сметка. Например:

  • За всички плащания, трансакции или конвертиране, които извършвате, ще плащате същата такса за съвместната си сметка, както по индивидуалната ви лична сметка.
  • Всяко конвертиране, което извършвате по съвместната си сметка, също ще се причислява към добросъвестното използване или други лимити, които имате по индивидуалната си лична сметка.
  • Всяка отпусната сума за такса от банкомат, която използвате по съвместната си сметка, също ще се причислява към отпуснатата сума по индивидуалната ви лична сметка.

Тези такси и лимити са специфични за всеки от титулярите по съвместната сметка и се определят от избраният от тях абонаментен план. Това означава, че таксите и лимитите за всеки от титулярите на съвместната сметка може да са различни. Например, ако вие сте с план Metal, а партньорът ви е със стандартен план, таксите и лимитите за вас ще са различни от тези за партньора ви.

Въпреки че таксите и лимитите за вашата индивидуална лична сметка важат и за съвместната сметка, облагите по личната ви сметка не важат. Освен възстановена сума от Metal, потребителите на Metal могат да се възползват от възстановени суми за своите отговарящи на условията трансакции. Възстановената сума ще бъде кредитирана в техния джоб за възстановени суми на Metal. За да получите възстановена сума, трябва да сте потребител на Metal и да извършите отговаряща на условията трансакция с вашата съвместна или лична карта. Не можете да получите възстановена сума за трансакция, извършена от другия титуляр на съвместната сметка, дори ако той има абонамент Metal.

По отношение на останалите облаги, например застрахователни покрития и други, които получавате за дейностите си с личната ви сметка, не се прилагат за дейностите ви по съвместната сметка.

За да видите това в стандартния регулаторен формат, щракнете тук. Това важи и за вашата съвместна сметка.

Наличен е безплатен речник на термините, използвани в този документ.