Warunki promocji

Revolut x Tinder Promotion 2023/24

Czego dotyczy ta promocja?


Revolut oferuje klientom serwisu Tinder (na kwalifikujących się rynkach) możliwość skorzystania z 3-miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego subskrypcji Tinder Gold („Oferta Subskrypcji Tinder”), jeśli po raz pierwszy zarejestrują konto osobiste Revolut („Promocja”) między godziną 00:00 UTC w dniu 16 Listopad 2023 r. a 23:59 UTC w dniu 16 Listopad 2024 r. („Okres Promocji”).


Niniejszy regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady tej Promocji; musisz przestrzegać jego warunków oraz warunków dotyczących Twojego nowego konta osobistego Revolut przez cały czas uczestnictwa w tej Promocji.


Kto może wziąć udział w Promocji?


Aby zostać uznanym za uprawnionego Uczestnika niniejszej Promocji, musisz spełnić następujące kryteria.


1. Musisz legalnie zamieszkiwać w kraju objętym promocją:


 • Austria;
 • Belgia;
 • Bułgaria;
 • Chorwacja;
 • Cypr;
 • Republika Czeska;
 • Dania;
 • Estonia;
 • Finlandia;
 • Francja;
 • Niemcy;
 • Grecja;
 • Węgry;
 • Islandia;
 • Irlandia;
 • Włochy’;
 • Łotwa;
 • Liechtenstein;
 • Litwa;
 • Luksemburg;
 • Malta;
 • Królestwo Niderlandów;
 • Norwegia;
 • Polska;
 • Portugalia;
 • Rumunia;
 • Słowacja;
 • Słowenia;
 • Hiszpania;
 • Szwecja;
 • Wielka Brytania.


2. Musisz mieć ukończony 18 rok życia.

3. W Okresie Promocji nie możesz mieć aktywnej subskrypcji Tinder Gold.

4. Nie możesz mieć, obecnie ani w przeszłości, konta osobistego Revolut w żadnym podmiocie z grupy Revolut.


Co muszę zrobić, aby otrzymać ofertę subskrypcji Tinder?


Aby wziąć udział w Promocji, musisz wykonać następujące kroki przed końcem Okresu Promocji.

 • Kliknij unikalny link udostępniony w banerze w aplikacji Tinder lub znajdujący się we wpisie w mediach społecznościowych Tinder.
 • Pomyślnie otwórz konto osobiste Revolut za pośrednictwem tego linku (jeśli zarejestrujesz się za pomocą zwykłego procesu otwierania konta Revolut w naszej aplikacji, nie będziesz kwalifikować się do otrzymania oferty subskrypcji Tinder).
 • Dokonaj pierwszej kwalifikującej się płatności fizyczną lub wirtualną kartą Revolut o wartości przynajmniej 1 euro lub odpowiadającej jego wartości w innej walucie (transakcje na rzecz dostawców usług płatniczych, innych kont bankowych i portfeli elektronicznych nie kwalifikują się), transakcja nie może zostać cofnięta ani zwrócona.


Jak mogę rozpocząć subskrypcję Tinder?


Jeśli pomyślnie ukończysz kroki określone w sekcji „Co muszę zrobić, aby otrzymać ofertę subskrypcji Tinder?”, otrzymasz wiadomość e-mail od Revolut z unikalnym kodem do wykorzystania w aplikacji Tinder. Otrzymasz od nas tę wiadomość e-mail tylko jeśli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na udział w promocjach stron trzecich w aplikacji Revolut – możesz ją znaleźć w sekcji „Bezpieczeństwo i prywatność” w aplikacji lub, jeśli korzystasz z najnowszej wersji naszej aplikacji, w sekcji „Ustawienia powiadomień”.


Od daty otrzymania od nas wiadomości e-mail masz 60 dni na kliknięcie linku „Odbierz ofertę”. Po wykonaniu tych czynności, przekierujemy Cię na stronę tinder.com, gdzie Twój kod zostanie automatycznie rozpoznany, a Ty otrzymasz instrukcje, aby zarejestrować nowe konto w serwisie Tinder lub zalogować się na obecne konto, a do Twojego konta zostaną dodane 3 miesiące bezpłatnej subskrypcji Tinder Gold.


Czy są jeszcze jakieś informacje prawne, o których muszę wiedzieć?


