Producten

Revolut <18 -voorwaarden

PDF downloaden

Deze voorwaarden voor Revolut <18 zijn van toepassing vanaf 30 augustus 2023. Klik hier om de vorige voorwaarden te zien die van toepassing zijn tot en met 30 augustus 2023.


1. Waarom deze informatie belangrijk is

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden voor het gebruik van Revolut <18 en andere belangrijke dingen die je erover moet weten. We noemen dit document de Revolut <18-voorwaarden.


Om Revolut <18 in te stellen, moet je een persoonlijke Revolut-rekening hebben. Deze Revolut <18-voorwaarden gelden bovenop onze Persoonlijke voorwaarden wanneer je ervoor kiest om Revolut <18 te gebruiken, maar onze Persoonlijke voorwaarden gelden ook nog steeds. Als er een tegenstrijdigheid is tussen de persoonlijke voorwaarden en deze Revolut <18voorwaarden, dan gelden deze Revolut <18-voorwaarden.


Als je ervoor kiest om Revolut <18 te gebruiken, zijn deze Revolut <18-voorwaarden een onderdeel van de wettelijke overeenkomst tussen jou (de rekeninghouder) en ons (Revolut Bank UAB). Er is geen wettelijke overeenkomst tussen ons en een Revolut <18-gebruiker die jij toestemming hebt gegeven om jouw Revolut <18-rekening te gebruiken.


In deze voorwaarden van Revolut <18:

 • Als we het hebben over “hoofdouder”, bedoelen we de houder van een persoonlijke Revolut-rekeningdie de Revolut<18-rekening oorspronkelijk heeft ingesteld.
 • Als we het hebben over 'mede-ouder', bedoelen we de houder van een persoonlijke Revolut-rekeningdie van de hoofdouder toestemming heeft gekregen om de Revolut<18-rekening te gebruiken.
 • Als we het hebben over 'Revolut <18-gebruiker', bedoelen we een persoon aan die toestemming heeft van de hoofdouder om de Revolut <18-rekening te gebruiken.
 • Als de hoofdouder geen mede-ouder toevoegt, zijn eventuele voorwaarden die alleen van toepassing zijn op mede-ouders, niet van toepassing.

Wanneer dezelfde voorwaarden gelden voor zowel hoofdouders als mede-ouders gebruiken we gewoon de termen 'je/jou/jij'. Wanneer de voorwaarden gelden voor hoofdouders en niet voor mede-ouders, of omgekeerd, maken we in deze gevallen duidelijk wie we bedoelen met 'je/jou/jij'.


Als we het hebben over “Revolut-app” in deze Revolut <18-voorwaarden, bedoelen we de Revolut-app die de hoofdouder gebruikt om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke rekening. Als we het hebben over de “Revolut <18-app”, bedoelen we de app die Revolut <18-gebruikers gebruiken om toegang te krijgen tot de Revolut <18-rekening van de hoofdouder. Dit zijn afzonderlijke apps. Je hebt geen toegang tot de Revolut <18-app en gebruikers van Revolut <18 hebben geen toegang tot de Revolut-app.


Je kunt op elk gewenst moment een kopie van deze Revolut <18-voorwaarden opvragen via de Revolut-app.


2. Wat is Revolut Revolut <18?

Revolut <18 is ontworpen voor ouders die willen dat hun kinderen financiële vaardigheden opdoen en leren hoe ze geld moeten gebruiken en beheren. Als je Revolut <18 voor iets anders gebruikt, schend je mogelijk de Revolut <18-voorwaarden.


Een Revolut <18-rekening is een subrekening van de persoonlijke Revolut-rekening van de hoofdouder, die een Revolut <18-gebruiker toestaat om deze te gebruiken. Aangezien het een subrekening is van de persoonlijke rekening van de hoofdouder, is de hoofdouder verantwoordelijk voor alles wat een Revolut <18-gebruiker doet tijdens het gebruik ervan, alsof hij/zij het zelf had gedaan.


De Revolut <18-gebruiker kan alle transacties bekijken die met behulp van de Revolut <18-app zijn gedaan op de Revolut <18-rekening.


