Produkty

Regulamin ubezpieczenia

Niniejszy regulamin ubezpieczenia obowiązuje od 1 lipca 2022 r. Poprzednią wersję regulaminu ubezpieczenia, która obowiązuje przed 1 lipca 2022 r., można znaleźć tutaj.


Zakup ubezpieczenia z Revolut

1. Dlaczego ten regulamin jest ważny

Niniejszy regulamin określa rolę i obowiązki Revolut, gdy kupujesz ubezpieczenie za pośrednictwem aplikacji Revolut jako użytkownik Revolut.

Stanowi on Twoją prawną umowę z nami, dotyczącą tej usługi. Informuje o tym:

 • jak Revolut jest odpowiedzialny za umożliwienie Ci zakupu produktów ubezpieczeniowych za pośrednictwem aplikacji Revolut; oraz
 • jak wybrani przez Revolut partnerzy ubezpieczeniowi są odpowiedzialni za faktyczne ubezpieczenie, które wybierzesz, oraz za pomoc w przypadku jakichkolwiek roszczeń.

2. O nas

W tym regulaminie termin „my” oznacza Revolut Insurance Europe UAB.

Kiedy kupujesz ubezpieczenie za pośrednictwem aplikacji Revolut, jesteśmy odpowiedzialni za przedstawienie Cię naszemu partnerowi ubezpieczeniowemu oraz za pobranie kwoty, którą płacisz za ubezpieczenie, jak opisano w niniejszym regulaminie.

Revolut Insurance Europe UAB jest również wpisany przez Bank Litwy na listę ubezpieczeniowych przedsiębiorstw brokerskich, co oznacza, że jesteśmy upoważnieni do dystrybucji produktów ubezpieczeniowych. Tę listę można znaleźć w witrynie internetowej Banku Litwy.

Revolut Insurance Europe UAB jest spółką zarejestrowaną pod numerem 305910164, a jej siedziba i centrala znajduje się pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Republika Litewska.

3. Zakup ubezpieczenia przez aplikację Revolut

Gdy kupisz ubezpieczenie za pośrednictwem aplikacji Revolut:

 • przedstawimy Cię naszemu partnerowi ubezpieczeniowemu w celu uzyskania odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego;
 • zapewnimy Ci dostęp do „Dokumentu z informacjami o produkcie ubezpieczeniowym” (przygotowanego przez odpowiedniego ubezpieczyciela, który to dokument będzie zawierał szczegółowe informacje o Twoim produkcie ubezpieczeniowym) oraz innych przydatnych informacji, w tym m.in. o prawach i obowiązkach stron przed zakupem produktu ubezpieczeniowego, prawach ubezpieczyciela w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie warunków określonych w polisie ubezpieczeniowej, informacji o możliwych przypadkach zwiększonego ryzyka ubezpieczeniowego (jeśli dotyczy), informacji o prawie obowiązującym w odniesieniu do polisy ubezpieczeniowej;
 • zapewnimy Ci drogę do znalezienia produktu ubezpieczeniowego podczas korzystania z aplikacji Revolut (w zależności od dostępności), aby umożliwić Ci wyrażenie zgody na jego zakup;
 • dostarczymy informacje o kosztach ubezpieczenia oferowanego przez naszych partnerów ubezpieczeniowych;
 • pobierzemy od Ciebie kwotę równą kosztowi produktu ubezpieczeniowego, a następnie zapłacimy naszemu partnerowi ubezpieczeniowemu za Twoją ochronę ubezpieczeniową w sposób opisany dalej w niniejszym regulaminie;
 • wystawimy indywidualną polisę ubezpieczeniową w imieniu odpowiedniego ubezpieczyciela; oraz
 • zapewnimy Ci stały dostęp do dokumentacji dotyczącej Twojego produktu ubezpieczeniowego (w tym polisy ubezpieczeniowej zawartej pomiędzy Tobą a naszym partnerem ubezpieczeniowym) za pośrednictwem aplikacji Revolut po jego zakupie.

Podając informacje wymagane do celów umowy ubezpieczeniowej za pośrednictwem aplikacji Revolut, potwierdzasz zamiar zawarcia takiej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Revolut Insurance Europe UAB.

Gdy wykupisz ubezpieczenie, ubezpieczyciel będzie bezpośrednio odpowiedzialny wobec Ciebie za:

 • rozpatrywanie wszelkich zgłoszonych przez Ciebie roszczeń; oraz
 • przekazywanie Ci wszelkich płatności po pozytywnym rozpatrzeniu roszczenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację jakiegokolwiek ubezpieczenia zawartego za naszym pośrednictwem i nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli nasz partner ubezpieczeniowy nie wykona swoich zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy ubezpieczeniowej zawartej z Tobą lub nie wywiąże się z takich zobowiązań, w tym jeżeli ubezpieczyciel nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z takiej umowy ubezpieczeniowej.