 1. Możemy zmienić, zawiesić lub zakończyć promocję przed datą jej zakończenia, którą wymieniliśmy powyżej, jeśli w naszej uzasadnionej opinii promocja będzie nadużywana lub może negatywnie wpływać na dobre imię spółki Revolut lub jej reputację. Możemy to zrobić w odniesieniu do pojedynczych osób lub na skalę całej promocji.
 2. Jeśli będziemy musieli zmienić, zawiesić lub zakończyć Promocję przed końcem Okresu Promocji, postaramy się powiadomić Cię o tym za pośrednictwem aplikacji i/lub wiadomości e-mail. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, poniesione bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku zdarzenia będącego poza jego kontrolą, przez które nie może kontynuować promocji zgodnie z planem. Skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnej korzyści w związku z Promocją, która nie została Ci przyznana w wyniku wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia.
 3. Regulamin korzystania z konta Tinder będzie miał zastosowanie do użytkownika w okresie obowiązywania Oferty subskrypcji Tinder oraz po jej wygaśnięciu. Po wygaśnięciu Twojej oferty subskrypcji Tinder, Twoja subskrypcja Tinder Gold zostanie zakończona. Jeśli nadal chcesz korzystać z konta Tinder Gold, musisz uiścić odpowiednią opłatę za subskrypcję. Upewnij się, że znasz regulamin aplikacji Tinder oraz wszelkie opłaty, które dotyczą Twojego konta Tinder. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, zapytania lub roszczenia, które mogą się pojawić w kwestii Twojego konta Tinder. W takich sprawach musisz skontaktować się bezpośrednio z serwisem Tinder.
 4. Regulamin Promocji został opublikowany w języku angielskim. Jeżeli został przetłumaczony na inny język, taki przekład ma charakter wyłącznie informacyjny, obowiązuje angielska wersja językowa Regulaminu Promocji. Wersja angielska Regulaminu promocji będzie stosowana w każdym postępowaniu prawnym. Jeżeli jednak na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku Promocją, powinien być stosowany język Polski, ten język będzie obowiązujący.
 5. Jeśli otworzysz konto osobiste Revolut w ramach tej promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe potrzebne do obsługi Twojego konta zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Tinder będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją własną polityką prywatności i będzie wysyłać do Ciebie wszelkie treści marketingowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych i bezpośredniego marketingu elektronicznego. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości marketingowych od Tinder, musisz odpowiednio ustawić swoje preferencje marketingowe bezpośrednio w serwisie Tinder, ponieważ jest to poza kompetencjami Revolut.


Niniejsza Promocja jest organizowana i oferowana przez podmioty z grupy Revolut, które udostępniają Ci konto osobiste. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą tej Promocji, możesz zgłosić ją bezpośrednio do nich. Poniżej znajdują się zarejestrowane adresy każdego podmiotu grupy Revolut oraz odpowiednie przepisy prawa i sądy właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które możesz mieć w związku z niniejszą Promocją. Niezależnie jednak od tego, może zawsze polegać na obowiązujących zasadach dotyczących ochrony konsumentów i prawach EOG państwa, w którym zamieszkujesz.


Podmiot prawny / oddział grupy Revolut

Adres siedziby

Prawo mające zastosowanie do niniejszego Regulaminu promocji

Właściwy sąd

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Prawo angielskie

Sądy w Anglii i Walii

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska

Prawo litewskie

Sądy Litwy lub, jeśli jesteś mieszkańcem Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Islandii, Liechtensteinu, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier lub Włoch, właściwy sąd w tych krajach.

Revolut Bank UAB działający w Irlandii za pośrednictwem swojego oddziału w Irlandii

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Irlandia

Prawo irlandzkie

Właściwy sąd w Irlandii.

Revolut Bank UAB działający we Francji za pośrednictwem swojego oddziału we Francji

10 avenue Kléber, 75116 Paris, France (SIREN 917 420 077)

Prawo francuskie

Właściwy sąd we Francji.


Pamiętaj, że jeśli nie odpowiada Ci sposób, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz bezpłatnie skierować ją do Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF).

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

Identyfikator podatkowy W0250845E, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Madrycie pod numerem Woluminu 44863, Arkusz 1, Sekcja 8, Strona M-789831 oraz w Banku Hiszpanii pod numerem 1583. Adres: Príncipe de Vergara 134, 4 planta, 28002, Madryt (Hiszpania).

Prawo hiszpańskie

Właściwy sąd w Hiszpanii.

Revolut Bank UAB działający w Holandii za pośrednictwem swojego oddziału w Holandii

Barbara Strozzilaan 201, 1083HN Amsterdam, the Netherlands.

Prawo holenderskie

Właściwy sąd w Holandii.

Revolut Bank UAB działający za pośrednictwem swojego oddziału w Belgii

Silver Square, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruksela, Belgia

Prawo belgijskie

Właściwe sądy w Belgii