De Revolut <18-gebruiker krijgt ook een kaart die aan de rekening is gekoppeld, waarmee ze geld kunnen uitgeven en opnemen. Ze kunnen het ook toevoegen aan Apple Pay of Google Pay (afhankelijk van de voorwaarden en geschiktheidsvereisten van Apple Pay of Google Pay).


Revolut <18-gebruikers (die voldoen aan de minimumleeftijdsvereisten en afhankelijk van de goedkeuring van de hoofdouder) kunnen ook overschrijvingen uitvoeren naar andere Revolut <18-gebruikers (die voldoen aan de minimumleeftijdsvereisten) met behulp van de Revolut <18-app (“Revolut <18-betalingen”).


Revolut <18-gebruikers kunnen geen andere soorten overschrijvingen uitvoeren met behulp van de Revolut <18-app.


De hoofdouder kan geld naar (en van) de Revolut <18-rekening sturen naar en met behulp van de Revolut-app bijhouden hoe de Revolut <18-gebruiker dat geld uitgeeft.


De mede-ouder kan geld naar de Revolut <18-rekening sturen en bijhouden hoe de Revolut <18-gebruiker dat geld uitgeeft. Echter, als mede-ouder kun je dat geld niet meer opnemen nadat je het naar de Revolut <18-rekening hebt overgeschreven. De hoofdouder kan wel al het geld opnemen dat de hoofdouder zelf naar de Revolut <18-rekening heeft gestuurd.


De hoofdouder en de mede-ouder kunnen ook bepalen hoe Revolut <18-gebruikers hun kaart kunnen gebruiken.


Een Revolut <18-rekening en -kaart kunnen alleen worden gebruikt om het geld uit te geven dat jij, als hoofdouder of (indien van toepassing) mede-ouder of andere Revolut <18-gebruiker (als je Revolut <18-gebruiker in aanmerking komt voor Revolut <18-betalingen), hebt verzonden naar de Revolut <18-rekening. Als je Revolut <18-gebruiker probeert een transactie uit te voeren met jouw Revolut <18-kaart en er onvoldoende middelen op de Revolut <18-rekening staan, wordt de transactie geweigerd. Dit gebeurt zelfs als er voldoende saldo op jouw persoonlijke Revolut-rekening staat (of je nu de hoofdouder of de mede-ouder bent).


Revolut <18-betalingen

In sommige landen is er een minimumleeftijd voor Revolut <18-betalingen. Dit betekent dat een Revolut <18-gebruiker kan voldoen aan de minimumleeftijd voor de Revolut <18-app, maar mogelijk geen gebruik kan maken van de Revolut <18-betalingen. De minimumleeftijd voor Revolut <18-betalingen is afhankelijk van het land waar je woont. Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor informatie over de minimumleeftijd voor Revolut <18-betalingen in jouw land.


Om Revolut <18-betalingen te sturen en te ontvangen, moeten beide Revolut <18-gebruikers voldoen aan de minimumleeftijd vereisten in hun respectievelijke landen. Als de Revolut <18-gebruiker Revolut <18-betalingen wil sturen, moet de eerste betaling worden goedgekeurd door de hoofdouder. Door de eerste betaling aan de andere Revolut <18-gebruiker goed te keuren, keurt de hoofdouder ook alle daaropvolgende betalingen goed die door de Revolut <18-gebruiker naar dezelfde Revolut <18-gebruiker worden gestuurd. Dit betekent dat als de hoofdouder de eerste Revolut <18-betaling aan een andere Revolut <18-gebruiker afwijst, de daaropvolgende Revolut <18-betalingen aan dezelfde Revolut <18-gebruiker ook niet zijn toegestaan (totdat de hoofdouder er alsnog mee instemt).


Revolut <18-gebruikers kunnen alleen Revolut <18-betalingen sturen en ontvangen als de valuta van de persoonlijke rekening van de hoofdouder voor beide Revolut <18-gebruikers hetzelfde is.


3. Wie kan een Revolut <18-rekening gebruiken?

De hoofdouder kan op elk gewenst moment een Revolut <18-rekening aanmaken in de Revolut-app. Als je dat doet, moet je de Revolut <18-gebruiker aanwijzen die jij toegang geeft tot de rekening. Als we daarom vragen, moet je ons ook de informatie geven die we nodig hebben om de identiteit van de Revolut <18-gebruiker te verifiëren. Je kunt iemand alleen toegang geven tot een Revolut <18-rekening als ze tussen de 6 en 17 jaar oud zijn en als jij hun ouder of voogd bent of anderszins wettelijk aansprakelijk voor ze bent.


