Warunki promocji

Regulamin Ogólny Promocji Partnerskiej - Darmowy Okres Próbny i Doładowanie

Regulamin Ogólny Promocji Partnerskiej - Darmowy Okres Próbny i Doładowanie


Czego dotyczy ta Promocja?

W ramach Promocji Revolut x Partner - Darmowy Okres Próbny i Doładowanie („Promocja”) Revolut oferuje użytkownikom z rynków objętych Promocją możliwość pierwszej rejestracji w Revolut i otrzymania:

 • Darmowego planu subskrypcji dla rachunku Revolut na ograniczony czas („DarmowyOkresPróbny”); oraz
 • Oferty Doładowania - nagrody pieniężnej w formie doładowania, które można wykorzystać przy dokonywaniu płatności przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut. Dostęp do nagrody pieniężnej otrzymasz po pierwszym doładowaniu swego rachunku Revolut („Doładowanie”). Pierwszego doładowania Revolut musisz dokonać na kwotę przekraczającą 1 £ (lub równowartość tej kwoty w innej walucie).

By otrzymać Darmowy Okres Próbny i Ofertę Doładowania musisz zarejestrować się w Revolut przy pomocy unikalnego linku od Partnera, który promuje Darmowy Okres Próbny i Ofertę Doładowania („Partner”). Promocja będzie obowiązywać przez określony czas wskazany wyraźnie w aplikacji Partnera i/lub na stronie internetowej Partnera i/lub w jego mediach społecznościowych, a także na stronie Revolut, na którą zostaniesz przekierowany klikając unikalny link do Promocji („OkresPromocji”).

Niniejszy regulamin („RegulaminPromocji”) zawiera postanowienia regulujące szereg różnych promocji (z których każda zwana jest dalej „PromocjąRevolutx Partner”) oferowanych przez Revolut Ltd i Revolut Payments UAB. Użytkownicy z wybranych rynków będą uprawnieni do otrzymania Darmowego Okresu Próbnego i Oferty Doładowania tak długo, jak spełniać będą kryteria uprawnienia w Okresie Promocji. Szczegółowe informacje na temat wybranych rynków można znaleźć poniżej w sekcji „Jakie inne informacje prawne powinienem znać?”. Regulamin Promocji określa zasady Promocji i w trakcie udziału w Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?

By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:

 • Mieszkać pod adresem zlokalizowanym na rynku objętym Promocją; oraz
 • Otrzymać informacje marketingowe dotyczące niniejszej Promocji bezpośrednio od Partnera lub zobaczyć informacje marketingowe jej dotyczące w aplikacji Partnera i/lub na stronie internetowej Partnera i/lub w jego mediach społecznościowych, które to informacje pozwolą Ci wykonać poniższe kroki celem skorzystania z Promocji (wiadomość mailową/SMS/powiadomienie push otrzymasz od Partnera wyłącznie, jeśli podałeś już swoje dane osobowe Partnerowi i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez niego informacji marketingowych).

Musisz również wykonać następujące kroki:

 • Kliknij unikalny link do Promocji na stronie internetowej Partnera lub unikalny link do Promocji otrzymany w wiadomości mailowej/SMS/powiadomieniu push od Partnera - po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Na stronie internetowej Revolut znajdziesz istotne informacje dotyczące Promocji, w tym Regulamin Promocji, informacje o Okresie Promocji, nagrodzie pieniężnej dostępnej w formie Doładowania, szczegóły dotyczące Darmowego Okresu Próbnego, w tym oferowanego planu subskrypcji oraz długości Darmowego Okresu Próbnego. Po podaniu swego numeru telefonu zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji celem otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i zaoferowany zostanie ci Darmowy Okres Próbny;
 • Wykonaj kroki potrzebne do otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i przejdź nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”) przed upływem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już Rachunek Osobisty Revolut, nie jesteś uprawniony do udziału w niniejszej Promocji; oraz
 • Przejdź proces wprowadzający do Revolut (oznacza to przejście procesu KYC na podstawie adresu zarejestrowanego na rynku objętym Promocją), a dla Twojego rachunku nie mogą zostać wprowadzone żadne ograniczenia do końca Okresu Promocji.

By otrzymać Darmowy Okres Próbny i Ofertę Doładowania, musisz wykonać wszystkie powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny?

