Promotievoorwaarden

RevReview 2023 Actie - Algemene voorwaarden

RevReview 2023 Actie - Algemene voorwaarden


Waar gaat de Actie over?

Revolut biedt persoonlijke klanten op elk plan (met uitzondering van Ultra) in het Verenigd Koninkrijk, Litouwen, Ierland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Finland, Slowakije, Bulgarije, Noorwegen, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, België, Estland en IJsland (samen de “In aanmerking komende landen”) de mogelijkheid om deel te nemen aan de RevReview 2023-prijstrekking (de “Actie”).

De Actie stelt persoonlijke klanten in staat om deel te nemen aan een prijstrekking (de “Prijstrekking”) om kans te maken op een van de tien gratis abonnementen op het Metal-plan van Revolut voor 12 maanden (het “Gratis Metal-abonnement voor één jaar” of de “Prijs”).

Om deel te nemen aan deze Actie, moet je voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen en de stappen uitvoeren die zijn uiteengezet in de Actievoorwaarden tussen 20 december 2023, 00:01 GMT en 30 december 2023, 23:59 GMT (de “Actieperiode”).

Deze algemene voorwaarden (de “Actievoorwaarden”) beschrijven de regels die van toepassing zijn op deze Actie, die je wordt aangeboden door Revolut Ltd en Revolut Bank UAB (en hun respectievelijke vestigingen). Je moet tijdens je deelname aan deze Actie deze Actievoorwaarden en de voorwaarden die van toepassing zijn op je persoonlijke Revolut-rekening te allen tijde naleven.


Wie komt in aanmerking voor deelname aan de Prijstrekking?

Om een “In aanmerking te komende deelnemer” te zijn voor deze Actie, moet je:

 1. op een adres wonen in een van de In aanmerking komende landen en een actieve persoonlijke rekening hebben. Met “actieve rekening” bedoelen we de rekening van iemand die ons aanmeldingsproces heeft voltooid, onze instapprocedure heeft doorlopen en wiens rekening niet is opgeschort, gesloten of beperkt (houd er rekening mee dat klanten van Ultra niet in aanmerking komen voor deze Actie); en
 2. Kies je favoriete RevReview-verhaal en tik op de knop “met vrienden delen” in de Revolut-app nadat je je gepersonaliseerde RevReview-verhaal hebt bekeken, om deel te kunnen nemen aan de Prijstrekking (klanten kunnen slechts één keer deelnemen aan de Prijstrekking).

Je moet tijdens de Actieperiode aan alle criteria voldoen. Als je tijdens de Actieperiode niet aan alle criteria voldoet, kun je niet deelnemen aan de Prijstrekking.

Houd er rekening mee dat je alleen in aanmerking komt voor een gepersonaliseerd RevReview-verhaal als je in 2023 vijf of meer transacties hebt uitgevoerd met je Revolut-rekening (per 13 december 2023).

Zodra je op de knop “met vrienden delen” klikt, kun je je favoriete RevReview–verhaal met je vrienden delen via het door jou geselecteerde sociale mediaplatform. Houd er rekening mee dat klanten die besluiten om hun favoriete verhalen op sociale media te delen en er een bijschrift of een bericht aan toevoegen, ervoor moeten zorgen dat wat ze plaatsen voldoet aan de Revolut Community standaarden (zie hier ). Revolut controleert geen berichten op sociale media als onderdeel van deze Actie.


Hoe worden de winnaars van de Prijstrekking gekozen en op de hoogte gesteld?

Uiterlijk 20 januari 2024 nemen we de Revolut gebruikersnamen van alle In aanmerking komende deelnemers op in de Prijstrekking. Vervolgens kiezen we willekeurig tien In aanmerking komende deelnemers als winnaars.

Als jij een winnaar bent, nemen we contact met je op om je het te laten weten via e-mail (via het geregistreerde e-mailadres dat is gekoppeld aan je Revolut-rekening) en/of een pushmelding en/of een bericht in je inbox in de app (“Melding”).

De beslissingen van Revolut met betrekking tot het beheer en de uitvoering van de Actie, inclusief de keuze van de winnaars, zijn definitief en bindend.

Belgangrijk: we nemen geen contact op met de winnaars via sociale media.


Hoe kan ik mijn prijs claimen als ik win?

Als je een Melding van ons ontvangt, heb je 72 uur de tijd om je gratis Metal-abonnement voor één jaar te activeren (volg de instructies in de Melding). Als je binnen deze periode geen aanspraak maakt op je gratis Metal-abonnement voor één jaar, gaat je prijs verloren en kiezen we een andere winnaar.

De algemene voorwaarden voor het Metal-plan dat je wordt aangeboden als onderdeel van de Actie (zie Betaalde planvoorwaarden ) zijn van toepassing tijdens het Gratis Metal-abonnement voor één jaar. We brengen één jaar lang geen abonnementskosten voor het Metal-plan in rekening, maar je moet wel gewoon de kosten betalen voor het gebruik van je betaalrekening en de producten en diensten die voor je beschikbaar zijn via je Metal-plan (zie de Kostenpagina voor Metal). Als je al een Metal-plan hebt, begint je Gratis Metal-abonnement voor één jaar aan het einde van je huidige factureringscyclus.