Je kunt meer dan één Revolut <18-rekening aanmaken, tot maximaal vijf, afhankelijk van je plan. Je kunt echter aan elke Revolut <18-rekening slechts één Revolut <18-gebruiker koppelen en je kunt de Revolut <18-gebruiker die je hebt aangewezen om toegang te hebben tot de rekening, niet wijzigen.


Zoals hierboven vermeld, kun je, kan de hoofdouder ook een mede-ouder aanwijzen om toegang te hebben tot de Revolut <18-rekening. Je kunt aan elke Revolut <18-rekening maximaal één mede-ouder koppelen. De hoofdouder kan de mede-ouder die aan een bepaalde Revolut <18-rekening is gekoppeld op elk gewenst moment verwijderen en/of vervangen, tot drie keer per jaar.


Als je de hoofdouder bent en meerdere Revolut <18-rekeningen hebt, kun je voor die rekeningen verschillende mede-ouders aanwijzen. Elke mede-ouder kan worden gekoppeld aan maximaal vijf Revolut <18-rekeningen (in hun rol als hoofdouder of mede-ouder).


4. Wie is de wettelijke eigenaar van een Revolut <18-rekening en -kaart?

Dit gedeelte geldt alleen voor hoofdouders.


Aangezien een Revolut <18-rekening een subrekening is van de persoonlijke Revolut-rekening van de hoofdouder, is de hoofdouder de wettelijke eigenaar ervan. Jij, als hoofdouder, bent verantwoordelijk voor alles wat een Revolut <18-gebruiker doet met jouw Revolut <18-rekening, alsof je het zelf hebt gedaan.


Dit geldt ook voor elke Revolut <18-kaart. Elke kaart die voor jouw Revolut <18-rekening wordt uitgeven, wordt aan jou als de hoofdouder uitgegeven en jij geeft je Revolut <18-gebruiker toestemming om deze namens jou te gebruiken. Jij, als hoofdouder, bent er verantwoordelijk voor en voor alles wat een Revolut <18-gebruiker er mee doet, alsof je het zelf hebt gedaan.


Dit omvat ook alle Revolut <18-betalingen. Elke Revolut <18-betaling die wordt geïnitieerd door de Revolut <18-gebruiker wordt gezien als een betalingsinstructie van jou.


We geven jou als hoofdouder weliswaar hulpmiddelen waarmee je het gebruik door je Revolut <18-gebruiker van de Revolut <18-rekening en -kaart kunt beheren (zoals het voorkomen dat geld wordt opgenomen bij een geldautomaat of online aankopen worden gedaan, en door geld toe te voegen of te verwijderen), maar jij blijft zelf verantwoordelijk voor dat gebruik.


Alleen jij, als de hoofdouder, en wij (Revolut Bank UAB) hebben rechten onder deze Revolut <18-voorwaarden. Revolut <18-gebruikers hebben die niet. De overeenkomst is met jou persoonlijk en je kunt geen rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan iemand anders.


5. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden?

Dit gedeelte geldt alleen voor hoofdouders.


Als wettelijke eigenaar van je Revolut <18-rekening ben jij, als hoofdouder, verantwoordelijk voor de rekening en voor alle acties die je Revolut <18-gebruiker ermee onderneemt. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Revolut <18-betalingen of voor hoe of waar de Revolut <18-kaart wordt gebruikt door je Revolut <18-gebruiker. Het is ook jouw verantwoordelijkheid om:

