Promotievoorwaarden

Revolut Salary Promotion Influencers

PDF downloaden

Waar gaat deze Promotie over?

Als onderdeel van de Promotie Revolut Salaris (de “Promotie”) biedt Revolut nieuwe potentiële klanten in Nederland (de “In aanmerking komende landen”) de mogelijkheid om zich voor de eerste keer bij Revolut aan te melden via een link of een code die wordt verstrekt door een gelieerde Revolut-partner of op de Revolut-website en:

 • een cashback te ontvangen van EUR 20 cashbeloning bij de eerste transactie die tijdens de Promotieperiode wordt uitgevoerd (“de Cashback”)
 • Ontvang een cashbeloning (de “Cashbeloning”) van maximaal EUR 80.

Deze voorwaarden (de “Promotievoorwaarden”) beschrijven de regels die van toepassing zijn op deze Promotie, en je moet te allen tijde voldoen aan deze Promotievoorwaarden en aan de persoonlijke voorwaarden die van toepassing zijn op je Revolut-rekening terwijl je aan de Promotie deelneemt.

Om deel te nemen aan deze Promotie, moet je voldoen aan de geschiktheidscriteria en de in deze Promotievoorwaarden beschreven stappen voltooien binnen een bepaalde periode (de “Promotieperiode”). De Promotieperiode wordt uiteengezet op de Revolut-webpagina die toegankelijk is via de unieke link voor de Promotie (de “Landingspagina van de Promotie”).


Wat moet ik doen om deel te nemen aan de Promotie?

Om als een “In aanmerking komende deelnemer” te worden beschouwd voor deze Promotie moet je aan de volgende “Geschiktheidscriteria” voldoen:

 • een woonadres hebben in een hierboven vermeld In aanmerking komend land;
 • geen persoonlijke Revolut-rekening hebben of er eerder een hebben gehad bij een entiteit van de Revolut-groep;
 • 18 jaar of ouder zijn;

Je moet vóór het einde van de Promotieperiode ook de volgende “Vereiste stappen” voltooien:

 • een unieke link of code gebruiken die door een Partner wordt verstrekt of die toegankelijk is op onze website via een promotiebanner en die geldig is in het In aanmerking komende land. Als je geen geldige link of code gebruikt, als je je bijvoorbeeld aanmeldt via het normale proces voor het openen van een rekening op onze website of app, of als je je aanmeldt via een link of code die niet geldig is in het gespecificeerde In aanmerking komende land, verdien je de Cashbeloning niet.
 • voor het eerst en met succes een Revolut Persoonlijke rekening openen via de unieke link Promotie; en

Om in aanmerking te komen voor het Cashback-gedeelte van deze Promotie moet je:

 • je eerste virtuele of fysieke Revolut-kaartbetaling van welke waarde dan ook doen. Maak je geen zorgen, je hebt geen fysieke kaart nodig om een betaling te doen: je kunt eenvoudig een virtuele kaart genereren in de Revolut-app en deze voor dit doel gebruiken.
 • Je kaartbetaling moet voor een echte aankoop zijn (transacties naar betalingsdienstverleners, andere bankrekeningen en e-wallets zijn bijvoorbeeld niet ‘echt’).

Om in aanmerking te komen voor het Cashbeloning-gedeelte van deze Promotie moet je:

 • Je salaris op je Revolut-rekening laten storten (het minimumbedrag dat moet worden bijgeschreven wordt vermeld op de landingspagina van de Promotie) vóór 1 mei 2024. Dit bedrag moet door je werkgever gedurende de gehele Promotieperiode op je Revolut-rekening worden gestort.
 • Je mag het gestorte salaris niet binnen 7 dagen na de datum waarop deze op je Revolut-rekening is bijgeschreven overschrijven naar een andere rekening die door jou wordt aangehouden;
 • Doe twee extra kaartaankopen van welke waarde dan ook vóór 1 mei 2024, en vervolgens ten minste drie kaartaankopen van welke waarde dan ook per maand, gedurende de volgende 3 maanden, om elke maand in aanmerking te komen voor de Cashbeloning. De drie kaartaankopen kunnen worden gedaan met een virtuele of fysieke kaart. Dit moeten in aanmerking komende aankopen zijn voor goederen of diensten (kaarttransacties voor betalingen, gokken, cadeaukaarten, valuta- of cryptowissel en overschrijvingen zijn bijvoorbeeld niet geldig).


Hoe krijg ik mijn Cashback-beloning?

