Warunki promocji

Revolut <18 Referrals Promotion

Pobierz plik PDF

Program poleceń Revolut <18


Czego dotyczy ta promocja?

W ramach promocji „Program poleceń Revolut <18” („Promocja”) Revolut oferuje określonym nastoletnim użytkownikom Revolut <18 możliwość polecania Revolut <18 innym nastoletnim użytkownikom, za co obie strony otrzymują nagrodę pieniężną („Nagroda”). Po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie („Regulamin”) zarówno polecający nastoletni użytkownik Revolut <18 („Polecający”), jak i otrzymujący polecenie nastoletni użytkownik („Polecany”) zyskują możliwość otrzymania Nagrody.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do tej samej Promocji w Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Islandii, Irlandii, Łotwie, Litwie, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji („Uprawnione rynki”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, w tym z kryteriami kwalifikacyjnymi określonymi poniżej.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używamy zwrotu „Ty” lub „Twój”, mamy na myśli rodzica lub opiekuna Polecającego, który chce skorzystać z Promocji, aby polecić znajomego.

Promocja obowiązuje od godziny 00:00 w dniu 14 listopada 2022 roku do godz. 23:59 w dniu 31 grudnia 2023 roku. Okres ten nazywamy „Okresem Promocji”.

Zarówno Polecający, jak i Polecany, a także rodzic/opiekun zarówno Polecającego, jak i Polecanego, muszą w pełni spełnić wszystkie odpowiednie wymagania w Okresie Promocji, aby otrzymać Nagrodę.

Niniejszy Regulamin określa zasady, które mają zastosowanie do Promocji. Musisz przestrzegać tego Regulaminu, jak również warunków, które mają zastosowanie do Twojego konta, przez cały czas uczestnictwa w Promocji.


Co to jest Revolut <18?

Rozwiązanie Revolut <18 jest przeznaczone dla rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci zdobyły umiejętności finansowe i nauczyły się używać pieniędzy i nimi zarządzać.

Konto Revolut <18 musi być założone dla nastolatka przez rodzica lub opiekuna i jest subkontem konta osobistego Revolut rodzica/opiekuna. Oznacza to, że do otwarcia konta Revolut <18 dla nastolatka konieczne jest posiadanie konta osobistego Revolut. Ponieważ konto Revolut <18 jest subkontem Twojego konta osobistego Revolut, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania użytkownika Revolut <18, podejmowane na jego koncie, jak za swoje własne.


Jaka jest Nagroda?

Nagroda, którą mogą otrzymać Polecający i Polecany, jest uzależniona od waluty bazowej konta osobistego Revolut rodzica/opiekuna, zgodnie z poniższą tabelą.

Waluta bazowa konta osobistego Revolut rodzica/opiekuna

GPB

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

ISK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

700

Przykład:

 • Jeżeli walutą bazową konta osobistego Revolut odpowiedniego rodzica/opiekuna Polecającego i Polecanego jest GBP, wówczas zarówno Polecający, jak i Polecany będą uprawnieni do otrzymania Nagrody w wysokości 5 GBP każdy;

lub

 • Jeżeli walutą bazową konta osobistego Revolut rodzica/opiekuna Polecającego jest EUR, a walutą bazową konta osobistego Revolut rodzica/opiekuna Polecanego jest SEK, wówczas Polecający będzie uprawniony do otrzymania Nagrody w wysokości 5 EUR, a Polecany będzie uprawniony do otrzymania Nagrody w wysokości 50 SEK.

Nagrodą jest nagroda pieniężna w postaci zasilenia konta, którą Polecający i Polecany mogą wykorzystać na dowolne fizyczne lub wirtualne płatności kartą Revolut <18.


Kto może wziąć udział w Promocji?

Aby wziąć udział w Promocji:

 • Zarówno Polecający, jak i Polecany muszą być w odpowiednim wieku.

Wiek uprawniający do udziału w przypadku mieszkańców Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwy, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii to 13 lub więcej lat.

Wiek uprawniający do udziału w przypadku mieszkańców Austrii, Bułgarii, Litwy i Hiszpanii to 14 lub więcej lat.

Wiek uprawniający do udziału w przypadku mieszkańców Czech, Francji, Grecji i Słowenii to 15 lub więcej lat.

Wiek uprawniający do udziału w przypadku mieszkańców Niemiec, Węgier, Irlandii, Holandii, Polski i Rumunii to 16 lub więcej lat.

 • Polecający i Polecany oraz ich odpowiedni rodzice/opiekunowie muszą być rezydentami Uprawnionego rynku.
 • Polecający musi otrzymać zaproszenie do Promocji bezpośrednio od nas poprzez kafelek w jego aplikacji Revolut <18. Polecający może odwiedzić aplikację Revolut <18, aby sprawdzić, czy jest uprawniony — jeśli kafelek w aplikacji dotyczący Promocji nie jest dla niego dostępny, wówczas nie jest on uprawniony do udziału.
 • Polecany musi być nowym użytkownikiem Revolut <18. Jeżeli Polecany jest obecnie użytkownikiem Revolut <18 lub korzystał z konta, lub rozpoczął proces rejestracji w przeszłości, wówczas Polecany nie jest nowym użytkownikiem, a co za tym idzie — nie jest uprawniony do udziału.

