Klokkenluidersbeleid


Revolut is van mening dat klokkenluiders een openbare dienst van onschatbare waarde bieden en een constructieve rol spelen om misstanden aan het licht te brengen die Revolut, haar klanten en haar reputatie kunnen schaden. Revolut zet zich in voor het handhaven van een open cultuur met de hoogste normen van eerlijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid, waar mensen zich vrij, gesterkt en veilig voelen om in vertrouwen en met moedige integriteit hun bezorgdheid uit te spreken en te melden.

Het Klokkenluidersbeleid moedigt mensen aan om een belangrijke rol te spelen bij het voorkomen en opsporen van misstanden binnen het bedrijf. Revolut moedigt mensen aan om alle zorgen die ze hebben te melden over feitelijke, potentiële of vermoedelijke misstanden en strafbare feiten alsmede over niet-naleving van toepasselijke wetten, voorschriften en intern beleid.

Revolut biedt een vertrouwelijk en anoniem Speak Up-portaal aan om meldingen te doen. Het Speak Up-portaal is een online platform dat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar is. Dit online platform is toegankelijk vanaf een bedrijfscomputer, pc of mobiel apparaat.

Revolut zal ervoor zorgen dat alle meldingen die via het Speak Up-portaal worden gedaan op een vertrouwelijke, eerlijke en onbevooroordeelde manier worden behandeld en dat de anonimiteit van de melder te allen tijde wordt beschermd (indien om anonimiteit wordt verzocht) en dat de vertrouwelijkheid van het onderzoek wordt gewaarborgd.

Revolut probeert er altijd voor te zorgen dat het welzijn van de melder op geen enkele manier wordt geschaad als gevolg van de melding, ongeacht of de gemelde zaak waar blijkt te zijn of niet, op voorwaarde dat de melding te goeder trouw is uitgevoerd. Revolut hanteert een nultolerantie beleid ten aanzien van vergelding en represailles tegen klokkenluiders.


Je kunt ons interne klokkenluiderskanaal bereiken via de volgende link:

LINK NAAR HET SPEAK UP-PORTAAL


Het Speak Up-portaal is ontworpen voor gebruik door verschillende personen die verbonden zijn aan Revolut, waaronder werknemers, directeuren (inclusief uitvoerende en niet-uitvoerende directeuren), functionarissen, uitzendkrachten, voormalige werknemers, stagiaires, personen die werkervaring opdoen, vrijwilligers, vertegenwoordigers, werknemers van dochterondernemingen, aangewezen vertegenwoordigers en leveranciers. Het dient als platform voor het melden van verdachte misstanden met betrekking tot Revolut die worden vastgesteld tijdens werkgerelateerde activiteiten die voor het bedrijf worden uitgevoerd.

Belangrijk: het Speak Up-portaal is niet bedoeld voor het behandelen van klachten van leveranciers en het portaal biedt geen klantenservicefunctionaliteit om vragen en klachten van klanten te beantwoorden.

Als je misstanden wilt melden die verband hebben met ons bijkantoor in Nederland, heb je ook het recht om de autoriteiten te benaderen. De autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en onderzoeken van klokkenluidersmeldingen in Nederland, zijn: