Promotievoorwaarden

Revolut <18 Referrals Promotion

PDF downloaden

Revolut <18 Doorverwijzingsactie


Waar gaat de Actie over?

Als onderdeel van de Revolut <18-doorverwijzingsactie (de “Actie”) biedt Revolut bepaalde Revolut <18 jonge gebruikers de mogelijkheid om andere jonge gebruikers door te verwijzen naar Revolut <18. Ze ontvangen dan allebei een cashbeloning (de “Beloning”). Er zijn leeftijdsbeperkingen van toepassing, zie “Wie komt in aanmerking voor de Actie?”.

De Actie vindt plaats in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, (“VK”) en Zweden (de “In aanmerking komende markten”). Lees deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) en de hieronder uiteengezette criteria om in aanmerking te komen zorgvuldig door.

Wanneer we in deze Voorwaarden “jij” of “je” zeggen, bedoelen we de ouder of voogd van de Verwijzer die een vriend wil doorverwijzen als onderdeel van de Actie. Als we “Verwijzer” zeggen, bedoelen we de bestaande Revolut <18-gebruiker die een vriend kan doorverwijzen om een Revolut <18-gebruiker te worden. Als we “Doorverwezene” zeggen, bedoelen we de persoon die door de Verwijzer is uitgenodigd.

De Actieperiode en belangrijkste tijdlijnen:

 • De Actie loopt zolang deze beschikbaar voor je is in de Revolut <18-app (de “Actieperiode”).
 • Zowel de Verwijzer als de Doorverwezene (evenals de ouder/voogd van zowel de Verwijzer als de Doorverwezene) moeten voldoen aan de relevante vereisten die tijdens de Actieperiode op hen van toepassing zijn (zoals uiteengezet in deze Voorwaarden), zodat de Verwijzer en de Doorverwezene elk een Beloning kunnen ontvangen.
 • De Doorverwezene heeft 60 dagen vanaf het moment dat hij/zij de verwijzingscode invoert om de vereiste stappen in deze Voorwaarden te voltooien (de “Vervaldatum”).
 • Als we een hoger Beloningsbedrag (“Hogere Beloning”) aanbieden als onderdeel van deze Actie (zie “Wat is de Beloning?”), dan moeten de Verwijzer en de Doorverwezene de vereiste stappen die zijn uiteengezet in deze Voorwaarden voltooien vóór 1) de specifieke datum voor het verdienen van de Hogere Beloning (de “Hogere Beloning-deadline”) en 2) de Vervaldatum, om de Hogere Beloning te verdienen. Zo niet, dan krijgen ze een standaard Beloningsbedrag als de vereiste stappen worden voltooid vóór 2) maar niet vóór 1).

Deze Voorwaarden beschrijven de regels die van toepassing zijn op de Actie, en je moet te allen tijde voldoen aan deze Voorwaarden, en aan de voorwaarden die van toepassing zijn op je persoonlijke Revolut-rekening en de Revolut <18-rekening terwijl je deelneemt aan de Actie.


Wat is de Beloning?

De Beloning die de Verwijzer en de Doorverwezene kunnen ontvangen, als ze in aanmerking komen, is afhankelijk van de basis valuta van de persoonlijke Revolut-rekening van hun ouder of voogd, zoals hieronder uiteengezet. Dit betekent dat als een Verwijzer recht heeft op een Beloning en de persoonlijke rekening van zijn/haar ouder of voogd in GBP is, maar de persoonlijke rekening van de ouder of voogd van de Doorverwezene is in een andere valuta, de Beloning van de Verwijzer in GBP is, maar de Beloning van de Doorverwezene in die andere valuta is.

Zie hieronder het Beloningsbedrag in de verschillende valuta’s.

GBP

EUR

BGN

CHF

CZK

DKK

HUF

NOK

PLN

RON

SEK

5

5

10

5

120

35

2000

50

20

20

50

Soms bieden we je een Hogere Beloning aan. Als dit van toepassing is, tonen we je het bedrag en de Hogere Beloning-deadline in de Revolut <18-app.

Iedere keer dat we deze Actie uitvoeren en we een Hogere Beloning aanbieden, kan deze alleen worden geclaimd vóór de Hogere Beloning-deadline. Dit betekent de mogelijkheid van zowel Verwijzer als de Doorverwezene om hun respectievelijke Beloningen te ontvangen, afhankelijk is van het volgende:

 • als de ouder/voogd van de Doorverwezene de Revolut <18-rekening goedkeurt en een fysieke Revolut <18-kaart bestelt vóór de Hogere Beloning-deadline en vóór de Vervaldatum, kunnen zowel de Verwijzer als de Doorverwezene de Hogere Beloning ontvangen;
 • als de ouder/voogd van de Doorverwezene de Revolut <18-rekening goedkeurt en een fysieke Revolut <18-kaart bestelt na de Hogere Beloning-deadline maar vóór de Vervaldatum, kunnen zowel de Verwijzer als de Doorverwezene de Beloning ontvangen die in de onderstaande tabel wordt weergegeven (maar ze ontvangen niet de Hogere Beloning);
 • Als de ouder/voogd van de Doorverwezene de Revolut <18-rekening goedkeurt en een fysieke Revolut <18-kaart bestelt na de Vervaldatum, ontvangen de Verwijzer en de Doorverwezene geen Beloning.

