Промоционални условия

Теглене за награди за Свети Валентин от Revolut и фестивала Sziget през 2024 г.

Изтегляне в PDF

За какво е тази промоция?


Revolut предлага на потенциални нови клиенти на лична сметка на Revolut, пребиваващи в Обединеното кралство, Ирландия, Испания, Франция, Литва, Финландия, Словакия, България, Австрия, Белгия, Унгария, Италия и Германия (наричани заедно „Отговарящи на условията пазари“), възможността да участват в томболата на Revolut и фестивала Sziget през 2024 г. („Промоцията“).

Промоцията позволява на бъдещите клиенти с лична сметка да участват в теглене за награди („Теглене за награди“) за шанс да спечелят два 6-дневни пропуска за пълен достъп за фестивала Sziget през 2024 г. и ваучер за настаняване на стойност до 1000 EUR (или еквивалента им в друга валута) за покриване на настаняване в рамките на кампуса на фестивала Sziget („Наградата“ ).

Тези правила и условия („Условия на промоцията“) излагат правилата, които важат за тази промоция. Трябва да отговаряте на условията на промоцията и на правилата, които се прилагат за личната ви сметка на Revolut по всяко време, докато участвате в тази промоция.

За да участвате в тази промоция, трябва да отговаряте на критериите за допустимост и да изпълните задължителните стъпки, изложени в условията на промоцията, между 14 февруари 2024 г. (00:00 ч. CET) и 25 февруари 2024 г. (23:59 ч. CET). Наричаме това „Период на промоцията“.


Кой отговаря на условията на настоящата промоция?


За да се считате за „Отговарящ на условията участник“ за тази промоция, трябва да отговаряте на следните „Критерии за допустимост“:

  • да имате адрес по местожителство в една от допустимите държави по-горе;
  • да не сте имали досега лична сметка на Revolut, в което и да е дружество от групата Revolut; и
  • да сте на поне 18 години.

Трябва също така да изпълните следните „Задължителни стъпки“ преди края на периода на промоцията:

  • да щракнете върху уникалната връзка на промоцията – тя ще бъде предоставена на платформата за социални медии на Revolut; и
  • да откриете успешно лична сметка на Revolut за първи път чрез уникалната връзка на промоцията).

Трябва да използвате уникалната връзка за промоцията, предоставена като част от тази промоция, за да се регистрирате за лична сметка на Revolut. Ако се регистрирате, като използвате обичайния процес по откриване на сметка в нашето приложение, няма да можете да участвате в тази промоция.


Как да участвам в тегленето за награди?


В рамките на три работни дни след края на периода на промоцията ще включим потребителските имена на Revolut на всички отговарящи на условията участници в тегленето за награди и произволно ще изберем един участник като победител.

Ако вие сте победителя, ще ви уведомим по имейл (на имейл адреса, регистриран във вашата лична сметка). Ще ви предоставим времеви прозорец от 48 часа от момента, в който първоначално се свържем с вас, за да потвърдим вашата достъпност. Ако не отговорите в рамките на това време, ние ще изберем на случаен принцип друг отговарящ на условията участник от тегленето за наградите, който да бъде победител. Времевият прозорец от 48 часа ще важи за втория изтеглен отговарящ на условията участник и така нататък, докато успеем да потвърдим победител.

Ако се свържем с вас, за да кажем, че сте спечелили, но в рамките на 48 часа след като се свържем с вас, разберем, че не отговаряте на критериите за допустимост или не сте изпълнили задължителните стъпки, няма да можем да ви дадем наградата и ще изберем на случаен принцип друг отговарящ на условията участник от тегленето за награди да бъде победител.

Всеки отговарящ на условията участник, който е избран за победител, ще разполага със същото време, за да приеме наградата.

Решенията по отношение на администрацията и оперирането на промоцията, включително изборът на победител, са окончателни и обвързващи.


Как ще получа наградата, ако съм победител?