4. W jaki sposób pobieramy płatność

Aby kupić ubezpieczenie za pośrednictwem aplikacji Revolut, musisz posiadać konto płatnicze w Revolut Bank UAB, podmiocie należącym do grupy Revolut, który będzie świadczył dla Ciebie niezbędne usługi płatnicze. Nazywamy je „kontem Revolut”. Gdy płacisz za produkt ubezpieczeniowy, Revolut Bank UAB obciąża Twoje konto zapłatą za produkt ubezpieczeniowy i dokonuje płatności na rzecz Revolut Insurance Europe UAB. Revolut Insurance Europe UAB przechowuje Twoją płatność jako broker ubezpieczeniowy naszego partnera ubezpieczeniowego, co oznacza, że Twoje ubezpieczenie jest opłacane bez opóźnienia, gdy pobieramy pieniądze z Twojego konta. Podobnie, jeśli w którymkolwiek momencie będzie przysługiwać Ci zwrot pieniędzy, pieniądze te staną się Twoje, gdy Revolut Bank UAB faktycznie Ci je wypłaci. Część usług płatniczych świadczona przez Revolut Bank UAB została opisana w Regulaminie kont osobistych Revolut Bank UAB. Jako użytkownik Revolut masz prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu kont osobistych, które mają zastosowanie do Twojego konta Revolut w odniesieniu do części usług płatniczych świadczonych przez Revolut Bank UAB.

Uzgodniliśmy z naszymi partnerami ubezpieczeniowymi, że będą płacić nam za nasze usługi pozyskiwania dla nich zainteresowanych klientów. Jeśli rodzaj polisy, którą sprzedajemy, osiągnie określone cele związane z zyskiem, ubezpieczyciel może też wypłacić nam część tego zysku. Oznacza to, że działamy na podstawie zlecenia naszych partnerów ubezpieczeniowych, a nie Twojego, jednak zawsze bierzemy pod uwagę Twoje interesy. Nic za to nie płacisz.

5. Nasi partnerzy ubezpieczeniowi

Produkty ubezpieczeniowe dostępne w aplikacji Revolut są oferowane we współpracy ze sprawdzonymi partnerami ubezpieczeniowymi. Nie współpracujemy obecnie z żadnymi partnerami ubezpieczeniowymi, ale jeśli nawiążemy taką współpracę w przyszłości, poinformujemy o tym w niniejszym Regulaminie. Lista partnerów ubezpieczeniowych podlega okresowym aktualizacjom.

Nie mamy żadnych udziałów, bezpośrednich lub pośrednich, reprezentujących prawa głosu lub jakikolwiek kapitał u naszych partnerów ubezpieczeniowych. Nasi partnerzy ubezpieczeniowi i ich spółki macierzyste nie mają żadnych udziałów, bezpośrednich lub pośrednich, reprezentujących prawa głosu lub kapitał w naszej firmie. Nasi partnerzy ubezpieczeniowi nie są członkami grupy korporacyjnej Revolut. Nie jesteśmy ponadto zobowiązani umową do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń wyłącznie z wyżej wymienionymi partnerami ubezpieczeniowymi. Wybraliśmy ich dlatego, że oferują produkty ubezpieczeniowe, które naszym zdaniem mogą być przydatne dla naszych klientów. Nie doradzamy Ci, czy dany produkt ubezpieczeniowy jest odpowiedni do Twoich potrzeb i okoliczności, ale dostarczamy Ci informacji na temat tych produktów ubezpieczeniowych, które powinny pomóc Ci w podjęciu tej decyzji. Nie zapewniamy również naszym pracownikom instrumentów motywujących do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

6. Co się stanie, jeśli coś pójdzie nie tak?

Jak zgłosić roszczenie z tytułu ubezpieczenia

Aby zgłosić roszczenie z tytułu ubezpieczenia, skontaktuj się bezpośrednio z naszym partnerem ubezpieczeniowym. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut. Szczegółowe informacje znajdują się również w Twojej polisie ubezpieczeniowej, która jest dostępna w aplikacji Revolut po jej zakupie.

Skargi dotyczące produktu ubezpieczeniowego

Jeśli chcesz złożyć skargę w związku z zakupionym produktem ubezpieczeniowym lub w związku z jakimkolwiek roszczeniem o wypłatę z tytułu ubezpieczenia, musisz skontaktować się bezpośrednio z naszym partnerem ubezpieczeniowym. Szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić, znajdują się w polisie ubezpieczeniowej dostarczonej przez ubezpieczyciela.

