Business producten

Betalen met Revolut Checkout

1. Waarom is deze informatie belangrijk?


In de Overeenkomst voor betalingsverwerkingsdiensten van Revolut Bank UAB wordt vermeld dat er aanvullende voorwaarden met betrekking tot een specifieke betalingstype of -methode kunnen zijn voor de Betalingsverwerkingsdiensten. Deze overeenkomst beschrijft die aanvullende algemene voorwaarden voor betalingsmethode “Betalen met Revolut Checkout”. We noemen ze de “Checkout-voorwaarden” (of gewoon de “Voorwaarden”).


Je kunt Betalen met Revolut Checkout niet gebruiken om betalingen te ontvangen, tenzij je eerst een Overeenkomst voor betalingsverwerkingsdiensten aangaat met Revolut Bank UAB.


Deze Voorwaarden zijn van toepassing op handelaren die Betalen met Revolut Checkout gebruiken om betalingen te ontvangen (“Handelaren” of “jou”). Ze zijn niet van toepassing op iemand die Betalen met Revolut Checkout gebruikt om een betaling uit te voeren (we noemen ze “Klanten”).


2. Wat is Betalen met Revolut Checkout?


Betalen met Revolut Checkout is een dienst voor 'snelle checkouts' waarmee klanten de gegevens die ze gebruiken voor online checkouts kunnen opslaan. Dit biedt klanten een snellere en gemakkelijkere checkout bij Handelaren die de dienst gebruiken.


De gegevens die klanten kunnen opslaan, zijn hun:

● Naam

● Geboortedatum

● Verzendadres en -methode

● Contactgegevens (telefoonnummers en e-mailadressen)

● De gegevens van de kaart, bankrekening of betalingsmethode die is gebruikt om de betaling uit te voeren, inclusief het factuuradres

(Samen, de “Checkout-informatie”.)


Betalen met Revolut Checkout is geen betalingsmethode of betalingsdienst. De voorwaarden die je met ons bent overeengekomen met betrekking tot het verkrijgen van dat type betaling, zijn van toepassing op de verwerking van een betaling die een Klant verricht met de gegevens die hij/zij in Betalen met Revolut Checkout heeft opgeslagen.


3. Wie komt in aanmerking voor Betalen met Revolut Checkout?


Iedereen die een Overeenkomst voor betalingsverwerkingsdiensten met Revolut Bank UAB is aangegaan komt in aanmerking voor Betalen met Revolut Checkout en kan deze gebruiken als betalingsmethode voor betalingstransacties die ze verkrijgen.


4. Gebruik van de Checkout-informatie


Wanneer we Betalen met Revolut Checkout aanbieden aan klanten, treden jij en wij allemaal op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van hun Checkout-informatie. We treden echter nog steeds namens jou op als gegevensverwerker in de omstandigheden die worden beschreven in de Overeenkomst voor betalingsverwerkingsdiensten.


Als je Betalen met Revolut Checkout op je website hebt geïntegreerd op een manier die betekent dat je ons bepaalde Checkout-gegevens verstrekt (zoals de naam en het verzendadres van de Klant), bevestig je dat je het recht hebt om ons deze gegevens te verstrekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.


Wij zullen de Checkout-informatie aan je verstrekken zodat je de transactie van een klant kunt verwerken. Je mag de Checkout-informatie alleen gebruiken in overeenstemming met je privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


5. Drempels voor controle van klantgeschillen


We controleren, beoordelen en inspecteren regelmatig handelaren die een buitensporig hoog aantal klachten van klanten of andere indicatoren van benadeling van klanten genereren in relatie tot Betalen met Revolut Checkout (samen “Klantgeschillen”).


Als we vinden dat je verhouding tussen klantgeschillen en het totale aantal transacties onaanvaardbaar hoog is, kunnen we je in een controleprogramma plaatsen. Als je in een controleprogramma wordt geplaatst, geven we je een herstelplan, dat je moet volgen als je de Checkout-informatie wilt blijven ontvangen bij het gebruik van Betalen met Revolut Checkout.


6. Wanneer kunnen we deze Voorwaarden wijzigen?


We kunnen deze Voorwaarden om de volgende redenen wijzigen:

● als we denken dat ze hierdoor makkelijker te begrijpen zijn, of nuttiger voor je zijn;

● om de manier waarop ons bedrijf wordt geleid weer te geven, vooral als de verandering nodig is vanwege een verandering in de manier waarop een financieel systeem of technologie wordt aangeboden;

● om te voldoen aan de wettelijke of regelgevende vereisten die op ons van toepassing zijn;

● om veranderingen in de kosten van onze bedrijfsvoering weer te geven;

● omdat we het Betalen met Revolut-product veranderen


We zullen je over het algemeen 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen via de Revolut-app of per e-mail voordat we wijzigingen aanbrengen. In sommige gevallen, als de wijziging gunstig is voor je, kunnen we de wijziging onmiddellijk doorvoeren en je daarna op de hoogte stellen.