Promotievoorwaarden

Revolut <18 Referrals Promotion

Revolut <18 Doorverwijzingen ActieWaar gaat de Actie over?

Als onderdeel van de Revolut <18 Doorverwijzingsactie (de “Actie”), biedt Revolut bepaalde Revolut <18-klanten de mogelijkheid om andere tieners door te verwijzen naar Revolut <18, waarbij beiden een geldelijke beloning ontvangen (de “Reward”). Op voorwaarde dat aan de vereisten uiteengezet in deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") wordt voldaan, is dit een kans voor zowel de Revolut <18-klant die de doorverwijzing doet (de "Doorverwijzer") als de tiener die de doorverwijzing ontvangt (de "Doorverwezen persoon") om een Reward te verdienen.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op deze Actie in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden (de “In aanmerking komende markten”). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door, inclusief de hieronder uiteengezette geschiktheidscriteria.

Wanneer we in deze Voorwaarden "je" of "jouw" zeggen, bedoelen we de ouder of voogd van de Doorverwijzer die gebruik wil maken van de Actie om een vriend door te verwijzen.

Deze actie loopt van 14 november 2022 om 00.00 uur tot en met 31 december 2023 om 23.59 uur . We noemen dit de "Actieperiode".

Zowel de Doorverwijzer als de Doorverwezen persoon, evenals de ouder/voogd van zowel de Doorverwijzer als de Doorverwezen persoon, moeten tijdens de Actieperiode voldoen aan alle relevante vereisten om de Reward te ontvangen.

Deze Voorwaarden beschrijven de regels die van toepassing zijn op de Actie. Je moet deze Voorwaarden, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op je rekening, te allen tijde naleven wanneer je deelneemt aan de Actie.

Wat is Revolut <18?

Revolut <18 is bedoeld voor ouders die willen dat hun kinderen financiële vaardigheden opdoen en leren hoe ze het beste met geld kunnen omgaan.

De Revolut <18-rekening moet door de ouder of voogd van de tiener worden ingesteld en is een subrekening van de persoonlijke Revolut-rekening van de ouder/voogd. Dit betekent dat je een persoonlijke Revolut-rekening nodig hebt om een Revolut <18-rekening voor je tiener te openen. Aangezien de Revolut <18-rekening een subrekening van je persoonlijke Revolut-rekening is, ben je volledig verantwoordelijk voor alles wat je tiener met de Revolut <18-rekening doet.

Wat is de Reward?

De Reward die de Doorverwijzer en de Doorverwezen persoon kunnen verdienen hangt af van de basisvaluta van de persoonlijke Revolut-rekening van de ouder/voogd, zoals hieronder uiteengezet.

Basisvaluta van de persoonlijke Revolut-rekening van de ouder/voogd


GPB

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

ISK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

700Bijvoorbeeld:

 • Als de basisvaluta van de persoonlijke Revolut-rekening van zowel de ouder/voogd van de Doorverwijzer als de Doorverwezen persoon GBP is, dan hebben de Doorverwijzer en de Doorverwezen persoon recht op een Reward van elk £ 5, of
 • Als de basisvaluta van de persoonlijke Revolut-rekening van de ouder/voogd van de Doorverwijzer EUR is en de basisvaluta van de persoonlijke Revolut-rekening van de ouder/voogd van de Doorverwezen persoon SEK is, heeft de Doorverwijzer recht op een Reward van EUR 5 en heeft de Doorverwezen persoon recht op een Reward van SEK 50.

De Reward is een geldelijke beloning in de vorm van een opwaardering die de Doorverwijzer en de Doorverwezen persoon kunnen gebruiken voor elke fysieke of virtuele Revolut <18-kaartbetaling.


Wie komt er in aanmerking voor de Actie?

Om in aanmerking te komen voor deze Actie:


 • moeten zowel de Doorverwijzer als de Doorverwezen persoon voldoen aan de minimum leeftijd.

Inwoners van België, Denemarken, Estland, Finland, IJsland, Letland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden moeten minimaal 13 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.

Inwoners van Bulgarije, Litouwen, Oostenrijk, en Spanje moeten minimaal 14 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.

