Produse

Document cu informații privind asigurarea pentru depozite

1. Principalele informații privind asigurarea pentru depozite


Depozitele deținute la Revolut Bank UAB sunt asigurate de

de Instituție publică lituaniană de asigurare a investițiilor și depozitelor.

Limita de acoperire prin asigurare:

până la 100.000 EUR pentru un singur deponent pentru toate depozitele sale de la Revolut Bank UAB*.

În cazul în care dețineți mai multe depozite la Revolut Bank UAB,

toate depozitele deținute la Revolut Bank UAB sunt agregate, iar limita de acoperire prin asigurare de 100.000 EUR se aplică la valoarea totală a depozitelor dumneavoastră*.

În cazul în care dețineți un cont comun cu una sau mai multe persoane,

limita de 100.000 EUR se aplică pentru fiecare deponent în parte**.

Perioada maximă pentru plata despăgubirii aferente depozitului, în cazul în care Revolut Bank UAB nu își onorează obligațiile,

este de 7 zile lucrătoare***.

Moneda în care se face plata despăgubirii aferente depozitului:

Euro.

informații de contact:

(Instituție publică "Deposit and Investment Insurance", Adresă: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Telefon: +370 5 213 5657, Fax: +370 5 213 5546, Email: idf@idf.lt)

Mai multe informații detaliate:

www.iidraudimas.lt.


Note:

* Dacă un depozit nu este returnat ca urmare a incapacității Revolut Bank UAB de a-și onora obligațiile financiare, compania de Societate de asigurare va plăti deponenților despăgubirea pentru depozitele respective. Valoarea maximă a despăgubirii pentru depozitele deținute la Revolut Bank UAB, pentru un singur deponent, este de 100.000 EUR. Valoarea despăgubirii pentru depozite este stabilită prin cumularea tuturor depozitelor deținute la Revolut Bank UAB. De exemplu, dacă un deponent are un cont de economii cu un sold relevant de 90.000 EUR și un cont curent cu un sold relevant de 20.000 EUR, valoarea care va fi plătită acestui deponent cu titlu de despăgubire va fi de doar 100.000 EUR.


În anumite cazuri specifice (fonduri provenite din vânzarea unei proprietăți rezidențiale, transferate în contul deponentului cu mai puțin de 6 luni înainte de petrecerea evenimentului de depozit asigurat; fonduri moștenite de către un deponent în calitate de legatar sau succesor legal; fonduri primite de către un deponent în calitate de beneficiar în temeiul unui contract de asigurare de viață sau al oricărui alt contract similar în caz de deces; fonduri primite de către un deponent ca despăgubiri sau beneficiu în cazurile și în condițiile prevăzute de lege ca urmare a decesului altei persoane în timpul îndeplinirii îndatoririlor sale profesionale sau oficiale; beneficii sau despăgubiri pentru daune provocate de infracțiuni violente), acoperirea depozitului va fi mai mare de 100.000 EUR. Mai multe informații detaliate sunt disponibile la www.iidraudimas.lt.


** Dacă dețineți un cont comun cu altă/alte persoană/e, limita de acoperire prin asigurare de 100.000 EUR se aplică fiecărui deținător comun al depozitului.


*** Plata despăgubirii aferente asigurării depozitului. Instituția responsabilă pentru schema de asigurări a depozitelor este compania de Societate de asigurare (Instituție publică "Deposit and Investment Insurance") (adresa: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, tel.: +370 5 213 5657, fax: +370 5 213 5546, email: idf@idf.lt), website: www.iidraudimas.lt. Aceasta vă va despăgubi depozitele (până la 100.000 EUR) în maximum:

 • 10 zile lucrătoare, între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023;
 • 7 zile lucrătoare, începând cu 1 ianuarie 2024.


Dacă, până la data de 31 decembrie 2023, despăgubirile pentru depozite nu se plătesc în termen de 7 zile lucrătoare de la data petrecerii evenimentului de depozit asigurat, începând cu data de 16 mai 2016, la cererea deponentului, acestuia i se va achita, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens, o parte din despăgubire, egală cu salariul minim lunar, dar care nu va depăși totuși valoarea totală a depozitelor deponentului eligibile pentru asigurare (avans la despăgubirea pentru depozit).