Skargi dotyczące naszych usług

Zawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, ale zdajemy sobie sprawę, że czasami coś może pójść nie tak. Jeśli Ty (lub inna osoba) chcesz zgłosić skargę, prosimy o kontakt z nami. Przyjmiemy i rozpatrzymy każdą przesłaną do nas skargę. Nasza ostateczna odpowiedź na Twoją skargę lub wiadomość wyjaśniająca, dlaczego ostateczna odpowiedź nie została udzielona, zostanie dostarczona w ciągu 15 dni roboczych od złożenia skargi. W wyjątkowych okolicznościach może to nastąpić w ciągu 35 dni roboczych (w takim przypadku poinformujemy Cię o tym).

Jeśli chcesz porozmawiać z kimś o sprawie, która Cię nurtuje, skontaktuj się z nami za pośrednictwem aplikacji Revolut. Zazwyczaj możemy szybko załatwić Twoją sprawę za pośrednictwem aplikacji. Prawdopodobnie będzie to wymagało podania nam poniższych informacji.

Skargę można złożyć za pomocą formularza internetowego lub przesłać ją na adres formalcomplaints@revolut.com.

Niezależnie od tego, w jaki sposób składasz skargę, musisz podać nam następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko;
 • numer telefonu i adres e-mail powiązany z Twoim kontem Revolut;
 • opis zaistniałego problemu;
 • czas wystąpienia problemu;
 • sugerowany sposób rozwiązania problemu.

Twoja skarga zostanie rozpatrzona, a odpowiedź otrzymasz pocztą elektroniczną. Będziemy się z Tobą porozumiewać w języku angielskim, chyba że poinformujemy Cię o innym rozwiązaniu.

Nie istnieją żadne inne fundusze gwarancyjne ani inne mechanizmy rekompensaty dla konsumentów ustanowione w celu ochrony Twoich interesów, poza tymi, które zostały Ci przedstawione w niniejszej umowie.

Rozstrzyganie skarg przez Bank Litwy

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, możesz skierować ją do Banku Litwy w ciągu 1 (jednego) roku od dnia, w którym wysłaliśmy (lub powinniśmy byli wysłać) Ci naszą ostateczną odpowiedź. W takim przypadku Bank Litwy będzie pełnił funkcję pozasądowego organu rozstrzygania sporów zajmującego się sporami między konsumentami a dostawcami usług finansowych.

Jego adres to: Ul. Žalgirio 90, 09303 Wilno, Republika Litewska.

Więcej informacji możesz znaleźć w jego witrynie internetowej.

Pamiętaj, że jeśli chcesz mieć możliwość zwrócenia się do Banku Litwy jako pozasądowego organu rozstrzygania sporów, musisz przesłać nam skargę w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia, w którym dowiesz się (lub powinieneś/powinnaś był(a) dowiedzieć się) o domniemanym naruszeniu Twoich praw lub uzasadnionych interesów wynikających z umowy z nami. Niezależnie od powyższego zawsze masz prawo zwrócić się do Banku Litwy jako naszego organu nadzorczego w związku z jakąkolwiek skargą dotyczącą naszych usług. Masz również prawo zwrócić się do dowolnego właściwego sądu, jeśli uznasz, że naruszyliśmy prawo. Możesz też złożyć skargę do odpowiednich pozasądowych organów rozstrzygania sporów, które w Twoim kraju rozpatrują skargi konsumentów związane z naszymi usługami finansowymi. Listę takich organów możesz znaleźć tutaj.

Jak zgłosić roszczenie z tytułu ubezpieczenia

Aby zgłosić roszczenie z tytułu ubezpieczenia, skontaktuj się bezpośrednio z naszym partnerem ubezpieczeniowym. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, w sekcji ubezpieczeń w aplikacji Revolut. Szczegółowe informacje znajdują się również w polisie ubezpieczeniowej dostarczonej przez ubezpieczyciela.

7. Zmiany w regulaminie

Możemy wprowadzać zmiany w niniejszym regulaminie:

 • jeśli uznamy, że dzięki temu będzie on łatwiejszy do zrozumienia lub bardziej pomocny;
 • aby odzwierciedlić zmianę w sposobie prowadzenia naszej działalności, w szczególności jeśli zmiana jest konieczna ze względu na zmianę sposobu udostępniania systemu finansowego lub technologii;
 • aby odzwierciedlić wymogi prawne lub regulacyjne, które obowiązują w odniesieniu do nas lub naszych usług;
 • aby odzwierciedlić zmiany w kosztach prowadzenia naszej działalności;
 • w celu odzwierciedlenia zmian wybranych przez nas partnerów ubezpieczeniowych;
 • z powodu zmiany produktów lub usług lub wprowadzania nowych przez nas lub naszych partnerów ubezpieczeniowych; lub
 • w celu odzwierciedlenia każdego przeniesienia naszej działalności do innej spółki z grupy Revolut.
 • Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem aplikacji Revolut, wiadomości SMS lub e-mail.