Inwoners van Frankrijk, Griekenland en Slovenië en Tsjechië moeten minimaal 15 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.

Inwoners van Duitsland, Hongarije, Ierland, Nederland, Polen en Roemenië moeten minimaal 16 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.


 • De Doorverwijzer en de Doorverwezen persoon en hun respectievelijke ouders/voogden moeten woonachtig zijn in een In aanmerking komende Markt.


 • De Doorverwijzer moet rechtstreeks van ons een uitnodiging voor de Actie ontvangen via een in-app-tegel op de Revolut <18-app. De Doorverwijzer kan de Revolut <18-app bezoeken om te controleren of hij/zij in aanmerking komt. Als de in-app-tegel met betrekking tot de Actie niet beschikbaar is voor de Doorverwijzer, dan komt de Doorverwijzer niet in aanmerking.


 • De Doorverwezen persoon moet een nieuwe Revolut <18-klant zijn. Als de Doorverwezen persoon momenteel een Revolut <18-klant is, of in het verleden een rekening heeft gebruikt of het aanmeldingsproces is begonnen, is de Doorverwezen persoon geen nieuwe klant en komt hij/zij dus niet in aanmerking.


Je kunt op elk moment de mogelijkheid van je Revolut <18-klant (of de Doorverwijzer) uitschakelen om andere tieners door te verwijzen naar Revolut <18. Je kunt dit doen door naar Instellingen te gaan in de Revolut <18-hub van de Revolut-app en de schakelaar met de markering “Doorverwijzingen” uit te schakelen.

Hoe verdient de Doorverwijzer de Reward?

De Doorverwijzer moet voldoen aan de geschiktheidsvereisten zoals uiteengezet in deze Voorwaarden om er voor te zorgen dat zowel de Doorverwijzer als de Doorverwezen persoon de Reward ontvangt.

De Doorverwijzer moet de in-app tegeluitnodiging (met betrekking tot de Actie) van ons kunnen zien op de Revolut <18-app. De Doorverwijzer kan dan op de knop “Vrienden uitnodigen” in de in-app-tegel op de Revolut <18-app tikken om een vriend (of de Doorverwezen persoon) uit te nodigen om zich aan te melden voor Revolut <18 met behulp van de verwijzingscode. De Doorverwezen persoon moet in aanmerking komen voor Revolut <18. De Doorverwijzer kan vrienden uitnodigen overal ter wereld waar Revolut <18 beschikbaar is.

Zodra de Doorverwijzer op de knop “Vrienden uitnodigen” tikt in de in-app-tegel op de Revolut <18-app, verschijnt er een conceptbericht met de unieke verwijzingscode van de Doorverwijzer. De Doorverwijzer kan het bericht dan aanpassen.

De verwijzingscode is belangrijk. De Doorverwezen persoon moet het initiatief nemen tot aanmelding voor Revolut <18 via de Revolut <18-app en de unieke verwijzingscode invoeren. De Doorverwezen persoon wordt dan gevraagd om zijn/haar ouder/voogd uit te nodigen om de Revolut <18-rekening waarvoor de Doorverwezen persoon zich heeft aangemeld in de Revolut-app, te activeren en goed te keuren. Als de ouder/voogd van de Doorverwezen persoon geen persoonlijke Revolut-rekening heeft, moet hij/zij een rekening openen en met succes het onboardingproces van Revolut doorlopen voordat hij/zij de Revolut <18-rekening binnen de Revolut-app kan goedkeuren. De ouder/voogd van de Doorverwezen persoon moet ook een fysieke Revolut< 18-kaart bestellen binnen 60 dagen nadat de verwijzingscode is ingevoerd.

Als alle bovenstaande stappen vóór het einde van de Actieperiode zijn voltooid, ontvangen zowel de Doorverwijzer als de Doorverwezen persoon de Reward. De Reward wordt binnen 5 werkdagen nadat de fysieke Revolut < 18-kaart is besteld bijgeschreven op de Revolut <18-subrekeningen van de Revolut-rekeningen van de ouders/voogden van de Doorverwijzer en de Doorverwezen persoon.