Dacă în aceste perioade nu vi s-a plătit nicio despăgubire, trebuie să contactați compania de Societate de asigurare. Mai multe informații detaliate sunt disponibile pe următorul site web: www.iidraudimas.lt.

2. Alte informații relevante

Când sunt acoperite depozitele?

În principiu, aproape toate depozitele deponenților persoane fizice și juridice sunt asigurate de către compania de Societate de asigurare.


Se exceptează anumite depozite, indicate pe site-ul web al companiei de Societate de asigurare: www.iidraudimas.lt. Acestea pot fi regăsite și mai jos. Revolut Bank UAB, la solicitarea dvs., vă va informa și dacă un produs este sau nu acoperit prin asigurare. Dacă depozitele sunt asigurate, Revolut Bank UAB va confirma acest lucru în extrasul dvs. de cont, trimițându-vă în același timp la aceste informații pentru deponenți.


3. Cazuri în care depozitele nu sunt asigurate și în care se aplică restricții de asigurare a depozitelor

Depozite care nu sunt acoperite prin asigurare:

 1. depozite făcute de alte instituții de credit în nume propriu și în cont propriu;
 2. fonduri proprii ale Revolut Bank UAB;
 3. depozite pentru care au fost impuse condamnări penale în legătură cu activități de spălare de bani;
 4. depozite ale instituțiilor financiare;
 5. depozite ale companiilor de management;
 6. depozite ale firmelor de brokeraj financiar;
 7. depozite pentru care nu a fost stabilită identitatea deținătorului (depozite deținute în conturi anonime și codate);
 8. depozite ale societăților de asigurare-reasigurare și ale societăților de asigurare-reasigurare înființate în alte state membre UE și în țări terțe;
 9. depozite ale întreprinderilor de investiții colective;
 10. depozite ale fondurilor de pensii;
 11. depozite ale instituțiilor de stat și municipale, așa cum sunt definite în Legea funcției publice din Republica Lituania, cu excepția fondurilor care aparțin altor persoane și care sunt deținute în conturile de depozit ale unor astfel de instituții și entități;
 12. depozite ale Băncii Lituaniei;
 13. titluri de creanță emise chiar de participantul la schema de asigurare a depozitului și pasivele acestuia aferente accepturilor și biletelor la ordin;
 14. bani electronici și fonduri primite de la deținători de bani electronici în schimbul banilor electronici.

Depozitele entităților de mai sus nu fac obiectul asigurării depozitelor, indiferent de legislația țării în care sunt înființate aceste entități.


Care sunt restricțiile legate de plata despăgubirilor pentru depozite?

Despăgubirile aferente asigurărilor pentru depozite nu se plătesc:

 1. în cazul depozitelor, fondurilor, banilor, titlurilor de valoare și pasivelor care nu sunt acoperite prin asigurare (așa cum este arătat mai sus);
 2. deponenților pentru depunerile într-un cont în care nu s-au efectuat operațiuni aferente depozitului în cele 24 de luni anterioare zilei evenimentului asigurat, iar valoarea depozitului existent în contul respectiv este mai mică de 10 EUR.
 3. atunci când deponenții sau alte persoane care au dreptul la despăgubire pentru depozit au fost condamnați pentru spălare de bani și/sau de finanțare de activități teroriste în legătură cu caracterul nelegal al dobândirii banilor deținuți în depozite.


Când se poate amâna plata despăgubirii?

În cazurile descrise în Legea privind asigurarea depozitelor și pasivelor pentru investitori din Republica Lituania (puteți găsi informații mai detaliate la www.iidraudimas.lt) plata despăgubirilor poate fi amânată, de exemplu, dacă nu există date suficiente pentru a justifica dreptul la despăgubirea pentru depozit sau dacă există un litigiu legat de depozit sau dacă dreptul deponentului de a dispune de un depozit este limitat.

informații de contact:

(Instituție publică "Deposit and Investment Insurance", Adresă: Savanorių av. 5, LT-03116, Vilnius, Telefon: +370 5 213 5657, Fax: +370 5 213 5546, Email: idf@idf.lt)

Mai multe informații detaliate:

www.iidraudimas.lt.