Nadat je Gratis Metal-abonnement voor één jaar eindigt, blijft je Metal-plan doorgaan tenzij je downgradet. Je hebt het recht om je Metal-plan te annuleren binnen het Gratis Metal-abonnement voor één jaar (je “bedenktermijn”). Daarna zijn de normale annulerings- en factureringsregels van toepassing (zie Betaald Plan-voorwaarden ) en beginnen we maandelijks of jaarlijks betalingen te innen voor je abonnement, afhankelijk van wat je bent overeengekomen toen je je Gratis Metal-abonnement voor één jaar activeerde.


Met welke andere juridische informatie moet ik bekend zijn?

 1. We kunnen deze Actie opschorten of beëindigen vóór de einddatum van de Actieperiode die we hierboven hebben vermeld als, naar onze redelijke mening, deze Actie wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut. We kunnen dit op individuele basis of voor de gehele Actie doen.
 2. We kunnen ook op elk moment deze Actie annuleren of deze Actievoorwaarden wijzigen. Als we dit recht uitoefenen, proberen we je hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
 3. Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen waarover Revolut geen controle heeft en die het onmogelijk maken om onze verplichtingen in het kader van de Actie na te komen. Hierdoor kan de toekenning van de Prijs onmogelijk worden. Dienovereenkomstig is Revolut niet aansprakelijk voor enig verlies, hetzij direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle.
 4. Als je je persoonlijke Revolut-rekening sluit of als je rekening wordt geschorst of beperkt tussen het moment van de in aanmerking komende transactie en het ontvangen van de Prijs, dan gaat de Prijs verloren.
 5. Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat je je schuldig hebt gemaakt aan fraude of wezenlijk misbruik van deze Actie (bijvoorbeeld met een poging om oneerlijk voordeel te verkrijgen door middel van misleiding), kunnen we naar eigen goeddunken alle acties ondernemen die wij passend achten in de omstandigheden.
 6. Je kunt je Prijs niet aan iemand anders overdragen of verkopen. We bieden geen geld als alternatief voor de prijs.
 7. Ultra-klanten kunnen niet aan deze Actie deelnemen.
 8. We verwerken je persoonlijke gegevens en selecteren bestaande klanten voor deelname aan de Actie in overeenstemming met de Privacyverklaring voor klanten die van toepassing is op je Persoonlijke rekening.
 9. Deze Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door een sociale mediaplatform.
 10. Revolut Ltd is niet aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit een tekortkoming of schending van de plicht voor diensten die door derden worden geleverd, zoals aanbieders van sociale mediaplatforms enz.
 11. De officiële versie van deze algemene voorwaarden is de Engelse versie. We bieden uit beleefdheid vertalingen aan, maar in het geval van een geschil is de Engelstalige versie bindend, tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt.
 12. Deze Actie wordt georganiseerd en aan je aangeboden door de entiteit van de Revolut-groep die je je persoonlijke rekening verstrekt. Als je een klacht hebt over deze Actie, kun je deze rechtstreeks bij deze entiteit indienen. Hieronder vind je de geregistreerde adressen van elke entiteit van de Revolut-groep en de relevante wetten en rechtbanken die bevoegd zijn om te oordelen over geschillen dat je kunt hebben met betrekking tot deze Actie. Je kunt je ook beroepen op de verplichte regels voor consumentenbescherming en het recht van het land in de EER waar je woont.


Entiteit/vestiging van de Revolut-groep

Geregistreerd adres

De wet die van toepassing is op deze Actievoorwaarden

Welke rechtbanken bevoegd zijn

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Recht van Engeland en Wales

De rechtbanken van Engeland en Wales of, als je een inwoner van Schotland of Noord-Ierland bent, de bevoegde rechtbank in dat land.

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen of de rechtbanken van de EU-lidstaat waar je woont.

Revolut Bank UAB handelend in Ierland via haar vestiging in Ierland

2 Dublin Landings, North Dock, Dublin 1, Ierland

Iers recht

De bevoegde rechtbanken van Ierland

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Frankrijk

SIREN 894 031 244, met maatschappelijke zetel te 10 avenue Kléber, 75116 Parijs, Frankrijk

Frans recht

Als je niet tevreden bent over hoe we je klacht hebben behandeld, kun je deze gratis doorverwijzen naar de Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF) en elk geschil kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Frankrijk

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland, met vestigingsnummer 000053153170

Nederlands recht

De rechtbank van Amsterdam.

Revolut Bank UAB, handelend via haar vestiging in Spanje

Met fiscaal identificatienummer W0250845E, rechtsgeldig ingeschreven in het handelsregister te Madrid onder Volum 44863, Blad 1, Sectie 8, Pagina M-789831 en bij de Bank van Spanje onder nummer 1583. Het adres is Príncipe de Vergara 132, 4e verdieping, 28002, Madrid (Spanje).

Spaans recht

De bevoegde rechtbank in Spanje

Revolut Bank UAB handelend via haar vestiging in België

Silversquare, Sq. de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, België

Belgisch recht

De bevoegde rechtbanken van België.