 • aan je Revolut <18-gebruiker uit te leggen hoe je Revolut <18-rekening en -kaart moet worden gebruikt in overeenstemming met deze Revolut <18-voorwaarden (en je moet dit doen voordat deze wordt gebruikt).
 • ervoor te zorgen dat de manier waarop je Revolut <18-gebruiker je Revolut <18-rekening gebruikt (bijvoorbeeld de dingen die ermee worden gekocht) acceptabel is voor jou.
 • ervoor te zorgen dat je akkoord gaat met het gebruik van de Revolut <18-betaalfunctie door je Revolut <18-gebruiker (indien van toepassing) door de eerste en alle daaropvolgende overschrijvingen naar andere Revolut <18-gebruiker goed te keuren.
 • ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de Revolut <18-rekening staat (maar niet buitensporig veel) voor jeRevolut <18-gebruiker, in overeenstemming met de rekeninglimieten op je Revolut <18-rekening.
 • je Revolut <18-kaarten en hun pincodes en gegevens veilig te bewaren, ze te 'bevriezen' en het aan ons te melden zodra ze verloren of gestolen zijn.
 • contact met ons op te nemen om eventuele problemen of vragen omtrent de rekening op te lossen (de Revolut <18-app heeft geen klantenondersteuning).


Vergeet niet dat de regels voor het gebruik van de rekening en de kaart, zoals beschreven in de Persoonlijke voorwaarden, ook gelden voor jouw Revolut <18-rekening, omdat het voor jou als hoofdouder een subrekening is van je persoonlijke Revolut-rekening. Dit betekent dat het ook jouw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de manier waarop jij en je Revolut <18-gebruiker je Revolut <18-rekening gebruiken, in overeenstemming is met die persoonlijke voorwaarden. Als je een mede-ouder hebt aangewezen, ben jij er ook verantwoordelijk voor dat zijn/haar gebruik van de Revolut <18-rekening overeenkomt met de persoonlijke voorwaarden.


6. Wie kan een Revolut <18-kaart gebruiken en waarvoor?

De hoofdouder kan één Revolut-kaart <18 bestellen voor elke Revolut <18-rekening. Uitsluitend de Revolut <18-gebruiker die jij hebt aangewezen om toegang te hebben tot de rekening, mag deze kaart gebruiken. De mede-ouder kan geen Revolut <18-kaarten bestellen.


De Revolut <18-kaart kan, net als elke andere kaart (op jouw persoonlijke Revolut-rekening) worden gebruikt om online of persoonlijk aankopen te doen en om geld op te nemen bij een geldautomaat. Of je nu hoofdouder of mede-ouder bent, jij kunt deze functies in- en uitschakelen vanuit de Revolut-app.


De Revolut <18-kaart kan ook in aanmerking komen voor Apple Pay of Google Pay (onderhevig aan de voorwaarden van Apple Pay of Google Pay en de vereisten om in aanmerking te komen). Dit betekent dat je Revolut <18-gebruiker, naast het gebruik van de fysieke kaart, de kaart mogelijk ook op zijn/haar Apple- of Android-toestel kan gebruiken. Houd hier rekening mee als je, om welke reden dan ook, de kaart wilt afnemen van jouw Revolut <18-gebruiker. Als je wilt dat je Revolut <18-gebruiker de kaart niet meer kan gebruiken, raden we je aan om de kaart te blokkeren in de Revolut-app.


Om de Revolut <18-kaart zo veilig mogelijk te maken, blokkeren we bepaalde soorten handelaren waarvan we denken dat ze niet geschikt zijn voor de leeftijd van de Revolut <18-gebruikers. Bijvoorbeeld handelaren die alleen alcohol, sigaretten en gok producten verkopen. Hiervoor gebruiken we het geregistreerde bedrijfstype van de handelaar (ook bekend als een 'MCC-code'), niet de feitelijke gegevens van wat er wordt gekocht met een Revolut <18-kaart. Dit betekent dat Revolut <18-kaarten bijvoorbeeld wel kunnen worden gebruikt bij een handelaar met een onjuist geregistreerd bedrijfstype of voor het kopen van alcohol in een supermarkt (omdat de categorie 'supermarkt' niet is geblokkeerd). We controleren de MCC-code om bepaalde soorten handelaren alleen te blokkeren op het moment dat een bepaalde transactie wordt verwerkt. Als we een handelaar uitschakelen, kun je die niet opnieuw inschakelen.


7. Kan ik Revolut <18 in meer dan één valuta gebruiken?

De hoofdouder kan alleen Revolut <18-rekeningen openen in de basisvaluta van de persoonlijke Revolut-rekening van de hoofdouder. Dit is normaal gesproken de valuta van het land van het adres van de persoonlijke Revolut-rekening van de hoofdouder. De hoofdouder kan ook alleen in deze valuta geld sturen naar de Revolut <18-rekening. De mede-ouder kan alleen geld sturen naar de Revolut <18-rekening in de valuta van de persoonlijke rekening van de hoofdouder.


