Warunki promocji

Oferta Zrabatowanych Opłat dla Płatnych Planów

Oferta Zrabatowanych Opłat dla Płatnych Planów


Czego dotyczy ta Promocja?

Zapraszamy wybranych klientów posiadających plan Standard Revolut Ltd i Revolut Payments UAB do rejestracji na jeden z naszych płatnych osobistych planów subskrypcji (Plus, Premium lub Metal; „PłatnyPlan”) z rabatem na opłaty obowiązującym przez określony okres czasu („Oferta Zrabatowanych Opłat”). Wybrani klienci będą mogli skorzystać z Oferty Zrabatowanych Opłat klikając w odpowiednie ekranu w panelu Promocji w aplikacji Revolut.

Niniejszy Regulamin („RegulaminPromocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego rachunku Revolut.

Niniejsza Oferta Zrabatowanych Opłat będzie obowiązywać przez czas ustalony według uznania Revolut („OkresPromocji”).


Kto jest uprawniony do Oferty Zrabatowanych Opłat?

Oferta Zrabatowanych Opłat będzie dostępna dla wybranych klientów Revolut Ltd i Revolut Bank UAB, którzy spełnią wymagania procesu weryfikacyjnego „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”) i są w trakcie procesu lub przeszli pomyślnie proces wprowadzenia do Revolut jako klienci planu Standard. Klienci będą wybierani losowo, a Promocja w postaci Oferty Zrabatowanych Opłat zostanie wyświetlona wybranym klientom w panelu w aplikacji Revolut. Jeśli nie widzisz tego panelu w swej aplikacji, oznacza to, że nie jesteś uprawniony do udziału.


Jak rozpocząć korzystanie z Oferty Zrabatowanych Opłat?

Rozpoczęcie korzystania z Oferty Zrabatowanych Opłat jest proste. Pod warunkiem, że widzisz panel Promocji w postaci Oferty Zrabatowanych Opłat w aplikacji Revolut, musisz jedynie zarejestrować się na Płatny Plan (którego dotyczy Oferta Zrabatowanych Opłat) w Okresie Promocji i spełnić wymagania określone w niniejszym regulaminie.

W okresie Oferty Zrabatowanych Opłat obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego wybranego Płatnego Planu (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Ofertą Zrabatowanych Opłat będziemy obciążać Cię zrabatowaną opłatą. Informację na temat długości okresu zastosowania obniżonych opłat dla wybranego Płatnego Planu w ramach Promocji w postaci Zrabatowanych Opłat, tzn. czy potrwa to miesiąc, czy może przez dłuższy lub krótszy czas, przedstawimy Ci w panelu Promocji przed rejestracją.

Wraz z zakończeniem Oferty Zrabatowanych Opłat, domyślnie pozostaniesz na wybranym Płatnym Planie, chyba że poinformujesz nas o innej decyzji i obowiązywać zaczną standardowe zasady anulowania i wystawiania rachunków (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Nasze Płatne Plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a okres Oferty Zrabatowanych Opłat nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Zarówno w okresie obowiązywania Oferty Zrabatowanych Opłat, jak i po jego zakończeniu będziemy pobierać opłaty za płatny Plan raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na Płatny Plan.


Opłaty za zakończenie lub obniżenie poziomu subskrybowanego Płatnego Planu

Subskrypcję planu Plus, Premium lub Metal możesz zakończyć w dowolnym czasie (nazywamy to obniżeniem poziomu). Tym niemniej w takim przypadku możesz być zobowiązany do zapłaty opłaty. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal. By sprawdzić datę początkową subskrypcji lub sprawdzić w jaki sposób obniżyć poziom planu, przejść do sekcji „Profil” w aplikacji Revolut i sprawdź „Plan Cenowy”. Po obniżeniu poziomu staniesz się ponownie użytkownikiem planu Standard (posiadaczem rachunku osobistego, który nie opłaca subskrypcji za usługę Plus, Premium lub Metal).

Opłaty za zakończenie lub obniżenie poziomu Twojej subskrypcji przedstawiamy poniżej.

W przypadku obniżenia poziomu w terminie 14 dni

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie miesięcznych rat, dokonamy zwrotu pełnego kosztu subskrypcji. Jeśli przesłaliśmy Ci Kartę Plus lub Kartę Premium, obciążymy Cię opłatą za dostawę i możemy dezaktywować kartę. Aktualne informacje dotyczące opłat za dostawę znajdziesz na stronie opłat za plan. Jeśli zamówiłeś Kartę Metal, obciążymy Cię opłatą w wysokości 40 £ za kartę (lub równowartością tej kwoty w walucie Twojego rachunku Revolut) i opłatą za dostawę.

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie jednej rocznej opłaty, dokonamy zwrotu pełnego kosztu subskrypcji. Jeśli przesłaliśmy Ci Kartę Plus lub Kartę Premium, obciążymy cię opłatą za dostawę i możemy dezaktywować kartę. Jeśli zamówiłeś Kartę Metal, obciążymy Cię opłatą w wysokości 40 £ za kartę (lub równowartością tej kwoty w walucie Twojego rachunku Revolut) i opłatą za dostawę.


W przypadku obniżenia poziomu po upływie 14 dni, ale przed upływem 10 miesięcy

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie miesięcznych rat, nie dokonamy żadnego zwrotu, a Ty będziesz zobowiązany do opłacenia subskrypcji za miesiąc, w którym poinformujesz nas, że chcesz zakończyć lub obniżyć poziom swej subskrypcji. Obciążymy Cię również opłatą z tytułu rezygnacji równą kosztowi subskrypcji za dwa miesiące.

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie jednej rocznej opłaty, nie dokonamy zwrotu kosztu żadnej opłaconej rocznej subskrypcji, ale nie naliczymy opłaty z tytułu rezygnacji.


W przypadku obniżenia poziomu po upływie 10 miesięcy

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie miesięcznych rat, będziesz zobowiązany do opłacenia subskrypcji za miesiąc, w którym poinformujesz nas, że chcesz zakończyć lub obniżyć poziom swej subskrypcji, ale nie naliczymy opłaty z tytułu rezygnacji.

Jeśli opłacasz swą subskrypcję w formie jednej rocznej opłaty, nie dokonamy zwrotu kosztu żadnej opłaconej rocznej subskrypcji, ale nie naliczymy opłaty z tytułu rezygnacji.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

  • W przypadku klientów ze Zjednoczonego Królestwa, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD; w przypadku klientów z krajów EOG, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Payments UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
  • Promocja podlega warunkom niniejszego Regulaminu Promocji. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
  • Nie możesz prosić nas o zaproszenie do Promocji, jeśli nie zostałeś wybrany, ani prosić na o jej przedłużenie, jeśli ją przegapisz. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
  • Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
  • Oficjalną wersją niniejszego regulaminu jest wersja w języku angielskim. Możemy z uprzejmości dostarczyć tłumaczenia, jednakże wersja w języku angielskim pozostanie wersją obowiązującą i będzie służyć za podstawę we wszelkich sporach i postępowaniach prawnych.
  • W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.
  • W przypadku klientów Revolut Payments UAB, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).