Możesz w każdej chwili wyłączyć możliwość polecania przez użytkownika Revolut <18 (Polecającego) innym nastoletnim użytkownikom rozwiązania Revolut <18. Możesz to zrobić, przechodząc do Ustawień w zakładce Revolut <18 w sekcji Centrum w aplikacji Revolut i wyłączając opcję oznaczoną jako „Program poleceń”.


Jak Polecający otrzymuje Nagrodę?

Aby zarówno Polecający, jak i Polecany mogli otrzymać Nagrodę, Polecający musi spełnić wymagania kwalifikacyjne określone w niniejszym Regulaminie.

Polecający musi widzieć kafelek z zaproszeniem od nas (odnoszący się do Promocji) w swojej aplikacji Revolut <18. Polecający musi dotknąć przycisku „Zaproś znajomych” na kafelku w swojej aplikacji Revolut <18, aby zaprosić znajomego (Polecanego) do rejestracji w Revolut <18 przy użyciu kodu polecającego. Polecany musi być uprawniony do korzystania z Revolut <18. Polecający będzie mógł zaprosić znajomych z dowolnego miejsca na świecie, w którym dostępny jest Revolut <18.

Gdy Polecający stuknie przycisk „Zaproś znajomych” na kafelku w swojej aplikacji Revolut <18, wyświetlona zostanie wersja robocza wiadomości zawierająca unikatowy kod polecający. Polecający może dostosować tę wiadomość.

Ważny jest kod polecający: Polecany musi zainicjować rejestrację w Revolut <18 poprzez aplikację Revolut <18 i wprowadzić ten unikatowy kod polecający. Następnie Polecany zostanie poproszony o zaproszenie swojego rodzica/opiekuna do aktywacji i zatwierdzenia konta Revolut <18, które Polecany zarejestrował w aplikacji Revolut. Jeśli rodzic/opiekun Polecanego nie posiada konta osobistego Revolut, rodzic/opiekun Polecanego będzie musiał otworzyć konto i pomyślnie dokończyć rejestrację w Revolut, zanim będzie mógł zatwierdzić konto Revolut <18 w aplikacji Revolut. Rodzic/opiekun Polecanego będzie musiał również zamówić fizyczną kartę Revolut <18 w ciągu 60 dni od daty wprowadzenia kodu polecającego.

Jeśli wszystkie powyższe kroki zostaną zrealizowane przed końcem Okresu Promocji, zarówno Polecający, jak i Polecany otrzymają Nagrodę. Nagroda zostanie zaksięgowana na odpowiednich subkontach Revolut <18 kont Revolut rodziców/opiekunów Polecającego i Polecanego w ciągu 5 dni roboczych od momentu zamówienia fizycznej karty Revolut <18.

Maksymalna liczba osób, które Polecający może zaprosić, to dziesięć w ciągu roku. Jeśli kod polecający Polecającego został już wprowadzony przez dziesięciu różnych Polecanych, wówczas Polecający nie będzie uprawniony do żadnych dalszych Nagród w danym roku.


Jak Polecany otrzymuje Nagrodę?

Aby zarówno Polecający, jak i Polecany mogli otrzymać Nagrodę, Polecany musi spełnić wymagania kwalifikacyjne określone w niniejszym Regulaminie.

Polecany musi być nowym użytkownikiem Revolut <18. Jeżeli Polecany jest obecnie użytkownikiem Revolut <18 lub korzystał z konta lub rozpoczął proces rejestracji w przeszłości, wówczas Polecany nie jest nowym użytkownikiem, a co za tym idzie — nie jest uprawniony do udziału.

Po otrzymaniu od Polecającego zaproszenia do rejestracji w Revolut <18 Polecany musi najpierw pobrać ze sklepu z aplikacjami aplikację Revolut <18. Po pobraniu i otwarciu przez Polecanego aplikacji Revolut <18 Polecany zostanie przekierowany do procesu rejestracji konta Revolut <18. Polecany musi zainicjować rejestrację w Revolut <18.

Polecany musi podać kilka podstawowych informacji identyfikacyjnych oraz wprowadzić unikatowy kod polecający otrzymany od Polecającego. Następnie zostanie przekierowany do ekranu z prośbą o zaproszenie rodzica/opiekuna Polecanego do aktywacji i zatwierdzenia konta Revolut <18, które zarejestrował Polecany. Jeśli rodzic/opiekun Polecanego nie posiada konta osobistego Revolut, rodzic/opiekun Polecanego będzie musiał otworzyć konto i pomyślnie dokończyć rejestrację w Revolut, zanim będzie mógł zatwierdzić konto w aplikacji Revolut.

Rodzic/opiekun Polecanego musi również przejść do sekcji <18 w aplikacji Revolut i zamówić fizyczną kartę Revolut <18 dla Polecanego w ciągu 60 dni od daty wprowadzenia kodu polecającego.