Door je Revolut <18-gebruiker kunnen alleen Revolut <18-betalingen worden gedaan of ontvangen in de valuta van de persoonlijke rekening van de hoofdouder en alleen als de valuta van de persoonlijke rekening van de hoofdouder voor beide Revolut <18-gebruikers hetzelfde is.


Als jij (als hoofdouder) of je Revolut <18-gebruiker een Revolut <18-kaart gebruikt om iets te kopen in een andere valuta dan je basisvaluta, voeren we een valutawissel uit op dezelfde manier als we dat zouden doen voor een transactie op je persoonlijke Revolut-rekening.


8. Zijn er kosten of limieten voor een Revolut-rekening?

Je kunt kosteloos een Revolut <18-rekening aanmaken.


Voor het gebruik van je Revolut <18-rekening gelden dezelfde kosten als voor je persoonlijke Revolut-rekening, met de volgende uitzonderingen:

 • Als de hoofdouder een Revolut <18-kaart bestelt, gelden de standaard leveringskosten voor een persoonlijke Revolut-rekening (zie Leveringskosten voor Revolut-kaarten).
 • Als de hoofdouder een aangepaste kaart wil ontwerpen en bestellen (“Revolut <18 Aangepaste kaart”), laten we je weten welke kosten van toepassing zijn voordat je je kaart in de Revolut-app bestelt. Er zijn alleen kosten van toepassing voor het aanpassen van je kaart als je een standaardplan hebt en we laten je die kosten zien voordat je je kaart in de Revolut-app bestelt. Er kunnen ook leveringskosten voor kaarten van toepassing zijn. Dit hangt af van het plan dat je hebt:

- Als je een Standaard-plan hebt, zijn er leveringskosten van toepassing en we tonen je die kosten voordat je je aangepaste Revolut <18-kaart in de Revolut-app bestelt.

- Als je een Plus plan hebt, is de standaard levering van een aangepaste Revolut <18-kaart gratis, maar expreslevering van een aangepaste Revolut <18-kaart brengt extra kosten met zich mee (we zullen je de kosten in de app meedelen).

- Als je een Ultra-, Metal- of Premium-plan hebt, is standaardlevering en expreslevering van een Revolut <18-kaart kosteloos.


Als je een aangepaste Revolut <18-kaart moet vervangen, gelden dezelfde kosten. De aangepaste Revolut <18-kaart is beschikbaar voor alle plannen, maar is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kaartvoorraad.


 • Er mag een lager bedrag kosteloos worden opgenomen bij een geldautomaat voordat er kosten in rekening worden gebracht. Opnames bij een geldautomaat zijn kosteloos voor elke individuele Revolut <18-kaart tot 40 EUR per lopende maand. Daarna geldt een toeslag van 2%.
 • Er is een lager bedrag aan vreemde valuta toegestaan voordat er een toeslag omwille van hoge frequentie in rekening wordt gebracht. Er geldt een toeslag voor hoge frequentie voor elke vreemde valuta van meer dan 300 EUR op elke individuele Revolut <18-rekening per lopende maand.


Het gebruik van je Revolut <18-rekening heeft ook de volgende limieten, die niet gelden voor je persoonlijke Revolut-rekening. Als je er meer dan één hebt, gelden deze limieten voor elke afzonderlijke Revolut <18-rekening, niet voor al jouw Revolut <18-rekeningen tezamen:

 • Per jaar kan er maximaal 7200 EUR naar een Revolut <18-rekening worden gestuurd en er mag op elk moment maximaal 6000 EUR op de rekening staan.
 • Per dag kan er maximaal 120 EUR worden opgenomen bij een geldautomaat. Ook kan er per dag maximaal 3 keer geld worden opgenomen bij een geldautomaat, en in totaal 6 keer per week.
 • Per dag kan er maximaal 1200 EUR worden uitgegeven met een Revolut <18-kaart en er kunnen per dag maximaal 15 transacties worden uitgevoerd.


Alle andere limieten die gelden kun je zien in de Revolut-app.