  8. Odrobina przepisów

  Twoje informacje

  Informacje podane przez Ciebie przy zakupie ubezpieczenia są niezbędne do celów sprzedaży ubezpieczenia, w tym do wyliczenia składki ubezpieczeniowej, na potrzeby zawarcia umowy ubezpieczenia. Podane przez Ciebie informacje muszą być poprawne, dokładne i kompletne. Przesyłając nam informacje, potwierdzasz, że jesteś osobą, której dane osobowe dotyczą, lub osobą w inny sposób uprawnioną do podania takich danych oraz że podane informacje, w tym dane osobowe, są dokładne i poprawne. Twoje dane przekazane nam do celów ubezpieczenia będą przetwarzane przede wszystkim w celu prowadzenia przez nas działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

  Nie będziemy sprawdzać dokładności informacji, które nam podajesz. Za poprawność i dokładność tych informacji odpowiadasz Ty.

  Podanie nam niepoprawnych informacji może uniemożliwić naszym partnerom ubezpieczeniowym zawarcie z Tobą umowy ubezpieczenia. W związku z podaniem niepoprawnych informacji ubezpieczyciele mogą zastosować wyższą składkę, a w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego mogą nie wypłacić świadczenia ubezpieczeniowego lub zmniejszyć jego wysokość. Niepoprawne dane mogą spowodować unieważnienie zawartej z Tobą umowy ubezpieczenia. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za takie konsekwencje wynikające z podania nam niepoprawnych informacji. Jeśli my lub osoby trzecie poniosą straty z powodu podania przez Ciebie niepoprawnych informacji, jak również niepoprawnych, niedokładnych lub nieścisłych danych osobowych, my lub takie osoby trzecie muszą otrzymać od Ciebie rekompensatę.

  Zezwolenie na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych

  Aby świadczyć usługi na mocy umowy, musimy gromadzić informacje na Twój temat. Zgodnie z przepisami o ochronie danych jesteśmy „administratorem” Twoich danych osobowych. Bardziej szczegółowe informacje na temat ogólnego sposobu korzystania przez nas z Twoich danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności.

  Nasza umowa zawarta z Tobą

  Niniejszy regulamin, wraz ze polityką prywatności i wszelkimi innymi warunkami, które mają zastosowanie do naszych usług, tworzą porozumienie prawne (umowę) pomiędzy:

  • Tobą a
  • nami, Revolut Insurance Europe UAB. Tylko my (Revolut Insurance Europe UAB) i Ty mamy prawa wynikające z tej umowy. Ta umowa ma charakter imienny i nie możesz przenieść swoich praw ani obowiązków, które z niej wynikają, na jakąkolwiek inną osobę.

  Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki, ale tylko wtedy, gdy mamy uzasadnione powody, by sądzić, że nie będzie to miało znaczącego negatywnego wpływu na Twoje prawa wynikające z niniejszego regulaminu lub gdy będziemy musieli to zrobić, aby spełnić jakikolwiek wymóg prawny lub regulacyjny. Po otrzymaniu powiadomienia o przeniesieniu możesz zamknąć swoje konto Revolut, które u nas posiadasz.

  Zamknięcie Twojego konta Revolut

  Polisy ubezpieczeniowe dystrybuowane przez nas są dostępne wyłącznie dla posiadaczy kont Revolut. Jeśli w jakimkolwiek momencie Twoje konto Revolut zostanie dezaktywowane lub będzie w trakcie dezaktywacji, cała ochrona ubezpieczeniowa zostanie anulowana.

  Zastosowanie na prawo litewskie

  Ty i my niniejszym potwierdzamy wybór prawa litewskiego w odniesieniu do niniejszego regulaminu, który reguluje stosunki pomiędzy Tobą a nami jako pośrednikiem ubezpieczeniowym. Mimo tego wyboru nadal możesz polegać na wiążących przepisach dotyczących ochrony konsumentów, które obowiązują w kraju EOG, w którym mieszkasz.

  Obowiązuje angielska wersja niniejszego regulaminu

  Jeżeli niniejszy regulamin został przetłumaczony na inny język, taki przekład będzie mieć charakter wyłącznie informacyjny, a Ty potwierdzasz, że pierwszeństwo będzie mieć wersja angielska. O ile nie poinformujemy Cię o innym rozwiązaniu, komunikacja pomiędzy nami a Tobą będzie się odbywać również w języku angielskim, a roszczenia będą rozpatrywane w języku angielskim.