Jeśli wszystkie powyższe kroki zostaną zrealizowane przed końcem Okresu Promocji, zarówno Polecający, jak i Polecany otrzymają Nagrodę. Nagroda zostanie zaksięgowana na odpowiednich subkontach Revolut <18 kont Revolut rodziców/opiekunów Polecającego i Polecanego w ciągu 5 dni roboczych od momentu zamówienia fizycznej karty Revolut <18.

Polecający i Polecany nie otrzymają Nagrody (lub wypłacona wcześniej Nagroda może zostać cofnięta), jeśli rodzic/opiekun Polecającego lub Polecanego wycofa jeden z tych kroków po jego wykonaniu. Jeśli na przykład rodzic/opiekun Polecanego anuluje swoją kartę Revolut <18 przed jej dostarczeniem.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?

 1. Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana: w przypadku użytkowników zamieszkałych w Wielkiej Brytanii — przez Revolut Ltd, spółkę, której adres siedziby to 7 Westferry Circus, London, E14 4HD; Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana dla użytkowników zamieszkałych w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Islandii, Irlandii, Łotwie, Litwie, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji — przez Revolut Bank UAB, spółkę, której adres siedziby to Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję w dowolnym momencie, jeśli według naszej uzasadnionej opinii Promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej promocji. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do otrzymania w związku z Promocją Nagrody, która nie została Ci przyznana w wyniku takiego wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 3. Możemy odwołać niniejszą Promocję lub zmienić niniejszy Regulamin w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Jakiekolwiek anulowanie lub zmiany w Regulaminie nie wpływają na Twoje prawa po wzięciu udziału w Promocji.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia nagrody, jeśli nagroda została uzyskana w sposób nieuczciwy, jeśli naruszysz warunki dotyczące Twojego konta Revolut w celu uzyskania nagrody lub jeśli dowiemy się, że nie przestrzegasz niniejszego Regulaminu. Uznamy, że cofnięcie jakiejkolwiek Nagrody zostało dokonane za Twoją zgodą, a płatność została przez Ciebie autoryzowana.
 5. Jeśli rodzic/opiekun Polecającego zamknie swoje konto Revolut lub subkonto Revolut <18 lub jeśli rodzic/opiekun Polecanego zamknie swoje konto Revolut lub subkonto Revolut <18, lub jeśli zawiesimy lub ograniczymy któreś z tych kont od czasu zakwalifikowania się do Nagrody do czasu otrzymania Nagrody lub do momentu, w którym mieliśmy wypłacić Nagrodę, Polecający i Polecany stracą prawo do Nagrody.
 6. Mogą również wystąpić zdarzenia niezależne od Revolut, które uniemożliwią przyznanie Nagrody w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą.
 7. Niniejszy Regulamin jest publikowany w języku angielskim, a wszelkie jego przekłady służą wyłącznie celom informacyjnym i stanowią jedynie tłumaczenie. Oznacza to, że nie możesz uzyskać żadnych praw ma mocy wersji przetłumaczonej i tylko wersja angielska może być wykorzystywana w postępowaniu sądowym.
 8. Niniejsza Promocja jest kampanią dwustronną, w której zarówno Polecający, jak i Polecany otrzymają Nagrodę (pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie).
 9. Nagroda zostanie wypłacona zarówno Polecającemu, jak i Polecanemu w ciągu 5 dni roboczych od otwarcia konta Revolut <18, które zarejestrował Polecany, od zamówienia karty Revolut <18 i spełnienia innych wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Nagroda zostanie przyznana wyłącznie w związku ze skutecznym poleceniem konta Revolut <18, jeżeli Polecany jest nowym użytkownikiem Revolut <18.
 11. Revolut musi przetwarzać dane osobowe Polecającego i Polecanego, aby realizować swoje obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Revolut będzie przetwarzać dane osobowe Polecającego i Polecanego zgodnie zOświadczeniem o ochronie prywatności Revolut <18.
 12. Jeśli uznamy, że angażujesz się w jakiekolwiek oszustwo lub istotne nadużycie niniejszej Promocji, możemy, wedle własnego uznania, podjąć wszelkie kroki, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach. Istotnym nadużyciem niniejszej Promocji jest np. zorganizowanie kampanii mającej na celu czerpanie korzyści z niniejszej Promocji w sposób, który nie skutkuje autentycznymi i unikatowymi nowymi rejestracjami w Revolut, a my możemy zamknąć Twoje konto i cofnąć wszelkie Nagrody, jeśli to zrobisz.
 13. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące tej Promocji, skontaktuj się z działem wsparcia za pomocą czatu w aplikacji.
 14. Jeśli jesteś klientem Revolut Ltd, niniejsza Promocja podlega prawu angielskiemu, a sądy w Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów z nią związanych. Jeśli jesteś klientem Revolut Bank UAB, niniejsza Promocja podlega prawu litewskiemu (mimo to możesz powoływać się na przepisy ochrony konsumentów obowiązujące w kraju EOG, w którym mieszkasz), a sądy litewskie (lub sądy dowolnego państwa członkowskiego UE, w którym mieszkasz) mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów z nią związanych.