We verwijzen naar het bovenstaande als de “Tijdlijnen voor het in aanmerking komen voor een Beloning”. De Beloning wordt binnen 5 werkdagen nadat de fysieke Revolut-kaart <18 voor de Doorverwezene is besteld, bijgeschreven op de Revolut <18-rekeningen van de Verwijzer en de Doorverwezene.


Wie komt in aanmerking voor de Actie?

Om in aanmerking te komen voor deze Actie, moeten zowel de Verwijzer als de Doorverwezene aan de minimumleeftijd voldoen die van toepassing is in hun land:

 • Voor inwoners van België, Denemarken, Estland, Finland, Letland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk geldt een minimumleeftijd van 13 jaar.
 • Voor inwoners van Oostenrijk, Bulgarije, Litouwen en Spanje geldt een minimumleeftijd van 14 jaar.
 • Voor inwoners van Tsjechië, Frankrijk, Griekenland en Slovenië geldt een minimumleeftijd van 15 jaar.
 • Voor inwoners van Duitsland, Hongarije, Ierland, Nederland, Polen en Roemenië geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Er moet ook worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

 • De Verwijzer en de Doorverwezene (en hun respectievelijke ouder of voogd) moeten woonachtig zijn in een In aanmerking komend land, maar de Verwijzer (en zijn/haar ouder/voogd) en de Doorverwezene (en zijn/haar ouder/voogd) hoeven niet woonachtig te zijn in hetzelfde In aanmerking komende land.
 • De Verwijzer moet rechtstreeks van ons een uitnodiging voor de Actie ontvangen via een in-app-tegel op zijn/haar Revolut <18-app. De Verwijzer kan de Revolut<18-app bezoeken om te controleren of hij/zij in aanmerking komt. Als de in-app-tegel met betrekking tot de Actie niet beschikbaar is voor de Verwijzer, dan komt de Verwijzer niet in aanmerking.
 • De Doorverwezene moet in aanmerking komen om Revolut <18 te gebruiken en een nieuwe Revolut <18-gebruiker zijn. Als de Doorverwezene momenteel een Revolut <18-gebruiker is, of in het verleden een Revolut <18-rekening heeft gebruikt of het aanmeldingsproces is gestart bij een bedrijf van de Revolut-groep dat Revolut <18-rekeningen aanbiedt, is de Doorverwezene geen nieuwe gebruiker en komt hij/zij dus niet in aanmerking.

Je kunt op elk moment de mogelijkheid van je Revolut <18-gebruiker (of de Verwijzer) uitschakelen om andere jonge gebruikers door te verwijzen naar Revolut <18. Je kunt dit doen door naar Instellingen te gaan op je Revolut <18-rekeningpagina in de Revolut-app en de schakelaar met de markering “Verwijzingen” uit te schakelen.


Hoe verdient de Verwijzer de Beloning?

Om zowel de Verwijzer als de Doorverwezene de Beloning te laten ontvangen, moet de Verwijzer voldoen aan de geschiktheidsvereisten die zijn uiteengezet in het gedeelte “Wie komt in aanmerking voor de Actie?” van deze Voorwaarden. De Verwijzer moet ook de stappen doorlopen die worden vereist in dit gedeelte en in het gedeelte hieronder.

De Verwijzer moet de uitnodiging voor de Actie kunnen zien in de in-app-tegel in zijn/haar Revolut <18-app.

 • Stap één: De Verwijzer moet op de knop “Vrienden uitnodigen” in de in-app-tegel tikken om een vriend (de Doorverwezene) uit te nodigen om zich aan te melden voor Revolut <18 met de verwijzingscode.
 • Zodra de Verwijzer op de knop “Vrienden uitnodigen” tikt in de in-app-tegel in de Revolut <18-app, verschijnt er een conceptbericht met de unieke verwijzingscode van de Verwijzer. De Verwijzer kan het bericht aanpassen en naar de Doorverwezene sturen.
 • De Doorverwezene moet de aanmelding voor Revolut <18 starten via de Revolut <18-app en de unieke verwijzingscode invoeren.
 • De Doorverwezene meldt zich aan voor de Revolut<18-rekening binnen de Revolut <18 app en wordt vervolgens verzocht om zijn/haar ouder/voogd te vragen om de Revolut <18-rekening te activeren en goed te keuren. Als de ouder/voogd van de Doorverwezene geen persoonlijke Revolut-rekening heeft, moet hij/zij eerst een persoonlijke Revolut-rekening openen en de instapprocedure doorlopen voordat hij/zij het verzoek van de Doorverwezene om een Revolut-rekening <18 te openen kan goedkeuren.
 • Als onderdeel van deze Actie moet de ouder/voogd van de Doorverwezene ook een fysieke Revolut-kaart <18 bestellen vóór de Vervaldatum.