Het maximale aantal mensen dat de Doorverwijzer kan doorverwijzen is tien per jaar. Als de verwijzingscode van de Doorverwijzer al door tien afzonderlijke Doorverwezen personen is ingevoerd, komt de Doorverwijzer in dat jaar niet in aanmerking voor verdere Rewards.

Hoe verdient de Doorverwezen persoon de Reward?

De Doorverwezen persoon moet voldoen aan de geschiktheidsvereisten zoals uiteengezet in deze Voorwaarden om er voor te zorgen dat zowel de Doorverwijzer als de Doorverwezen persoon de Reward ontvangt.

De Doorverwezen persoon moet een nieuwe Revolut <18-klant zijn. Als de Doorverwezen persoon momenteel een Revolut <18-klant is, of in het verleden een rekening heeft gebruikt of het aanmeldingsproces is begonnen, is de Doorverwezen persoon geen nieuwe klant en komt hij/zij dus niet in aanmerking.


Na ontvangst van de uitnodiging van de Doorverwijzer om zich aan te melden voor Revolut <18, moet de Doorverwezen persoon eerst de “Revolut <18”-app downloaden uit de app-store. Zodra de Doorverwezen persoon de Revolut <18-app heeft gedownload en geopend, wordt de Doorverwezen persoon doorgestuurd naar de aanmeldingsstroom voor een Revolut <18-rekening. De Doorverwezen persoon moet het initiatief nemen tot aanmelding voor Revolut <18.


De Doorverwezen persoon moet wat basisinformatie ter identificatie verstrekken en de unieke verwijzingscode invoeren die hij/zij van de Doorverwijzer heeft ontvangen, en bereikt vervolgens een scherm waarop hij/zij wordt gevraagd om zijn/haar ouder/voogd uit te nodigen om de Revolut <18-rekening waarop hij/zij zich heeft aangemeld te activeren en goed te keuren. Als de ouder/voogd van de Doorverwezen persoon geen persoonlijke Revolut-rekening heeft, moet hij/zij een rekening openen en het onboardingproces van Revolut doorlopen voordat hij/zij de Revolut <18-rekening kan goedkeuren in de Revolut-app.


De ouder/voogd van de Doorverwezen persoon moet ook binnen 60 dagen na het invoeren van de verwijzingscode naar het gedeelte <18 van de Revolut-app gaan en een fysieke Revolut<18-kaart bestellen voor de Doorverwezen persoon.


Als alle bovenstaande stappen vóór het einde van de Actieperiode zijn voltooid, ontvangen zowel de Doorverwijzer als de Doorverwezen persoon de Reward. De Reward wordt binnen 5 werkdagen nadat de fysieke Revolut < 18-kaart is besteld bijgeschreven op de Revolut <18-subrekeningen van de Revolut-rekeningen van de ouders/voogden van de Doorverwijzer en de Doorverwezen persoon.

De Doorverwijzer en de Doorverwezen persoon krijgen geen Reward uitbetaald (of een reeds betaalde Reward kan worden teruggedraaid) als de Doorverwijzer of de ouder/voogd van de Doorverwezen persoon een van de genomen stappen terugdraait. Bijvoorbeeld, als de ouder/voogd van de Doorverwezen persoon zijn/haar Revolut <18-kaart annuleert voordat deze aankomt.

Welke andere juridische feiten moet ik weten?