9. Wat gebeurt er als het saldo van een Revolut <18-rekening negatief is?

Net als bij je persoonlijke Revolut-rekening, is het niet de bedoeling dat Revolut <18-rekeningen een negatief saldo hebben. Dit kan echter gebeuren (bijvoorbeeld omdat je onvoldoende geld hebt voor de kosten die je aan ons bent verschuldigd of omdat je een offline transactie hebt uitgevoerd).


Als dit gebeurt, nemen we contact met je op (als je de hoofdouder bent) om het negatieve saldo aan te vullen. Als jij als hoofdouder dat niet doet, zullen wij het bedrag van het negatieve saldo overschrijven van je persoonlijke Revolut-rekening naar je Revolut <18-rekening. Als dit een negatief saldo op je persoonlijke Revolut-rekening veroorzaakt, gelden onze persoonlijke voorwaarden op de gebruikelijke manier.


10. Hoe kan een Revolut <18-rekening of -kaart worden gesloten of geannuleerd?

De hoofdouder kan het gebruik van een Revolut <18-rekening op elk moment stopzetten door:

 • de Revolut <18-kaart te blokkeren of te annuleren in de Revolut-app.
 • een deel of al het geld van de rekening over te schrijven naar je persoonlijke Revolut-rekening.

 • De hoofdouder kan een Revolut <18-rekening ook permanent sluiten. Dit kan worden gedaan via de instellingen van Revolut <18 in de Revolut-app, of door contact op te nemen met de klantenondersteuning. Nadat de rekening is gesloten wordt het resterende geld van de Revolut <18-rekening teruggestort op de persoonlijke rekening van de hoofdouder en wordt de betreffende Revolut <18-kaart geannuleerd. Vergeet niet dat de regels in onze persoonlijke voorwaarden voor het sluiten van een rekening ook gelden voor je Revolut <18-rekening.


  Wat gebeurt er als een Revolut <18-gebruiker 18 jaar wordt?

  Wanneer een Revolut <18-gebruiker 18 jaar wordt, kan hij/zij de Revolut <18-rekening blijven gebruiken tot zijn/haar 19e verjaardag, of tot de vervaldatum van de kaart. We geven geen nieuwe kaart uit aan een Revolut <18-gebruiker die ouder is dan 18 jaar.


  Zodra Revolut <18-gebruikers 18 jaar worden, kunnen ze zich aanmelden voor een persoonlijke Revolut-rekening. Ze kunnen ervoor kiezen om zich aan te melden voor Revolut door de Revolut app te downloaden, of door de stappen voor het overzetten van de account te volgen zoals uiteengezet in de Revolut <18 app. Indien ze er voor kiezen de rekening over te zetten, kunnen ze het resterende saldo en de doelen van hun Revolut <18-rekening overschrijven naar hun nieuwe Revolut rekening.


  Als je om de een of andere reden liever niet wilt dat Revolut <18-gebruiker de Revolut <18-rekening overzet naar een Revolut rekening, dan kan de hoofdouder de Revolut <18-rekening sluiten voordat het overzetproces wordt gestart. Nadat de rekening is gesloten wordt het resterende saldo van de Revolut <18-rekening teruggestort op jouw persoonlijke rekening (als je de Hoofdouder bent).


  Zodra het overzetproces is gestart, kan de Revolut <18-gebruiker de resterende fondsen van de Revolut <18-rekening overschrijven naar zijn/haar nieuwe Revolut rekening. Als je liever niet wilt dat ze het saldo van de Revolut <18-rekening overschrijven naar hun nieuwe Revolut rekening, dan kan de hoofdouder de resterende fondsen van de Revolut <18-rekening overschrijven naar hun eigen persoonlijke Revolut rekening, voordat de Revolut <18-gebruiker het overzetproces van de rekening initieert.


  Als je als Hoofdouder de Revolut <18-rekening niet sluit of de resterende fondsen niet opneemt van de Revolut <18-rekening voordat de Revolut <18-gebruiker het overzetten initieert, wordt je geacht het overzetten van de rekening of een overschrijving die hij/zij hebben gemaakt te hebben geautoriseerd.


  Zodra het overzetten van de rekening is voltooid, sluiten we automatisch de Revolut <18-rekening en annuleren we de bijbehorende Revolut <18-kaart.


