Promotievoorwaarden

Revolut POS and Revolut Reader Cash Award Promotion

Waar gaat de promotie over?


Als onderdeel van de Promotie met geldprijs voor In-person betalingen (de “Promotie”), krijgen nieuwe gebruikers in de hiervoor in aanmerking komende markten de mogelijkheid om zich voor het eerst aan te melden voor Revolut en een cashbeloning van maximaal 100% van de waarde van hun Revolut-kaarttransactie te ontvangen, met een limiet van € 15 (of het equivalent in een andere valuta) (de “Geldprijs”).


De Promotie geldt nu voor nieuwe gebruikers in Engeland, Schotland of Wales, Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Nederland, Polen, Roemenië, Zweden, Slovenië en Slowakije (de “In aanmerking komende markten”).


Om de Geldprijs te ontvangen, moet je je voor het eerst aanmelden bij Revolut via een unieke link of door een QR-code te scannen die wordt verstrekt door een van onze Handelaar-partners. Onze Handelaar-partners gebruiken de Revolut POS, Revolut Reader of Tik en Betaal op iPhone als onderdeel van hun diensten (de “Handelaar-partners”). De Promotie loopt van 00.00 uur UTC op 24 november 2023 tot en met 00.00 uur UTC op 31 maart 2024 (de “Promotieperiode”).


Deze algemene voorwaarden (de “Promotievoorwaarden”) beschrijven de regels die van toepassing zijn op de Promotie, en je moet te allen tijde voldoen aan deze Promotievoorwaarden en aan alle andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je Revolut Personal-rekening terwijl je deelneemt aan de Promotie.


Wie komt er in aanmerking voor de Promotie?


Om in aanmerking te komen voor de Promotie moet je:

 • geen actieve Revolut Personal-rekening hebben of eerder een Revolut Persoonlijke rekening hebben gehad bij een Revolut groepsentiteit;
 • 18 jaar of ouder zijn;
 • wonen op een adres in een van de hierboven genoemde in aanmerking komende markten; en
 • rechtstreeks marketing van Revolut hebben ontvangen over de Promotie, of de Promotie in de fysieke winkels van de Handelaar-partners hebben gezien, zodat je de onderstaande stappen kunt uitvoeren om van de Promotie gebruik te maken.

Wat moet ik doen om deel te nemen aan de Promotie?


Je moet de volgende stappen uitvoeren:

 • Klik op de unieke link of scan de QR-code voor de promotie, die wordt verstrekt door de Handelaar-partners. Deze link of de QR-code leidt je door naar de website van Revolut waar je je telefoonnummer moet verstrekken. Op de Revolut-website kun je belangrijke details zien met betrekking tot de Promotie, waaronder de Promotievoorwaarden, de Promotieperiode en de details van de Geldprijs. Zodra je je telefoonnummer hebt verstrekt, word je doorgestuurd naar de aanmeldingsstroom voor een Revolut Personal-rekening;
 • Volg de stappen voor het openen van een Revolut Personal-rekening en voltooi onze Know Your Customer (‘Ken je klant’, KYC) controles vóór het einde van de Promotieperiode.
 • Waardeer je Revolut Personal-rekening op en gebruik je saldo om een succesvolle kaarttransactie uit te voeren met een waarde van meer dan € 1 (of het equivalent in een andere valuta).


Valuta equivalenten van €1:

 • 1 GBP (British pound);
 • 2 BGN (Bulgarian Lev);
 • 25 CZK (Czech Koruna);
 • 4 PLN (Polish Zloty);
 • 5 RON (Romanian Leu);
 • 7 DKK (Danish Krone);
 • 11 SEK (Swedish Krona);
 • 379 HUF (Hungarian Forint).


Om de Geldprijs te ontvangen moet je alle bovenstaande stappen met succes voltooien vóór het einde van de Promotieperiode.


Hoe krijg ik mijn Geldprijs?


Als je voldoet aan de geschiktheidscriteria en je de stappen hebt voltooid die worden beschreven in "Wat moet ik doen om deel te nemen aan de Promotie?", wordt de Geldprijs op je Revolut Personal-rekening bijgeschreven nadat je je eerste voltooide virtuele of fysieke Revolut-kaarttransactie hebt uitgevoerd. De Geldprijs komt overeen met de waarde van je voltooide virtuele of fysieke transactie tot een maximum van € 15 (of het equivalent in een andere valuta). De eerste Revolut-kaarttransactie kan elke waarde boven € 1 hebben en kan bij elke handelaar worden uitgevoerd. Je moet je eerste Revolut-kaarttransactie uitvoeren vóór het einde van de Promotieperiode om de Geldprijs te ontvangen. We schrijven de Geldprijs bij op je Revolut Personal-rekening binnen 7 dagen nadat de eerste kaarttransactie is voltooid.