След като победителят потвърди своята достъпност, Revolut ще изпрати имейл адреса и името на победителя на Sziget, за да се споразумеят и да изпратят наградата. Наградата на победителя ще бъде предоставена директно от Sziget чрез имейл адреса.

Победителят за наградата ще може да покани още един, който също трябва да е навършил 18 години от момента на обявяване на победителя.

В случай, че спечелите, вие и вашето избрано лице няма да сте в състояние да преговаряте, препродавате (или да се опитвате да препродадете или прехвърлите) наградата си на някой друг или срещу каквато и да е пазарна стойност или алтернатива в брой. Съгласни сме да наградим победителя с два 6-дневни пропуска за пълен достъп и онлайн ваучер за настаняване на стойност до 1000 EUR (или еквивалента в друга валута) (за покриване на разходите за настаняване)) в съответствие с настоящите условия на промоцията. Този ваучер за настаняване не може да бъде заменен за пари и ако стойността на резервираното от победителя място за настаняване е по-ниска от 1000 EUR (или еквивалента в друга валута), разликата ще бъде загубена и победителят няма да има право на претенции към нея.

Тази промоция няма да покрива други разходи. Вие и вашето избрано лице ще носите отговорност за плащането на всички допълнителни разходи, които възникнат в резултат на вашето пътуване и участие във фестивала Sziget.

Нито Revolut, нито Sziget са отговорни за проверката и/или кандидатстването за туристически визи, които може да са необходими на вас и/или вашето избрано лице за вашето пътуване, нито носим отговорност за приложими данъци, които могат да възникнат.


Как ще обработвате данните ми?


Ако решите да участвате в настоящата промоция, като изпълните стъпките по-горе, ще ви включим към набор от участници.

Ако вие сте победителя в тази промоция, вие потвърждавате, че знаете, че ние ще:

  • имаме нужда от подробности за вас и вашето избрано лице (включително някои или всички от следните – (име, имейл адрес); и
  • споделим вашите данни и данните за вашето избрано лице със Sziget, за да ви предостави наградата.

За повече информация относно начина, по който обработваме вашите лични данни, вижте нашето Уведомление за поверителност за клиенти. Всички данни, които могат да бъдат предадени на Sziget в рамките на тази промоция, ще бъдат обработени в съответствие с декларациите за поверителност на Sziget.

Уверете се, че сте запознати с правилата и условията за участие на Sziget (тук). Revolut няма да носи отговорност за проблеми, запитвания или претенции, които може да имате във връзка със Sziget и събитието.


С каква друга правна информация трябва да съм запознат(а)?


1. Sziget в тези условия на промоцията се отнася до частното дружество с ограничена отговорност чрез дялове за културен мениджмънт SZIGET („Фестивалът Sziget“ или „Sziget“).

2. Можем да променим, спрем или прекратим промоцията по-рано от крайната дата, която сме посочили по-горе, ако считаме, че с промоцията се злоупотребява или може да повлияе отрицателно на добрата воля или репутация на Revolut или поради непредвидени обстоятелства, които могат да ни попречат да предлагаме наградата с фестивала Sziget или техните съдружници. Можем да спрем или прекратим промоцията за отделни лица или като цяло.

3. Ако трябва да променим, спрем или прекратим промоцията преди края на периода на промоцията, ще се опитаме да ви уведомим чрез приложението и/или имейл.

4. Revolut няма да носи отговорност за загуби, претърпени пряко или непряко, в резултат на събитие извън неговия контрол, което означава, че не можем да продължим да провеждаме промоцията, както е планирано. Свържете се с отдела по поддръжка, ако смятате, че отговаряте на изискванията за конкретно предимство във връзка с промоцията, което не ви е предоставено в резултат на предсрочно спиране или прекратяване.

5. Може да решим да не ви дадем наградата, ако някое от следните е в сила, преди да трябва да ви изпратим личната дигитална връзка:

  • Вашата лична сметка на Revolut бъде преустановена или ограничена;
  • ако участвате в измама или съществено нарушение на тази Промоция (например се опитате да получите неправомерно предимство чрез измама); и/или
  • ако нарушите условията на промоцията или условията, които се прилагат към вашата лична сметка на Revolut.