 1. Deze Actie wordt georganiseerd voor en aangeboden aan klanten die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk door Revolut Ltd, een vennootschap met maatschappelijke zetel te 7 Westferry Circus, Londen, E14 4HD; Deze Actie wordt georganiseerd voor en aangeboden aan klanten die woonachtig zijn in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden door Revolut Bank UAB, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, de Republiek Litouwen.
 2. We kunnen deze Actie op elk moment opschorten of beëindigen als naar onze redelijke mening de Actie wordt misbruikt of de goodwill of reputatie van Revolut wordt geschaad. We kunnen dit doen per individu, of voor de gehele Actie. Neem contact op met de ondersteuning als je denkt dat je in aanmerking komt voor een Reward met betrekking tot de Actie, maar deze niet aan je is toegekend als gevolg van een opschorting of vroegtijdige beëindiging.
 3. We kunnen deze Actie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving annuleren of deze Voorwaarden wijzigen. Elke annulering of wijziging van de Voorwaarden heeft geen invloed op jouw rechten als je al aan de Actie hebt deelgenomen.
 4. We behouden ons het recht voor om de Reward terug te draaien als de Reward op frauduleuze wijze is verdiend, als je de voorwaarden die van toepassing zijn op je Revolut-rekening hebt geschonden om de Reward te verdienen, of als we er achter komen dat je deze Voorwaarden niet hebt nageleefd. We zullen het terugdraaien van een Reward beschouwen als uitgevoerd met je toestemming en de betaling beschouwen als door jou geautoriseerd.
 5. Als tussen het moment van kwalificatie voor de Reward en het ontvangen van de Reward, of voordat we de verdiende Reward hebben betaald, de ouder/voogd van de Doorverwijzer zijn of haar Revolut-rekening of de Revolut<18-subrekening sluit, of als de ouder/voogd van de Doorverwezen persoon zijn of haar Revolut-rekening of de Revolut<18-subrekening sluit, of als we een van die rekening(en) opschorten of beperken, verliezen de Doorverwijzer en de Doorverwezen persoon hun recht op de Reward.
 6. Evenementen buiten de controle van Revolut kunnen ook plaatsvinden waardoor de toekenning van de Reward als onderdeel van deze Actie onmogelijk wordt. Revolut is niet aansprakelijk voor enig verlies, direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten zijn controle.
 7. Deze voorwaarden worden in het Engels gepubliceerd en elke vertaling is slechts een hulpmiddel. Dit betekent dat je geen rechten ontleent aan een vertaalde versie en dat in gerechtelijke procedures alleen de Engelse versie kan worden gebruikt.
 8. Deze Actie is een tweezijdige campagne, waarbij zowel de Doorverwijzer als de Doorverwezen persoon de Reward krijgt toegekend (onder voorbehoud van het voldoen aan de vereisten uiteengezet in deze Voorwaarden).
 9. De Reward wordt binnen 5 werkdagen nadat de Revolut <18-rekening waarvoor de Doorverwezen persoon zich heeft aangemeld is geopend, de Revolut <18-kaart is besteld en aan de andere vereisten in deze Voorwaarden is voldaan, zowel aan de Doorverwijzer als de Doorverwezen persoon betaald.
 10. De Reward voor succesvolle doorverwijzingen voor Revolut <18-rekeningen wordt alleen toegekend als de Doorverwezen persoon een nieuwe klant van Revolut<18 is.
 11. Revolut moet de persoonsgegevens van de Doorverwijzer en de Doorverwezen persoon verwerken om zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen. Revolut verwerkt de persoonsgegevens van de Doorverwijzer en de Doorverwezen persoon in overeenstemming met de Privacyverklaring van Revolut <18.
 12. Als we van mening zijn dat je je schuldig hebt gemaakt aan fraude of materieel misbruik van deze Actie, kunnen wij naar eigen goeddunken alle acties ondernemen die wij passend achten in de omstandigheden. Het zou bijvoorbeeld een materieel misbruik van deze Actie zijn om een campagne te organiseren om te profiteren van deze Actie op een manier die niet resulteert in echte en unieke nieuwe aanmeldingen bij Revolut. In dat geval kunnen we je rekening sluiten en eventuele Rewards terugdraaien.
 13. Als je vragen of klachten hebt over deze actie, neem dan contact op met de Ondersteuning via chat in de app.
 14. Als je een klant bent van Revolut Ltd, valt deze Actie onder de Engelse wetgeving en hebben de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid om elk geschil met betrekking ertoe te beslechten. Als je een klant bent van Revolut Bank UAB, valt deze Actie onder de Litouwse wetgeving (waarbij je ook nog steeds kunt vertrouwen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van het EER-land waarin je woont) en de rechtbanken van Litouwen (of de rechtbanken van de EU-lidstaat waarin je woont) hebben exclusieve jurisdictie om elk geschil met betrekking ertoe te bepalen.