Valuta equivalenten van €15:

 • 15 GBP (British pound);
 • 29 BGN (Bulgarian Lev);
 • 368 CZK (Czech Koruna);
 • 65 PLN (Polish Zloty);
 • 75 RON (Romanian Leu);
 • 112 DKK (Danish Krone);
 • 172 SEK (Swedish Krona);
 • 5690 HUF (Hungarian Forint).


Met welke andere juridische informatie moet ik bekend zijn?

 1. We kunnen de Promotie wijzigen, opschorten of beëindigen vóór de einddatum die we hierboven hebben vermeld als, naar onze redelijke mening, de Promotie wordt misbruikt of een negatieve invloed kan hebben op de goodwill of reputatie van Revolut. We kunnen dit op individuele basis of voor de gehele promotie doen. Als we de Promotie moeten wijzigen, opschorten of beëindigen voordat de Promotieperiode afloopt, sturen we je een bericht via de Revolut-app en/of e-mail. Wijzigingen in de Promotievoorwaarden hebben geen invloed op je rechten als je al aan de Promotie hebt deelgenomen
 2. We behouden ons het recht voor om de Geldprijs tijdens de Promotieperiode terug te draaien als de betaling waarmee je de Geldprijs hebt verdiend aan je wordt terugbetaald, als je de Geldprijs op frauduleuze wijze hebt verdiend, als je de voorwaarden die van toepassing zijn op je Revolut Personal-rekening hebt geschonden om de Geldprijs te verdienen, of als we ons ervan bewust worden dat je deze Promotievoorwaarden niet hebt nageleefd. Wij gaan ervan uit dat het terugdraaien van een Geldprijs met je toestemming geschiedt en dat de betaling door jou is goedgekeurd.
 3. Als je je Revolut Personal-rekening sluit of als je rekening wordt opgeschort of beperkt voordat we de Geldprijs op je rekening zouden bijschrijven, of tussen het moment van kwalificatie voor de Geldprijs en het ontvangen van de Geldprijs waarop je recht had in het kader van de Promotie, verlies je je recht op de Geldprijs.
 4. Er kunnen zich ook gebeurtenissen voordoen buiten de controle van Revolut die de toekenning van de Geldprijs als onderdeel van de Promotie onmogelijk maken. Revolut is niet aansprakelijk voor enig verlies, hetzij direct of indirect geleden, als gevolg van een gebeurtenis buiten haar controle.
 5. Als je je aanmeldt voor Revolut als onderdeel van de Promotie, verwerkt Revolut je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid voor klanten.
 6. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd in het Engels en elke vertaling is slechts een onofficiële beleefdheidsvertaling. De deelnemers aan de Promotie kunnen geen rechten ontlenen aan de vertaalde versie. De Engelse versie van deze voorwaarden is van toepassing en prevaleert, en is sluitend en bindend. In juridische processen zal de Engelstalige versie worden gebruikt. Echter, indien vereist ingevolge de lokale regelgeving, zal dan de versie in de lokale taal prevaleren boven de Engelse versie.
 7. Deze Promotie wordt georganiseerd en aangeboden door de entiteiten van de Revolut-groep die je je persoonlijke rekening verstrekken. Als je een klacht hebt over deze Promotie, kun je deze rechtstreeks bij deze entiteiten indienen. Hieronder vind je de geregistreerde adressen van de entiteiten van de Revolut-groep, de toepasselijke wetten en de rechtbanken die bevoegd zijn om te oordelen als je een geschil hebt met betrekking tot deze Promotie. Je kan altijd een beroep doen op de verplichte consumentenbescherming regels in het land waar je woonzaam bent.


Entiteit/tak van de Revolut-groep

Geregistreerd adres

De wet die van toepassing is op deze Promotievoorwaarden

Welke rechtbanken er bevoegd zijn

Revolut Bank UAB

Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, de Republiek Litouwen

Litouws recht

De rechtbanken van Litouwen (of de rechtbanken van de EU-lidstaat waar je woont).

Revolut Bank UAB handelt via haar bijkantoor in Nederland

Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nederland

Nederlands recht

De bevoegde rechtbank van Nederland.

Revolut Ltd

7 Westferry Circus, London, E14 4HD

Engels recht

De bevoegde rechtbank van Engeland of Wales.