6. Служителите на дружествата на фестивала Sziget и Revolut, включително съдружници, представители и преки членове на семейството на такива служители, както и живеещите в едно домакинство с тях, не отговарят на условията и не могат да участват в тази промоция.

7. Дружествата на фестивала Sziget и всяка от съответните им компании майки, дъщерни дружества, филиали, длъжностни лица, директори, служители, управители, собственици, дистрибутори, търговци на дребно, агенти, правоприемници, рекламни/промоционални агенции, представители и агенти не носят отговорност и се освобождават от всякакви претенции, действия, отговорности, загуби или щети на отговарящ на условията участник, който спечели наградата, или на произволна трета страна, пряко или косвено, по каквато и да е причина, включително участие в тази промоция.

8. С участието си в тази промоция вие потвърждавате, че разбирате, че всички облаги, които получавате като част от тази промоция, могат да подлежат на местни данъци върху доходите в държавата по местоживеене и/или на местната територия, в която имате данъчна регистрация. Изцяло ваша отговорност е да заплащате данъци, които могат да произтичат от получаването на предимства. Revolut не носи отговорност за данъчни задължения, които могат да произтичат от получаването на предимства като част от тази промоция

9. Настоящите условия на промоцията са публикувани на английски език. Ако са преведени на друг език, преводът е само за справка и версията на английски език на условията на промоцията е с превес. При правни производства следва да се използва версията на английски език на настоящите условия на промоцията. Ако обаче законодателството гласи, че местният език трябва да се използва, местният език е с превес.


Тази промоция е организирана и ви се предлага от дружествата в групата Revolut, които предоставят личната ви сметка отговарящите на условията държави. Ако имате оплакване относно тази промоция, можете да го отправите директно към него. Вижте по-долу адресната регистрация на всяко от дружествата от групата Revolut и съответните закони и съдилища, които имат юрисдикция да разрешат всяко оспорване, което може да предявите във връзка с настоящата промоция. Можете да разчитате на задължителните правила за защита на потребителите в държавата, в която живеете.


Дружество от групата Revolut/клон

Адресна регистрация

Приложим закон за настоящите условия на промоцията

Съдилища, които имат юрисдикция

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Английско законодателство

Съдилищата в Англия и Уелс

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Република Литва

Литовско законодателство

Съдилищата на Литва (или съдилищата на всяка държава членка на ЕС, в която пребивавате).

Revolut Bank UAB, действаща в Ирландия чрез клона си в Ирландия

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ирландия

Ирландско законодателство

Компетентните съдилища на Ирландия.

Revolut Bank UAB, действаща чрез клона си във Франция

10 avenue Kléber, 75116 Paris, Франция (SIREN 894 031 244)

Френско законодателство

Компетентният съд във Франция. Ако не сте доволни от това как е разрешено вашето оплакване, можете да го отнесете без такса към Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)


Можете да се оттеглите от тази промоция безплатно и без да се налага да посочвате причина в рамките на първите 14 дни от участието, като ни уведомите чрез приложението Revolut или като ни изпратите имейл на support@revolut.com, при условие че промоцията все още не е изпълнена напълно или не е приключила.

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

С данъчен номер: W0250845E, надлежно регистрирана в търговския регистър на Мадрид в Том 44863, лист 1, раздел 8, страница M-789831 към Bank of Spain под номер 1583. Неговият адрес е на: Príncipe de Vergara 132, 4th floor, 28002, Madrid (Испания).

Испанското законодателство

Компетентните съдилища в Испания.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Нидерландия

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN в Амстердам, Нидерландия, с номер на учреждение: 000053153170

Нидерландско законодателство

Компетентните съдилища на Нидерландия.

Revolut Bank UAB, действащо чрез своя клон в Белгия

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Белгия

Белгийското законодателство

Компетентните съдилища в Белгия