  Als de Revolut <18-gebruiker besluit om de Revolut <18-rekening niet over te zetten naar de Revolut rekening, wordt de Revolut <18-rekening op de 19e verjaardag van de Revolut <18-gebruiker automatisch gesloten.


  Wat gebeurt er als ouders hun persoonlijke Revolut-rekening sluiten?

  Een Revolut <18-rekening is altijd een subrekening van de persoonlijke Revolut-rekening van een hoofdouder. Daarom betekent het sluiten van de persoonlijke Revolut-rekening van de hoofdouder dat de Revolut <18-rekening ook wordt gesloten. Als mede-ouders hun persoonlijke Revolut-rekening sluiten, blijft de Revolut <18-rekening gewoon open.


  11. Wat gebeurt er als ik naar een ander land verhuis?

  Als je de hoofdouder bent, neem dan contact met ons op als je van plan bent om permanent naar een ander land te verhuizen. Mogelijk zullen we je dan om informatie vragen die we nodig hebben om te bepalen of we je in dat land nog steeds Revolut <18 kunnen blijven aanbieden. Als dat niet het geval is, moet je Revolut <18-rekening mogelijk worden gesloten. Houd er ook rekening mee dat er in je nieuwe land andere kosten kunnen gelden voor je Revolut <18-rekening.


  12. Persoonsgegevens

  Om diensten in het kader van deze overeenkomst te verlenen, moeten we informatie over Revolut <18-gebruikers verzamelen. Volgens de wetgeving over gegevensbescherming zijn wij de zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van persoonsgegevens van Revolut <18-gebruikers. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe we persoonsgegevens gebruiken voor de Revolut app.


  We hebben ook een specifieke Privacyverklaring voor Revolut <18-gebruikers. Als Hoofdouder moet je je Revolut <18-gebruiker vragen om die te lezen en hen helpen die te begrijpen. Deze Privacyverklaring wordt verstrekt aan Hoofdouders en Revolut <18-gebruikers tijdens het aanmaken van een Revolut <18-rekening. Het is ook beschikbaar voor Revolut <18-gebruikers via de Revolut <18-app en de Revolut-website (www.revolut.com).


  Waar toegestaan door de wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we oudere Revolut <18-gebruikers vragen om enkele beperkte persoonsgegevens aan Revolut te verstrekken. Hoofdouders zijn echter verplicht om deze persoonsgegevens te bevestigen. Voor alle andere Revolut <18-gebruikers zijn Hoofdouders verplicht om de nodige persoonsgegevens in te dienen, om het opzetten en beheren van een Revolut <18-rekening te vergemakkelijken.


  Door met deze Voorwaarden van Revolut <18 akkoord te gaan, begrijp je als Hoofdouder dat Revolut de persoonsgegevens van je Revolut <18-gebruiker verzamelt, verwerkt en opslaat om de gevraagde diensten aan jou en hen te leveren. Dit heeft verder geen invloed op alle rechten en verplichtingen die jij, je Revolut <18-gebruiker of wij hebben onder de gegevensbeschermingswet.


  Je kunt Revolut opdracht geven om een Revolut <18-rekening te sluiten waarvoor je een Hoofdouder bent. Dit heeft geen invloed op de persoonlijke voorwaarden voor je persoonlijke Revolut-rekening. Deze blijven van kracht. Wanneer je een Revolut <18-rekening sluit, zullen we stoppen met het gebruik van de persoonsgegevens van je Revolut <18-gebruiker om hem/haar een Revolut <18-rekening te verstrekken. We kunnen echter volgens de relevante wet- en regelgeving worden verplicht om hun persoonsgegevens te bewaren na het sluiten van de Revolut <18-rekening. Zie sectie 10 voor meer informatie over hoe je een Revolut <18-rekening kunt sluiten.


  13. De rest

  Vergeet niet dat onze persoonlijke voorwaarden ook gelden voor je gebruik van de Revolut <18-rekening en -kaart, behalve als die uitdrukkelijk zijn gewijzigd in deze Revolut <18-voorwaarden. Dit betekent dat alle rechten die jij en wij hebben onder onze persoonlijke voorwaarden ook gelden voor je gebruik van de Revolut <18-rekening en -kaart. Daarom moet je deze Revolut <18-voorwaarden en onze persoonlijke voorwaarden lezen als één geheel.