De bovenstaande stappen moeten worden voltooid in overeenstemming met de tijdlijnen voor het in aanmerking komen voor beloningen die zijn uiteengezet in het gedeelte “Wat is de beloning?” van deze Voorwaarden.

We kunnen deze Actie meer dan één keer per kalenderjaar uitvoeren, maar hoe vaak we deze Actie ook uitvoeren, het maximale aantal mensen dat de Verwijzer per kalenderjaar kan doorverwijzen is tien. Als de Verwijzer meer dan tien personen per kalenderjaar doorverwijst, hebben de Verwijzer en de Doorverwezene geen recht op meer dan tien Beloningen (of Hogere Beloningen, indien van toepassing).

Er is ook een limiet op hoeveel geld een Verwijzer per kalenderjaar kan verdienen met betrekking tot deze Actie. Het maximale bedrag dat een Verwijzer per kalenderjaar kan verdienen via deze Actie is 20 keer het bedrag dat wordt weergegeven in de tabel in het gedeelte “Wat is de Beloning?” Bijvoorbeeld:

 • een klant in het Verenigd Koninkrijk kan maximaal £ 100 (£ 5 x 20) per kalenderjaar verdienen
 • een klant in Ierland (of een klant die gevestigd is in een ander land in de eurozone dat in aanmerking komt voor deze Actie) kan maximaal € 100 (€ 5 x 20) per jaar verdienen.

Houd er rekening mee dat deze limieten cumulatief zijn. Dit betekent dat als het maximale bedrag, zoals hierboven gedefinieerd, wordt bereikt, de Verwijzer niet in aanmerking komt om Beloningen te verdienen voor verdere verwijzingen.


Hoe verdient de Doorverwezene de beloning?

Om zowel de Verwijzer als de Doorverwezene de Beloning te laten ontvangen, moet de Doorverwezene voldoen aan de geschiktheidsvereisten die zijn uiteengezet in het gedeelte “Wie komt in aanmerking voor de Actie?” van deze Voorwaarden. De Doorverwezene moet ook de stappen doorlopen die worden vereist in dit gedeelte en in het gedeelte hieronder.

 • Wanneer de Doorverwezene zijn/haar uitnodiging van de Verwijzer ontvangt om zich aan te melden voor Revolut <18, moet de Doorverwezene eerst de Revolut <18-app downloaden uit de app-store.
 • Zodra de Doorverwezene de Revolut <18-app heeft gedownload en geopend, wordt hij/zij doorgestuurd naar de aanmeldingsstroom voor een Revolut <18-rekening. De Doorverwezene moet wat standaard identificerende informatie verstrekken en de unieke verwijzingscode invoeren die hij/zij van de Verwijzer heeft ontvangen en krijgt vervolgens een scherm te zien waarin de Doorverwezene wordt gevraagd om zijn/haar ouder/voogd uit te nodigen om de Revolut <18-rekening voor de Doorverwezene te activeren en goed te keuren.
 • Als de ouder/voogd van de Doorverwezene geen persoonlijke Revolut-rekening heeft, moet hij/zij eerst een persoonlijke Revolut-rekening openen en de instapprocedure doorlopen voordat hij/zij het verzoek van de Doorverwezene om een Revolut-rekening <18 te openen kan goedkeuren.
 • Als onderdeel van deze Actie moet de ouder/voogd van de Doorverwezene ook naar het <18-gedeelte van de Revolut-app gaan en vóór de Vervaldatum een fysieke Revolut-kaart <18 bestellen voor de Doorverwezene.

De bovenstaande stappen moeten worden voltooid in overeenstemming met de tijdlijnen voor het in aanmerking komen voor beloningen die zijn uiteengezet in het gedeelte “Wat is de beloning?” van deze Voorwaarden.


Met welke andere juridische informatie moet ik bekend zijn?