Możesz rozpocząć swój Darmowy Okres Próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś wszystkie kroki, o których mowa w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”. By rozpocząć Darmowy Okres Próbny musisz wykonać kroki pozwalające na ulepszenie Twojego Rachunku Osobistego Revolut do poziomu planu subskrypcji oferowanego w ramach Darmowego Okresu Próbnego w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia Twojego Rachunku Osobistego Revolut, nawet jeśli wskazany okres 72 godzin upływa po zakończeniu Okresu Promocji. Szczegóły dotyczące planu subskrypcji znajdziesz na stronie internetowej przed rejestracją celem otwarcia Rachunku Osobistego Revolut. Oznacza to, że Rachunek Osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy do ulepszenia rachunku do poziomu danego planu subskrypcji dojdzie po zakończeniu Okresu Promocji - by móc rozpocząć Darmowy Okres Próbny, wystarczy, że zrobisz to przed upływem wskazanego okresu 72 godzin.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym obowiązywać będzie Cię regulamin planu subskrypcji zaoferowanego Ci w ramach Promocji (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym nie naliczymy żadnych opłat. Informacje na temat długości Darmowego Okresu Próbnego znajdziesz po kliknięciu w unikalny link dla Promocji. Informacje te znajdziesz również w panelu Promocji w Twojej Aplikacji Revolut. Wraz z upływem Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania i wystawiania rachunków, a my zaczniemy pobierać opłaty z tytułu subskrypcji raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na płatny plan. Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym zamówisz kartę, a następnie anulujesz plan subskrypcji przed zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego, będziesz zobowiązany do zwrotu wartości karty (cena karty zależy od planu subskrypcji, do poziomu którego ulepszono rachunek). Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Z tej przyczyny najlepiej wstrzymać się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z planu.

W Darmowym Okresie Próbnym przysługuje Ci prawo do anulowania planu subskrypcji (Twój „czas na przemyślenie”), ale po jego zakończeniu obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania.

Pamiętaj, że wszystkie nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Możesz zrezygnować z planów przedterminowo, ale obowiązywać mogą wtedy opłaty. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


Zamówienie karty Revolut dla nowego planu subskrypcji

Jeśli anulujesz nowy plan subskrypcji w okresie „czasu na przemyślenie”, ale zamówiłeś kartę, będziesz musiał zapłacić opłatę za dostarczenie karty. Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swój plan subskrypcji w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart odpowiednich dla Twojego planu subskrypcji znajdziesz na stronie Opłat za plany subskrypcji.


Jak uzyskać Ofertę Doładowania?

Jeśli spełniasz kryteria uprawnień i wykonasz kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”, po Twoim pierwszym Doładowaniu kwota nagrody pieniężnej zostanie uznana na Twoim rachunku Revolut (będzie to stanowić Twoją Ofertę Doładowania). Zapewnimy, byś znał Ofertę Doładowania z wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tej informacji, gdy klikniesz w unikalny link do Promocji. Pierwszego Doładowania możesz dokonać w dowolnej kwocie powyżej 1£ (lub równowartości tej kwoty w innej walucie) oraz przelewem bankowym lub przy pomocy karty debetowej lub karty kredytowej zarejestrowanej u nas, bądź też przelewem bankowym. By otrzymać Ofertę Doładowania, pierwszego Doładowania musisz dokonać przed upływem Okresu Promocji. Wartość Oferty Doładowania zostanie uznana na Twoim rachunku w ciągu 3 dni od Twojego pierwszego Doładowania.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

 1. W przypadku użytkowników z Anglii, Szkocji i Walii, Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD.
 2. W przypadku użytkowników mieszkających w krajach EOG, promocję organizuje i oferuje Revolut Payments UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.
 3. Użytkownicy Revolut Ltd i Revolut Payments UAB mogą wziąć udział w Promocji, jeśli mieszkają na „rynku objętym Promocją”. Rynek objęty Promocją dla Revolut Ltd to Anglia, Szkocja i Walia. Rynek objęty Promocją dla Revolut Payments UAB to każdy rynek kraju EOG, na którym świadczy usługi na rzecz klientów, za wyjątkiem: Cypru, Włoch, Łotwy, Luksemburga, Liechtensteinu, Malty i Portugalii.
 4. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 5. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie. W razie zmiany lub anulowania Promocji przed upływem Okresu Promocji, poinformujemy Cię o naszym zamiarze za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub drogą mailową. Żadne zmiany w Regulaminie Promocji nie wpływają na Twoje prawa, jeśli dojdzie do nich w trakcie twojego uczestnictwa w Promocji.
 6. Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego przedstawimy Ci w panelu Promocji w Aplikacji Revolut przed rejestracją; informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Oferty Doładowania w trakcie lub po Okresie Promocji, jeśli płatność, dzięki której uzyskałeś Ofertę Doładowania zostanie Ci zwrócona, Ofertę Doładowania uzyskałeś w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem uzyskania Oferty Doładowania, bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie Oferty Doładowania za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 8. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani przyznać Ci Ofertę Doładowania, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do Oferty Doładowania i otrzymaniem Oferty Doładowania przysługującej Ci w ramach niniejszej Promocji, utracisz uprawnienie do Oferty Doładowania.
 9. Istnieje również możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie Oferty Doładowania w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 10. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 11. Partner będzie przesyłał informacje marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Partnera, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Partnera, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 12. Niniejszy Regulamin Promocji został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji. Wersja niniejszego Regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 13. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie: zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, jeśli jesteś klientem Revolut Ltd; zgodnie z przepisami prawa Litwy, jeśli jesteś klientem Revolut Payments UAB. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem Promocji będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii i Walii, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Ltd, a przez sąd właściwy na Litwie, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Payments UAB.