Промоционални условия

Промоция за стартиране на безплатен пробен период в ЕИЗ на планове за данни за eSIM

Изтегляне в PDF

Настоящите условия на промоцията се прилагат за жители на ЕИЗ. Имаме различни условия за клиенти, пребиваващи в Обединеното кралство тук и Ирландия тук.


За какво е тази промоция?

Като част от стартирането на планове за данни за eSIM, ние предлагаме 7-дневен безплатен пробен период на план за данни за eSIM („Безплатният пробен период“), за да изберат потребители на Revolut Standard, Plus, Premium и Metal, живеещи в отговаряща на условията държава („Промоцията“ ).


Отговарящи на условията държави“ за тази промоция са Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешка република (Чехия), Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Словакия, Словения, Испания и Швеция.


Безплатният пробен период ще има следните функции:

 • избор между местен, регионален или глобален план (пълният списък с включените държави за вашия избор ще бъде показан в приложението Revolut, преди да започнете своя безплатен пробен период);
 • 100 MB данни; и
 • ще бъде валиден за 7 дни.


Тези правила и условия („Условията на промоцията“) излагат правилата, които важат за тази промоция. Когато участвате в настоящия безплатен пробен период, се прилагат Планове за данни с eSIM – общи условия за продажба (1GLOBAL), включително съответните Условия на услугата на 1GLOBAL.


Ако сте поканени да участвате, трябва да активирате безплатния си пробен период между 22 март 2024 г. в 00:01 ч. UTC и 1 май 2024 г. в 23:59 ч. UTC. Наричаме това „Период на промоцията“.


Кой отговаря на условията на настоящата промоция?

За да се считате за „Отговарящ на условията участник“ за настоящата промоция, трябва да отговаряте на следните „Критерии за допустимост“:

 • да имате адрес по местоживеене в отговаряща на условията държава;
 • да бъдете поканени да участвате чрез приложението Revolut; и
 • да сте потребител на Revolut Standard, Plus, Premium или Metal в момента, в който активирате безплатния пробен период.


Как да започна безплатния пробен период?

За да активирате безплатния си пробен период, ще трябва да изберете въвеждащата оферта от 100 MB в страницата за избор на план за данни за eSIM за типа план, който искате да изпробвате (местен, регионален или глобален) в приложението Revolut.


Имайте предвид, че предвиденото използване на плановете за данни за eSIM е да използвате данни в чужбина извън зоните, включени в основния план на SIM картата на вашето устройство.


С каква друга правна информация трябва да се запозная?

 1. Плановете за данни за eSIM се предоставят от нашия партньор TP Global Operations Limited, с търговско име 1GLOBAL. Revolut Ltd е агент на 1GLOBAL за целите на маркетинга и улесняването на продажбата на планове за данни за eSIM и други допълнителни дейности. Вижте Планове за данни с eSIM – общи условия за продажба (1GLOBAL), включително съответните условия на услугата на 1GLOBAL, които се прилагат по време на вашия безплатен пробен период.
 2. Можем да променим, отменим или прекратим настоящата промоция по-рано от крайната дата, която сме упоменали по-горе, ако имаме основания да смятаме, че промоцията е обект на злоупотреба или може да повлияе отрицателно върху престижа или репутацията на Revolut. Възможно е да направим това частично или за цялата промоция.
 3. Ако трябва да променим, спрем или прекратим промоцията преди края на периода на промоцията, ще ви уведомим чрез приложението Revolut и/или имейл. Евентуални промени в условията на промоцията няма да засягат вашите права, ако вече сте участвали в промоцията.
 4. Revolut няма да носи отговорност за загуби, претърпени пряко или непряко, в резултат на събитие извън неговия контрол, което означава, че не можем да продължим да провеждаме промоцията, както е планирано.
 5. Ще загубите достъп до безплатния пробен период, ако закриете личната си сметка на Revolut или сметката ви бъде спряна или ограничена.
 6. Не можете да прехвърляте или продавате своя безплатен пробен период на други лица. Няма да предлагаме пари в брой вместо безплатния пробен период.
 7. Потребителите на план Ultra не отговарят на условията за тази промоция.
 8. Ще обработваме личните ви данни в съответствие с част 8 от Планове за данни с eSIM – общи условия за продажба (1GLOBAL).
 9. Официалната версия на настоящите правила и условия е английската версия. Може да предоставяме преводи като услуга, но английската версия ще бъде обвързваща в случай на спор, освен ако местното законодателство не гласи друго.
 10. Настоящата промоция се организира и предлага от Revolut Ltd, чийто регистриран адрес е 7 Westferry Circus, Лондон, E14 4HD. Ако имате оплакване относно тази промоция, можете да го отправите директно към това дружество. За тези условия на промоцията се прилага законодателството на Англия и Уелс. Въпреки това все пак можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в страната от ЕИЗ, в която живеете. Съдилищата в Англия и Уелс имат юрисдикция.