 1. We kunnen de Actie op elk moment wijzigen, opschorten of beëindigen als, naar onze redelijke mening, de Actie wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut. We kunnen dit op individuele basis of voor de gehele Actie doen. Neem contact op met de ondersteuning als je denkt dat je in aanmerking komt voor een Beloning met betrekking tot de Actie die niet aan jou is toegekend als gevolg van deze voortijdige opschorting of beëindiging.
 2. Als we de Actie moeten wijzigen, opschorten of beëindigen voordat de Actieperiode afloopt, sturen we je een bericht via de Revolut-app en/of e-mail. Annuleringen of wijzigingen in de Voorwaarden hebben geen invloed op je rechten als je al aan de Actie hebt deelgenomen.
 3. We behouden ons het recht voor om de Beloning terug te draaien als de Beloning frauduleus is verdiend, als je de voorwaarden die van toepassing zijn op je Revolut-rekening hebt geschonden om de Beloning te ontvangen, of als we ons ervan bewust worden dat je deze Voorwaarden niet hebt nageleefd. Wij gaan ervan uit dat het terugdraaien van een Beloning met je toestemming geschiedt en dat de betaling door jou is goedgekeurd.
 4. Als we van mening zijn dat je je schuldig hebt gemaakt aan fraude of wezenlijk misbruik van deze Actie kunnen we, naar eigen goeddunken, alle acties ondernemen die wij passend achten in de omstandigheden. Het is bijvoorbeeld een wezenlijk misbruik van deze Actie om een campagne te organiseren om te profiteren van deze Actie op een manier die niet resulteert in echte en unieke nieuwe aanmeldingen voor Revolut, en we kunnen je persoonlijke rekening sluiten en eventuele beloningen, inclusief Hogere Beloningen, terugdraaien als je dit doet.
 5. De Verwijzer en de Doorverwezene komen niet in aanmerking voor de Beloning als een van de onderstaande situaties zich voordoet tussen het moment van kwalificatie voor de Beloning en het ontvangen van de Beloning, of voordat we de Beloning zouden betalen: (i) als de ouder/voogd van de Verwijzer of de Doorverwezene een van de vereiste en voltooide stappen terugdraait; (ii) als de ouder/voogd van de Verwijzer of de Doorverwezene zijn/haar persoonlijke Revolut-rekening of de Revolut <18 subrekening sluit; of (iii) als we een of beide van de persoonlijke rekeningen van de ouder/voogd van de Verwijzer of de Doorverwezene opschorten of beperken.
 6. Er kunnen zich ook gebeurtenissen voordoen buiten de controle van Revolut die de toekenning van de Beloning als onderdeel van deze Actie onmogelijk maken. Revolut is niet aansprakelijk voor enig verlies, hetzij direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle.
 7. Deze Voorwaarden zijn gepubliceerd in het Engels en elke vertaling is alleen een beleefdheidsvertaling. Dit betekent dat je geen rechten kunt ontlenen aan een vertaalde versie en dat alleen de Engelse versie kan worden gebruikt in gerechtelijke procedures. Als de wet echter voorschrijft dat de lokale taal moet worden gebruikt, is de lokale taalversie van deze voorwaarden bindend.
 8. Revolut moet mogelijk persoonlijke gegevens verwerken of gebruiken om aan haar verplichtingen met betrekking tot deze Voorwaarden te voldoen. Voor meer informatie over hoe we met je gegevens omgaan, zie onze Privacyverklaring voor Revolut <18
 9. Deze Actie wordt georganiseerd en aangeboden door de entiteiten van de Revolut-groep die je je persoonlijke Revolut-rekening verstrekken. Als je een klacht hebt over deze Actie, kun je deze rechtstreeks bij deze entiteiten indienen via de Revolut-app. Hieronder vind je de geregistreerde adressen van elke entiteit van de Revolut-groep en de relevante wetten en rechtbanken die bevoegd zijn om te oordelen over geschillen dat je kunt hebben met betrekking tot deze Actie. Je kunt je beroepen op de verplichte wetten voor consumentenbescherming van het land waar je woont.


Entiteit/vestiging van de Revolut-groep

Geregistreerd adres

De wet die van toepassing is op deze Actievoorwaarden

Welke rechtbanken bevoegd zijn

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Engels recht

De rechtbanken van Engeland en Wales

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen of de rechtbanken van de EU-lidstaat waar je woont.

Revolut Bank UAB handelend in Ierland via haar vestiging in Ierland

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ierland

Iers recht

De bevoegde rechtbanken van Ierland

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Frankrijk

10 Avenue Kléber, 75116 Paris, Frankrijk (SIREN 894 031 244)

Frans recht

Als je niet tevreden bent over hoe we je klacht hebben behandeld, kun je deze gratis doorverwijzen naar de Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) en elk geschil kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Frankrijk

Revolut Bank UAB, Sucursal en España

Met fiscaal identificatienummer W0250845E, rechtsgeldig ingeschreven in het handelsregister te Madrid onder Volum 44863, Blad 1, Sectie 8, Pagina M-789831 en bij de Bank van Spanje onder nummer 1583. Het adres is Príncipe de Vergara 132, 4e verdieping, 28002, Madrid (Spanje).

Spaans recht

De bevoegde rechtbank in Spanje

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland

De bevoegde rechtbank van Nederland.