Revolut zal de Cashback binnen tien (10) werkdagen na het voltooien van de stappen die worden beschreven in “Wat moet ik doen om deel te nemen aan deze Promotie?” op je persoonlijke Revolut rekening bijschrijven.


Hoe krijg ik mijn Cashback-cashbeloning?

Als je aan alle geschiktheidscriteria voldoet en de stappen die zijn beschreven in "Wat moet ik doen om deel te nemen aan deze Promotie?" voltooit, kom je in aanmerking voor een Cashbeloning.

De Promotie heeft een systeem van 4 (vier) incentive-niveaus, gebaseerd op hoe lang je aan de geschiktheidscriteria voldoet. Op basis van deze niveaus ontvang je tijdens de Promotieperiode EUR 20 aan het einde van elke maand. De Cashbeloningen zijn cumulatief en kunnen in totaal EUR 80 bedragen.

Je Cashbeloning wordt direct op je Revolut-rekening gestort binnen 10 werkdagen nadat je na elke niveauperiode aan de geschiktheidscriteria hebt voldaan.


Met welke andere juridische informatie moet ik bekend zijn?

 1. We kunnen de Promotie opschorten of vroegtijdig beëindigen als, naar onze redelijke mening, het wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut. We kunnen dit op individuele basis of voor de gehele Promotie doen.
 2. We kunnen op elk moment deze Promotie annuleren of deze Promotievoorwaarden wijzigen. Als we dit doen, zullen we dit op dezelfde manier aankondigen als waarop de Promotie werd aangekondigd en, waar mogelijk, je op de hoogte te stellen via de app en/of e-mail.
 3. Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat je je schuldig hebt gemaakt aan fraude of wezenlijk misbruik van deze Promotie (zoals bijvoorbeeld een poging om oneerlijk voordeel te verkrijgen door middel van bedrog), kunnen we naar eigen goeddunken alle acties ondernemen die wij passend achten in de omstandigheden, waaronder het terugdraaien van een Cashbeloning. Wij gaan ervan uit dat elke terugdraaiing met jouw toestemming is gedaan en dat de betaling door jou is goedgekeurd.
 4. Als je persoonlijke Revolut-rekening wordt opgeschort, gesloten of beperkt voordat je een Cashbeloning ontvangt, verlies je je recht erop.
 5. Er kunnen zich ook gebeurtenissen buiten de controle van Revolut voordoen die de toekenning van de Cashbeloning als onderdeel van deze Promotie onmogelijk maken. Revolut is niet aansprakelijk voor enig verlies, hetzij direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle.
 6. Door deel te nemen aan deze Promotie, bevestig je dat je begrijpt dat elk voordeel dat je ontvangt als onderdeel van deze Promotie onderworpen kan zijn aan lokale inkomstenbelasting in het land waar je woont en/of in het gebied waar je belastingplichtig bent. Het is jouw verantwoordelijkheid om de belasting te betalen die kan voortvloeien uit het ontvangen van een voordeel. Revolut is niet aansprakelijk voor eventuele belastingverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het ontvangen van een voordeel als onderdeel van deze Promotie
 7. Revolut verwerkt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring voor klanten die van toepassing is op je persoonlijke rekening.
 8. Deze Promotievoorwaarden worden gepubliceerd in het Engels. Als ze in een andere taal zijn vertaald, dient deze vertaling enkel als referentie. Uitsluitend de Engelstalige versie van de Promotievoorwaarden is van toepassing. In juridische processen wordt de Engelstalige versie van deze Promotievoorwaarden gebruikt. Als echter volgens de wet de plaatselijke taal moet worden gebruikt, prevaleert de plaatselijke taal.


Deze Promotie wordt georganiseerd en aan je aangeboden door de entiteit van de Revolut-groep die je je persoonlijke rekening verstrekt. Als je een klacht hebt over deze Promotie, kun je deze rechtstreeks bij deze entiteit indienen. Hieronder vind je het geregistreerde adres en de relevante wetten en rechtbanken die bevoegd zijn om te oordelen over geschillen dat je kunt hebben met betrekking tot deze Promotie. Je kunt je ook beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming van het land waar je woont.


Entiteit/vestiging van de Revolut-groep

Maatschappelijke zetel

Het recht dat van toepassing is op deze Actievoorwaarden

Welke rechtbanken bevoegd zijn

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen (of de rechtbanken van de EU-lidstaat waarin je woont).

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland, met vestigingsnummer 000053153170

Nederlands recht

De bevoegde rechtbanken van Nederland.